Priekšsēdētājs: Mārcis Auziņš
E-pasts: marcis.auzins@lu.lv
Pieņemšanas laiks: pirmdienās 12.30–14.00 (ar iepriekšēju pieteikšanos pie sekretāres)

Priekšsēdētāja vietniece: Ilze Rūmniece
Priekšsēdētāja vietniece: Aiva Staņēviča

Senāta sekretāre: Ilze Upacere
Tālrunis: 67033950
E-pasts: ilze.upacere@lu.lv 

Senāta nolikums 

Latvijas Universitātes senatori

(sastāvs apstiprināts ar Satversmes sapulces 06.06.2019. lēmumiem Nr. 4 un Nr. 5)

 1. Auziņš Mārcis, profesors, Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte
 2. Balode Dace, profesore, Teoloģijas fakultāte
 3. Bergfelds Kristaps, pētnieks, Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte
 4. Bērziņš Gundars, profesors, Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
 5. Bēts Raivis, docents, Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte
 6. Borzovs Juris, profesors, Datorikas fakultāte
 7. Danovskis Edvīns, docents, Juridiskā fakultāte
 8. Elferts Didzis, asociētais profesors, Bioloģijas fakultāte
 9. Erts Donāts, vadošais pētnieks, Ķīmiskās fizikas institūts
 10. Folkmanis Valdis, profesors, Medicīnas fakultāte
 11. Helmane Ineta, asociētā profesore, Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
 12. Jankevica Līga, vadošā pētniece, Bioloģijas institūts
 13. Jaudzems Kristaps, asociētais profesors, Ķīmijas fakultāte
 14. Karapetjana Indra, profesore, Humanitāro zinātņu fakultāte
 15. Karušs Jānis, docents, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte
 16. Kļava Valda, asociētā profesore, Vēstures un filozofijas fakultāte
 17. Kļaviņš Māris, profesors, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte
 18. Knipše Gundega, profesore, Medicīnas fakultāte
 19. Kondratovičs Uldis, asociētais profesors, Bioloģijas fakultāte
 20. Krišjāne Zaiga, profesore, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte
 21. Krūmiņa Gunta, profesore, Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte
 22. Lācis Sandris, asociētais profesors, Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte
 23. Logins Jāzeps, docents, Ķīmijas fakultāte
 24. Muižnieks Indriķis, profesors, Bioloģijas fakultāte
 25. Nikodemus Oļģerts, profesors, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte
 26. Pajuste Elīna, vadošā pētniece, Ķīmiskās fizikas institūts
 27. Plakane Līga, vadošā pētniece, Kardioloģijas un reģeneratīvās medicīnas institūts
 28. Prikšāne Anda, asociētā profesore, Ķīmijas fakultāte
 29. Raščevska Malgožata, profesore, Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
 30. Rodiņa Anita, asociētā profesore, Juridiskā fakultāte
 31. Rozenvalds Juris, profesors, Sociālo zinātņu fakultāte
 32. Rumba-Rozenfelde Ingrīda, profesore, Medicīnas fakultāte
 33. Runce Inese, vadošais pētnieks, Filozofijas un socioloģijas institūts
 34. Rūmniece Ilze, profesore, Humanitāro zinātņu fakultāte
 35. Svece Artis, docents, Vēstures un filozofijas fakultāte
 36. Švirksts Jānis, asociētais profesors, Ķīmijas fakultāte
 37. Veilande Rita, vadošā pētniece, Atomfizikas un spektroskopijas institūts
 38. Zemītis Guntis, vadošais pētnieks, Latvijas vēstures institūts
 1. Brakša Anita, izpilddirektore, Juridiskā fakultāte
 2. Rūsīte Evija, departamenta direktora vietniece
 1. Staņēviča Aiva
 2. Zeps Ivars Dominiks
 3. Zīverte Alise Paula
 4. Deniss Celuiko
 5. Elvis Miķelsons
 6. Rūdolfs Aleksandrs Strods
 7. Roberts Rostoks

*  Studējošo pārstāvjus ievēlē Studentu padome


Pastāvīgās komisijas

Uldis Kondratovičs – priekšsēdētājs

Jāzeps Logins – priekšsēdētāja vietnieks

Dace Balode

Raivis Bēts                             

Juris Borzovs

Didzis Elferts

Ineta Helmane

Kristaps Jaudzems

Jānis Karušs

Gundega Knipše

Zaiga Krišjāne

Deniss Celuiko

Elīna Pajuste

Līga Plakane

Anda Prikšāne

Anita Rodiņa

Juris Rozenvalds

Ilze Rūmniece

Evija Rūsīte

Aiva Staņēviča

Rita Veilande

Guntis Zemītis

Ivars Dominiks Zeps

Sanita Reide-Zēģele – sekretāre

Artis Svece – priekšsēdētājs

Donāts Erts – priekšsēdētāja vietnieks

Mārcis Auziņš

Kristaps Bergfelds

Raivis Bēts

Valdis Folkmanis

Līga Jankevica

Kristaps Jaudzems

Jānis Karušs

Valda Kļava

Indriķis Muižnieks

Elīna Pajuste

Malgožata Raščevska

Ingrīda Rumba-Rozenfelde

Inese Runce

Ilze Rūmniece

Aiva Staņēviča

Elvis Miķelsons

Rūdolfs Aleksandrs Strods

Ieva Stūrmane – sekretāre

Roberts Rostoks

Edvīns Danovskis – priekšsēdētājs

Alise Paula Zīverte – priekšsēdētāja vietniece

Gundars Bērziņš

Māris Kļaviņš

Sandris Lācis

Indriķis Muižnieks

Ivars Dominiks Zeps

Rūdolfs Aleksandrs Strods

Ilze Upacere – sekretāre

Gundars Bērziņš – priekšsēdētājs

Gunta Krūmiņa – priekšsēdētāja vietniece              

Dace Balode

Juris Borzovs

Anita Brakša

Didzis Elferts

Ineta Helmane

Līga Jankevica

Indra Karapetjana

Sandris Lācis

Oļģerts Nikodemus

Juris Rozenvalds

Inese Runce

Evija Rūsīte

Artis Svece                                   

Jānis Švirksts

Rita Veilande

Deniss Celuiko                             

Guntis Zemītis                             

Alise Paula Zīverte

Elvis Miķelsons

Roberts Rostoks                      

Ieva Didrihsone – sekretāre