Latvijas Universitātes darbinieku kopsapulce

01.09. plkst. 10.00