Saskaņā ar Ministru kabineta 2007. gada 6. marta noteikumiem Nr. 171 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā"2021. gads

Līguma priekšmets <sup>1</sup> Iepirkuma identifikācijas numurs <sup>2</sup> Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā <sup>2</sup> Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš <sup>2</sup> Piegādātāja nosaukums Līgumcena (bez PVN), EUR Noslēgšanas datums <sup>3</sup> Līguma izpildes termiņš <sup>3</sup>
Latvijas Universitātes darbinieku veselības apdrošināšana LU 2021/22 30.04.2021 31.05.2021 ADB GJENSIDIGE Latvijas filiāle 40103595216 1200000 02.08.2021 2023.09.20
LU 2021/17 16.03.2021 05.05.2021 VITRUM mēbeles un iekārtas 50103818531 98499.99 27.07.2021 Līgums ir spēkā līdz pilnīgai Pušu saistību izpildei
LU 2021/2 20.01.2021 BioAvots, 40103326392 20000 26.07.2021 2024.07.26
LU 2021/24 13.04.2021 UAB MONOSPEKTRA 304085093 22382 26.07.2021 2022.04.26
LU 2021/17 16.03.2021 05.05.2021 Rīgas krēslu fabrika 50003439641 30150.04 20.07.2021 Līgums ir spēkā līdz pilnīgai Pušu saistību izpildei
LU 2021/34_I 30.04.2021 13.05.2021 Vidzemes Elektrotehnikas Fabrika, 44103059378 5872 12.07.2021 Līgums ir spēkā līdz pilnīgai Pušu saistību izpildei
LU 2021/29_I 29.04.2021 12.05.2021 Latvijas Fakti 40103083424 13380 11.06.2021 2024.11.30
LU 2021/29_I 29.04.2021 12.05.2021 Latvijas Fakti 40103083424 14250 11.06.2021 2021.08.31
Mobilo telefonu un to aksesuāru iegāde LU 2021/4_I 12.02.2021 23.02.2021 LMT Retail and Logistics 40103148504 35000 10.06.2021 2022.06.10
Jumta seguma maiņa Latvijas Universitātes ēkai Kalna ielā 19, Kuldīgā LU 2021/14_I 03.03.2021 12.04.2021 PRETPILS 49001001039 123276.3 08.06.2021 Līgums ir spēkā līdz pilnīgai Pušu saistību izpildei
Magnētu piegāde eksperimentālo darbu īstenošanai LUFI LU 2021/25_I 14.04.2021 17.05.2021 SEMICOM 40003729305 40000 02.06.2021 2022.12.31
Latvijas Universitātes reklāmas izvietošanas pakalpojumi LU 2021/23_I Media House, 40003229368 41999.99 01.06.2021 2022.05.31
LU 2021/30_I_ERAF 28.04.2021 11.05.2021 POLITEMPO 40003767256 13000 31.05.2021 Līgums ir spēkā līdz pilnīgai Pušu saistību izpildei
LU 2021/13 04.03.2021 22.03.2021 Tirdzniecības nams "Kurši", 40003494995 135000 28.05.2021 2024.05.27
LU 2021/34_I 30.04.2021 13.05.2021 ATEA 40003312822 2824.68 27.05.2021 Līgums ir spēkā līdz pilnīgai Pušu saistību izpildei
LU 2021/7_I 12.02.2021 01.04.2021 BALTIJAS BIROJU TEHNOLOĢIJAS, 40003482515 12284.16 12.05.2021 Līgums ir spēkā līdz pilnīgai Pušu saistību izpildei
LU 2020/41 15.07.2020 03.09.2020 Aptauju Centrs 40103563884 36218 12.05.2021 Līgums ir spēkā līdz pilnīgai Pušu saistību izpildei
LU 2021/20_I 23.03.2021 14.04.2021 ATEA 40003312822 871.9 05.05.2021 Līgums ir spēkā līdz pilnīgai Pušu saistību izpildei
LU 2021/7_I 12.02.2021 01.04.2021 SensusLab 40103262104 12758 05.05.2021 Līgums ir spēkā līdz pilnīgai Pušu saistību izpildei
Dzīvsudraba izotopa 198 (Mercury - 198) iegāde LU 2021/6_I 15.02.2021 01.03.2021 Last Star 50103690141 21999 23.04.2021 2021.12.22
Metālu sakausējuma Galinstans (GaInSn) piegāde LU 2021/11_I_ERAF 10.03.2021 22.03.2021 Level Pro 51503048571 40000 12.04.2021 2022.12.31
LU 2021/10_I_ERAF 22.02.2021 12.03.2021 Level Pro 51503048571 16650 23.03.2021 Līgums ir spēkā līdz pilnīgai Pušu saistību izpildei
LU 2021/10_I_ERAF 22.02.2021 12.03.2021 Level Pro 51503048571 16800 23.03.2021 Līgums ir spēkā līdz pilnīgai Pušu saistību izpildei
LU 2020/65_I 09.12.2020 11.01.2021 PLATTE, 41203064109 41999.99 25.02.2021 Līgums ir spēkā līdz pilnīgai Pušu saistību izpildei
Latvijas Universitātes autotransporta remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi LU 2020/63_I 16.12.2020 29.12.2020 VEDA S 52403005861 41999.99 22.02.2021 2023.02.21
LU 2020/61_I_ERAF 13.11.2020 21.12.2020 ABERO 50003628211 7000 02.02.2021 2022.12.31
LU 2020/61_I_ERAF 13.11.2020 21.12.2020 ABERO 50003628211 5000 02.02.2021 2022.12.31
LU 2020/43 10.08.2020 FANEKS, 40002012606 70000 19.01.2021 Līgums ir spēkā līdz pilnīgai Pušu saistību izpildei
LU 2020/57_I_ERAF 10.11.2020 10.12.2020 SEMICOM 40003729305 20000 08.01.2021 2022.12.31
Latvijas Universitātes attīstības stratēģijas 2021.-2027.gadam izstrāde LU 2020/44_ESF 20.08.2020 10.09.2020 PricewaterhouseCoopers 40003142793 47860 07.01.2021 2021.04.15
7-5/151 FORAL 40103030395 41999 26.03.2021 2022.12.30

Piezīmes.

  1. Ja no līguma priekšmeta nav secināms, vai tas ir publisks būvdarbu, piegādes vaipakalpojuma līgums, norāda arī līguma veidu (būvdarbu, piegādes vai pakalpojuma līgums).

  2. Ja paredzēts saskaņā ar publisko iepirkumu regulējošajiem normatīvajiem aktiem.

  3. Norāda līguma noslēgšanas datumu un līguma darbības beigu datumu. Ja līgumā paredzēts, ka tas ir spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei, šajā ailē norāda "līdz saistību pilnīgai izpildei".