LU HZF docente Inta Urbanoviča

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) 28. decembrī pasniedza Eiropas Atzinības zīmi valodu apguvē, ko piešķir novatoriskiem valodu mācīšanas un apguves projektiem. Šogad to saņēma Latvijas Universitātes (LU) projekts – diasporas tālmācības programma “Latviešu valodas kā svešvalodas skolotājs”, ko īsteno LU Humanitāro zinātņu fakultātes mācībspēki sadarbībā ar Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju un Rīgas Stradiņa universitāti.

Eiropas Atzinības zīmes valodu apguvē konkursu VIAA izsludināja jau 11. reizi, un šogad tās ieguvējus sumināja 28. decembrī Erasmus+ svešvalodu apguvei veltītajā tiešsaistes pasākumā “Svešvalodu apguve Erasmus+ projektos: Valodu apguves un pilnveides ietekme un labās prakses izplatīšana”.

Eiropas Atzinības zīme valodu apguvē ir Eiropas Komisijas iniciatīva, kas norisinās 30 Eiropas valstīs. Šo konkursu organizē, lai veicinātu jaunu metožu izstrādi un izmantošanu valodu apguvē, kā arī popularizētu labās prakses piemērus. Konkurss rosina apgūt svešvalodas visa mūža garumā, kā arī iepazīstina ar jaunām, oriģinālām, citās valstīs un valodās izmantotām svešvalodu apguves metodēm.

Šī gada Eiropas Atzinības zīmes ieguvējs – LU tālmācības programma “Latviešu valodas kā svešvalodas skolotājs” izstrādāta latviešu diasporas pārstāvjiem ārvalstīs, lai attīstītu pedagoģiskajai darbībai nepieciešamo kompetenci, kā arī padziļinātu zināšanas par latviešu valodas mācību priekšmeta saturu un latviešu valodas un literatūras mācīšanas metodēm. Iegūtās zināšanas diasporas skolotāji varēs izmantot, mācot latviešu valodas mācību priekšmetus gan klātienē, gan attālināti diasporas nedēļas nogales skolās, vasaras vidusskolās vai nometnēs.

Projekta vadību īsteno LU Humanitāro zinātņu fakultātes docente Inta Urbanoviča (attēlā), kura pauž prieku un gandarījumu par projekta augsto novērtējumu un izsaka pateicību visiem projektā iesaistītajiem profesoriem, docentiem un lektoriem, kā arī citiem palīgiem, kas nodrošina regulāru tiešsaistes darbu LU e-izglītības platformā. I. Urbanoviča arī atklāj, ka studentu interese par programmu ir ļoti liela, un jau pirmajā programmas īstenošanas gadā pieteicās interesenti no visas plašās pasaules. Studenti ir ļoti pateicīgi par kvalitatīvajiem programmas materiāliem, par vērtīgo sadarbību ar pasniedzējiem, kā arī īpašs prieks studentiem ir satikt citam citu, jo šāda – kaut attālināta – kopā būšana dod iedvesmu un spēku turpināt mācīt latviešu valodu, arī dzīvojot ārpus Latvijas robežām. 

Doc. Intas Urbanovičas videostāsts par projektu: https://www.youtube.com/watch?v=-Cm9MYjoR2I

Plašāk par Eiropas Atzinības zīmes piešķiršanu:  lvportals.lv  

Sveicam projekta īstenotājus ar saņemto nozīmīgo apbalvojumu!

   

Dalīties

Saistītais saturs

08.10.2021.

Publicē pētījumu par sadarbību ar diasporas zinātniekiem

Latviešu valodas un kultūras vasaras skola attālināti pulcē diasporas jauniešus
16.07.2021.

Latviešu valodas un kultūras vasaras skola attālināti pulcē diasporas jauniešus