Publicitātes foto.

Latvijas Universitātes (LU) Filozofijas un socioloģijas institūta (FSI) pētniecības projekta Mindful tourism services for mentally disordered people (MindTour) ietvaros LU studentiem tiek piedāvāta iespēja piedalīties studentu mācību grupā, lai apgūtu teorētiskas un praktiskas zināšanas par pieejamu un iekļaujošu brīvā laika un tūrisma pakalpojumu radīšanu mērķauditorijai ar garīga rakstura traucējumiem.

MindTour projekta mērķis ir pētīt labākās prakses un izveidot tūrisma un brīvā laika pavadīšanas pakalpojumu prototipus, kas būtu piemēroti apmeklētājiem ar garīga rakstura traucējumiem.  To īsteno LU FSI, Thomas More universitāte Beļģijā un Tartu Universitāte Igaunijā. Latvijā projekta sadarbības partneri ir atpūtas centrs “Zeit” Līgatnē.

Projekta ietvaros tiks veidota starpdisciplināra studentu grupa, kura darbosies kopā ar pētniekiem 2021./2022.akadēmiskajā gadā. Rudens semestrī ieplānots teorētiskais vebinārs ar starptautisko partneru dalību (2021. gada 27., 28. septembra un 4., 5. oktobra pēcpusdienās), kā arī darbs grupā pie pakalpojuma prototipa izstrādes. 2022. gada pavasarī notiks pakalpojuma prototipa testēšana un prezentācija iesaistītajām pusēm. Projekta ietvaros tiek plānotas tikšanās ar studentiem aptuveni reizi mēnesī, pārējā laikā studenti darbosies patstāvīgi.

Studenti, kas piedalīsies teorētiskajā vebinārā un mācību grupā, saņems sertifikātu par dalību tajā.  Savukārt tie, kas vēlēsies izstrādāt savu noslēguma darbu 2021./2022.akadēmiskajā gadā par šo tēmu, varēs saņemt atbalstu un konsultācijas no projektā iesaistītajiem pētniekiem.

Projekta mācību grupā var iesaistīties jebkurš Latvijas Universitātes bakalaura vai maģistra līmeņa students, līdz 2021. gada 10. septembrim aizpildot pieteikuma anketu https://tinyurl.com/MindTour vai sūtot īsu motivācijas vēstuli projekta vadītājai Solveigai Krūmiņai-Koņkovai solveiga.krumina-konkova@lu.lv  . No studentiem pētnieki sagaida interesi par iekļaujošas sabiedrības stiprināšanu un brīvā laika pakalpojumu radīšanu auditorijai ar garīga rakstura traucējumiem, kā arī spēju darboties komandā un komunicēt angļu valodā. Dalība mācību grupā ir brīvprātīga un bez maksas.

Vairāk par MindTour projektu: https://tinyurl.com/MindTourProjekts .  Projektu Mindful tourism services for mentally disordered people (MindTour) līdzfinansē Eiropas Savienības Erasmus+ programma.

Dalīties