Saskaņā ar Ministru kabineta 2007. gada 6. marta noteikumiem Nr. 171 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā"2020. gads

Līguma priekšmets <sup>1</sup> Iepirkuma identifikācijas numurs <sup>2</sup> Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā <sup>2</sup> Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš <sup>2</sup> Piegādātāja nosaukums Līgumcena (bez PVN), EUR Noslēgšanas datums <sup>3</sup> Līguma izpildes termiņš <sup>3</sup>
LU 2019/76_P 29.11.2019 12.12.2019 LDZ apsardze 40003620112 25248 01.04.2020 2022.03.31
Elektronikas, mehānisko, siltumtehnisko, optisko un radio materiālu, komponenšu un instrumentu iegāde (iepirkuma identifikācijas Nr. LU 2019/65) LU 2019/65 12.09.2019 YEInternational, 40003187810 639 27.03.2020 Līgums ir spēkā līdz pilnīgai Pušu saistību izpildei
LU 2019/52 08.09.2019 15.10.2019 AVEROJA, 40003305784 1400000 26.03.2020 2022.03.25
LU 2018/35_ERAF 23.10.2018 13.11.2018 ABORA, 40003215743 863433.25 16.03.2020 Līgums ir spēkā līdz pilnīgai Pušu saistību izpildei
LU 2019/16_ERAF 28.03.2019 23.04.2019 ABORA, 40003215743 813974.44 16.03.2020 Līgums ir spēkā līdz pilnīgai Pušu saistību izpildei
LU 2019/16_ERAF 28.03.2019 23.04.2019 ABORA, 40003215743 1020367.3 16.03.2020 Līgums ir spēkā līdz pilnīgai Pušu saistību izpildei
LU 2019/82_I 29.11.2019 10.12.2019 Corporate Consulting 40103167628 40984 11.03.2020 Līgums ir spēkā līdz pilnīgai Pušu saistību izpildei
LU 2019/76_P 29.11.2019 12.12.2019 LDZ apsardze 40003620112 295684.8 28.02.2020 2022.02.27
LU 2019/59_ERAF 20.09.2019 16.10.2019 JLM Innovation GmbH HRB735296 55000 27.02.2020 2022.02.26
LU 2019/76_P 29.11.2019 12.12.2019 LDZ apsardze 40003620112 286410.25 14.02.2020 2022.02.13
LU 2019/65 12.09.2019 Sentios 40103868193 1000 13.02.2020 2021.12.31
LU 2019/65 12.09.2019 Sentios 40103868193 1500 13.02.2020 2020.12.31
LU 2019/65 12.09.2019 Sentios 40103868193 5000 13.02.2020 2020.12.31
LU 2019/65 12.09.2019 Sentios 40103868193 150 13.02.2020 2020.12.31
LU 2019/65 12.09.2019 Sentios 40103868193 2000 13.02.2020 2021.12.31
LU 2019/65 12.09.2019 Sentios 40103868193 5000 13.02.2020 2021.12.31
LU 2019/65 12.09.2019 Sentios 40103868193 1000 13.02.2020 2021.12.31
LU 2019/65 12.09.2019 Sentios 40103868193 1000 13.02.2020 2021.12.31
LU 2019/70_I 30.12.2019 13.01.2020 TOI TOI LATVIJA 40003673092 29500 07.02.2020 Līgums ir spēkā līdz pilnīgai Pušu saistību izpildei
Elektronikas, mehānisko, siltumtehnisko, optisko un radio materiālu, komponenšu un instrumentu iegāde LU 2019/65 12.09.2019 HES1 40103386743 349 07.02.2020 2020.04.06
Elektronikas, mehānisko, siltumtehnisko, optisko un radio materiālu, komponenšu un instrumentu iegāde LU 2019/65 12.09.2019 Sentios 40103868193 3274 20.01.2020 2020.07.19
Elektronikas, mehānisko, siltumtehnisko, optisko un radio materiālu, komponenšu un instrumentu iegāde LU 2019/65 12.09.2019 Sentios 40103868193 787 20.01.2020 2020.07.19
Elektronikas, mehānisko, siltumtehnisko, optisko un radio materiālu, komponenšu un instrumentu iegāde LU 2019/65 12.09.2019 Sentios 40103868193 796.5 20.01.2020 2020.03.19
Elektronikas, mehānisko, siltumtehnisko, optisko un radio materiālu, komponenšu un instrumentu iegāde LU 2019/65 12.09.2019 YEInternational, 40003187810 500 09.01.2020 2021.12.31
Elektronikas, mehānisko, siltumtehnisko, optisko un radio materiālu, komponenšu un instrumentu iegāde LU 2019/65 12.09.2019 YEInternational, 40003187810 2000 09.01.2020 2020.12.31
Elektronikas, mehānisko, siltumtehnisko, optisko un radio materiālu, komponenšu un instrumentu iegāde LU 2019/65 12.09.2019 YEInternational, 40003187810 15000 09.01.2020 2020.12.31
Elektronikas, mehānisko, siltumtehnisko, optisko un radio materiālu, komponenšu un instrumentu iegāde LU 2019/65 12.09.2019 YEInternational, 40003187810 5000 09.01.2020 2020.01.31
LU 2019/45_ERAF 19.06.2019 Sentios 40103868193 17777 03.01.2020 Līgums ir spēkā līdz pilnīgai Pušu saistību izpildei

Piezīmes.

  1. Ja no līguma priekšmeta nav secināms, vai tas ir publisks būvdarbu, piegādes vaipakalpojuma līgums, norāda arī līguma veidu (būvdarbu, piegādes vai pakalpojuma līgums).

  2. Ja paredzēts saskaņā ar publisko iepirkumu regulējošajiem normatīvajiem aktiem.

  3. Norāda līguma noslēgšanas datumu un līguma darbības beigu datumu. Ja līgumā paredzēts, ka tas ir spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei, šajā ailē norāda "līdz saistību pilnīgai izpildei".