Uzņemšanas kārtība rezidentūrā

Pieteikšanās rezidentūrā:

Vienoto uzņemšanu rezidentūrā administrē RSU:

Reģistrācijas maksa reģistrējoties elektroniski https://uznemsana-rezidentura.lv15 EUR;

Reģistrējoties klātienē –20 EUR.

Rekvizīti reģistrācijas maksas maksāšanai rezidentūrā:

Rīgas Stradiņa universitāte
Reģ. Nr. LV90000013771
Banka: Swedbank
konta nr.: LV02HABA0551000376050

Maksājot reģistrācijas maksu, jānorāda vārds, uzvārds un  "Reflektanta nodeva studijām rezidentūrā".

Studiju līgumu slēgšana par valsts budžeta finansētām studijām rezidentūrā  no 26.08.2019 līdz 30.08.2019 Aspazijas bulvārī 5 – 224. telpā. (ieeja caur iekšpagalmu).

Darba laiks : 10.00 – 13.00 un 14.00 – 16.30

Lai reģistrētu  un sagatavotu studiju līgumu, reflektantam nepieciešams uzrādīt personu apliecinošu dokumentu (pasi  vai ID karti).

Līgumu slēgšana ar ārstniecības iestādi pēc parakstītā studiju līguma saņemšanas .  Ārstniecības iestādes izvēle tiks saskaņota slēdzot studiju līgumu.

Informatīvais tālrunis: 67034779