Latvijas Universitātes Satversmes sapulce (27.05.2022.)