Priekšsēdētājs: Māris Kļaviņš
Tālrunis: 67334096
E-pasts: maris.klavins@lu.lv 
Pieņemšanas laiks: pirmdienās 12.30–14.00 (ar iepriekšēju pieteikšanos pie sekretāres)

Priekšsēdētāja vietniece: Baiba Broka
Priekšsēdētāja vietniece: Santa Zarāne

Senāta sekretāre: Ilze Upacere
Tālrunis: 67034332
E-pasts: ilze.upacere@lu.lv 
 

Senāta nolikums 

Latvijas Universitātes senatori

(Sastāvs apstiprināts ar Satversmes sapulces 21.04.2016. lēmumu Nr. 3)

1.  Mārcis Auziņš, profesors, Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte;

2.  Dace Balode, profesore, Teoloģijas fakultāte;

3.  Kristīne Bērziņa, lektore, Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte;

4.  Gundars Bērziņš, asociētais profesors, Biznesa, vadības un ekonomikas;

5.  Juris Borzovs, profesors, Datorikas fakultāte;

6.  Leonīds Buligins, asociētais profesors, Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte;

7.  Edvīns Danovskis, lektors, Juridiskā fakultāte;

8.  Donāts Erts, vadošais pētnieks, Ķīmiskās fizikas institūts;

9.  Tālivaldis Freivalds, vadošais pētnieks, Kardioloģijas un reģeneratīvās medicīnas institūts;

10. Līga Jankevica, vadošā pētniece, Bioloģijas institūts;

11. Rita Kiseļova, docente, Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte;

12. Valda Kļava, asociētā profesore, Vēstures un filozofijas fakultāte;

13. Māris Kļaviņš, profesors, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte;

14. Uldis Kondratovičs, asociētais profesors, Bioloģijas fakultāte;

15. Zaiga Krišjāne, profesore, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte;

16. Gunta Krūmiņa, profesore, Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte;

17. Sandris Lācis, asociētais profesors, Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte;

18. Jāzeps Logins, docents, Ķīmijas fakultāte;

19. Silvija Meiere, docente, Juridiskā fakultāte;

20. Ruta Muceniece, profesore, Medicīnas fakultāte;

21. Indriķis Muižnieks, profesors, Bioloģijas fakultāte;

22. Laila Niedrīte, profesore, Datorikas fakultāte;

23. Oļģerts Nikodemus, profesors, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte;

24. Daina Pakalna, docente, Sociālo zinātņu fakultāte;

25. Valdis Pīrāgs, profesors, Medicīnas fakultāte;

26. Anda Prikšāne, asociētā profesore, Ķīmijas fakultāte;

27. Māris Purgailis, profesors, Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte;

28. Aivita Putniņa, docente, Humanitāro zinātņu fakultāte;

29. Malgožata Raščevska, profesore, Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte;

30. Anita Rodiņa, asociētā profesore, Juridiskā fakultāte;

31. Nils Rostoks, asociētais profesors, Bioloģijas fakultāte;

32. Juris Rozenvalds, profesors, Sociālo zinātņu fakultāte;

33. Ingrīda Rumba-Rozenfelde, profesore, Medicīnas fakultāte;

34. Ilze Rūmniece, profesore, Humanitāro zinātņu fakultāte;

35. Artis Svece, lektors, Vēstures un filozofijas fakultāte;

36. Andris Šnē, docents, Vēstures un filozofijas fakultāte;

37. Jānis Švirksts, asociētais profesors, Ķīmijas fakultāte;

38. Viesturs Vēzis, docents, Datorikas fakultāte.

1. Baiba Broka, rektora vietniece juridiskos jautājumos;

2. Anita Brakša, izpilddirektore Juridiskajā fakultātē. 

1. Renards Ozoliņš;

2. Artūrs Lībietis-Lībaitis;

3. Signe Skutele;

4. Santa Zarāne;

5. Aiva Staņēviča;

6. Germans Kņazjuks

7. Alise Pokšāne;

8. Toms Akmens;

9. Alise Paula Zīverte. 

Pastāvīgās komisijas

Uldis Kondratovičs – priekšsēdētājs;

Jāzeps Logins – priekšsēdētāja vietnieks;

Dace Balode;

Kristīne Bērziņa;

Rita Kiseļova;

Germans Kņazjuks;

Zaiga Krišjāne;

Gunta Krūmiņa;

Ruta Muceniece;

Laila Niedrīte;

Renards Ozoliņš;

Daina Pakalna;

Anda Prikšāne;

Aivita Putniņa;

Anita Rodiņa;

Signe Skutele;

Viesturs Vēzis;

Sanita Reide-Zēģele – sekretāre.

Valdis Pīrāgs – priekšsēdētājs;

Ingrīda Rumba-Rozenfelde –  priekšsēdētāja vietniece;

Toms Akmens;

Mārcis Auziņš;

Gundars Bērziņš;

Juris Borzovs;

Leonīds Buligins;

Donāts Erts;

Tālivaldis Freivalds;

Līga Jankevica;

Valda Kļava;

Sandris Lācis;

Artūrs Lībietis-Lībaitis;

Jāzeps Logins;

Indriķis Muižnieks;

Renards Ozoliņš;

Anda Prikšāne;

Aivita Putniņa;

Malgožata Raščevska;

Nils Rostoks;

Juris Rozenvalds;

Ilze Rūmniece;

Artis Svece;

Viesturs Vēzis;

Emīls Volgasts;

Ilze Kāposta – sekretāre.

Edvīns Danovskis – priekšsēdētājs;

Signe Skutele – priekšsēdētāja vietniece;    

Anita Brakša;

Baiba Broka;

Māris Kļaviņš;

Germans Kņazjuks;

Silvija Meiere;

Indriķis Muižnieks;

Laila Niedrīte;

Santa Zarāne;

Alise Paula Zīverte;

Ilze Upacere – sekretāre.

Oļģerts Nikodemus – priekšsēdētājs; 

Gunta Krūmiņa – priekšsēdētāja vietniece;

Toms Akmens;

Dace Balode;

Gundars Bērziņš;

Juris Borzovs;

Baiba Broka;

Leonīds Buligins;

Tālivaldis Freivalds;

Anita Brakša;

Līga Jankevica;

Rita Kiseļova;

Sandris Lācis;

Artūrs Lībietis-Lībaitis;

Māris Purgailis;

Nils Rostoks;

Juris Rozenvalds;

Ingrīda Rumba-Rozenfelde;

Ilze Rūmniece;

Signe Skutele;

Andris Šnē;

Jānis Švirksts;

Santa Zarāne;

Alise Paula Zīverte

Ieva Didrihsone – sekretāre.