Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte atrodas Latvijas Universitātes jaunākajā ēkā - Zinātņu mājā.

No 26. līdz 28. augustam LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātē turpinās uzņemšana bakalaura un maģistra līmeņa studiju programmās. Gandrīz visās studiju programmās pieejamas budžeta vietas.

Latvijas Universitāte ir vienīgā augstskola Latvijā, kura piedāvā pilnvērtīgas fizikas, matemātikas un optometrijas studiju programmas visos trīs līmeņos. FMOF studentiem ir nodrošināta iespēja mācīties no vadošajiem Latvijas speciālistiem, kas zinātnē un profesionālajā darbībā atzīti arī starptautiskā līmenī. Jau kopš pirmā kursa studentiem ir plašas iespējas iesaistīties pētniecībā, iegūstot vērtīgu pieredzi, zināšanas un prasmes, ko atzīst darba dēvēji. No 2019. gada sākumā FMOF studentiem ir iespēja baudīt Latvijā modernāko studiju vidi un tās piedāvātās iespējas jaunatklātajā LU Akadēmiskajā centrā Torņakalnā.

Īsi pirms jaunā akadēmiskā gada sākuma interesentiem ir iespēja pieteikties studijām LU FMOF piedāvātajās matemātikas, matemātikas–statistikas, fizikas un optometrijas bakalaura līmeņa studiju programmās, kā arī matemātikas, fizikas un optometrijas maģistra līmeņa studiju programmās. Visās studiju programmās, izņemot Optometrijas profesionālo maģistra studiju programmu, vēl pieejamas arī budžeta vietas.

Augustā studijām pieteikties var klātienē ierodoties LU FMOF dekanātā, kas atrodas LU Akdēmiskā centra Zinātņu mājā, Jelgavas ielā 3, 509. telpā.

Pietiekšanās studijām būs iespējama 26. augustā no plkst. 10. līdz 16.00, 27. augustā no plkst. 14.00 līdz 18.00 vai 28. augusta no plkst. 10.00 līdz 14.00.

Lai pieteiktos bakalaura līmeņa studijām, līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments un vidējo izglītību apliecinoša dokumenta kopijas (jāuzrāda arī oriģināls), kā arī jāsamaksā reģistrācijas maksa 30 EUR vērtībā.

Lai pieteiktos maģistra līmeņa studijām, LU absolventiem līdzi jāņem tikai personu apliecinošs dokuments un tā kopija, bet citu augstskolu studentiem arī  iepriekšējo izglītību apliecinoša dokumenta un tā pieliekuma kopijas (jāuzrāda arī oriģināli). Gan LU absolventiem, gan citu augstskolu absolventiem jāsamaksā reģistrācijas maksa 30 EUR vērtībā.

Reģistrācija (līgumu slēgšana) notiks 29. augustā no plkst. 10.00 līdz 16.00 turpat LU FMOF dekanātā.

No 12. līdz 16 augustam LU galvenajā ēkā, Raiņa bulvārī 19, 114. telpā norisinās pieteikšanās arī doktora līmeņa studiju programmām “Fizika, astronomija un mehānika” un “Matemātika” . Līdz tam kopā ar iespējamo zinātnisko vadītāju jāsagatavo izvēlētā darba pamatojums un iestrāde, kā arī daži citi dokumenti.

Iestājpārrunas notiks FMOF Jelgavas ielā 3, 501. telpā 4. septembrī plkst. 16.30, rezultāti būs zināmi līdz 20. septembrim, bet reģistrēšanās jāveic līdz 26. septembrim. Vairāk informācijas par iestāšanos doktorantūrā.

Vairāk informācijas par pieteikšanos studijām FMOF.

Dalīties

Saistītais saturs

Nepalaid garām iespēju pieteikties budžeta vietām Latvijas Universitātē!
13.08.2019.

Nepalaid garām iespēju pieteikties budžeta vietām Latvijas Universitātē!

Latvijas Universitātē turpinās studentu uzņemšana
31.07.2019.

Latvijas Universitātē turpinās studentu uzņemšana