Latvijas Universitātes Satversmes sapulce notiks 2022. gada 27. maijā plkst. 10.00 Latvijas Universitātes Lielajā aulā.

TIEŠRAIDE

Dienas kārtība

1. Satversmes sapulces vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja ziņojums

2. Satversmes sapulces Mandātu komisijas, Balsu skaitīšanas komisijas un Redakcijas komisijas vēlēšanas

3. Satversmes sapulces priekšsēdētāja, viņa vietnieka un Satversmes sapulces sekretāra vēlēšanas

4. Rektora I. Muižnieka atskaite

5. Akadēmiskās šķīrējtiesas vēlēšanas

6. Latvijas Universitātes Satversmes apstiprināšana

7. Latvijas Universitātes Satversmes sapulces nolikuma apstiprināšana