Saskaņā ar Ministru kabineta 2007. gada 6. marta noteikumiem Nr. 171 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā"2020. gads

Līguma priekšmets <sup>1</sup> Iepirkuma identifikācijas numurs <sup>2</sup> Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā <sup>2</sup> Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš <sup>2</sup> Piegādātāja nosaukums Līgumcena (bez PVN), EUR Noslēgšanas datums <sup>3</sup> Līguma izpildes termiņš <sup>3</sup>
Iekārtu sistēmas projektēšanas pakalpojumi ERAF projekta vajadzībām LU 2020/31_I_ERAF 15.05.2020 26.05.2020 TEMESO 40103878609 11572 29.06.2020 2020.12.31
Iekārtu sistēmas projektēšanas pakalpojumi ERAF projekta vajadzībām LU 2020/31_I_ERAF 15.05.2020 26.05.2020 TEMESO 40103878609 5786 29.06.2020 2020.12.31
Veidņu izgatavošana projekta "Ekodizaina taras izstrāde" īstenošanas ietvaros LU 2020/32_I 14.05.2020 25.05.2020 Elbors 40103458859 21300 25.06.2020 2020.09.02
Fiziskās apsardzes pakalpojumu un elektronisko drošības sistēmu apkalpošanas pakalpojuma nodrošināšana LU objektos LU 2019/76_P 29.11.2019 12.12.2019 LDZ apsardze 40003620112 107270 19.06.2020 2022.06.18
Magnētu piegāde Latvijas Universitātes vajadzībām LU 2020/29_I 28.05.2020 09.06.2020 SEMICOM 40003729305 6184 17.06.2020 2020.07.06
Latvijas Universitātes esošo studiju programmu satura, struktūras analīze un nozares cilvēkresursu attīstības vajadzību un nepieciešamo prasmju izpēte studiju programmu satura pilnveidei LU 2020/10 23.03.2020 08.04.2020 PricewaterhouseCoopers 40003142793 64700 12.06.2020 2020.10.15
Latvijas Universitātes amatu funkciju, atalgojuma un motivācijas sistēmu ārējais novērtējums LU 2020/17_ESF 22.04.2020 08.05.2020 Fontes Vadības konsultācijas, 40003988264 59200 11.06.2020 2020.10.30
LU 2018/27 19.04.2018 10.07.2018 VITARESTA UAB Latvijas filiāle 40103644070 0 13.05.2020 2020.06.09
LU 2018/56 05.10.2018 27.12.2018 CHS 40103924749 0 12.05.2020 2020.06.09
Latvijas Universitātes organizēta iepirkuma Sanitāro mezglu remontdarbu veikšana Latvijas Universitātes ēkās, id. Nr. LU 2020/7_I, priekšmeta 1. daļa Sanitāro mezglu remontdarbi Latvijas Universitātes ēkā Dzintaru prospektā 52/54, Jūrmalā LU 2020/7_I 24.02.2020 INO 40003080667 74300 11.05.2020 Līgums ir spēkā līdz pilnīgai Pušu saistību izpildei
Sašķidrinātu gāzu piegāde un djuāru noma LU 2020/18_I 26.03.2020 06.04.2020 LINDE GAS /AGA 40003068518 10000 08.05.2020 Līgums ir spēkā līdz pilnīgai Pušu saistību izpildei
Zinātnisko iekārtu tehniskā apkope un remonts LU 2020/14_I 03.04.2020 17.04.2020 FANEKS, 40002012606 11500 07.05.2020 Līgums ir spēkā līdz pilnīgai Pušu saistību izpildei
LU 2018/35_ERAF 23.10.2018 13.11.2018 ABORA, 40003215743 0 06.05.2020 Līgums ir spēkā līdz pilnīgai Pušu saistību izpildei
Katlu mājas izbūve Latvijas Universitātes vajadzībām LU 2020/6_I 17.02.2020 EKOM SERVISS 40103624623 62980.2 21.04.2020 Līgums ir spēkā līdz pilnīgai Pušu saistību izpildei
LU 2019/65 12.09.2019 Sentios 40103868193 500 08.04.2020 2021.12.31
Elektrotehnisko materiālu piegāde Latvijas Universitātes vajadzībām, identifikācijas Nr. LU 2019/86_I LU 2019/86_I 06.12.2019 Baltijas Elektro Sabiedrība 40003172209 41999.99 08.04.2020 2022.04.07
Metāla un metālu sakausējuma piegāde ERAF projektu vajadzībām LU 2020/5_I_ERAF 21.02.2020 03.03.2020 Level Pro 51503048571 24000 07.04.2020 2020.12.31
Fiziskās apsardzes pakalpojumu un elektronisko drošības sistēmu apkalpošanas pakalpojuma nodrošināšana LU objektos LU 2019/76_P 29.11.2019 12.12.2019 LDZ apsardze 40003620112 25248 01.04.2020 2022.03.31
Elektronikas, mehānisko, siltumtehnisko, optisko un radio materiālu, komponenšu un instrumentu iegāde (iepirkuma identifikācijas Nr. LU 2019/65) LU 2019/65 12.09.2019 YEInternational, 40003187810 639 27.03.2020 Līgums ir spēkā līdz pilnīgai Pušu saistību izpildei
Ceļojumu aģentūras pakalpojumi Latvijas Universitātes vajadzībām LU 2019/52 08.09.2019 15.10.2019 AVEROJA, 40003305784 1400000 26.03.2020 2022.03.25
Vienošanās par grozījumiem 2019.gada 15.aprīļa būvdarbu līgumā Nr.6012-A219/22 LU 2018/35_ERAF 23.10.2018 13.11.2018 ABORA, 40003215743 863433.25 16.03.2020 Līgums ir spēkā līdz pilnīgai Pušu saistību izpildei
LU 2019/16_ERAF 28.03.2019 23.04.2019 ABORA, 40003215743 813974.44 16.03.2020 Līgums ir spēkā līdz pilnīgai Pušu saistību izpildei
Vienošanās par grozījumiem 2019.gada 1.novembra būvdarbu līgumā Nr.6012/A219/55 LU 2019/16_ERAF 28.03.2019 23.04.2019 ABORA, 40003215743 1020367.3 16.03.2020 Līgums ir spēkā līdz pilnīgai Pušu saistību izpildei
LU 2020/8_I_ERAF 19.02.2020 Sentios 40103868193 22410 13.03.2020 Līgums ir spēkā līdz pilnīgai Pušu saistību izpildei
Latvijas Universitātes datu pārraides tīkla, serveru, balss un telefonijas infrastruktūras un drošības auditu pakalpojumi LU 2019/82_I 29.11.2019 10.12.2019 Corporate Consulting 40103167628 40984 11.03.2020 Līgums ir spēkā līdz pilnīgai Pušu saistību izpildei
Fiziskās apsardzes pakalpojumu un elektronisko drošības sistēmu apkalpošanas pakalpojuma nodrošināšana LU objektos LU 2019/76_P 29.11.2019 12.12.2019 LDZ apsardze 40003620112 295684.8 28.02.2020 2022.02.27
LU 2019/59_ERAF 20.09.2019 16.10.2019 JLM Innovation GmbH HRB735296 55000 27.02.2020 2022.02.26
Fiziskās apsardzes pakalpojumu un elektronisko drošības sistēmu apkalpošanas pakalpojuma nodrošināšana LU objektos LU 2019/76_P 29.11.2019 12.12.2019 LDZ apsardze 40003620112 286410.25 14.02.2020 2022.02.13
LU 2019/65 12.09.2019 Sentios 40103868193 2000 13.02.2020 2021.12.31
LU 2019/65 12.09.2019 Sentios 40103868193 5000 13.02.2020 2021.12.31
LU 2019/65 12.09.2019 Sentios 40103868193 1000 13.02.2020 2021.12.31
LU 2019/65 12.09.2019 Sentios 40103868193 1000 13.02.2020 2021.12.31
LU 2019/65 12.09.2019 Sentios 40103868193 1500 13.02.2020 2020.12.31
LU 2019/65 12.09.2019 Sentios 40103868193 5000 13.02.2020 2020.12.31
LU 2019/65 12.09.2019 Sentios 40103868193 150 13.02.2020 2020.12.31
LU 2019/65 12.09.2019 Sentios 40103868193 1000 13.02.2020 2021.12.31
Sanitārās moduļu ēkas piegāde un uzstādīšana Latvijas Universitātes rododendru audzētavā "Babīte" LU 2019/70_I 30.12.2019 13.01.2020 TOI TOI LATVIJA 40003673092 29500 07.02.2020 2020.08.06
Elektronikas, mehānisko, siltumtehnisko, optisko un radio materiālu, komponenšu un instrumentu iegāde LU 2019/65 12.09.2019 HES1 40103386743 349 07.02.2020 2020.04.06
Elektronikas, mehānisko, siltumtehnisko, optisko un radio materiālu, komponenšu un instrumentu iegāde LU 2019/65 12.09.2019 Sentios 40103868193 787 20.01.2020 2020.07.19
Elektronikas, mehānisko, siltumtehnisko, optisko un radio materiālu, komponenšu un instrumentu iegāde LU 2019/65 12.09.2019 Sentios 40103868193 796.5 20.01.2020 2020.03.19
Elektronikas, mehānisko, siltumtehnisko, optisko un radio materiālu, komponenšu un instrumentu iegāde LU 2019/65 12.09.2019 Sentios 40103868193 3274 20.01.2020 2020.07.19
Elektronikas, mehānisko, siltumtehnisko, optisko un radio materiālu, komponenšu un instrumentu iegāde LU 2019/65 12.09.2019 YEInternational, 40003187810 500 09.01.2020 2021.12.31
Elektronikas, mehānisko, siltumtehnisko, optisko un radio materiālu, komponenšu un instrumentu iegāde LU 2019/65 12.09.2019 YEInternational, 40003187810 15000 09.01.2020 2020.12.31
Elektronikas, mehānisko, siltumtehnisko, optisko un radio materiālu, komponenšu un instrumentu iegāde LU 2019/65 12.09.2019 YEInternational, 40003187810 2000 09.01.2020 2020.12.31
Elektronikas, mehānisko, siltumtehnisko, optisko un radio materiālu, komponenšu un instrumentu iegāde LU 2019/65 12.09.2019 YEInternational, 40003187810 5000 09.01.2020 2020.01.31
LU 2019/45_ERAF 19.06.2019 Sentios 40103868193 17777 03.01.2020 Līgums ir spēkā līdz pilnīgai Pušu saistību izpildei

Piezīmes.

  1. Ja no līguma priekšmeta nav secināms, vai tas ir publisks būvdarbu, piegādes vaipakalpojuma līgums, norāda arī līguma veidu (būvdarbu, piegādes vai pakalpojuma līgums).

  2. Ja paredzēts saskaņā ar publisko iepirkumu regulējošajiem normatīvajiem aktiem.

  3. Norāda līguma noslēgšanas datumu un līguma darbības beigu datumu. Ja līgumā paredzēts, ka tas ir spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei, šajā ailē norāda "līdz saistību pilnīgai izpildei".