Latvijas Universitātes (LU) Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātē (BVEF) notiks jauno studentu tikšanās ar fakultātes vadību un studiju programmu direktoriem. Tikšanās notiks 9. februārī plkst. 17.00 Aspazijas bulv. 5, prof. E. Vasermaņa piemiņas auditorijā (225.aud.).

Jaunajiem studentiem būs iespēja tikties ar fakultātes dekānu asoc. prof. Gundaru Bērziņu, studiju prodekāni prof. Margaritu Dunsku, zinātņu prodekāni prof. Signi Bāliņu un studiju programmu direktoriem. Šī tikšanās ir lieliska iespēja uzzināt sev interesējošo informāciju par fakultāti un studiju procesu. Gaidīsim visus jaunuzņemtos studentus! 

Dalīties