30. novembrī plkst. 13:00, LU CFI, Ķengaraga ielā 8, 2.stāva zālē Dr.phys. Laima Trinklere (LU CFI Platzonu materiālu laboratorija) stāstīs par tēmu “Platzonu materiāla LiGaO2 luminiscences īpašības”

LiGaO2 ir platzonu materiāls, kas ir perspektīvs izmantošanai kā pamatne ZnO epitaksijalo slāņu audzēšanai, pateicoties šo divu vielu kristālisko režģu parametru labai sakrišanai. Līdz šim LiGaO2 optiskās īpašības bija maz pētītās. Mēs esam veikuši šīs vielas vispusīgu pētīšanu, izmantojot elipsometrijas, optiskās absorbcijas, fotoluminiscences, luminiscences kinētikas, termoluminiscences un polarizētas luminiscences metodes plašā temperatūru rajonā. Eksperimentu rezultātā tika precizēts aizliegtās zonas platums un noteiktas LiGaO2 luminiscences īpašības. Tika noskaidrots, ka kristāla luminiscences spektrs satur 280, 330, 520 un 700 nm joslas. Tika iegūti jauni dati par luminiscences joslu ierosināšanas spektriem, to kinētiskiemm un polarizācijas parametriem, atkarību no ierosināšanas gaismas intensitātes, izpausmi termoluminiscencē. Balstoties uz iegūtiem eksperimentāliem datiem, tiek secināts, ka LiGaO2 kristālā visas novērotās luminiscences joslas rodas pateicoties donoru –akceptoru pāru tuneļrekombinācijai.

Dalīties