LU vizīte Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā. Foto no personīgā arhīva.

Preiļu un Rudzātu vidusskolēni motivēti un atbildīgi raugās uz turpmākās izglītības izvēli. Jaunieši to apliecina, uzdodot konkrētus jautājumus par studiju piedāvājumu, par to, kādi centralizētie eksāmeni jākārto konkrētās programmās, par budžeta vietām un maksas studijām u. c., ar pārliecību, ka neapstāsies pie vidējās izglītības iegūšanas, bet gan tālāk veidos un attīstīs savu karjeru.

LU pārstāvji janvāra vidū viesojās pie Preiļu un Rudzātu vidusskolēniem, piedaloties skolās rīkotajās Karjeras dienās, prezentējot LU un iesaistoties sarunā ar skolēniem.

Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā “Preiļu karjeras un izglītības dienā” par studijām LU vēlējās uzzināt ap simts vidusskolēnu, kas vērīgi sekoja līdzi prezentācijai un iztaujāja LU pārstāvjus par dažādiem ar studijām saistītiem jautājumiem. Vislielākā ieinteresētība bija par LU Dabaszinātņu studiju programmām – gan par eksāmeniem, kādi jākārto, lai iestātos, gan budžeta vietām un maksas studijām, kā arī jautājumi par dienesta viesnīcām.

Savukārt Karjeras dienu Rudzātu vidusskolā apmeklēja vairāk nekā 30 jauniešu, kuru intereses tālākajām studijām bija ļoti daudzveidīgas: ekonomika, bioloģija, medicīna, māksla, sociālās zinātnes. Rudzātu vidusskolēnus interesēja ne tikai studijas un sadzīve, bet arī turpmākās darba iespējas, studijas pabeidzot.

LU pārstāvji šajā mācību gadā aktīvi piedalās karjeras un izglītības pasākumos reģionos, lai informētu topošos studentus par studiju iespējām Universitātē, palīdzētu skolēniem izlemt par savu nākamo studiju vietu un uzzināt citus interesējošus jautājumus par studijām, studentu dzīvi u. c.

Dalīties

Saistītais saturs

Manuels Fernandezs: Skolēni vēlas kļūt par labākiem cilvēkiem
28.12.2022.

Manuels Fernandezs: Skolēni vēlas kļūt par labākiem cilvēkiem

Iekāpt “studenta kurpēs” – simtiem skolēnu izmanto iespēju iepazīt studijas LU
30.11.2022.

Iekāpt “studenta kurpēs” – simtiem skolēnu izmanto iespēju iepazīt studijas LU