A0-33 ET sistēma precīzā laika noteikšanai

Starptautiskā astronomu Savienība šī gada jūlijā apstiprinājusi 2009. gadā Baldones Astrofizikas observatorijā atklāto asteroīdu (598895) Artjuhs = 2009 HW19.

Asteroīds (598895) Artjuhs = 2009 HW19 atklāts 2009. gada 16. aprīļa naktī Baldones astrofizikas observatorijā. Asteroīda novērojumus veicis Latvijas Universitātes (LU) Astronomijas institūta vadošais pētnieks DrPh. Ilgmārs Eglītis, bet koordinātu mērījumus Viļņas Universitātes teorētiskās fizikas un astronomijas vadošais pētnieks, ilgstošais Baldones Astrofizikas observatorijas sadarbības partneris DrPh. Kazimieras Černis.

2009. gadā atklātā asteroīda uzkrāto pozīciju mērījumu apjoms un precizitāte ir pietiekama, lai šo vienu kilometru lielo Saules sistēmas galvenās asteroīdu joslas mazo objektu numurētu un pēc atklājēja priekšlikuma tam dotu vārdu, kuru šī gada jūlijā apstiprināja Starptautiskās astronomu Savienības (SAS Executive Committee WG Small Bodies Nomenclature) komiteja. Nosaukuma apraksts publicēts SAS izdevumā WG Small Bodies Nomenclature biļetena 3. sējuma 11. numurā  2023. gada 24. jūlijā.

“Viens no svarīgiem elementiem astronomiskajos novērojumos ir laiks. Ļoti vienkāršs mērījums, ja runa par minūtēm, sekundēm vai to daļām. Taču, ja vajadzīgā precizitāte ir nano vai piko sekundes, tā pārvēršas jau par pamatīgu problēmu. Te vairs neder mums tik ierastie laika mērītāji,” skaidro Ilgmārs Eglītis.

Elektronikas un datorzinātņu institūta pētnieku grupa zinātnieka Jurija Artjuha vadībā ir darbojusies ātru signālu apstrādes sistēmu izstrādē un ieviešanā jau no 1970. gada. Risinot augstas precizitātes laika skaitīšanas problēmas, 1990. gadā tika izstrādāts pirmais notikumu taimeris – ierīce, kas nodrošināja ienākošo notikumu epohu reģistrāciju un bija pilnīgi jauns tehnoloģisks risinājums laika intervāla mērīšanai.

Šāds notikumu taimeris (Event Timer) bija nepieciešams satelītu lāzerlokāciju (SLR) stacijām. Uz Digitālās signālu apstrādes balstītā pieeja, kas izstrādāta Jurija Artjuha vadībā, nodrošina ne tikai izcilus Event Timer (ET) veiktspējas parametrus, bet arī ļauj samazināt aparatūras izmaksas, jo spēj aizstāt vairākus elektroniskos blokus.

“Pievilcīgā cenas un veiktspējas attiecība padarīja šos instrumentu konkurētspējīgu salīdzinājumā ar citiem instrumentiem, kas ir līdzīgi pēc funkcionalitātes un kvalitātes,” uzsver Ilgmārs Eglītis.

Pēdējais un vismodernākais A033-ET modelis zemes lietojumiem nodrošina submilimetru precizitāti, savukārt kosmosā milimetru precizitāti attālumu mērījumos līdz vairākiem tūkstošiem kilometru un mērījumu biežumu līdz pat 20 miljoniem notikumu sekundē. ET ļauj veikt notikumu virknes mērījumus ar precizitāti līdz pikosekundei.

Jaunākās paaudzes ET izstrādne pašlaik tiek testēta LU Astronomijas institūta satelītu lāzerstacijā “Rīga” kas izvietota LU Botāniskajā dārzā Kandavas ielā 2. Eiropas Kosmosa Aģentūra atzinīgi novērtējusi ET un ierosinājusi to pielietot vairākās kosmosa misijās. Šobrīd ir plānots uzstādīt ET mērierīci uz kosmosa kuģa Hera, kurš dosies  misijā uz dubult-astroīda sistēmu “Dimorphos”. Kosmosa kuģa palaišana plānota 2024. gada oktobrī un asteroīdu sistēmu tam plānots sasniegt 2026. gada decembrī.

Jurijs Artjuhs ir dzimis 1943. gada 19. aprīlī Viņņicā, Ukrainā. 1965. gadā viņš absolvējis Rīgas Politehniskā institūta (patlaban – Rīgas Tehniskā universitāte) Automātikas un skaitļošanas tehnikas fakultāti. Uzreiz pēc RPI absolvēšanas Artjuhs sāka strādāt Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Elektronikas un skaitļošanas tehnikas institūtā (EDI) par inženieri, tad par jaunāko un vēlāk par vecāko zinātnisko līdzstrādnieku, un pēc tam par laboratorijas vadītāju, kur viņš arī nostrādāja gandrīz vai 50 gadus – līdz pat pēdējām mūža dienām (31.10.2012.) 1972. gadā Jurijs Artjuhs aizstāvēja tehnisko zinātņu kandidāta disertāciju un 1990. gadā – tehnisko zinātņu doktora disertāciju. Viņa vadībā un, viņam pašam tieši piedaloties, tika radītas dažādas unikālas ierīces – notikumu taimeri, kurus izmanto ne tikai astrofizikā, bet arī medicīnā un ģeofizikā. To vidū ir daudzkanālu spektrometrs UMP-40 (1975. g.) astronomijas vajadzībām, lāzera signālu mērīšanas sistēma aerodinamikai LDIS (1980. g.), mērīšanas sistēma PICAP (1985. g.) un notikumu taimeris А911 (1990. g.) lāzeru lokācijai. Izstrādātās precīzās notikumu laika mērīšanas tehnoloģijas tika realizētas vairāk nekā 30 sistēmās, kas tika izgatavotas institūtā. Šīs sistēmas darbojas 14 Eiropas un Āzijas organizācijās, kuras nodarbojas ar Zemes mākslīgo pavadoņu lāzera lokāciju un tiek izmantotas praktiski visos kontinentos. 

Jurijs Artjuhs ir vairāk nekā 200 zinātnisko publikāciju, to skaitā 2 monogrāfiju autors un apmēram 50 izgudrojumu patentu autors. Viņš ir Latvijas PSR Valsts prēmijas laureāts par ātrās darbības automatizēto sistēmu izstrādi (1980. g.),  Eiropas prēmijas laureāts informātikas jomā (1997. g.), kā arī Latvijas Zinātņu akadēmijas un akciju sabiedrības «Latvijas Gaisa satiksme» kopīgās prēmijas laureāts par darbu kompleksu, radot Latvijā laika mērīšanas sistēmas Zemes mākslīgo pavadoņu lāzera lokācijai (2005. g.).

Dalīties

Saistītais saturs

LU starpreģionu projektā strādās pie ukraiņu kara bēgļu integrācijas stiprināšanas
23.08.2023.

LU starpreģionu projektā strādās pie ukraiņu kara bēgļu integrācijas stiprināšanas

LU Astronomijas institūtā atklāj asteroīdu “Marisabele”
06.12.2022.

LU Astronomijas institūtā atklāj asteroīdu “Marisabele”

Kosmiskie atkritumi. Radio NABA saruna ar LU Astronomijas institūta direktoru Kalvi Salmiņu
24.10.2022.

Kosmiskie atkritumi. Radio NABA saruna ar LU Astronomijas institūta direktoru Kalvi Salmiņu