Eiropas Komisija apstiprinājusi “Improving cancer care coordination and screening in Latvia and Slovakia” (DG REFORM) projektu, kuru iniciējis Latvijas Universitātes Klīniskās un profilaktiskās  medicīnas institūts (LU KPMI.) Projekts uzsākts 1. novembrī, iesaistot Veselības ministriju un onkoloģijas jomas speciālistus, un tas kļūs par vienu no pasākumiem nozares attīstīšanai.

Projekta galvenais mērķis ir ierosināt Latvijas un Slovākijas vajadzībām pielāgotu stratēģisku plānu, kas veicinās vēža izraisītās mirstības samazināšanu, uzlabos vēža reģistrēšanu populācijā, panāks visaptverošu vēža aprūpes un pētniecības infrastruktūras / tīklu akreditāciju, kā arī uzlabos krūšu, dzemdes kakla un kolorektālā vēža skrīninga programmas.

Patlaban Latvija un Slovākija rezultatīvo rādītāju ziņā atpaliek no Eiropas Savienības dalībvalstīm attiecībā uz vēža aprūpes nepārtrauktību un jo īpaši skrīninga programmām. Latvijā vēža reģistri pēdējo divu gadu laikā nesniedz aktuālu statistiku. Datu reģistrācijas platformas nespēj nodrošināt datu iegūšanu un apmaiņu atbilstoši pašreizējām prasībām. Savukārt vēža skrīninga programmām ir vairākas nepilnības, vissvarīgākā no kurām ir skaidri definēto pienākumu trūkums.

Vairākas ministrijas sniedz ieguldījumu vēža politikā, taču koordinācijas līmenis ne vienmēr ir apmierinošs. Tāpat valstī nav akreditēta vēža aprūpes centra, kas varētu veicināt vēža kontroles stratēģisko plānošanu. Tāpēc jaunais DG REFORM projekts palīdzēs uzlabot situāciju.

Dalīties

Saistītais saturs

Alma Mater. Ticēt zinātnei
02.11.2021.

Alma Mater. Ticēt zinātnei