© Foto: Toms Grīnbergs, Latvijas Universitātes Komunikācijas un inovāciju departaments

No 2021. gada 1. septembra jaunieši no daudzbērnu ģimenēm, kuri uzsāk studijas 2021. gada rudens semestrī, var pieteikties sociālajai stipendijai “Studētgods”, kas noteikta 160 eiro apmērā 10 mēnešus gadā. Pieteikšanās – līdz 20. septembrim.

Uz stipendiju var pretendēt ikviens students, kas imatrikulēts 1. kursā koledžas un bakalaura līmeņa programmās pilna laika klātienē gan valsts, gan privātajās augstskolās un koledžās. Stipendijas piešķiršanai izvirzīti vairāki nosacījumi. Tā, centralizēto eksāmenu rezultātiem matemātikā jābūt ne zemākiem par 30%, bet latviešu valodā – ne zemākiem par 40%. Savukārt studiju laikā vidējai svērtajai atzīmei jābūt 6 un augstāk, studentam jābūt sekmīgam un bez akadēmiskiem parādiem. Kritēriji tiks pārskatīti reizi semestrī, nākamā pieteikšanās stipendijām – februārī.

Studējošajam, kas pretendē uz sociālo stipendiju "Studētgods”, jāiesniedz pieteikums elektroniskajā pakalpojumā Valsts izglītības informācijas sistēmā, norādot nepieciešamo informāciju. Pieteikums jāaizpilda pašam studējošajam, nevis vecākam.

Valsts izglītības informācijas sistēma (VIIS) pārbaudīs iesniegto informāciju un atbilstību stipendijas piešķiršanas kritērijiem. Sabiedrības integrācijas fonda darbinieki pārbaudīs informāciju par ģimeni, tajā skaitā, atbilstību daudzbērnu ģimenes statusam. Savukārt augstākās izglītības iestāde, pamatojoties uz datu pārbaudes rezultātiem VIIS un Sabiedrības integrācijas fonda veikto pārbaužu rezultātiem, pieņems lēmumu par sociālās stipendijas piešķiršanu vai atteikumu piešķirt stipendiju.

Lēmumu par stipendijas piešķiršanu vai atteikumu piešķirt stipendiju pieņems augstākās izglītības iestāde viena mēneša laikā kopš visu pieteikumu saņemšanas – līdz 20. oktobrim vai līdz 20. martam.

Plašāk par stipendiju un pieteikšanās kārtību – Izglītības un zinātnes ministrijas tīmekļa vietnē.

Dalīties

Saistītais saturs

LU Akadēmisko centru pieskandina studentu balsis – jaunais studiju gads var sākties!
06.09.2021.

LU Akadēmisko centru pieskandina studentu balsis – jaunais studiju gads var sākties!

VIDEO. Viss, kas jāzina jaunajiem studentiem!
03.09.2021.

VIDEO. Viss, kas jāzina jaunajiem studentiem!

Aizvadīta Latvijas Universitātes jauno studentu programma “StartSmart”
03.09.2021.

Aizvadīta Latvijas Universitātes jauno studentu programma “StartSmart”