Saskaņā ar Ministru kabineta 2007. gada 6. marta noteikumiem Nr. 171 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā"2023. gads

Līguma priekšmets 1 Iepirkuma identifikācijas numurs 2 Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 2 Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš 2 Piegādātāja nosaukums Līgumcena (bez PVN), EUR Noslēgšanas datums 3 Līguma izpildes termiņš 3
LU 2022/83_I 21.12.2022 VENDEN 40003325121 41999.99 01.02.2023 2026.01.31
LU 2022/69 20.10.2022 BIOTECHA LATVIA 40103648320 80000 23.01.2023 2026.01.23
LU 2022/53 21.08.2022 Colliers International Advisors 40103255403 430000 12.01.2023 2028.01.12
LU 2022/71_I Triple Bounce 40003955598 4480 02.01.2023 Līgums ir spēkā līdz pilnīgai Pušu saistību izpildei
Piezīmes.
  1. Ja no līguma priekšmeta nav secināms, vai tas ir publisks būvdarbu, piegādes vaipakalpojuma līgums, norāda arī līguma veidu (būvdarbu, piegādes vai pakalpojuma līgums).

  2. Ja paredzēts saskaņā ar publisko iepirkumu regulējošajiem normatīvajiem aktiem.

  3. Norāda līguma noslēgšanas datumu un līguma darbības beigu datumu. Ja līgumā paredzēts, ka tas ir spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei, šajā ailē norāda "līdz saistību pilnīgai izpildei".