Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Programma
Sēžu meklēšana.
Atslēgas vārdu garumam jābūt vismaz četrus simbolus gariem.

Parādīt 2018. gada programmu

Parādīt 2017. gada programmu

Parādīt 2016. gada programmu

Parādīt 2015. gada programmu

2017. gada konferences programma

23. janvāris, 2017

14:30 - 18:00
Raiņa bulvāris 29, 413. aud.

Sekcijas sēde "Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas – nākotnes vīzijas" Norāde
Matemātika un datorzinātnes
Vadītājs Jānis Bārzdiņš

Andris Ambainis
Kā datorzinātnes problēmas pārvēršas par matemātikas problēmām

Leo Seļāvo
Lietu internets, cilvēku internets, vai nervu sistēma cilvēcei?

Māris Alberts
Eiropas kiberfizikālo sistēmu tehnoloģiskie izaicinājumi

Manfreds Šneps-Šnepe
Telekomunikāciju digitālo transformāciju vīzijas

Juris Borzovs
Lielumam un attālumam ir nozīme

Ināra Opmane, Rihards Balodis-Bolužs
Par radošu nacionālu IT institūtu Latvijā

Jānis Bičevskis
Nākotne pirmās paaudzes programmētāja skatījumā

Kārlis Podiņš, Baiba Kaškina, Varis Teivāns
IT apdraudējumi - 2016. gada tendences un nākotnes prognozes

Guntis Bārzdiņš
“BigData” laikmeta ieguvumi un zaudējumi

Kārlis Čerāns
Kas nosaka perspektīvu?

27. janvāris, 2017

13:00 - 18:00
Jelgavas ielā 1, 702. aud.

Sekcijas sēde "Vides un ilgtspējīgas attīstības pārvaldība: videi draudzīgu rīcību ietvars”" Norāde
Vides zinātne
Vadītāji: Ivars Kudreņickis, Jānis Brizga

J.Brizga, J.Kauliņš, R.Ernšteins, I.Kudreņickis
Videi draudzīgas rīcības Latvijas mājsaimniecībās: faktori un klāstergrupas

J.Kauliņš, U.Rusmanis, A.Lontone – Ieviņa, K.Ošniece, R.Ernšteins
Videi draudzīgu rīcību attīstība pašvaldībās: situācijas novērtējums sabiedrības mērķgrupu skatījumā

D.Trukšāns
Videi draudzīgu rīcību attīstība skolu mācību saturā un procesā: ekoskolu programmas pieredzes izvērtējums Latvijā

A.Kamenders, S.Vancāne
Energoefektīvs mājoklis kā videi draudzīga rīcība: Enerģētiskā nabadzība Latvijā

I.Paredne
Klimata pārmaiņu adaptācija: zināšanu pārneses tendences Latvijas lauku apsaimniekošanā

P.Lakovskis
Vides pasākumu novērtējums Kopējā lauksaimniecības politikā

I.Teibe, R.Bendere, D.Strode, K.Ruģele, O.Medne
Pārtikas atkritumu pārstrādes iespējas Latvijā

Z.Krūkle, R.Bendere
Latvijas vides trokšņa pārvaldības attīstības vidējā termiņā izvērtējums (2010. – 2016.gads)

M.Kairjaka, K.Āboliņa
Pilsētu sarukšanas ietekme uz vidi. Ventspils pilsētas piemērs

R.Pūgulis
Velotransporta attīstības plānošana un nodrošinājums Valmieras pašvaldībā

30. janvāris, 2017

09:00 - 17:00
Jelgavas ielā 1, 106. telpa (Magnum)

Sekcijas sēde "Molekulārās Bioloģijas sekcijas sēde" Norāde
Bioloģija
Vadītājs Kaspars Tārs

Egils Stalidzāns, Pēteris Zikmanis, Ivars Mozga, Jurijs Šuļins
Pieņemamu regulējamo parametru kopums un kinētiskā modeļa totālās optimizācijas potenciāls

Anastasija Dovbenko, Juris Jansons, Dace Skrastiņa, Irina Stahovska, Irina Sominska
Hepatīta C vīrusa kora un alternatīvā nolasīšanas rāmja proteīnu imunogenitātes pētījumi pelēs

Kristīne Ošiņa, Evita Rostoka, Nikolajs Sjakste
AV-153-Ca ietekme uz DNS labošanas un slāpekļa oksīda metabolisma saistīto gēnu ekspresiju žurku nierēs alloksāna inducēta cukura diabēta apstākļos

Elīna Ļeonova, Evita Rostoka, Silvija Sauvaigo, Vitālijs Borisovs, Jegors Vasetskijs, Anna Tolstova, Nikolajs Sjakste
1,4-dihidropiridīnu atvasinājumi: darbības mehānisms

Ilze Šņepste, Dainis Ruņģis
Inducētās rezistences loma parastās priedes Pinus sylvestris L. stādu izturības veidošanās pret Lophodermium seditiosum

Ilva Pole, Inta Jansone, Iveta Ozere, Anda Nodieva, Ģirts Šķenders, Inga Norvaiša, Renāte Ranka
Tuberkulozei pa pēdām

Alisa Kazarina, Guntis Gerhards, Elīna Pētersone-Gordina, Ilva Pole, Valentina Čapligina, Inta Jansone, Renate Ranka
Augsnes mikrobioms kā šķērslis senās tuberkulozes izpētes procesos

Jānis Stāvusis, Baiba Lāce, Janelle Geist, Inna Iņaškina, Dita Pelnēna, Sander Pajusalu, Aikaterini Kontrogianni-Konstantopoulos, Carsten G Bönnemann
MYBPC1 gēna mutācijas saistība ar neaprakstītu miopātiju Latvijas ģimenē

Dita Pelnēna, Aija Treimane, Jānis Stāvusis, Inna Iņaškina
OXPHOS enzīmu aktivitātes salīdzinājums citoplazmatisko hibrīdšūnu modeļos

Aija Ozola, Dace Rukliša, Dace Pjanova
6q24 rajons un melanoma

Cristina Bajo-Santos, Kristīne Soboļevska, Pāvels Zajakins, Artūrs Ābols, Aija Linē
Eksosomu mikroRNS satura sekvenēšanas analīze, solis prostatas vēža izpratnē

Elīna Zandberga, Dārta Pūpola, Artūrs Ābols, Pāvels Zajakins, Aija Linē
Ogļskābes anhidrāzes IX ietekme uz šūnu signālceļiem hipoksijā un normoksijā

Lilite Sadovska, BaibaBrūmele, Elīna Zandberga, Daiga Šantare, Zane Kalniņa, Aija Linē
Stenda referāts. Vēža šūnu producēto eksosomu funkcionālā ietekme uz fibroblastiem

Oksana Fokina, Dace Grauda, Īzaks Rašals
Mobilo ģenētisko elementu izmantošana dabisko populāciju ģenētiskās daudzveidības pētījumos

Gints Kalniņš, Kaspars Tārs
Trimetilamīnu producējošo bakteriālo enzīmu strukturālie un funkcionālie pētījumi

Jānis Leitāns, Elviss Bērtulis, Andris Kazāks, Kaspars Tārs
Ogļskābes anhidrāžu strukturālie pētījumi jaunu izoformu selektīvu inhibitoru dizainam

Elīna Černooka, Kaspars Tārs, Andris Kazāks
Enterobacter fāga Enc34 hipotētiska replikācijas proteīna strukturāla un funkcionāla izpēte

Anna Kiršteina, I-Na Lu, Sophie Farinelle, Claude Muller, Kaspars Tārs, Andris Kazāks
Gripas vīrusa hemaglutinīna peptīdu ekspresija, attīrīšana un imunoloģiskās īpašības

Kārlis Vilks, Kristīne Voļska, Elīna Makarova, Marina Makrecka-Kūka, Maija Dambrova, Edgars Liepiņš
Palmitolkarnitīna ietekme uz Akt saistīto insulīna signālceļu un saistība ar muskuļu insulīna rezistenci

Egija Zole, Pernille Rask, Tinna V. Stevnsner
Mitohondriālās DNS un kodola DNS labošana šūnās ar defektīvu Cokayne sindroma A gēnu

10:00 - 14:00
Jelgavas ielā 1, 702. aud.

Plenārsēde "Klimata pārmaiņas un dabas resursu ilgtspējīga izmantošana" Norāde
Klimata pārmaiņas un dabas resursu ilgtspējīga izmantošana (ĢZZF)
Vadītājs Oļģerts Nikodemus

Oļģerts Nikodemus
Pirmais gads pētījumiemi LU aktuālās tēmas “Klimata pārmaiņas un dabas resursu

Agrita Briede
Latvijas klimata mainības tendences un ietekmes

Jānis Karušs, Māris Krievāns, Kristaps Lamsters, Agnis Rečs
Ģeoloģisko un ekoloģisko pētījumu rezultāti dienvidrietumu Grenlandē

Gunta Spriņģe, Viesturs Melecis
Izmaiņas sauszemes un ūdeņu ekosistēmās klimata maiņas apstākļos

Olga Mutere
Lauksaimniecības un rūpniecības teritoriju izpētes mikrobioloģiskie aspekti

10:00 - 17:00
Raiņa bulv. 19, LU Muzeja zāle

Sekcijas sēde "Zinātņu vēsture un muzejniecība" Norāde
Starpdisciplināri
Vadītāji: Ilgonis Vilks, Arnis Vīksna

Māris Baltiņš
Idejas par latviskas augstskolas izveidi Pirmā pasaules kara laikā

Sarma Kļaviņa
Jāņa Endzelīna starptautiskā dimensija

Viesturs Zanders
Vēsturnieka un rakstnieka, LU profesora Arveda Švābes (1888–1959) personālfonds Zviedrijas Nacionālajā arhīvā

Astrīda Cīrule, Valdis Gavars
Raiņa vasarnīca Jaundubultos

Ivans Griņevičs
LU Dr.h.c., LU Arhitektūras fakultātes ārštata profesors Konstantins Rončevskis (1875–1935)

Karīna Horsta
LU mācībspēka arhitekta Ernesta Štālberga projektētās sanatoriju ēkas

Jēkabs Raipulis
Ģenētikas studijas un pētījumi Latvijas Universitātē un Latvijas Valsts universitātē

Ilga Mantiniece
LU Filoloģijas un filozofijas fakultātes bibliotēkas krājuma veidošanās pirmskara periodā

Vēsma Klūga
Inženierzinātņu profesora Artura Tramdaha intelektuālais un kultūrvēsturiskais mantojums LU Bibliotēkā

Alīda Zigmunde
RPI un LU kancelejiste Ilona Dumpe (1891–1962)

Ilgonis Vilks
Laika skaitīšanas izmaiņas Latvijas teritorijā 1899.–1923. gadā

Angelīna Zabele, Māris Rudzītis
Ģeoloģija Latvijas Valsts universitātē: 1944–1951

Vija Hodireva
Mineraloģiskās sistemātikas atainojums no LLU atgūtajā LU Ģeoloģijas muzeja kolekcijā

Andris Piterāns, Uģis Piterāns
LU Zooloģijas muzeja vēsture

Mudīte Rudzīte
Hanss Šlešs un viņa ieguldījums LU Zooloģijas muzeja pilnveidošanā un malakoloģijas kā zinātnes attīstībā Latvijā

Elvigs Kabucis, Inguna Cīrule, Inta Vegnere
Farmācijas maģistra Viktora Šķiltera darbība Latvijas augstskolās

Mārtiņš Vesperis
Kārļa Barona darbība Rīgā 19. gadsimta beigās

Dzintars Mozgis, Inese Sviestiņa
Eduards Gartje – LU pirmais profesors bērnu slimībās

Māris Pļaviņš
Profesors Ilmārs Lazovskis un nefroloģija Latvijā

Viesturs Šiliņš, Juris Zemmers, Anda Požarnova
LU Medicīniskās pēcdiploma izglītības institūta 20 darbības gadi

Arnis Vīksna
Akadēmija Leopoldina un LU Medicīnas fakultāte

10:00 - 16:30
Raiņa bulv. 19, Mazajā aulā

Sekcijas sēde "Izglītības vadības sekcijas sēde veltīta LU PPMF Izglītības pētniecības institūta 20. gadadienai" Norāde
Cilvēks un tehnoloģijas, izglītības kvalitāte (PPMF)
Vadītāji: Andris Grīnfelds, Antra Ozola

Jānis Bokāns, Andris Broks, Andrejs Geske, Andris Grīnfelds, Andris Kangro, Juris Zaķis, Oskars Zīds
Starptautisko salīdzinošo izglītības pētījumu Latvijā un Izglītības pētniecības institūta pagātne, tagadne un nākotne

Andrejs Geske, Andris Kangro, Rita Kiseļova
Vienlīdzīgi kvalitatīvas izglītības iespēju nodrošināšana Latvijā OECD PISA skatījumā

Andris Grīnfelds
IKT skolā un mājās un skolēnu sasniegumi OECD PISA pētījumā

Andris Broks
Saziņas sistēmiskuma problēmas mūsdienu izglītības attīstībā

Dainuvīte Blūma
Izglītības zinātnes un pedagoģija

Juris Dzelme
Izglītība un ideoloģija

Andrejs Mūrnieks
Kas nepieciešams sekmīgai izglītības reformai?

Ardis Markss
Mākoņizglītības izaicinājumi

Yan Lu
Motivating Strategies in the Less-⁠⁠Commonly-⁠⁠Taught Language Programs

Linda Mihno
Latvijas skolēnu finanšu kompetence

Rūdolfs Kalvāns
Jaunais pedagogu darba samaksas modelis - Siguldas novada prakse

Linda Mihno, Agnese Kozlovska
Direktora loma finanšu izglītības vadībā

Antra Roskoša, Jūlija Stukaļina
Studentu karjeras izaugsmes motīvi migrācijas kontekstā un to ietekme uz augstskolas politikas izstrādi studentu karjeras plānošana jomā

Karīna Jansone
Latvijas augstākās izglītības eksporta mārketinga līdzšinējās aktivitātes

Dita Štefenhagena
Kvalitātes vadība - uz rezultātu orientēta pieeja augstskolu vadīšanā

13:00 - 18:00
Jelgavas ielā 1, 334., 335.aud.

Sekcijas sēde "Klimata mainība un tās ietekme uz vidi" Norāde
Klimata pārmaiņas un dabas resursu ilgtspējīga izmantošana (ĢZZF)
Vadītājs Agrita Briede

Olga Ritenberga, Mihails Sofievs
Meteoroloģiskā bāze ilggadīgo bioloģiskās produktivitātes cikliskuma modelēšanai un prognozēšanai: bērza putekšņu piemērs Fenoskandijā un Baltijas valstīs

Māris Zunde
Pagātnes laikapstākļu raksturojošo datu dendroklimatoloģiskās rekonstruēšanas iespējas Latvijā

Elga Apsīte, Oļģerts Nikodemus, Guntis Brūmelis, Ainis Lagzdiņš, Didzis Elferts, Zigmārs Rendenieks, Līga Klints
Klimata mainības, nosusināšanas un zemes lietojuma maiņas ietekme uz ūdenstecēm hemiboreālā biomā

Ilze Vircava, Roberts Vucāns, Diāna Rudava, Kristaps Lamsters, Jānis Karušs, Māris Krievāns, Agnis Rečs
Augšņu veidošanās apstākļi Rasela ledāja pieledāja zonā, Grenlandē

Linda Dobkeviča, Ilga Kokorīte, Roberts Šiliņš, Agrita Briede, Gunta Spriņģe
Stenda referāts. Engures ezera fizikāli-ķīmisko parametru mainība un to ietekmējošie faktori

Olga Meļņičenko, Valts Vilnītis
Klimata pārmaiņu radītie riski bioloģiskās daudzveidības jomā Latvijā

Zanda Penēze, Iveta Druva-Druvaskalna, Nameda Belmane, Arturs Dombrovskis, Gatis Kristaps, Ieva Kalka, Jolanta Gūža
Ainavu plānošana un tūrisms Latvijā klimatu pārmaiņu kontekstā

Zanita Avotniece
Perkona negaisu biežums un intensitāte Latvijā

Svetlana Aņiskeviča
Veģetācijas perioda ilguma līdzšinējās izmaiņas un nākotnes prognozes Latvijā

Svetlana Aņiskeviča
Stenda referāts. Ilggadīgās mēneša vidējās gaisa temperatūras telpiskā interpolācija Latvijā

Margarita Šuļģa
Ezeru raksturlielumu novērtējums skaitliskajās laika prognozēs un klimata modelēšanā

Andrejs Zubaničs, Ilze Rudlapa, Inese Latovska
Pēkšņi lietus uzplūdi Latvijas upju baseinos 2016.gada vasarā

Pēteris Bethers
Latvijas klimata kalendārs

Edgars Maļinovskis
Latvijas klimata vizualizācijas portāls

Gunta Kalvāne, Andis Kalvāns, Andris Ģērmanis, Nora Rustanoviča, Māra Bitāne
Fenoloģiskie novērojumi Latvijā mūsdienās: klimata pārmaiņu bioindikatori

Maija Viška
Baltijas jūras dienvidaustrumu piekrastes garkrasta sanešu plūsmas izmaiņas klimata mainības ietekmē

Ināra Melece
Stenda referāts. Eiropas LTER iniciatīva - globālie pētījumi par nobiru sadalīšanās intensitāti dažādās ekosistēmās

Dāvis Ozoliņš, Agnija Skuja, Elga Parele, Ilga Kokorīte, Māra Harju
Ekoloģiski jūtīgo makrozoobentosa taksonu EPT (Ephemeroptera, Plecoptera, Trichoptera ) skaita un sugu sastāva ilgtermiņa izmaiņas Salacas upē mainīga klimata apstākļos

Aina Karpa
Divspārnu faunas izmaiņas ilgtermiņa pētījumos Randu pļavās

Edīte Juceviča, Viesturs Melecis
Stenda referāts. Meža augsnes kolembolu cenozes ilglaicīgu novērojumu telpisks raksturojums uz klimata mainības fona

Inese Cera, Aina Karpa, Viesturs Melecis
Zālaugu stāva zirnekļu (Araneae) skaita un sugu daudzveidības izmaiņas 15 gadu periodā dabas liegumā "Randu pļavas"

Uģis Kagainis, Edīte Juceviča, Viesturs Melecis
Augsnes bruņērču (Acari, Oribatida) un kolembolu (Insecta, Collembola) sugu struktūras ilgtermiņa izmaiņu salīdzinājums uz klimatisko faktoru izmaiņu fona

Linda Uzule, Jolanta Jēkabsone
Stenda referāts. Vides faktoru ietekme uz upju ekoloģisko kvalitāti

Līga Paparde, Aija Ceriņa, Ilze Loze, Laimdota Kalniņa, Kristaps Kiziks, Oskars Purmalis
Ičas un Lagažas akmens laikmeta apmetņu teritoriju nogulumu raksturojums

Laimdota Kalniņa, Aija Ceriņa, Armands Vijups
Viduslaiku Ventspils nogulumu arheobotāniskie pētījumi

Aija Ceriņa, Kristaps Kiziks, Laimdota Kalniņa, Oļģerts Nikodemus, Elīna Priedniece
Vides un veģetācijas izmaiņu pazīmes leduslaikmeta beigu posmā un holocēna nogulumu griezumā Moricsalas DR daļā

Aija Ceriņa, Līga Paparde, Ilze Loze, Laimdota Kalniņa, Kristaps Kiziks, Oskars Purmalis, Ivars Strautnieks
Nogulumu uzkrāšanās vides un augu makroatlieku kompleksu izmaiņas holocēna nogulumu griezumos Ičas un Lagažas akmens laikmeta apmetņu teritorijās Lubāna zemienē

Arta Indriksone
Talsu un Vilkmuižas ezeru nogulumu raksturojums

31. janvāris, 2017

09:00 - 14:00
Jelgavas ielā 1, 223. aud.

Sekcijas sēde "Teritoriju ilgtspējīga attīstība un dzīves kvalitāte"" Norāde
Sabiedrības veselība, dzīves kvalitāte un nācijas ilgtspēja (SZF)
Vadītājs Zaiga Krišjāne

Juris Paiders
Latvijas novadu iedzīvotāju skaita izmaiņu ilgtermiņa prognozes ticamības novērtējums

Ženija Krūzmētra, Dina Bite
Iedzīvotāju iesaiste vietas attīstībā lauku novados Latvijā

Jānis Krūmiņš
Iedzīvotāju sastāvs un mobilitātes iezīmes Rīgas aglomerācijā

Laila Kūle
Pilsētu-lauku mijiedarbības izpratne mijattiecību ģeogrāfijas kontekstā

Anita Zariņa
Dzintara semiotika nacionālās un teritoriālās valsts identitātes veidošanā Latvijā

Pēteris Šķiņķis, Arnolds Timofejevs
Sociālās dzīves vides kvalitātes vērtēšana: Rīgas un Pierīgas apkaimju piemēri

Mārtiņš Menniks
Rīgas mikrorajonu pilsētvides kvalitātes un to vērtību noteikšana izmantojot virsmas novērojumus no gaisa (satelīti, droni)

Evita Muižniece-Treija
Smaku pētījumi Rīgas mikrorajonos ar kvalitatīvām un kvantitatīvām pētījumu metodēm

Aija Lulle, Arta Krūmiņa
Mazās Latvijas emigrantu kopienas: saiknes starp diasporas aktivitātēm, tūrismu un mobilitāti

Guido Sechi
Gendered motivations and attitudes in emigration: evidence from pre- and post-crisis Latvia

10:00 - 18:00
Jelgavas ielā 1, 335.aud.

Sekcijas sēde "Zemes resursu ilgtspējīga izmantošana klimata mainības kontekstā" Norāde
Klimata pārmaiņas un dabas resursu ilgtspējīga izmantošana (ĢZZF)
Vadītājs Raimonds Kasparinskis

Ainārs Lupiķis, Andis Lazdiņš
Oglekļa krājumu izmaiņas mežos uz nosusinātām organiskajām augsnēm

Vita Amatniece, Raimonds Kasparinskis, Guntis Brūmelis, Oļģerts Nikodemus, Malvīne Soste
Augšņu īpašību raksturojums mežos ar ozolu paaugu Vidzemē

Edgars Jūrmalis, Zane Lībiete
Meža ekosistēmu pakalpojumu biofizikālā kartēšana un novērtēšana modēlteritorijās

Guna Petaja, Modris Okmanis, Andis Lazdiņš
Meža mēslošanas potenciāls Latvijā valsts mežos SEG emisiju samazināšanai un tautsaimniecības uzplaukuma veicināšanai

Mudrīte Daugaviete, Dagnija Lazdiņa, Andis Lazdiņš, Baiba Bambe, Uldis Daugavietis
Plantāciju mežu augšanas gaita, produktivitāte un ietekme uz vidi

Ainārs Lupiķis, Andis Lazdiņš
Meža zemju augsnes oglekļa aprite modelēta ar Yasso07 augsnes oglekļa modelis

Nauris Rolavs, Agnese Rudusāre, Baiba Dirnēna, Raimonds Kasparinskis
Augšņu fizikālās un ķīmiskās izmaiņas dažāda vecuma meža zemju augsnēs morēnas nogulumos Zvārdes apkārtnē

Imants Kukuļs
Apmežošanās ietekme uz augsnes humusvielu īpašībām

Aldis Kārkliņš
Lielmēroga augsnes kartēšanas vienība - konceptuāls uzstādījums

Dana Prižavaite, Oļģerts Nikodemus, Solvita Rūsiņa, Raimonds Kasparinskis
Īstermiņa un ilgtermiņa zemes lietojuma veidu struktūras ietekmes uz lauksaimniecības zemju apmežošanās gaitu

Lauma Gustiņa, Solvita Rūsiņa
Dabisko zālāju indikatorsugas ceļu nomalēs Zemgales līdzenumā: augu sabiedrību daudzveidība

Solvita Rūsiņa, Pēteris Lakovskis, Lauma Gustiņa, Lauma Kupča
Dabisko zālāju izplatība reģionos ar lauksaimniecības potenciālu

Andis Kalvāns, Inga Retiķe, Konrāds Popovs, Aija Dēliņa, Jānis Bikše, Alise babre
Iespējas un ierobežojumi skābekļa un ūdeņraža stabilo izotopu pielietojumam pazemes ūdens objektu monitoringā

Kristaps Auziņš, Oļģerts Nikodemus, Raimonds Kasparinskis
Ainavas attīstības vēsture Viskūžu salā un Moricsalā, balstoties uz augšņu analīžu datiem

Inga Retiķe, Jānis Bikše, Andis Kalvāns
Zemes lietojuma veida ietekme uz kvartāra pazemes ūdeņu kvalitāti Latvijā

Ineta Grīne, Kaspars Mallons, Undīne Grigorjeva
Stenda referāts. Apdzīvojuma iezīmes Zemgales un Latgales pierobežā. Īslīces un Zaļesjes pagasti

Ainārs Lupiķis, Andis Lazdāns, Arta Bārdule
Stenda referāts. Augsnes oglekļu krājumu izmaiņas pēc nosusināšanas aramzemē uz organiskās augsnes Mārupes apkārtnē

Ainārs Lupiķis, Andis Lazdiņš, Arta Bārdule, Aldis Butlers, Gints Lanka
Stenda referāts. Lauksaimniecības zemju augsnes oglekļa aprite modelēta ar Yasso07 augsnes oglekļa modelis

Ieva Kalka, Raimonds Kasparinskis
Stenda referāts. Oglekļa krājumus ģeogrāfiskās izplatības raksturojums augsnes virskārtā lauksaimiecībā izmantojamās zemēs Latvijā: LUCAS 2009 projekta poiemērā

Ieva Rotkovska
Stenda referāts. Augsnes faktoru nozīme ekosistēmu pakalpojumu novērtēšanā zālājos

Maija Pavlovska, Daniels Elksnītis, Raimonds Kasparinskis
Stenda referāts. Augšņu daudzveidība un to ietekmējošie faktori Rāmuļu apkārtnē

Kristīne Afanasjeva, Raimonds Kasparinskis, Oļģerts Nikodemus, Aleksandra Ševčuka, Guntis Brūmelis, Ilze Jankovska, Olga Mutere, Baiba Dirnēna, Malvīne Soste
Stenda referāts. Apmežošanās ar eglēm (Picea abies L.) ietekme uz augsnes virskārtas īpašībām bijušajās lauksaimniecībā izmantojamās zemēs

Inga Romanova, Zanda Penēze
Stenda referāts. Lauksaimniecības zemju apsaimniekošanu ietekmējošie faktori mūsdienās Rembates pagastā

Jānis Bikše, Inga Retiķe
Stenda referāts. Iksidēšanās-reducēšanās procesu ietekme uz pazemes ūdeņu ķīmisko sastāvu Latvijā un to iespējamās izmaiņas klimata pārmaiņu kontekstā

Vendija Grīna, Anda Klesmane, Jānis Ventiņš
Stenda referāts. Augsnes faunas daudzveidība vērī un gāršā dabas parkā "Ogres ieleja"

Līvija Zariņa, Līga Zariņa
Stenda referāts. Daudzgadīgo zāļu efekts augsnes organiskās vielas nodrošināšanā īsas rotācijas augsekās

Olga Stankovska, Raimonds Kasparinskis
Stenda referāts. Augsnes un zemes izmantošanas struktūras raksturojums Gailīšu pagastā

10:00 - 16:00
Jelgavas ielā 1, 545. telpā

Sekcijas sēde "Augu bioloģija" Norāde
Bioloģija
Vadītājs Ģederts Ieviņš

E. Girgžde, I. Samsone
Āra bērza Betula pendula rejuvenilizācija in vitro

U. Andersone-Ozola, L. Gaile, Ģ. Ieviņš
Eiropas aizsargājamās sugas smiltāja neļķes Dianthus arenarius subsp. arenarius reakcija uz apbēršanu ar smiltīm un nobradāšanu kontrolētos apstākļos

L. Gaile, U. Andersone-Ozola, I. Samsone, Ģ. Ieviņš
Retā piekrastes auga jūrmalas ceļtekas Plantago maritima fizioloģiskās izmaiņas ekstrēmā substrāta sāļumā

K. Dūmiņš, U. Andersone-Ozola, I. Samsone, J. Ņečajeva, Ģ. Ieviņš
Radniecīgu sugu koeksistences ietekme uz abiotisko un biotisko faktoru izraisītajām atbildes reakcijām: pirmie rezultāti no Trifolium pētījuma

A. Osvalde, A. Karlsons, G. Čekstere
Sēra deficīts augiem kā 21. gadsimta tendence: galvenie cēloņi un potenciālie risinājumi

J. Pormale, A.Osvalde, A. Kursule
Pilotpētījuma par lācenēm (Rubus chamaemorus) Latvijā pirmie rezultāti

J. Ņečajeva, J. Erdmane
Sēklu miera periods dažādās vējauzas populācijās Latgalē un Vidzemē

Ģ. Ieviņš
Dažādu sāļu ietekme uz ziemas rudzu Secale cereale dīgstu augšanu un fizioloģiskajiem rādītājiem: iespējamā saistība ar etilēna darbību

L. Rābante, K. Dokāne
Fotosintēzes kvantitatīvo indikatoru dinamika lauka pupām (Vicia faba) cinka ietekmē

V.Alle, A. Osvalde, M. Vikmane, U. Kondratovičs
Kadmija un svina ietekmes uz augiem aspekti

I. Alsiņa, L. Dubova, R. Zeps, D. Sergejeva
Lapu bioķīmiskā satura izvērtējums izmantojot nedestruktīvās un bioķīmiskās analīzes

L. Dubova, A. Šenberga, I. Alsiņa, M. Dūma
Temperatūras ietekme uz pupu (Vicia faba) dīgšanu un fenolu saturu to eksudātā

L. Gaile, Ģ. Ieviņš
Stenda referāts. Briofītu paraugu uzglabāšanas apstākļu iespējamā ietekme uz fotosintēzes pigmentu koncentrāciju

10:00 - 16:00
Jūrmalas gatvē 76, B1. aud.

Plenārsēde "Cilvēks, tehnoloģijas un izglītības kvalitāte" Norāde
Cilvēks un tehnoloģijas, izglītības kvalitāte (PPMF)
Vadītājs Manuels Fernandezs

I.Muzikante, I.Austers, G.Bērziņš & K.Purmalis
Vai uzņēmēja gars top universitātes kursa laikā?

R. Birziņa (LU)
Mācīšanās 21. gadsimtā: atvērtie tiešsaistes kursi – izaicinājums dabaszinātņu skolotājiem

M. Fernandezs (LU)
Skolotāju ētika un transversālo kompetenču (21. gs. prasmju) attīstība izglītības kvalitātes sekmēšanai

I. Gehtmane-Hofmane
Pieaugušo mācīšanās pētījumi: Datos pamatotās teorijas pieeju salīdzinošā analīze

I.Malso
Augstākās izglītības politika pieaugušo mācīšanās sekmēšanai: situācija, izaicinājumi, risinājumi

A. Koļesovs (LU)
Personīgie mērķi izglītības jomā un uztvertais sociālais konteksts piederības Latvijai prognozē

I.Ķestere (LU)
Izglītība kā kultūras mācīšanās: vēsturiskā un mūsdienu perspektīva

L.Daniela (LU)
Digitālie pirmsskolēni. Vai esam tam gatavi?

S. Surikova, M. Fernandezs
Pedagoģiskā līderība Latvijas un Spānijas profesionālās izglītības iestādēs: salīdzinošā analīze

S. Sebre, A. Miltuze & M. Limonovs
Pusaudžu un jauniešu interneta lietošana saistībā ar psiholoģiskiem un sociāliem aspektiem

R. Strods
Docētāju profesionālās rīcībspējas transformācija augstākās izglītības digitalizācijas kontekstā

O.Pole & I.Čekse
Starptautiskais pilsoniskās izglītības pētījums (1999. - 2016. g.) un pašreizējā situācija pilsoniskajā izglītībā Latvijā

M.Raščevska
Lasītprasmes pamatkomponentu attīstības dinamika un saistība ar intelektuālām spējām vecumā no 6 līdz 9 gadiem

10:00 - 17:00
Raiņa bulv. 19, Lielajā aulā

Sekcijas sēde "Kūdra un sapropelis - ražošanas, zinātnes un vides sinerģija resursu efektīvas izmantošanas kontekstā" Norāde
Vides zinātne
Vadītāji: Māris Kļaviņš, Laimdota Kalniņa

Sēdi organizē Latvijas Universitāte un Latvijas Kūdras asociācija

Ingrīda Krīgere
Latvijas kūdras nozare un tās izaicinājumi

Uldis Ameriks
Kaigu purva rekultivācijas plāns klimata pārmaiņu kontekstā

Renārs Skudra
Kūdras pārstrāde un nozares ilgtspēja

Andis Lazdiņš
Siltumnīcefekta gāzu emisijas un CO2 piesaiste apsaimniekotu mitrāju augsnēs

Oskars Purmalis
Kūdras humusvielas un to pielietošanas iespējas

Liene Auniņa, Baiba Bambe, Ilze Čakare, Anna Mežaka, Anita Namatēva, Vija Kreile, Inese Silamiķele, Baiba Strazdiņa
Purvu stāvoklis Latvijā: septiņpadsmit īpaši aizsargājamo purvu inventarizācijas rezultāti

Dagnija Lazdiņa, Ieva Bebre, Laimdota Kalniņa, Līga Vilka, Sarmīte Rancāne, Kristaps Makovskis, Dace Šterne
Kritēriju izstrāde pamesto kūdras atradņu piemērotības zemkopībai noteikšanai

Artūrs Jansons
Latvijas kūdras atradņu datu kvalitātes analīze, ieteikumu sagatavošana to uzlabošanai un izmantošanai valsts stratēģijas pamatdokumentu sagatavošanā

Kaspars Pabērzs
LIFE REstore – degradētu kūdrāju ilgtspējīgas apsaimniekošana

Laimdota Kalniņa, Jānis Dreimanis, Ilze Ozola, Reinis Bitenieks, Inārs Dreimanis, Ingrīda Krīgere, Juris Nusbaums
Kūdras īpašību izmaiņas dabas apstākļu un cilvēka darbības ietekmes rezultātā

Vaira Obuka, Karina Stankeviča
Sapropelis: no izpētes līdz pielietojumam

Laimdota Kalniņa, Inese Silamiķele, Ilze Ozola
Purvu un kūdras pētniecības pamatlicēja Pētera Nomala pētījumu nozīmīgums līdz pat mūsdienām

Ieva Bebre, Dagnija Lazdiņa
Izstrādātas kūdras atradnes apmežošanas rezultāti 10 gadus pēc rekultivācijas

Inga Grīnfelde, Jovita Pilecka, Olga Frolova, Kristīne Valujeva
Frēzkūdras ieguves ietekme uz augstā purva hidroloģisko režīmu

Jānis Dreimanis, Laimdota Kalniņa, Ingrīda Krīgere, Līga Paparde
Kūdras īpašību pētījumi dažādi ietekmētajās Laugas purva teritorijās

Jānis Karušs
Ģeoradara pielietošanas iespējas purvu izpētē

Oļģerts Aleksāns
Aerolāzerskenēšanas (LiDAR) datu izmantošanas iespējas purvu hidroloģiskajos pētījumos

Kristaps Kiziks
Aerolāzerskenēšanas datu un telpiskās analīzes metožu pielietojums purvu pētījumos

Jānis Krūmiņš, Māris Kļaviņš
Zemā tipa kūdras izmantošanas iespējas

Ieva Siliņa, Inārs Dreimanis, Valdis Polmanis, Laimdota Kalniņa
Stenda referāts. Purva veidošanās un kūdras uzkrāšanās apstākļu raksturojuma nozīme ietekmes uz vidi novērtējumā

Oskars Purmalis, Māris Kļaviņš
Stenda referāts. Energosektora adaptācija klimata pārmaiņām

Oskars Purmalis, Karina Stankeviča
Stenda referāts. Radiolokācijas pielietošana sapropeļa iegulu izpētē

Oskars Purmalis, Māris Kļaviņš, Inese Silamiķele
Stenda referāts. Kūdras uzkrāšanās intensitāte purvos

Rūta Ozola, Māris Kļaviņš, Juris Burlakovs
Stenda referāts. Mālu minerālu un humusvielu kompozītu īpašības un potenciālais pielietojums

Dāvis Varakājs
Stenda referāts. Sapropeļa resursu sistematizācija un izmantošanas potenciāla reģionālais sadalījums Latvijā

Laura Kļaviņa
Stenda referāts. Sūnaugi kā kūdru veidojošais faktors un to telpiskā un sezonālā mainība Latvijas teritorijā

Linards Kļaviņš
Stenda referāts. Bioloģiski aktīvo vielu atgūšanas risinājumi no pārtikas ražošanas atkritumproduktiem – ogu spiedpaliekām

Vaira Obuka, Karina Stankeviča, Nikolajs Toropovs
Stenda referāts. Granulēts kūdras – sapropeļa augsnes substrāts

Vaira Obuka, Linda Lazdiņa, Māris Šinka, Vizma Nikolajeva, Solvita Kostjukova
Stenda referāts. Sapropeļa kā saistvielas un kaņepju, koksnes škiedras, koksnes vates kompozītmateriālu mikrobioloģiskā noturība

Vaira Obuka, Māris Šinka
Stenda referāts. Sapropeļa – kaļķa saistvielas izmantošanas potenciāls kaņepju betona kompozītmateriālos

Kristīne Valujeva, Inga Grīnfelde, Olga Frolova, Jovita Pilecka, Laima
Stenda referāts. Spektrofotometra Picarro G2508 izmantošanas iespējas siltumnīcefekta gāzu emisiju noteikšanai dažādās augsnēs

Jovita Pilecka, Inga Grīnfelde, Maija Bērziņa, Olga Frolova
Stenda referāts. Purva robežu noteikšana

Olga Frolova, Inga Grīnfelde, Jovita Pilecka
Stenda referāts. Hidroakustiskā doplera RiverRay izmantošana upju hidromorfoloģiskajos pētījumos

Inga Grīnfelde, Vadims Uļčugačevs
Stenda referāts. Urbānās hidroloģiskās atbildes vienības integrācija konceptuālajā hidroloģiskajā modelī METQ

Inga Grīnfelde, Oskars Purmalis, Jovita Pilecka, Kristīne Valujeva
Stenda referāts. Karjera tipa kūdras ieguves ietekme uz augstā purva hidroloģisko režīmu

Jorens Kviesis
Stenda referāts. Sūnaugi kūdras veidošanā: otrējie spirti sūnaugos

Lilija Gorodko Kristaps Kiziks, Laimdota Kalniņa, Ivars Strautnieks
Stenda referāts. Reljefa raksturs un purvu izplatība Praulienas pauguraines ziemeļrietumu daļā

Reinis Bitenieks, Jānis Dreimanis, Laimdota Kalniņa, Līga Paparde
Stenda referāts. Ķemeru un Lielsalas purvu degradēto kūdras lauku nogulumu pētījumi

Inese Silamiķele, Inārs Dreimanis, Arturs Jansons, Laimdota Kalniņa, Oskars Purmalis
Stenda referāts. Ar purviem un kūdru saistītās terminoloģijas problēmas un diskusijas

13:00 - 18:00
Jelgavas ielā 1, 223. aud.

Sekcijas sēde "Cilvēka ģeogrāfija" Norāde
Ģeogrāfija
Vadītāji: Elīna Apsīte- Beriņa, Māris Bērziņš

Antons Berjoza
Latvijas lauksaimniecības preču plūsmas telpā un laikā 21. gadsimtā: tendences un izmaiņas

Ritvars Karpikovs, Juris Paiders
Regulāru dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pieejamības ietekme uz iedzīvotāju skaita izmaiņām 40-60 km attālumā no Rīgas

Jānis Paiders
Rīgas Saeimas un pašvaldību vēlēšanu rezultātu telpiskā analīze starp 2002.-2014.gadu

Jānis Matvejs
Pilsētvides vizuālā reprezentācija: pētniecības pieeju novērtējums

Toms Skadiņš
Iedzīvotāji Rīgas robežnovados. Mārupes un Babītes piemēri

Baiba Švāne
Mobilitāte pēcpadomju Rīgā: nemobilie rīdzinieki

Elīna Apsīte – Beriņa, Andris Bauls, Māris Bērziņš
Motīvu daudzveidība izceļošanai uz Lielbritāniju

Māris Bērziņš, Zaiga Krišjāne, Elīna Apsīte – Beriņa, Jānis Krūmiņš
Pārmaiņas Rīgas iedzīvotāju izvietojumā pēc sociāli ekonomiskā statusa

Mihails Kozlovs
Migrācijas ekonomiskā ietekme un sociālas inovācijas pārnese tautsaimniecībām: Latvijas un Krievijas Federācijas Marijelas republikas piemēri

Daina Vinklere
Tūrisms teritoriju ilgstpējīgai attīstībai Latvijas piekrastes pašvaldībās: plāni un sasniegumi

Maija Rozīte
Dažādu valstu tūristu aktivitātes un izturēšanās Jūrmalā

Ģirts Burgmanis
Ģeogrāfijas izglītība 21.gs.: esošā situācija – izaicinājumi un iespējas

Džesika Lubāne
Studentu mācību mobilitāte Latvijas reģionos: Latgales reģiona piemērs

Zaiga Krišjāne, Māris Bērziņš, Elīna Apsīte – Beriņa, Andris Bauls, Guido Sechi
Ekonomiskās krīzes periodā izceļojušo jauniešu nodomi atgriezties Latvijā

Vita Strautniece
Vietvārdu humors

1. februāris, 2017

09:00 - 14:00
Jelgavas ielā 1, 108. auditorija

Sekcijas sēde "Botānikas un ekoloģijas sekcija" Norāde
Bioloģija
Vadītājs Guntis Tabors

Viesturs Šulcs
Ģints nosaukums botāniskajā nomenklatūrā: jēdzieniskais saturs, tā izpratne nacionālajā botāniskajā nomenklatūrā.

Dace Piliksere, Līvija Zariņa
Pētījumi par tīruma nezāļu floru Vidzemes reģionā.

Liene Dārta Lukstiņa, Kristīne Kenigsvalde, Agrita Kenigsvalde, Lauma Brūna, Tālis Gaitnieks, Astra Zaļuma
Armillaria cepistipes, A. solidipes un A. borealis dzīvotspēja un patogenitāte Latvijas izcelsmes priežu Pinus sylvestris un egļu Picea abies stādos.

Aigars Indriksons, Lelde Hermane
Meža zemsedzes augu sukcesija priežu damaksnī pēc kailcirtes.

Ieva Peipiņa
Corispermum intermedium, C. hyssopifolium un C. leptopterum augu sabiedrības, to ietekmējošie faktori un taksonu radniecība.

Roberts Čakšs, Āris Jansons, Linda Robalte, Zane Lībiete, Līga Puriņa
Visas koka biomasas izmantošanas ilgtermiņa ietekme uz meža ekosistēmu.

Astra Zaļuma, Natālija Burņeviča, Āris Jansons, Dārta Kļaviņa, Kaspars Polmanis, Jurģis Jansons, Tālis Gaitnieks
Sēņu sastopamība pārnadžu izraisītos egļu mizas bojājumos.

Kristīne Kenigsvalde, Agrita Kenigsvalde, Indulis Brauners, Astra Zaļuma, Lauma Brūna, Zelma Gžibovska, Alise Valdēna, Tālis Gaitnieks
Lielās pergamentsēnes augļķermeņu attīstības dinamika uz lielu dimensiju skuju koku mežizstrādes atliekām.

Liene Auniņa
Latvijas zāļu un pārejas purvu augāja klasifikācija savienību līmenī.

Edvīns Roziņš
Savvaļas orhideju pavairošanas un kultivēšanas īpatnības.

Nikole Krasņevska, Dace Grauda, Īzaks Rašals
Hromosomu skaita atšķirības Sibīrijas mēlziedes Ligularia sibirica dažāda vecuma lapām.

Annija Kārkliņa, Iluta Dauškane, Dace Kļaviņa, Didzis Elferts
Apgaismojuma ietekme uz Cypripedium calceolus demogrāfiskajiem parametriem.

09:00 - 14:00
Jelgavas ielā 1, 109.aud.

Sekcijas sēde "Senie baseini, ģeoloģiskie procesi, biotas un klimats" Norāde
Klimata pārmaiņas un dabas resursu ilgtspējīga izmantošana (ĢZZF)
Vadītājs Ervīns Lukševičs

Ervīns Lukševičs
Kāds klimats valdīja Baltijā vēlajā devonā?

Edgars Klievēns, Ģirts Stinkulis
Sedimentācijas vides un paleoklimata ietekme uz Pļaviņu svītas nogulumu sastāvu un uzbūvi Latvijā

Vija Hodireva
Pļaviņu svītas dolomītu slāņkopā sastopamo iežu tipi un to īpašību atbilstība būvakmeņu ieguvei Ziemeļaustrumu Latvijā

Ģirts Stinkulis, Agnese Marianna Miķelsone
Primārais dolomīts – mīts vai realitāte?

Jānis Tols, Ģirts Stinkulis
Vidējā devona Narvas svītas nogulumieži Zārtapu gravā un Pitragupes krastos

Rūta Upnere, Ģirts Stinkulis
Vidējā devona Arukilas svītas nogulumiežu sastāvs un tekstūras atsegumos Ziemeļkurzemē

Vija Hodireva
Mūsdienu starptautiskās mineraloģiskās sistemātikas pielietojums LU Ģeoloģijas muzeja jauniegūto kolekciju pētījumos

Linda Vernere
Kalcīta fluorescences izpausmes Lauces dolomīta atradnē

Ervīns Lukševičs, Oļegs Lebedevs
Vēlā devona Ketleru faunas retie elementi: tetrapodomorfā daivspurzivs Glyptopomus bystrowi (Gross)

Vija Hodireva
Rīgas kultūrvēsturiskajos objektos izmantoto smilšakmeņu paveidi un dabīgo akmens materiālu restaurācijas iespējas

Sandijs Mešķis
Dominējošo ihnofāciju izmaiņas dažādos atseguma slāņos Ohesārē, Sāmsalā

10:00 - 14:00
Jelgavas ielā 1, 702. aud.

Sekcijas sēde "Ainavu izpētes daudzveidīgās šķautnes – veltīta LU ĢZZF docenta Kamila Ramana 100 gadu jubilejai" Norāde
Ģeogrāfija
Vadītājs Oļģerts Nikodemus

Oļģerts Nikodemus
Docenta Kamila Ramana devums ģeogrāfijā un ainavu zinātnē

Aija Melluma
Kultūrainava: koncepts un realitāte. Latvijas pieredze

Ilmārs Krampis, Māris Laiviņš
Ainavrajonēšanas attīstība Latvijā

Juris Zariņš, Ieva Rove
Ainavu apvidi. Iekšējās struktūras un saistība ar ainavu ekoloģiskā plāna struktūras elementiem

Pēteris Lakovskis, Krists Krūskops
Zemes seguma veidu izmaiņas - atsevišķu ainavapvidu telpiskā analīze

Dace Granta, Džesika Lubāne
Ainavu plānošana - zīmulis, lāzerskeneris vai aptauja?

Laura Auliciema
Augsto purvu un purvainu mežu biotopu putekšņu resursu nozīme medus bites Apis mellifera ganībās

Ivo Vinogradovs, Didzis Elfers, Oļģerts Nikodemus
Lauksaimniecības zemju pamešanas virzītājspēku novērtējums mozaīkveida ainavā: Vidzemes augstienes piemērs

Haralds Punculis, Oļģerts Nikodemus
Zemes izmantošana Aknīstes novadā un to ietekmējošie faktori

David Beruchashvili
Ainavu zinātnes vieta mūsdienu aktuālo ģeogrāfisko problēmu izzināšanā

10:00 - 14:00
Zeļļu ielā 25, 233. aud.

Sekcijas sēde "Lāzeru centra pētījumi kvantu un nanotehnoloģiju, kā arī astrofizikas, virzienos" Norāde
Nano un kvantu tehnoloģijas, inovatīvie materiāli (ĶFI)
Vadītāji: M. Auziņš, R.Ferbers

L. Začs, O. Alksnis, J. Pavļenko, J. Sperauskas
Oglekļa zvaigznes HD54361 spektroskopija izmantojot Eiropas Dienvidu Observatorijas spektrometru HARPS

L. Začs, J. Sperauskas, V. Šusters, V. Deveikis
CH-līdzīgo zvaigžņu problēma ir atrisināta

A. Bērziņs, M. Auziņš, R. Ferbers, F. Gahbauers, R. Lazda
Ārējā magnētiskā lauka ietekme uz slāpekļa-vakanču centru luminiscenci dimantu kristālos

L. Bušaite, M. Auziņš, R. Ferbers, F. Gahbauers, A. Berzins, R. Lazda
Optiski detektējamo magnētisko rezonanšu signāli slāpekļa - vakanču centros dimanta kristālā liela magnētiskā lauka klātbūtnē

V. Kaščejevs
Kvantu daļiņas tīrā stāvokļa klasiskuma kritēriji

J. Prikulis
Sakārtotu un saistītu plazmonisku struktūru optiskās īpašības

U. Maļinovskis, J. Prikulis, D. Erts
Blīvu nanodimantu masīvu veidošana, izmantojot porainu anodētu alumīniju

R. Lazda, J. Alnis, M. Auziņš, I. Brice, J. Šmits, A. Pribitoks
Dinamiskā Štarka efekta modelēšana Rubīdija 87 tvaikos

A. Krūziņs, M. Strakova, M. Tamanis un R. Ferbers
RbCs molekulas (4)1Pi stāvokļa spektroskopija pielietojot lāzera divpakāpju ierosmi

14:00 - 16:00
Zeļļu ielā 23

Sekcijas sēde "Kvantu optikas tehnoloģiju realizācija nanoelektronskajās ierīcēs" Norāde
Nano un kvantu tehnoloģijas, inovatīvie materiāli (ĶFI)
Vadītāji: Vjačeslavs Kaščejevs, Ģirts Barinovs

Agnese Ķerubiņa
Vienelektrona avotu koherences raksturošana

Antons Baronovs
Nelīdzsvara ierosinājumu ietekme uz lādiņa satveršanas kontrastu kvantu punktos

Jevgeņijs Kločans
Vienelektrona lādiņa sūknis ar vairākiem stāvokļiem

Ģirts Barinovs
Atomāri tranzistori pusvadītāju ierīcēs

Vjačeslavs Kaščejevs
Dinamisko kvantu punktu raksturīgo parametru noteikšana

2. februāris, 2017

09:00 - 14:00
Jelgavas ielā 1, 217. aud.

Sekcijas sēde "Senie baseini, ģeoloģiskie procesi, biotas un klimats (II)" Norāde
Klimata pārmaiņas un dabas resursu ilgtspējīga izmantošana (ĢZZF)
Vadītājs Ervīns Lukševičs

Kristaps Lamsters, Normunds Stivriņš, Māris Krievāns, Jānis Karušs, Agnis Rečs
Rasela ledāja kriokonīta bedrītes Dienvidrietumu Grenlandē

Māris Krievāns, Kristaps Lamsters, Jānis Karušs, Agnis Rečs, Ieva Grudzinska
Glaciolimnisko nogulumu pētījumi Isunnguata Sermia ledāja DA daļā

Agnis Rečs, Jānis Karušs, Kristaps Lamsters, Māris Krievāns
Ledāja digitālā modeļa iegūšana, izmantojot dronu un ģeoradaru

Edyta Kalińska-Nartiša, Kristaps Lamsters, Jānis Karušs, Agnis Rečs, Raimonds Meija
Modern glacial processes at the microscale – a case study from the Russell Glacier, western Greenland

Artūrs Putniņš, Mona Henriksen
Vēlā Vislas apledojuma plūsmu rekonstrukcijas no Lidar datiem Gausdal Vestfjell apkārtnē, Dienvidnorvēģijā

Normunds Stivriņš, Janne Soininen, Leeli Amon, Sonia Fontana, Gražina Gryguc, Maija Heikkilä, Oliver Heiri, Dalia Kisielienė, Triin Reitalu, Migle Stancikaite, Siim Veski, Heikki Seppä
Biotas izmaiņas pleistocēna-holocēna pārejas laikā (pirms 14-11 tūkst. gadiem)

Ivars Strautnieks, Laimdota Kalniņa, Sigita Žagata, Valērija Sadovina, Kristaps Kiziks, Ričards Stibe, Līga Paparde, Dāvis Lapiņš, Ginta Freiberga, Laura Āboliņa
Viskūžu salas reljefs un ģeoloģiskās uzbūves īpatnības

Normunds Stivriņš, Ieva Grudzinska, Kati Elmi, Atko Heinsalu, Siim Veski
Ezeru references apstākļi Latvijā – paleolimnoloģisks vērtējums

Juris Soms, Rita Biruma
Eolo nogulumu granulometriskā sastāva mainības ģeogrāfiskais sadalījums iekšzemes kāpu masīvā Jersikas līdzenuma dienvidu daļā

Normunds Stivriņš, Ilze Ozola, Mariusz Gałka, Elīza Platpīre (Kušķe), Tiiu Alliksaar, Thorbjorn Joest Andersen, Mariusz Lamentowicz, Sabine Wulf, Triin Reitalu
purva attīstība pēdējos 150 gados: veģetācijas, meliorācijas un klimata ietekme

Aivars Markots
Upju krastu dinamikas izpēte no tālizpētes materiāliem

Jānis Lapinskis
Rīgas līča krasta nogāzes attīstība Salacgrīvas novadā pēc 2005. gada orkāna „Gudrun”

ija Ceriņa, Ligita Liepiņa, Māris Krievāns, Kristaps Lamsters, Agnis Rečs, Jānis Karušs
Stenda referāts. Paleobotāniskie pētījumi sprostezera nogulumos pie Isunnguata Sermia ledāja DA

09:00 - 13:00
Jelgavas ielā 1, 319. aud.

Sekcijas sēde "Dendroekoloģija" Norāde
Bioloģija
Vadītājs Didzis Elferts

Nauris Kalniņš, Didzis Elferts
Parastās egles Picea abies gadskārtas platuma un blīvuma reakcijas uz klimata ietekmi salīdzinājums Latvijas damakšņa tipa mežaudzēs

Ilze Pušpure
Parastās gobas (Ulmus glabra) un parastās vīksnas (Ulmus leavis) dabiskā atjaunošanās jaunaudzēs

Guntis Brūmelis, Evita Oļehnoviča, Undīne Šūba, Agita Treimane, Sintija Inne, Egita Zviedre, Didzis Elferts, Mārtiņš Dakša, Didzis Tjarve
Atmirušās koksnes dzīves cikls

Gundega Done, Mārtiņš Lūkins, Jānis Ozoliņš
Saimnieciskās darbības ietekme uz briežu dzimtas pārnadžu radītajiem bojājumiem priežu, egļu un apšu jaunaudzēs

Roberts Matisons, Āris Jansons, Andis Adamovičs
Lapegles gadskārtu platuma saistība ar klimatiskajiem faktoriem Latvijā

Linda Strode, Dace Megre, Guntis Brūmelis
Pundurbērza (Betula nana L.) ģeneratīvās vairošanās sekmes uz sugas areāla dienvidrietumu robežas

Dagnija Lazdiņa, Santa Celma, Kristīne Štikāne, Katrīna Blate, Toms Artūrs Štāls, Kārlis Dūmiņš, Santa Neimane
Meža atjaunošanas kvalitāte un augsnes sagatavošanas veids - stādīto koku attīstība un augšana

Aigars Indriksons, Raivis Dortāns, Līva Tukiša, Lāsma Freimane
Parastās priedes (Pinus sylvestris L.) reakcija pēc meža ugunsgrēka dažādos meža augšanas apstākļu tipos

09:00 - 15:00
Visvalža ielā 4a, 305.telpa

Sekcijas sēde "Prioritārā tēma "LETONIKA, DIASPORA UN STARPKULTŪRU KOMUNIKĀCIJA. Humanitārā doma – valoda, teksts, kultūra". LU HZF Latvistikas un baltistikas nodaļas Latviešu un vispārīgās valodniecības katedras sekcija „Gramatika un pragmatika”" Norāde
Valodniecība
Vadītāji: Andra Kalnača, Ilze Lokmane

Ilze Lokmane
Vārdu secība eksistenciālteikumos un aktuālais dalījums

Andra Kalnača
Subjekta nominatīvs vs. ģenitīvs eksistenciālos teikumos

Ģiedre Junčīte (Giedrė Junčytė)
Antikauzatīvi un šķietami refleksīvi verbi lietuviešu valodā: si- vidējās kārtas verbi vs. verbi ar -n-/-st- tagadnē

Pjetro Trillo (Pietro Trillo)
Aspektualitāte itāļu un latviešu valodā

Ilze Tālberga, Aive Mandele (Aive Mandel)
Aspekts latviešu un igauņu valodā

Gita Bērziņa
Apstiprinājums sengrieķu dialogā

Ģintare Judžentīte (Gintarė Judžentytė)
Norādāmo vietniekvārdu sistēma lietuviešu literārās valodas un sarunvalodas gramatikā

Emīlija Mežale
Norādāmie vietniekvārdi noteiktā artikula funkcijā latviešu un somu preses tiešsaistes izdevumos: pragmatiskā pieeja

Linda Lauze
Atbildes uz jautājumiem mutvārdu tekstā: pragmatiskais aspekts

Ksenija Valtenberga
Ierobežojuma partikulas pragmatiskā aspektā

Ilze Auziņa, Gunta Nešpore, Baiba Saulīte
Stenda referāts. Jautājuma iezīmētāji teikuma beigās latviešu valodas runas datos

Karīna Avakjanca
Stenda referāts. Īstenības izteiksme palīgteikumos ar modalitāti

Anita Butāne
Stenda referāts. Semantiskie kalki gramatikas terminoloģijā

Daiga Deksne
Stenda referāts. Ar prefiksoīdiem darināti verbi latviešu valodā

Vita Kalnbērziņa
Stenda referāts. Atvainošanās tipoloģija latviešu un angļu valodā

Agita Kazakeviča
Stenda referāts. Vārdu secība teikumos ar sekundāri predikatīvu komponentu

Ojārs Lāms
Stenda referāts. Grieķu antroponīmu galotņu atveide latviski: diahronijas un sinhronijas sadure

Kristīne Levāne-Petrova
Stenda referāts. Ciešamā kārta un darītāja locījumi latviešu valodā

Zane Mūrniece
Stenda referāts. Imperatīvs un tā apkaime latviešu valodā

Ilze Rūmniece
Stenda referāts. „Sabiedrisks dzīvnieks” arī sieviete? (gramatiskās dzimtes realizācija sengrieķu leksikas materiālā)

Lauma Šime
Stenda referāts. Japāņu partikulas NO pragmatiskās funkcijas

Evelīna Zilgalve
Stenda referāts. Partikula TAD jautājumos: sintaktiskais un pragmatiskais raksturojums

10:00 - 15:00
Jelgavas ielā 1, 223. aud.

Plenārsēde "Nano, kvantu tehnoloģijas un inovatīvi materiāli tautsaimniecībai" Norāde
Nano un kvantu tehnoloģijas, inovatīvie materiāli (ĶFI)
Vadītāji: Donāts Erts, Ruvins Ferbers

Andrejs Cēbers
Mīkstu materiālu pētījumi MMML

Vjačelavs Kaščejevs
Kvantu optikas elementi nanoelektronikā

Donāts Erts
Nanomateriāli un nanotehnotehnoloģijas pielietojumiem enerģētikā un sensoros

Vairis Štrauss
Inovatīvu kompozītmateriālu izstrāde un fizikāli mehānisko īpašību izpēte

Gunta Ķizāne
Inovatīvi materiāli enerģētikai

Ruvins Ferbers
Lāzeru centra pētījumi kvantu un nanotehnoloģiju, kā arī astrofizikas, virzienos

Imants Kaldre
Materiālu elektromagnētiskās apstrādes un izpētes metodes

Guntars Vaivars
Inovatīvu funkcionalizētu vai ķīmiski modificētu materiālu izstrāde un jaunu analītisko pētīšanas metožu izveide

10:00 - 15:00
Jelgavas ielā 1, 545. aud.

Sekcijas sēde "Dabaszinātņu didaktika" Norāde
Starpdisciplināri
Vadītājs Rita Birziņa

Anda Prikšāne, Alberts Prikulis
ERASMUS+/IQAT projekta pieredze institucionālās kvalitātes nodrošināšanas sistēmu ieviešanā

Andris Broks
Sistēmu teorija dabaszinātņu un tehniskās izglītības skolotājiem (DZUTI sistemoloģija)

Jāzeps Logins
Apzinātība – klusā revolūcija izglītībā. Vai tai būt arī dabaszinātņu apguvē?

Karine Oganisjana
Starpdisciplinārās mācības aktuālo kompetenču veicināšanai

Inese Dudareva
Dabaszinātņu un matemātikas skolotāju profesionālā pilnveide skolēnu digitālās kompetences veidošanai

Dace Namsone, Līga Čakāne
OECD PISA un valsts pārbaudījumi dabaszinātnēs un matemātikā - kopīgais un citādais

Ilze France, Līga Čakāne
Sākumskolas skolotāju profesionālā mācīšanās kompetencēs balstītas pieejas ieviešanai

Rudīte Andersone
Matemātikas mācības multikultūru vidē

Rita Birziņa
Docētāju un studentu kognitīvā, emocionālā un sociālā iesaistīšanās masveida atvērtajos tiešsaistes kursos: Latvijas un Taizemes pieredze

Dagnija Cēdere
Testi Moodle vidē un to izmantošana laboratorijas darbu vērtēšanā ķīmijā

Valdis Zuters
Priekšrocības un trūkumi dažādu veidu laboratorijas darbiem fizikā

Tūrs Selga
Mikroskopisko preparātu vizualizācijas sistēma izmantošanas aspekti šūnu morfoloģisko pazīmju apgūšanai Bioloģijas bakalaura un Ārstniecības studiju programmās.

10:00 - 17:00
Jelgavas ielā 1, 702. aud.

Sekcijas sēde "Latvijas ūdeņu vides pētījumi un aizsardzība" Norāde
Bioloģija
Vadītāji: Ivars Druvietis, Maija Balode, Māris Plikšs

LATVIJAS UNIVERSITĀTES 75. ZINĀTNISKĀS KONFERENCES
SEKCIJAS "LATVIJAS ŪDEŅU VIDES PĒTĪUMI UN AIZSARDZĪBA" PROGRAMMA

Elga PARELE
Zoobentosa pētniecei Olgai Kačalovai – 100

Agnija SKUJA
Vidēja lieluma upju maksteņu Trichoptera kāpuru ekoloģijas pētījumi Latvijā

Dāvis OZOLIŅŠ, Agnija Skuja
Latvijas makrozoobentosa indekss (LMI) - jauns indekss upju bioloģiskās kvalitātes monitoringam Latvijā

Mudīte RUDZĪTE, Māris Rudzītis
Aizsargājamo gliemeņu sugu monitoringa rezultāti

Raimonds REŠČENKO
Ilzas Geraņimovas ezera vidi negatīvi ietekmējošo faktoru noteikšana izmantojot makrozoobentosa struktūras analīzi

Aija BRAKOVSKA
Daphnia cucullata Sars, 1862 populāciju ģenētiskās daudzveidības pētījumi Austrumlatvijas dziļajos ezeros, izmantojot mikrosatelītu – PCR analīzi

Uvis ŠUŠKO
Odumovas ezera dabas vērtības un izmaiņas pēdējo 160 gadu laikā

Ivars DRUVIETIS
Kladoforas Latvijas iekšējos ūdeņos

Roberts ŠILIŅŠ, Ilga Kokorīte, Ivars Druvietis
Jūras kraukļu populācijas pieauguma ietekme uz Engures ezera trofiskā stāvokļa izmaiņām

Normunds KADIĶIS, Daina Sudraba – Livčāne
Peldūdeņu kvalitāte Latvijā: novērtējums, problēmas un nākotnes izaicinājumi

Māris PLIKŠS,Valdis Pilāts
Roņu un zvejnieku konflikts: problēmas saasināšanās un tās iespējamie risinājumi

Elmīra BOIKOVA, Irīna Kuļikova, Uldis Botva, Vita Līcīte un Nauris Petrovics
Mikrobiālās ķēdes komponenti makrofītu biotopos

Māra HARJU, Madara Alberte-Habermane, Agnija Skuja, Monta Grudcina, Solvita Strāķe, Atis Labucis
Svešo sugu apsekojumi cietā substrāta apaugumos Latvijas lielākajās ostās

Ivars PUTNIS, Laura Briekmane, Vadims Jermakovs, Elīna Knospiņa, Ēriks Krūze, Solvita Strāķe, Didzis Ustups
Apaļā jūrasgrunduļa ietekme uz Baltijas jūras piekrastes ekosistēmu

Kaspars ABERSONS, Jānis Birzaks, Jānis Bajinskis
Pīkstes izplatības izpētes projekta rezultāti

Marta DIEVIŅA, Matīss Žagars
Asaru (Perca fluviatilis) mazuļu barošanās individuālā specializācija dažāda tipa Latvijas ezeros

Lauma VIZULE - KAHOVSKA
Stenda referāts. Skarbezers kā izcilas kvalitātes ES nozīmes aizsargājams biotops 3150 Eitrofi ezeri ar iegrimušo ūdensaugu un peldaugu augāju

Lauma VIZULE - KAHOVSKA
Stenda referāts. Ūdens fizikāli ķīmisko parametru monitorēšana direktīvu 92/43/EEK un 2000/60/EC ietvaros un to nozīme ES nozīmes īpaši aizsargājamo saldūdeņu biotopu kvalitātes izvērtēšanā

Arkādijs POPPELS
Stenda referāts. “Ventas Rumbu” apdzīvojošo makrozoobentosa organismu izmaiņas upes tīrīšanas darbu rezultātā 2016. gadā

Jolanta JĒKABSONE
Stenda referāts. Lielo upju fitoplanktona indekss un tā saistība ar vides faktoriem

Ivars DRUVIETIS, Linda Dobkeviča, Marta Dunke
Stenda referāts. Pierīgas ūdenstilpju ekoloģiskā stāvokļa salīdzinājums fitoplanktona masveida savairošanās laikā

Dāvis GRUBERTS, Jana Paidere, Ivars Druvietis
Stenda referāts. 9. ikgadējās Daugavas palu dreifa ekspedīcijas galvenie rezultāti

Irīna KUĻIKOVA, Elmīra Boikova, Nauris Petrovics
Stenda referāts. Smago metālu un oksidatīva stresa līmenis Baltijas jūras makrofītos

Linda UZULE, Gunta Spriņģe
Stenda referāts. Makrofītu izmantošana upju ekoloģiskās kvalitātes noteikšanā: Ventas baseina piemērs

10:00 - 15:00
Jūrmalas gatvē 76, 303. (vec.korp.)

Sekcijas sēde "Sociālā pedagoģija" Norāde
Pedagoģija
Vadītājs Astrīda Raževa

Alvars Baldiņš
Sociāli atbildīga skolas vides ekoloģija

Anita Berķe
Izglītības iestādes un vecāku sadarbības pieredze bērnu bilingvālā izglītošanā

Sigita Burvytė, Elena Kocai
Pozitīvs sociālpedagoģisks atbalsts vecākiem kā ģimenei.

Linda Daniela, Dita Nīmante
Pedagoģiskās darbības iespējas bērnu namā - patversmē, normatīvais regulējums

Mihails Firsovs
Konfesionālās izglītības sociālie aspekti.

Valdis Folkmanis
Uz Montesori pedagoģijas principiem balstītās multisensorās terapijas izmantošana bērnu ar īpašām vajadzībām atveseļošanai

Mārīte Grīviņa- Krauze
Sociālā pedagoga darbs ar ģimeni un bērnu, kuram ir speciālā izglītības programma

Violeta Jegelevičienė, Odeta Merfeldaitė, Asta Railienė
Integrētās palīdzības modeļu bērnam izstrāde institucionālajā un stapinstitucionālajā līmenī

Valdonė Indrašienė, Agata Katkonienė
Sociālā un izglītības palīdzība emigrējušo vecāku bērniem Lietuvā.

Natālija Novosada
Sociālā pedagoga sadarbība ar vecākiem sākumizglītības posmā

Andrejs Mūrnieks
Skolēna un pedagoga dialoga nozīme izglītībā kā socializācijas procesā

Astrīda Raževa, Anita Berķe
Sociālo pedagogu studiju programma un tās realizācija atbilstoši iekļaujošās izglītības principiem

Ilze Stikāne
Tabu tēmas bērnu un jauniešu literatūrā literatūrā

Lolita Šelvaha
Kompetenču pieeja dzīves prasmju attīstībā izglītības procesā kā viena no iespējām dzīves kvalitātes pilnveidē.

Airisa Šteinberga
Ieklaujošās izglītības Latvijā pedagoģiski psiholoģiskais raksturojums.

Anda Zaumane
Sociālais pedagogs pirmsskolas izglītības iestādē

10:00 - 17:00
Jūrmalas gatvē 76, G-18

Sekcijas sēde "Daudzveidīgā pedagoģija kvalitatīvai izglītībai" Norāde
Pedagoģija
Vadītāji: Iveta Ķestere, Baiba Kaļķe

Valda Kļava (LU)
“… Lai jaunatne savā draudzē var grāmatu lasīt un savus kristīgos gabalus saprast” - izglītotības faktors Reformācijā

Aīda Krūze (LU)
Reformācijas izaicinājumi pedagoģijai: skola, skolotājs, mācību grāmata

Laima Geikina (LU)
Pedagoģijas teoloģiskie aspekti: teologu P.Tilliha (1886 - 1965) izglītības teoloģija un S. Hauervasa (1940) laika un telpas izpratne

Alīda Zigmunde (Rīgas Tehniskā universitāte)
Reliģija Rīgas Politehnikumā/Rīgas Politehniskajā institūtā (1862-1918)

Arnis Strazdiņš (LU)
Reformācijas atspoguļojums pedagoģijas vēstures mācību grāmatās Latvijā 20.gadsimtā

Ilze Šenberga (Daugavpils universitāte)
Vēstures mācību grāmatas pamatskolai Latvijā 20.gs. 20.- 30. gados

Iveta Ķestere (LU)
Sociālpolitiskā konteksta refleksijas Eiropas mācību grāmatās (1940 – 1956)

Irēna Saleniece (Daugavpils universitāte)
Latvijas skolotāji sovetizācijas procesā (1944–1956)

Baiba Kaļķe (LU)
Padomju skolotāja vizuālais tēls (1956–1985): ideāls un realitāte

Kitija Valeiņa (LU)
Klases noformējuma transformācijas politiskās varas maiņas kontekstā (1985–2004)

Irēna Žogla (LU)
Pedagoģija un/vai Izglītības zinātne/zinātnes

Aija Abens (Okupācijas muzejs)
Demokrātiskās pedagoģijas izaicinājumi

Juris Dzelme (LU, AIKNC, AIC)
Pedagoģijas un reliģijas attiecību problēmas

Līga Kalniņa (Latvijas Mākslas Akadēmija)
Universa teorijas Universitātes pedagoģijā

Nora Jansone-Ratinika (Rīgas Stradiņa Universitāte), Ilze Dinka (PII Exupery International School), Dace Medne (Latvijas Mūzikas akadēmija)
‘Loco parentis’: audzināšanas tendences žurnālā „Mans Mazais”

Daiga Kalniņa, Armands Kalniņš (LU)
2–3 gadus vecu bērnu viedtālruņu un planšetdatoru lietošanas paradumi un to radītie pedagoģiskie izaicinājumi vecākiem

Aija Liepa, Baiba Kaļķe (LU)
“…, seši, septiņi, astoņi, …?”

Rasma Vīgante, Inese Veģe (LU)
Daudzveidīgās speciālās izglītības programmas

Sanita Baranova (LU)
Augstskolas docētāja kā pedagoga izpratnes un darbības transformācija

Alīda Samusēviča (Liepājas universitāte)
Pedagoga profesionalitāte izglītības pārmaiņu procesā

Ērika Lanka (LU)
Skolotāja darbības ētiskās un pedagoģiskās vērtības: mūžīgais un laicīgais

Līga Āboltiņa (LU)
Pedagoga kompetence bērna adaptēšanās sekmēšanā pirmskolā

Juris Uzulāns (Banku Augstskola)
Pedagoga loma projektu vadītāju prasmju veidošanā

Jeļena Stepanova (LU, Latvijas Biznesa koledža)
Trešās paaudzes mācības lietišķā angļu valodā

Gunta Marihina (LU)
Stenda referāts. Bertas Dzenes (dz. Rūmane, 1880-1945) ģimenes/dzimtas pedagoģiskā darbība

Inna Burova (LU)
Skolēnu sadarbība mācību procesā un 21 gs. kompetences

10:00 - 14:00
Kalpaka bulv. 4, 327. telpa (3. stāvā)

Plenārsēde "Ilgtspējīga nācijas attīstība un dzīves kvalitāte" Norāde
Sabiedrības veselība, dzīves kvalitāte un nācijas ilgtspēja (SZF)
Vadītāji: Aija Zobena, Juris Krūmiņš, Zaiga Krišjāne, Līga Ozoliņa-Molla

Aija Zobena
Ilgtspējīgas attīstības sociālie aspekti.

Jānis Brizga, Jānis Ikstens, Raimonds Ernšteins, Kristīne Gaugere
Videi draudzīga rīcība un sabiedrības vērtību orientācija

Aleksandrs Dahs
Sociāli ekonomisko faktoru un reģionālās politikas loma Latvijas demogrāfiskajā attīstībā.

Atis Bērziņš, Ināra Kantāne, Juris Krūmiņš
Iedzīvotāju skaita prognozes un iedzīvotāju viedoklis par Latvijas demogrāfisko attīstību

Juris Paiders
Latvija 2065.gadā

Zaiga Krišjāne, Māris Bērziņš, Jānis Krūmiņš, Laila Kūle, Aija Lulle
Iedzīvotāju ilgtermiņa migrācijas reģionālās iezīmes

Līga Ozoliņa-Molla, Karīna Volčeka, Elīza Švampe, Aija Strode
Metaboli nelabvēlīgās adipozitātes veidošanās risku izvērtējums jaunu cilvēku populācijā Latvijā

Iveta Šteinberga, Ivars Kudreņickis, Raimonds Ernšteins
Sistēmdinamiskās modelēšanas metodes aprobācija piekrastes teritorijas attīstības modeļu un scenāriju analīzē: Tūrisma attīstības scenārija piemērs.

11:00 - 16:00
Jūrmalas gatvē 76, B-1. aud.

Sekcijas sēde "Piektie Latvijas starpaugstskolu izglītības zinātnes un pedagoģijas maģistrantu lasījumi" Norāde
Sociālās zinātnes
Vadītājs Ilze Ivanova

Inga Belousa
Ilgtspējīga izglītības attīstība un tās pētniecība

Aiva PUNDIŅA
7-9 gadus vecu mūzikas skolas audzēkņu mācīšanās spēju attīstības iespējas ar interaktīvajiem mācību līdzekļiem Mūzikas teorijas apguvē

Inna DVORECKA
Ārvalstu studējošo komunikatīvā kompetence krievu valodas runātprasmes pilnveides procesā

Agnese JANKUNA
Ieinteresēto pušu mehānisma darbības līmeņi jauniešu karjeras atbalsta sistēmas veidošanā

Ilona GRINBERGA
Pedagogu digitālā kompetence mācību procesā

Evija MARTUŠA
Pagarinātās dienas grupas organizācijas pilnveide pedagogu – skolēnu – skolēnu vecāku labizjūtas veicināšanai

Anda PRIEDĪTE
Apvērstās klases pieejas izmantošana augstāka izziņas līmeņa uzdevumu integrēšanai matemātikas mācību procesā vidusskolā

Indars KRAĢIS
Radošums un mācību vide pieaugušajiem

Signe BRIĶE
Mācību spēku līderības ietekme uz pieaugušo mācīšanos

Matīss JĀKOBSONS
Jauniešu pašapliecināšanās džeza ģitārspēles improvizācijā interešu izglītības mācību procesā

Inese VORZA
Mediju kompetences pilnveide angļu valodas apguvē vidusskolā

Agnese LEJNIECE
Jauniešu karjeras vadības prasmju pašnovērtēšanas pilnveide

Ņina IVANOVA
Vasaras radošās darbnīcas sākumskolas skolēnu sociālo prasmju veicināšanā

Uģis NASTEVIČS
Reliģiskā identitāte un tikumi: aktualitāte audzināšanā Latvijā

Baiba KONDRIČA
Mentora darbība jauno zobārstu profesionālās kompetences pilnveidē

Marta JURJĀNE
Gleznošanas nodarbības labizjūtas un resocializācijas iespēja sievietēm ieslodzījumā

Karina JANSONE
Latvijas augstākās izglītības eksports: problēmas risinājumi

Ēvalds MASAĻSKIS
Līdera prasmju veidošanās iespējas interešu izglītības iestādē

Zanda MEDNE
Vidusskolēnu starpkultūru kompetenču veidošanās darbojoties skolu partnerības projektos

Mārtiņš GEIDA
Skolēnu pašizpēte savas karjeras veidošanā

Elīna STARĶE - ARBIDĀNE
Radošā pašizpausme dziedāšanas apguves procesā interešu izglītībā

Solveiga PĒTERSONE
Lejaskurzemes folkloras izmantošanas iespējas interešu izglītībā bērnu un jauniešu folkloras kopu darbībā

Sanda DOMULE
Karjeras atbalsts cilvēkiem vecumā no 50 gadiem

Ernests SVIKLIS
Kompetenču diferencēšana vēstures priekšmetā

Laima TUKĀNE-GROSA
Starppriekšmetu saiknes īstenošana fizikas un matemātikas mācību procesā vidējā izglītībā

Asnate KIVLE
Skolotājs kā starpkultūru kompetences veidošanās sekmētājs kulturoloģijas mācību stundās

11:00 - 15:30
Jūrmalas gatvē 76, V 214.

Sekcijas sēde "MĀKSLA. DIZAINS. IZGLĪTĪBA." Norāde
Pedagoģija
Vadītāji: Vladimirs Kincāns, Austra Celmiņa-Ķeirāne

Agris Dzilna
Ikonas kā tīmekļa vietņu sastāvdaļa.

Inguna Karlsone
Telpiskās spriešanas prasme dizainā.

Austra Celmiņa-Ķeirāne
Latviešu ornaments - dekoratīvais un mitoloģiskais aspekts.

Zeltīte Barševska
Latgaliešu un Latgales vecticībnieku 20. gs. rotāto dvieļu dizains.

Diāna Apele
Staļina laika arhitektūra – kinoteātru ēku apskats Latvijā.

A.Strode, J.Keiviša
20.gadsimta sākuma sarkano ķieģeļu arhitektūra Latgales pilsētu kultūrvidē.

Līga Kalniņa
Reportāžmāksla Latvijā.

Janīna Osnovina
Studējošo patstāvīgā darba veicināšana studiju kursa "Perspektīva" apguvē.

Ausma Auziņa
Kompozīcijas studijas: teorija un prakse.

Velga Zvirgzdiņa
Dobspiedes tehnika kologrāfija.

Juris Nikiforovs
Meklējot iedvesmu „Lāča mātes stāstā”.

Екатеринa Иванова / Russian State Social University
Nacionālās tradīcijas laikmetīgā dizainā. / Национальные традиции в современном дизайне.

Vladimirs Kincāns
Māksla un tikumiskās audzināšanas jautājumi.

Juris Utāns
Neauglīgā vide - mākslas.......?

Otto Ķenga
Kulturoloģijas devums identitātes saglabāšanā.

13:00 - 15:00
Aspazijas bulv.5, 518.

Sekcijas sēde "Grāmatvedība un audits: aktualitātes un nākotnes izaicinājumi" Norāde
Ekonomika un vadības zinātne
Vadītāji: Ruta Šneidere, Dace Šodnaka

Ivita Faituša
Iekšējā audita darbība Latvijas mazajās pašvaldībās

Ieva Aizsila
Revīzijas tirgus Latvijā - revidentu lēmums, tā ietekme revīzijas procesā

Dace Šodnaka
Jaunākās izmaņas zvērinātu revidentu profesionālās darbības tiesiskajā regulējumā

Kārlis Majevskis
IEKŠĒJĀ AUDITA PROFESIJAS ATTĪSTĪBA PASAULĒ

Jūlija Pouha, Inta Brūna
LATVIJAS NODOKĻU KONTROLES PRAKSES AKTUALITĀTES PVN DIREKTĪVAS 2006/112/EC IETVAROS.

Elīna Putniņa
Nodokļu plānošana, nodokļu kontroles process. Valsts ieņēmumu dienests -⁠ partneris vai pretinieks nodokļu maksātājiem?

Ruta Šneidere
Grāmatvedība un grāmatvežu profesija

Inga Būmane
LR LIKUMS “PAR GRĀMATVEDĪBU” – AKTUĀLIE JAUTĀJUMI UN PLĀNOTĀS IZMAIŅAS

13:00 - 17:00
Zeļļu ielā 25, 233. aud.

Sekcijas sēde "Matemātiskās metodes pētījumu izcilībai" Norāde
Matemātiskās metodes pētījumu izcilībai (FMF)
Vadītāji: Uldis Bethers, Vadims Geža

L. Buligins, L. Goldšteins
“Indukcijas EM sūkņu stabilitāte: eksperiments un matemātiskie modeļi”

M. Plāte, K. Surovovs
“Modelēšana silīcija kristālu audzēšanas procesam ar beztīģeļa induktīvu kausēšanu”

A. Sabanskis
“Nestacionāra punktdefektu un termisko spriegumu modelēšana silīcija monokristālu audzēšanā ar CZ metodi”

V. Dzelme, A. Jakovičs, M.Ščepanskis, V.Geža
“Rotējošu pastāvīgo magnētu ierosinātas šķidrā metāla maisīšanas modelēšana”

J. Venčels, A. Jakovičs
“Magnetohidrodinamikas modelēšana ar atvērtā koda programmatūru”

S. Lācis
“Robeželementu metodes aprēķinu precizitātes palielināšana Laplasa un Stoksa problēmām”

Ģ. Zāģeris, V. Geža, A. Jakovičs
“Biomasas daļiņu nosēdumu matemātiskā modelēšana "entrained-flow" gazifikatorā”

T. Sīle, U. Bethers, J. Seņņikovs
“Krastam paralēlas vēja strūklas Kurzemes Baltijas jūras piekrastē”

L. Bethere
“Galveno komponenšu metodes pielietošana klimata izmaiņu analīzē"

14:00 - 18:00
Jelgavas ielā 1, 324./325.aud.

Sekcijas sēde "Vietu plānošana un attīstība" Norāde
Ģeogrāfija
Vadītājs Pēteris Šķiņķis

Ilze Rukšāne, Evita Zavadska
1. Prototipa ‘Baltā kāpa – Saulkrasti’ izveides rezultāti Saulkrastos projekta ‘Ekosistēmu pakalpojumi’ ietvaros

Sabīne Zāģere
2. Ekosistēmu pakalpojumu pieeja teritoriju attīstības plānošanā: jauna tendence vai vērā ņemama iespēja

Kristīne Krumberga
3. Ainavu uztveres un vērtēšanas politiskie aspekti: Padomju militārais mantojums Latvijā

Dāvis Valters Immurs
4. Ūdensmalas bez attīstības: to apdzīvošana, izmantošana un pieradināšana Rīgā

Jānis Ķīnasts
Vietrades pieeja pilsētvides plānošanā un dizainā

Rūdolfs Cimdiņš, Sabīne Zāģere
6. Sociālais dizains plānošanā, radot pārmaiņas ar sabiedrības kopdarbībā balstītu pieeju

Evija Taurene
Līdzdalības nozīme vietu attīstībā un plānošanā: dizaina domāšanas pieeja

Liene Stikāne
Bērnu līdzdalība plānošanas procesā

16:00 - 16:30
Jūrmalas gatvē 76, -"Baseinā"

Izstāde "Gaisma/Tumsa" Norāde
Mākslas zinātnes
Vadītājs Austra Celmiņa-Ķeirāne

Izstādē ar radošajiem darbiem piedalās Daugavpils Universitātes (I. Liepa, V. Valujeva, I. Meldere, M. Strautmalis, A. Šļahova), Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (Ē. Zlatkus, M. Justs, N. Losāne, I. Dundure, D. Apele, I. Kukule, V. Paurs) un LU PPMF docētāji (A. Muze, R. Muzis, J. Utāns, O. Muižnieks, A. Plotka, A. Celmiņa-Ķeirāne, D. Janele, Ē. Zalcmane, I. Biezā, V. Zvirgzdiņa, J. Nikifs u. c.).
Izstāde apskatāma līdz 23.02.2017.

3. februāris, 2017

09:00 - 17:00
Jelgavas ielā 1, 108. auditorija

Sekcijas sēde "Zooloģija un dzīvnieku ekoloģija" Norāde
Bioloģija
Vadītāji: Kristaps Vilks, Jānis Priednieks

Voldemārs Spuņģis
Personības zinātnē: piemērs par trūdkoksnes pangodiņu (Insecta, Diptera, Cecidomyiidae, Porricondylinae) izpēti Eiropā

Zane Metla, Monika Maurhofer, Liga Jankevica
Mikroorganismu asociāciju loma Lepidoptera kārtas meža kaitēkļu bioloģiskajā kontrolē

Jānis Saulītis
Skrejvaboļu (Coleoptera: Carabidae) un īsspārņu (Coleoptera: Staphylinidae) daudzveidība un to ietekmējošie faktori boreālo egļu mežu atvērumos

Uģis Piterāns
Plakancikādes Cixidia confinis un Cixidia lapponica Latvijā

Dagmāra Čakstiņa, Kristaps Vilks
Divspārņu sugu daudzveidības un sabiedrību struktūras starptaksonu korelācija: zaļganītes (Diptera, Dolichopodidae) un ziedmušas (Diptera, Syrphidae)

Maija Rozenfelde, Rūta Abaja
Skrejvaboļu sabiedrības lauksaimniecībā izmantojamās zemēs

Laura Reimane
Rietumu medusbites (Apis mellifera) būtiskāko parazītu (Nosema spp. un Varroa destructor) izplatība Latvijā

Inese Cera, Oskars Keišs
Zirnekļu (Araneae) fauna Latvijas purvos

Elmīra Boikova, Edgars Dreijers, Iveta Jakubāne, Elga Parele, Digna Pilāte, Mudīte Rudzīte, Māris Rudzītis, Arturs Stalažs
Jaunais Latvijas aizsargājamo gliemju sugu saraksts

Laura Ozoliņa-Pole, Baiba Ralle, Ineta Salmane, Francois Warlop, Lene Sigsgaard
Stenda referāts. Funkcionālās agrobioloģiskās daudzveidības novērtēšanas metodes ābeļu dārzos Latvijā

Ineta Salmane, Laura Reimane, Sandra Minova, Līga Jankevica
Stenda referāts. Plēsēju un parazitoīdu kompleksa profilaktiskas pielietošanas sekmes augu kaitēkļu populāciju ierobežošanā polikarbonāta siltumnīcās Latvijā.

Linda Dambeniece, Tatjana Zorenko
Izpētes uzvedība un reproduktīvās sekmes dzīvnieku personalitātes aspektā Lidijas strupastes Microtus hartingi lydius piemērā

Agrita Žunna, Jānis Ozoliņš, Guna Bagrade, Gundega Done, Samantha Howlett, Aivars Ornicāns
Vilka Canis lupus barošanās ekoloģija Latvijā atkarībā no izmaiņām barības pieejamībā

Viesturs Vintulis, Gunārs Pētersons
Sikspārņu aktivitātes salīdzinājums mežā un atklātā agroainavā

Valdis Pilāts, Digna Pilāte
Susuru populāciju monitorings - kā un cik daudz

Iveta Kļaviņa
Veģetācijas sezonas un laikapstākļu ietekme uz lielo zālēdāju (zirgu un liellopu) barošanās ritmu

Māris Strazds
Aizsargājamo teritoriju (Natura 2000 un mikroliegumu) tīkla loma apdraudētas dispersi izplatītas sugas aizsardzībā

Andris Avotiņš (jun.), V. Ignatjevs, Dāvis Ūlands, Maija Rozenfelde, Mārtiņš Zilgalvis, Ainārs Auniņš
Pirmie rezultāti meža un ausainās pūces, urālpūces, apodziņa un bikšainā apoga konstatēšanas iespējamības izmaiņu analīzē

Dmitrijs Boiko
Neligzdojošie ziemeļu gulbji Skrundas zivju dīķos spalvu maiņas laikā 1989. – 2016. gadā

Ruslans Matrozis
Paugurknābja gulbju Cygnus olor ziemošanas vietu maiņa pa gadiem

Jānis Reihmanis, Artūrs Laubergs, Roberts Šiliņš, Jānis Bētiņš
Lielo dumpju Botaurus stellaris aprīkošana ar GPS raidītājiem - pirmie dati par pēcligzdošanas un rudens migrācijas pārlidojumiem

Oskars Keišs, Ainārs Auniņš
Vai pūles ir tā vērtas - uzskaites veikšanas diennakts laika ietekme uz populāciju indeksu precizitāti

Otars Opermanis
Vistu vanagu individuālā atpazīšana pēc fotogrāfijām: vai tas iespējams un kāds no tā labums?

09:00 - 17:00
Jelgavas ielā 1, 109.aud.

Sekcijas sēde "Lietišķā ģeoloģija" Norāde
Ģeoloģija
Vadītāji: Aija Dēliņa, Jānis Karušs, Agnese Kukela

Anna Trubača-Boginska, Raimonds Popļausks, Jānis Švirksts, Andris Actiņš
Mālu minerālu frakcijas izdalīšana no illītus saturošiem māliem

Anda Batarāga
Jonometrijas izmantošana mālu sorbcijas kapacitātes noteikšanā

Inga Jurgelāne, Iveta Kusiņa
Latvijas illīta mālu izmantošana saules aizsargkrēma izstrādē

Juris Kostjukovs, Aigars Kokins
Srebrodolskīta iegūšana no Staiceles krāsu zemes

Aigars Kokins
Dabas minerālu pigmentu krāsas un to toņi kā kultūru identificējoša zīme

Līga Zariņa
Arheoloģisku objektu ar atšķirīgu robežzīmju skaitu morfometrisks salīdzinājums

Agnese Marianna Miķelsone
Dārgakmeņi katoliskajā Tradīcijā

Jurijs Ješkins, Jānis Karušs
Datormodelēšanas pielietošanas iespējas ar ģeoradaru iegūto datu interpretācijā

Dāvids Bērziņš, Jānis Karušs, Māris Krievāns, Kristaps Lamsters
Smilts-grants un smilts nogulumu izpētes iespējas izmantojot ģeoradaru, A kategorijas atradnes „Križovka” piemērs

Viesturs Zandersons, Jānis Karušs
Gravitācijas lauka mērījumu izmantošana aprakto ieleju lokalizešanā

Valērijs Ņikuļins
Olaines - Inčukalna - Berģu lūzumu zonas seismotektoniskās aktivitātes pazīmes

Kārlis Kukemilks, Tomass Saks
Turaidas pilskalna nogāžu stabilitātes modelēšana

Aivars Spalviņš, Kaspars Krauklis, Inta Lāce
Latvijas upju sateces baseinu īpašibu pētīšana ar latvijas hidroģeoloģiskā modeļa palīdzību

Reinis Ošs
No ģeoloģiskās izpētes līdz derīgo izrakteņu ieguvei: problēmsituācijas un iespējamie risinājumi

Valērijs Ņikuļins
Stenda referāts. Baltijas tektonisko zemestrīču identifikācija pēc Igaunijas zemestrīču parauga

Valērijs Ņikuļins
Stenda referāts. 2016.gada 12.novembra zemestrīce Igaunijā un tās seismotektoniskā pozīcija

Aleksander Savvaitov, Georgy Konsin
Stenda referāts. Lithostratigraphical properties of saalian till in western kurzeme – identifiers of ice flows of baltic ice stream during saalian glaciation

Aija Dēliņa, Oskars Krūtainis
Stenda referāts. Daugavas ūdens horizonta apūdeņotības novērtējums

Zane Lanka, Aija Dēliņa.
Stenda referāts. Pazemes ūdeņu līmeņu ilggadīgās izmaiņas Latvijā

09:00 - 14:00
Jelgavas ielā 1, 324./325.aud.

Sekcijas sēde "Telpiskā plānošana un attīstība" Norāde
Ģeogrāfija
Vadītājs Pēteris Šķiņķis

Agita Līviņa
Baltijas jūras reģiona pilsētu attīstības salīdzinājums

Pēteris Šķiņķis
Latvijas reģionālā attīstība 100 gados

Rūdolfs Cimdiņš, Guntars Ruskuls
Rīgas metropoles attīstībai būtiskās vajadzības un risinājumi

Ieva Kalniņa
Mazo pilsētu attīstības iespējas Vidzemē: Raunas piemērs

Armands Pužulis
Pierīgas apdzīvojums sarukšanas kontekstā

Laura Auliciema
Slēgto vārtu kopienas un ierobežotas piekļuves dzīvojamās teritorijas fenomens Pierīgas novados – Babītes pagasta piemērs

Marc Geldof
Starppašvaldību sadarbība reģionu un vietu attīstībai

Jonas Buechel
Eiropas prakse par pamestajām ēkām un teritorijām mazajās un vidējās pilsētās: vispusīga elastīguma stratēģija mazajām pilsētām lauku apvidos

Edgars Pudzis
Uzņēmēju iesaiste vietas ekonomikas attīstībā – iespējas vai draudi

Ieva Immure, Roberts Georgs Fimbauers
18. Robežas un saiknes dažādu etnisko grupu kopdzīvē Rīgas apkaimēs: Pļavnieku un Maskavas priekšpilsētas piemēri

Ieva Immure
elosatiksme un gaisa piesārņojums: prakse un plānošanas risinājumi

Roberts Pūgulis
Velotransporta attīstības plānošana un nodrošinājums Valmieras pašvaldībā

Inga Hoņavko
Stenda referāts. Ekosistēmu pakalpojumu kartēšana un biofizikālā novērtēšana Latvijas piekrastē

Margarita Vološina
Stenda referāts. Metodika ainavu kvalitātes noteikšanai Rīgas ainavu plānošanai

09:00 - 12:00
Zeļļu ielā 25, 233. aud.

Sekcijas sēde "Magnētiski mīksti materiāli" Norāde
Nano un kvantu tehnoloģijas, inovatīvie materiāli (ĶFI)
Vadītājs Prof. Andrejs Cēbers

Andris Pāvils Stikuts
Aktīvās sistēmas

Andis Draguns
Magnētisku kubu ķēdītes

Armands Garančs
Elipsoidālu daļiņu Kvinka efekts

Guntars Kitenbergs
Magnetotaktisko baktēriju spietu kustība ārējā laukā

Rūdolfs Livanovčs
Režģa Bolcmaņa metodes mīkstu materiālu fizikas kontekstā

Jānis Cīmurs
Elipsoidāla paramagnētiska daļiņa precesējošā laukā

Oksana Petričenko
Ar apgrieztas fāzes iztvaicēšanas metodi iegūtu magnētisko liposomu veidošanās atkarībā no piridīna amfifīlās struktūras

Jānis Erdmanis
Magnētiska piliena uzvedība rotējošā laukā

Andrejs Cēbers
Dažas bakteriju suspensiju hidrodinamikas problēmas

10:00 - 18:00
Jelgavas ielā 1, 106. telpa (Magnum)

Sekcijas sēde "Ģeomātika" Norāde
Ģeogrāfija
Vadītājs Aivars Markots

Pēteris Pētersons
Bezpilota lidaparātu pielietojums kartogrāfijā

Māris Kaļinka
Bezpilota lidaparātu izmantošana Grobiņas arheoloģiskā ansambļa dokumentēšanā un precizitātes salīdzinājumi

Ints Lukss
Realitātes 3D modelēšana un tās pielietojumi

Artis Markots
Stenda referāts. Līnijveida objektu un blīvas veģetācijas kartēšanas problēmas izmantojot dronus

Raitis Upmalis
Tālizpētes metožu salīdzinājums un biežāk sastopamās kļūdas zemes reljefa modelēšanā

Artis Markots
Dronu / bezpilota lidaparātu izmantošanas tiesiskais aspekts

Rūdolfs Cīrulis, Agnis Rečs
Ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko dabas pieminekļu 3D modeļa ieguve, izmantojot dronu

Kārlis Kalviškis
Fotogrammetrija botāniķiem

Aivars Ratkevičs, Armands Celms, Andrejs Veliks
Virsmas uzmērīšana pielietojot bezpilota lidaparātu ar lāzerskanēšanas iekārtu

Kristaps Kiziks, Arvīds Ozols
Aerolāzerskenēšanas datu un telpiskās analīzes metožu pielietojums Viskūžu salas reljefa pētījumos

Artūrs Putniņš
Plūdlīnijas subglaciālo reljefa formu virzienu noteikšana no digitālajiem augstuma modeļiem izmantojot pelēktoņu (Grayscale) retināšanas paņēmienu

Sabīne Birzgale
Ieguvumi meža apsaimniekošanas plānošanā izmantojot LIDAR datus

Ingūna Draudiņa, Māris Nartišs
Saules enerģijas potenciāla novērtējums uz namu jumtiem, izmantojot LIDAR datus

Jānis Dumpis
Batimetriskās kartes sagatavošanas metodoloģija izmantojot jaunākās tehnoloģijas

Juris Soms, Ieva Kriškāne
Ģeodaudzveidības indeksa noteikšana ArcGIS vidē: ģeoloģiskās un ģeomorfoloģiskās daudzveidības kvantitatīvās vērtēšanas risinājumi

Aivars Ratkevičs, Armands Celms, Vivita Baumane
Valsts robežas demarkācijas uzmērīšanas darbu kvalitātes novērtējums, pielietojot tālizpētes materiālus

Valdis Karulis, Jānis Upenieks
BĢIS atvērtā koda risinājums ģeotelpiskai statistikas datu attēlošanai un tematiskai kartēšanai

Vita Strautniece, Zane Cekula
Ūdensteču pārskata shēma LĢIA karšu pārlūkā (ideja un attīstība)

Otīlija Kovaļevska
Kā sauksim Ververu krauju? Ieskats dabas pieminekļu nosaukumu problemātikā

Reinis Vāvers
Latvijā un ārvalstīs no 1919. līdz 1945. gadam izdotās Latvijas teritorijas topogrāfiskās kartes

13:00 - 18:00
Jelgavas ielā 1, 702. aud.

Sekcijas sēde "Piekrastes vides integrētā pārvaldība”" Norāde
Vides zinātne
Vadītāji: Raimonds Ernšteins, Ilga Zīlniece

J.Kauliņš
Saulkrastu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas indikatoru novērtējums un sistēmas attīstība

E.Cepurītis, J.Ulme
Jūru piesārņojošo atkritumu datu nozīme un potenciāls piekrastes ilgtspējīgas pārvaldības veicināšanā Latvijā

J.Lapinskis
Stenda referāts. Jūras krasta sabiedriskā monitoringa metodes

A.Urtāns, L.Urtāne
Sabiedriskais monitorings kā sabiedrības iesaistes līdzeklis teritorijas pārvaldībā

I.Lerķis, A.Lontone – Ieviņa, R.Ernšteins
Integrētās piekrastes pārvaldības attīstības sākotnējais novērtējums: pilotteritoriju studijas

I.Kudreņickis, R.Ernšteins
Ilgtspējīgas piekrastes pārvaldības attīstība pašvaldībās: Piekrastes zinātnes-politikas-prakses mijsadarbības modulis

E.Lagzdiņa, A.Lontone - Ieviņa, J.Kauliņš, R.Ernšteins, H.Jansens
Pilotteritoriju integrētās piekrastes pārvaldības labās prakses novērtējums: sistēmanalīzes metodikas ietvars

I.Kudreņickis, E.Lagzdiņa, I.Šteinberga, R.Ernšteins
Sistēmanalīzes metodikas ietvara aprobācijas attīstība Salacgrīvas novada piekrastes pārvaldībā.

A.Lontone - Ieviņa, R.Ernšteins, I.Zīlniece
Municipālā piekrastes pārvaldības attīstība: rīcībpolitiku disciplināri-integratīvais ietvars

I.Šteinberga, I.Kudreņickis, R.Ernšteins
Sistēmdinamiskās modelēšanas metodes aprobācija piekrastes teritorijas attīstības modeļu un scenāriju analīzē: Tūrisma attīstības scenārija piemērs

R.Ernšteins
Piekrastes kā sociāl-ekoloģiskas sistēmas integratīvais novērtējums: piekrastes pārvaldības pārskats

Ē.Lagzdiņa, R.Ernšteins
Vides komunikācijas pārvaldība: situācijas attīstības novērtējums un izaicinājumi

14:00 - 18:00
Zeļļu ielā 25, 233. aud.

Sekcijas sēde "Šķidri, elektrovadoši un feromagnētiski materiāli un ar tiem saistītās iekārtas" Norāde
Nano un kvantu tehnoloģijas, inovatīvie materiāli (ĶFI)
Vadītāji: Leonīds Buligins, Imants Kaldre

R. Baranovskis, I. Kaldre, A. Bojarēvičs
Divcilindru pastāvīgo magnētu maisītājs alumīnijam

Bucenieks, E. Platacis, O. Mikanovskis, A. Ziks, V. Metha
Augstspiediena spirālveida elektromagnētiskais indukcijas sūknis ar rotējošiem pastāvīgiem magnētiem PbLi eitektikai

A. Brēķis, J. Freibergs, A. Gailītis
Termoakustiskā MHD ģeneratora jaunāko eksperimentu rezultāti

M. Mīlgrāvis, I. Kaldre, A. Bojarēvičs
Impulsveida izlādes ietekme uz šķidru metālu kristalizācijas procesu

V. Šints, E. Blūms, G. Kroņkalns, M. M. Majorovs
Surfaktētu nanodaļiņu termiskas pārneses porainā vidē eksperimentāli pētījumi

A. Gailītis, L. Goldšteins, N. Jēkabsons, S. Upnere, K. Kravalis
Lineāra elektriskā ģeneratora ar termoakustiskā ģeneratora piedziņu izvērtēšana un izstrāde

J. Grīgs, A. Bojarēvičs
Elektromagnētiska virsmas viļņu ierosināšana šķidrā metālā

E. Platacis, A. Ziks, K. Kravalis
Titāna ražošanas tehnoloģiskā procesa pētniecība

L. Goldšteins, O. Mikanovskis, A. Romančuks
Indukcijas tipa plūsmas mērītājs PbBi eitektikai

6. februāris, 2017

10:00 - 15:00
Jelgavas ielā 1, 701. telpā

Sekcijas sēde "Nano, kvantu tehnoloģijas un inovatīvi materiāli tautsaimniecībai, Apakšsekcija “Nanotehnoloģijas un inovatīvi materiāli" Norāde
Nano un kvantu tehnoloģijas, inovatīvie materiāli (ĶFI)
Vadītājs Gunta Ķizāne

Dāvis Čonka, Līga Avotiņa, Larisa Baumane, Gunta Ķizāne, JET contributors
Plazmas procesu radītu paramagnētisko defektu izpēte JET divertora erozijas produktos

Uldis Malinovskis, Andris Berzins, Florian Helmuth Gahbauer, Ruvin Ferber, Guntars Kitenbergs, Indriķis Muiznieks, Donāts Erts, Juris Prikulis
Poraina anodēta alumīnija oksīda izmantošana nanodaļiņu šķirošanai un sakārtošanai

Roberts Zariņš, Līga Avotiņa, Marina Romanova, Gunta Ķizāne, Aleksandrs Zaslavskis
Paātrināto elektronu un gamma starojuma ietekme uz Si3N4 nanoslāņa dielektriskajām īpašībām

Kwanele Kenene, Roman Viter, Daniels Jevdokimovs, Juris Katkevičs, Donāts Erts
Nanostrukturēta ZnO sintēze izmantošanai sensoros

Oskars Valtenbergs, Jānis Čipa, Artūrs Zariņš, Gunta Ķizāne
Modificētas litija ortosilikāta lodīšu veida keramikas izmaiņas jonizējoša starojuma ietekmē

Miķelis Marnauza, Gvido Pētersons, Margarita Baitimirova, Romāns Viters, Jana Andžāne, Donāts Erts
Nanostrukturētu grafēns/⁠nanostrukturētsBi2Se3 pārklājumu sintēze un optiskās īpašības

Ieva Igaune, Elīna Pajuste, Gunta Ķizāne, JET contributors
Plazmas saskares materiālos akumulētā tritija sadalījums tilpumā un pievirsmas slāņos

J. Kosmača, L. Jasulaņeca, R. Meija, J.Andzane, M. Romanova, G. Kunakova, G. Pētersons, D. Erts
Bismuta selenīda nanolenšu mehāniskās īpašības

Jānis Rudzītis, Ričards Kovaldins, Toms Kusiņš, Gunta Ķizāne
Radiofarmpreparātu stabilitāte fizikālo parametru ietekmē

Daniels Jevdokimovs, Raimonds Popļausks, K. Knipšis, Uldis Malinovskis, Juris Prikulis, D. Erts
Automatizētas elektroķīmiskās iekārtas izveide alumīnija oksīda kārtiņu ieguvei ar biezuma gradientu

7. februāris, 2017

10:00 - 16:00
Jelgavas ielā 1, 701. telpā

Sekcijas sēde "Jauno zinātnieku pētījumi vides zinātnē" Norāde
Vides zinātne
Vadītāji: Zane Vincēviča-Gaile, Māris Kļaviņš

Ģirts BARANOVSKIS
Mikroliegumu sistēmas novērtējums sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertu skatījumā

Edmunds BĒRZIŅŠ, Karina STANKEVIČA, Zane VINCĒVIČA-GAILE, Māris KĻAVIŅŠ
Koksnes bioogles ietekme uz ārstniecības klinģerītes Calendula officinalis sēklu dīgtspēju un pļavas skarenes Poa pratensis augšanu

Ilga TENE
“Slimās ēkas sindroma” novērtējums Dabaszinātņu Akadēmiskajā centrā

Krista PĒTERSONE
Īpašumu struktūra un zemes fragmentācija konsolidācijas plānošanā

Linda OSE, Māris STRAZDS
Meža fragmentācijas ietekme uz melnā stārķa ligzdu postījumiem

Oskars JANAVS, Iveta ŠTEINBERGA
Termālā komforta līmeņa metodoloģijas pielietojums publiskās ēkās

Santa CELMA, Vaira OBUKA, Kristīne IRTIŠEVA
Bioogles-sapropeļa granulu īpašību izpēte

Rūta OZOLA, Māris KĻAVIŅŠ, Juris BURLAKOVS
Mālu minerālu ķīmiskā modifikācija inovatīvu sorbentu ieguvei

Aiga KRAUZE
Latvijas strūklaku vides kvalitāte un apsaimniekošana

Zane KALVĪTE, Iveta ŠTEINBERGA
Sensoro metožu izmantošanas iespēju izpēte smaku piesārņojuma analīzē

Ivars KĻAVIŅŠ, Iveta ŠTEINBERGA
Zemas frekvences starojuma līmeņa (vibrācijas) un izplatības novērtējums ārtelpu un iekštelpu vidē

Lība VIŠKERE, Iveta ŠTEINBERGA
Transporta plūsmu organizācijas scenāriju izstrāde. Rīgas centra teritorijas piemērs

Viktors SILKĀNS, Iveta ŠTEINBERGA
Elektrovilcienu radīto PM emisiju novērtējums Rīgas centrā. Pirmie rezultāti

Baiba PRŪSE, Marta DIEVIŅA, Linda BUHOLCE, Matīss ŽAGARS
Latvijas Universitātes studentu zinātniskais pētījums Trang provincē, Taizemē

10:00 - 13:00
Jūrmalas gatvē 76, Dekanāta sēžu zāle

Sekcijas sēde "Psiholoģija" Norāde
Psiholoģija
Vadītājs Ivars Austers

Līga Roķe-Reimate, Malgožata Raščevska
Emociju regulācijas skalas adaptācija Latvijā

Edmunds Vanags
Afekta fenomenoloģija psiholoģijas zinātnē: teorija un prakse

Sabīne Vilciņa, Baiba Martinsone
Sociāli emocionālās audzināšanas (SEA) programmas ilgstpēja

Karīna Jaškova, Ieva Melne, Sandra Sebre
Apzinātības piecu aspektu aptaujas (II vers.) ticamības rādītāju un validitātes pārbaude doktora disertācijas ietvaros

Inese Lietaviete
Akūtā un pēctraumatiskā stresa traucējumi un komorbīdie traucējumi saistībā ar onkoloģisku saslimšanu: sistemātisks pārskats

Marika Bērtule
Disociācijas multidimensiju aptauja (MID-6) un tās izmantošana klīniskajā darbā

Aija Apele
Personības Organizācijas Aptaujas (PAO) adaptācijas un validizācijas sākotnējie rezultāti Latvijas pieaugušo izlasē

10:00 - 18:00
Raiņa bulv. 19, Mazajā aulā

Sekcijas sēde "Prioritārā tēma "LETONIKA, DIASPORA UN STARPKULTŪRU KOMUNIKĀCIJA. Humanitārā doma – valoda, teksts, kultūra". LU HZF Āzijas studiju nodaļas sekcijas sēde "Starpkultūru komunikācija: Āzija-Eiropa-Latvija"" Norāde
Starpdisciplināri
Vadītāji: Leons Taivāns, Jānis Priede

Darba valoda - latviešu un angļu

Ina Druviete
Ievadvārdi. Starpkultūru komunikācija Austrumu-Rietumu kontekstā

Andris Piebalgs
Eiropa starp cilvēktiesību aizsardzību un migrācijas ierobežošanu

Edvīns Šnore
Migrācija un politkorektums Eiropā

Jānis Dinēvičs
Rietumu-Austrumu konfrontācijas ietekme uz Latvijai tradicionālas kultūrvides saglabāšanu

Bens Latkovskis
Austrumu migrācija un Eiropas sabiedrības reakcija

Juris Rudevskis
Islāma un kristietības teoloģiskās paradigmas: kopīgais un atšķirīgais

Ingrīda Kleinhofa
Starpkultūru komunikācija arābu emigrācijas literatūrā

Kaspars Kļaviņš
Tuvo Austrumu intelektuālā mantojuma refleksija Eiropas Reformācijā

Harijs Tumans
Austrumu-Rietumu dialogs: hellenizācijas piemērs

Leons Taivāns
Islāma modernizācija un musulmaņu imigrācija Eiropā

Franks Kraushārs
Sadarbība starp Latvijas un ES dalībvalstu akadēmiskajām un kultūras iestādēm un Austrumāzijas valstu partneriem starpkultūru komunikācijas un maigās varas politikas kopsakarā: iespējas un problēmas

Jānis Priede
Pazudušos ēzeļus meklējot (1Sam 9): intratekstuālā komunikācija starpkultūru kontekstā

Paņ Dzjuņvu (Pan Junwu).
Kā iegūt nemirstību: tradicionālie ķīniešu ticējumi un mūsdienu Ķīnas sociālās izmaiņas populārā on-line literatūrā

Agnese Haijima
Ķīniešu rakstības sistēmas ietekme uz japāņu vizuālo mākslu: Edo perioda modži-e (vārdi-zīmējumi) un handži-e (rēbusi)

8. februāris, 2017

09:00 - 15:00
Jelgavas ielā 1, 702

Sekcijas sēde "Latvijas Universitāte komercializē - veiksmes stāsti" Norāde
Starpdisciplināri
Vadītājs Ilze Grante

Alans Amrons, izgudrotājs, POST-IT līmlapiņu radītājs, Mikus Losāns, LU studentu Biznesa inkubatora vadītājs
University of Latvia Student Business Incubator - A Cradle for Innovation

Aleksandrs Cepilovs, Pētnieks, Tallinas Tehnoloģiju universitāte
Research and technology organisations and smart specialisation

Lauma Muižniece, LU vecākā eksperte, Komunikācijas un inovāciju departaments
Transfer of Knowledge and Technology in Latvia

Asoc.prof. Džineta Dimante, LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Bioekonomika - inovācijas gudrai un ilgtspējīgai izaugsmei

Armands Vīgants, LU Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūta vadošais pētnieks, Kaspars Kazāks, SIA "Baltic Dairy Board" valdes priekšedētājs
Paaugstinātas vērtības produktu izstrāde no piena rūpniecības blakusproduktiem

Prof. Māris Kļaviņš, Oskars Purmalis, docents, Jānis Krūmiņš, pētnieks, Vaira Obuka, pētniece, LU Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultāte
Kūdras ilgtspējīga izmantošana

Solvita Kostjukova, SIA “ALINA”, SIA “Baltic Clay Minerals” līdzdibinātāja un valdes locekle
Augstas pievienotas vērtības produkti no Latvijas māliem

Prof. Ivars Austers, Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte, Anna Kononova, VAS “Latvijas Valsts ceļi” komunikācijas vadītāja
Kas sekmē ātruma pārsniegšanu uz Latvijas lielceļiem?

Gundars Bērziņš, LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes dekāns, Juris Binde, "LMT" prezidents
Inovatīvas pieejas izmantošana Latvijas reģionu ekonomiskās attīstības novērtēšanai un prognozēšanai

Anna Ramata-Stunda, LU Bioloģijas fakultātes pētniece, projektu koordinatore Lotte Tīsenkopfa-Iltnere, SIA "Madara Cosmetics" līdzīpašniece un vadītāja
Sadarbība attīstībai - no idejas līdz starptautiskai izcilībai

10:00 - 13:30
Raiņa bulv. 19, 161. telpā

Sekcijas sēde "Reformācija un..." Norāde
Teoloģija
Vadītājs Andris Priede

Jānis Rudzītis-Neimanis
10.00 Reformācija un Bībeles ekseģēze

Andris Priede
10.30 Reformācija pirms Reformācijas?

Reinis Norkārkls
11.00 Kontrreformācija Livonijā un tās priesteri: Cēsu bīskapijas diecezālais klērs, 1582.-1625.

Jānis Nīcmanis
11.30 Origens un Vēstules Romiešiem interpretācija Reformācijas laika polemikā

Eva Mārtuža
12.00 1524.-1525. g. Zemnieku karš Vācijā, Reformācija, to atskaņas Livonijā

Ilze Jansone
12.30 Reformācija kā beigas? Sērena Kirkegora atbilde

Ralfs Kokins
13.00 Reformācija un transsubstanciācijas mācība

9. februāris, 2017

10:00 - 14:30
Raiņa bulv. 19, 161. telpā

Sekcijas sēde "Zinātnes un reliģijas dialogs" Norāde
Teoloģija
Vadītājs Dainis Zeps

Florians Gahbauers
10.00 Reformācijas ietekme uz dabaszinātnes attīstību

Normunds Titāns
10.30 Modernās zinātnes rašanās idejiskie priekšnoteikumi protestantu reformācijā

Enoks Biķis
11.00 Reformācijas iespaids uz ģimeņu un bērnu veselības aprūpi vēlākos gadsimtos Latvijā

Gunta Plūksne
11.30 Dieva izpratne informācijas aspektā

Dainis Zeps
12.30 Vai matemātiku un fiziku vieno reliģija?

Dzintars Edvīns Bušs
13.00 I. Kanta aprioro zināšanu izcelsme evolucionārās epistemoloģijas kontekstā

Aigars Atvars
13.30 Lūgšanas loģiskie, psiholoģiskie un bibliskie aspekti

Pāvels Tjurins
14.00 Ja ir apziņa, tātad ir arī Dievs

10:30 - 14:00
Aspazijas bulv. 5, 409. telpā

Sekcijas sēde "Inovācijas Latvijas uzņēmumu un nozaru konkurētspējas paaugstināšanai globalizācijas apstākļos (projekta “Kritiskā domāšana, inovācija, konkurētspēja un globalizācija” ietvaros)" Norāde
Kritiskā domāšana, inovācija, konkurētspēja un globalizācija (FSI)
Vadītāji: R.Rupeika-Apoga, S.Krūmiņa-Koņkova

Margarita Matjanova
Korporatīvās sociālās atbildības izmantošana organizācijas konkurētspējas paaugstināšanai

Kaspars Kravinskis
Finanšu pratības attīstības tendences Latvijā globalizācijas apstākļos: izaugsmes iespēju novērtējums

Margarita Dunska
Inovācijas kā konkurētspējas avots valsts līmenī

Annija Apsīte
Darbinieku rīcība uzņēmumā biznesa ētikas kontekstā, rīcību ietekmējošie faktori

Svetlana Saksonova
Fintech development Latvia

Kristīna Bojāre
Latvijas banku pelnītspējas ietekmējošie faktori un konkurētspēja biznesa modeļu iedalījumā

Santa Sproģe-Rimša
Ārvalstu studenta profila analīze Latvijas augstākās izglītības eksporta koncepcijas ietvaros

Inna Romānova, Marina Kudinska
Finanšu tehnoloģijas banku nozares konkurētspējas paaugstināšanai

Alina Dibrova
Alternatīvu finansēšanas iespēju izmantošana MVU konkurētspējas veicināšanā

Kristīne Petrovska
Sistēmiskā riska novērtēšanas problemātika un modeļu pielietojamība Latvijai

Inese Rozenbaha
Latvijas lauksaimniecības uzņēmumu produktivitātes uzlabošana kā konkurētspējas novērtējums

Nataļja Točelovska
Corporate Bonds as the Source of Financing for the Companies in Latvia

Iļja Arefejevs
Parametrisko un neparametrisko metožu pielietošanā inovāciju efektivitātes novērtēšanā

Madara Apsalone
Darbinieku motivācija, attieksme un vērtības un organizāciju kultūra kā uzņēmumu konkurētspējas faktors

Svetlana Jesiļevska
Statistika par inovācijām kā Latvijas uzņēmumu konkurētspējas novērtējuma dimensija

13:00 - 14:45
Kandavas ielā 2, Lektorijā, Botāniskais dārzs

Sekcijas sēde "Augu daudzveidības pētījumi ex situ" Norāde
Ekoloģija un bioloģiskā daudzveidība (BF)
Vadītājs Signe Tomsone

Inga Apine, Rihards Kondratovičs
LU Botāniskā dārza brīvdabas rododendru kolekcijas vēsturiskā attīstība

Madara Lazdāne, Jeļena Kalniņa, Lita Zīra
Rododendru mikropavairošanas īpatnību analīze

Inese Nāburga - Jermakova
Lakstaugu introdukcijas rezultātu analīzes problemātika botāniskajos dārzos

Madara Lazdāne, Nauris Kalniņš
Dižkoki Latvijas Universitātes Botāniskā dārza teritorijā

Signe Tomsone
Brūklenes (Vaccinium vitis-idaea), to in vitro pavairošanas iespēju izpēte

Lauma Strazdiņa
Augu atradņu datu bāžu izmantošana Latvijas savvaļas reto augu ex situ kolekcijas veidošanai LU Botāniskajā dārzā

Ieva Rūrāne
Adventīvās sugas krustziežu dzimtā (Cruciferae Juss.) Latvijā

Nauris Kalniņš, Didzis Elferts
Klimata ietekme uz bērzu (Betula pendula) augšanu damakšņa mežaudzēs Latvijā

14:45 - 16:00
Kandavas ielā 2, Lektorijā, Botāniskais dārzs

Sekcijas sēde "Augu selekcija un introdukcija" Norāde
Bioloģija
Vadītājs Rihards Kondratovičs

Ingūna Gudrupa
Meksikas sauso reģionu flora LU Botāniskā dārza kolekcijā

Jānis Haļzovs, Ina Alsiņa
Arbūzu un meloņu pavairošanas specifika in vitro

Edgars Cirša, Kaspars Kampuss
Latvijā iegūto aprikožu hibrīdu novērtējums

Rihards Kondratovičs, Gunita Riekstiņa
2016. gada rododendru selekcijas jaunumi

10. februāris, 2017

08:30 - 17:00
Jelgavas ielā 1, 334. telpā

Sekcijas sēde "Ķīmija (Analītiskā un Fizikālā ķīmija)" Norāde
Nano un kvantu tehnoloģijas, inovatīvie materiāli (ĶFI)
Vadītāji: Arturs Vīksna, Andris Actiņš

Svetlana Vorslova, Jelena Golushko, Arturs Viksna, Sergejs Galushko
SOLVĀTU SORBCIJAS MODEĻA EFEKTIVITĀTE UN PRAKTISKAIS PIELIETOJUMS AEŠH METODES IZSTRĀDEI UN OPTIMIZĀCIJAI

Roberts Fridrihsons, Arturs Viksna, Māris Lauberts
ELEMENTSASTĀVA UN MINERĀLVIELU IZMAIŅAS ATKARĪBĀ NO AUGU BIOMASAS VEIDA UN APSTRĀDES METODES

Agnese Osīte, Valda Valkovska, K. Treigūte, Lauma Buša
DAŽĀDU KALCIJA FOSFĀTU HIDROTERMĀLĀ APSTRĀDE H2O2 KLĀTBŪTNĒ UN TO RAKSTUROŠANA AR VIEGLO STABILO IZOTOPU MASSPEKTROMETRIJU

Anete Brizga, Jekaterina Rjabova, Dzintars Začs
CIETFĀZES EKSTRAKCIJAS PIELIETOJUMA IZVĒRTĒJUMS DEHLORĀNA PLUS UN RADNIECĪGU NORBORNĒNA STRUKTŪRAS LIESMAS SLĀPĒTĀJU ANALĪZEI PĀRTIKAS PRODUKTOS

D.Conka, L.Avotina, L.Baumane, G.Kizane
EPR SPEKTROSKOPIJAS IZMANTOŠANAS IESPĒJAS OGLEKĻA DIVERTORA MATERIĀLU ANALĪZEI

M. Baitimirova, R. Viter, J. Andžāne, I. Iatsunskyi, A. Ramanavicius, M. Bechelany, D. Erts
GRAFĒNS/ZnO NANOLAMINĀTU STRUKTŪRA UN OPTISKĀS ĪPAŠĪBAS

Diāna Džabijeva, Anete Borodušķe , Elza Kaktiņa, Mārtiņš Borodušķis, Ilva Nakurte
AUGU EKSTRAKTU ANTIRADIKĀLĀS AKTIVITĀTES ĶINĒTISKIE PĒTĪJUMI

Laura Elina Ikkere, Maris Lauberts, Tatjana Dizhbite, Vilhelmine Jurkjane, Galina Telysheva
TEHNISKO LIGNĪNU EKSTRAKCIJA AR DAŽĀDIEM IMIDAZOLIJA TOZILĀTA JONU ŠĶIDRUMIEM

Daniels Jevdokimovs, Raimonds Popļausks, Klāvs Knipšis, Uldis Malinovskis, Juris Prikulis, Donāts Erts
PLĀNA PORAINA ALUMĪNIJA OKSĪDA AR BIEZUMA GRADIENTU IZGATAVOŠANA UN RAKSTUROŠANA

A. Auce, A. Horns, D. Nurges, C. Ipbüker, A.H. Tkaczyk, G.Klevinskas, L.Jocys
KODOLENERĢIJAS OBJEKTU JAUNBŪVES PROGRAMMU STRUKTŪRA EIROPAS SAVIENĪBAS VALSTĪS

Agnese Brangule, Kārlis Agris Gross
FTIR SPEKTRU APSTRĀDES METODES UN HEMOMETRIJAS IZMANTOŠANA KALCIJA FOSFĀTU PĒTNIECĪBĀ

Liga Lauberte, Galina Telysheva, Maris Lauberts, Laura Elina Ikkere, Tatjana Dizhbite, Arturs Viksna
POLIFENOLU RAKSTUROŠANA DAŽĀDA VEIDA SALIX MIZĀ

Lauma Buša, Kristīne Zadvinska, Arta Bārdule, Arturs Vīksna
MĒSLOŠANAS IETEKME UZ OGLEKĻA UN SLĀPEKĻA STABILO IZOTOPU ATTIECĪBĀM LECCINUM AURANTIACUM PARAUGOS

Agris Bērziņš, Aija Trimdale, Dace Zvaniņa, Andris Actiņš
HOLSKĀBES METILESTERA SOLVĀTI UN TO DESOLVATĀCIJA

Einars Sprūģis, Guntars Vaivars
SAJŪGTĀ TERMOGRAVIMETRISKĀS ANALĪZES/INFRASARKANĀS SPEKTROSKOPIJAS IZMANTOŠANA POLIMĒRA-JONU ŠĶIDRUMU KOMPOZĪTMEMBRĀNU ĪPAŠĪBU IZPĒTEI

Anna Trubača-Boginska, Raimonds Popļausks, Jānis Švirksts, Andris Actiņš
ILLĪTU MĀLU MINERĀLU ATTĪRĪŠANA

Kristine Meile, Arturs. Viksna, Aivars Zhurinsh
CUKURU UN TO ATVASINĀJUMU NOTEIKŠANA PIROLĪZES KONDENSĀTOS AR ŠĶIDRUMA HROMATOGRĀFIJU – MASSPEKTROMETRIJU

Ingus Perkons, Vadims Barkevics, Iveta Pugajeva
AMINOGLIKOZĪDU KLASES ANTIBIOTIKU NOTEIKŠANA MEDŪ AR JAUKTA TIPA HIDROFĪLO MIJIEDARBĪBU ŠĶIDRUMU HROMATOGRĀFIJU - NOLIDOJUMA LAIKA MASPEKTROMETRIJU

Marta Dreimane, Agnese Osīte
PIESĀRŅOJUMA NOTEIKŠANA OLAINES TOKSISKI BĪSTAMO ATKRITUMU IZGĀZTUVES APKĀRTNĒ

Zanete Grinvalde, Vadims Bartkevics, Iveta Pugajeva, Arturs Viksna
PATULĪNA NOTEIKŠANA LATVIJAS IZCELSMES SULĀS, IEVĀRIJUMOS UN SĪRUPOS IZMANTOJOT AUGSTAS EFEKTIVITĀTES ŠĶIDRUMA HROMATOGRĀFIJU - TANDĒMA MASSPEKTOMETRIJU.

Oskars Valtenbergs, Artūrs Zariņš, G. Jankovskis, Gunta Kizane, Arturs Viksna
MODIFICĒTO LITIJA ORTOSILIKĀTA MINILODĪŠU AR CĒLMETĀLU PIEMAISĪJUMIEM RAKSTUROJUMS

Gunita Celma, Juris Burlakovs, Vita Rudovica, Arturs Viksna
ANALĪTISKĀS ĶĪMIJAS METOŽU PIELIETOJUMS TORMAS (IGAUNIJA) UN HÖGBYTORP (ZVIEDRIJA) IZGĀZTUVJU IZPĒTĒ

10:00 - 16:00
Aspazijas bulv. 5, 510

Sekcijas sēde "“Te es stāvu un savādāk nevaru” – garīdzniecība laikmetu lokos" Norāde
Vēsture
Vadītājs Gvido Straube

Tumans Harijs
Valdnieki-priesteri senajā Grieķijā

Šnē Andris
Reliģija un reliģiskās dzīves formas Latvijas teritorijā aizvēstures beigās

Levāns Andris
Klauvējiet, tad jums taps...Par Rīgas arhibīskapa Jaspera Lindes (1509-15244) labākā ceļa meklējumiem Livonijas politikā

Teplouhova Ilona.
Livonijas garīgo mūku ordeņu vizuālā reprezentācija vaska zīmogos

Straube Gvido
Grauds starp diviem dzirnakmeņiem - luterāņu mācītājs Latvijas jauno laiku sabiedrībā

Jēkabsons Ēriks
Katoļu mācītji un nacionālās kustības 19.gs. beigās-20.gs. sākumā: lietuviešu mācītāju piemērs Latvijas teritorijā.

Cerūzis Raimonds
Starp politiku un reliģiju: vācu luterāņu mācītāji un draudzes Latvijā, 1918-1940

Barkane Karina
Ebreju reliģisko draudžu vadītāju darbība Latvijā padomju varas apstākļos (1944-1953)

10:30 - 12:00
Jelgavas ielā 1, 107. telpā

Plenārsēde "Bioloģijas plenārsēde" Norāde
Bioloģija
Vadītāji: Nils Rostoks, Kaspars Tārs

Aleksandrs Rapoports
Anabioze: apturēta dzīvība

Andris Zeltiņš
Augu vīrusi un vakcīnas: no idejas līdz tehnoloģijām

10:30 - 12:00
Jelgavas ielā 1, 702. aud.

Plenārsēde "ĶĪMIJA" Norāde
Ķīmija
Vadītājs Anda Prikšāne

Paul Hodgkinson
COMPUTATIONAL CHEMISTRY AND SOLID-STATE NMR: A MARRIAGE MADE IN HEAVEN

Kwanele Kenene, Roman Viter, Daniel Jevdokimov, Juris Katkevics, Donats Erts
Jauna nanostrukturēta fotoelektroķīmiska sistēma elekroķīmiskai detektēšanai

Inga Čikotienė
INTRA- AND INTERMOLECULAR TRANSFORMATIONS OF FUNCTIONALLY SUBSTITUTED ALKYNES

12:00 - 16:00
Jelgavas ielā 1, 223. aud.

Sekcijas sēde "Ķīmija (Organiskā ķīmija)" Norāde
Ķīmija
Vadītājs Edgars Sūna

Laura Adere
AR POLIFENOLIEM BAGĀTI CAMELINA SATIVA EKSTRAKTI

Simonas Balkaitis
HIRĀLA DMAP KATALIZATORA GRAMA APJOMU SINTĒZE

Sindija Brica
VIENKĀRŠA NEJONU VIRSMAKTĪVU VIELU SINTĒZE

Ance Eglīte, Linda Pudnika
ALIFĀTISKO ESTERU SINTĒZE DIKATJONU UN MONOKATJONU SKĀBAJOS JONU ŠĶIDRUMOS

Mantas Jonušis, Indrė Misiūnaitė, Girius Kisielius
3,5-DIARIL-2-AIZVIETOTU TIOFĒNU SINTĒZE

Toms Kalniņš
ANTIMIKROBIĀLA MAKROCIKLISKA SINTĒZE

Olesja Koleda, Timo Broese
ELEKTROĶĪMISKA HIPERVALENTĀ JODA MEDIATORA SINTĒZE UN TĀ IZMANTOŠANA AIZVIETOTU BENZOKSAZOLU SINTĒZĒ

Klinta Krasauska, Dārta Zelma Skrastiņa, Elīna Zoltnere, Laura Adere, Emilis Gudelis
AIZVIETOTAS DIHIDROKANĒĻSKĀBES AMĪDI UN ESTERI KĀ BRĪVO RADIKĀĻU INHIBITORI

Kaspars Leduskrasts
AGREGĀCIJAS INDUCĒTA EMISIJA KATJONU π-MIJIEDARBĪBAS REZULTĀTĀ

Anete Parkova
CIKLISKAS BORSKĀBES KĀ BETA-LAKTAMĀZES INHIBITORI

Elina Petrova
N-SULFONILKARBOKSAMĪDS KĀ OKSIDĒJOŠA VIRZOŠA GRUPA RUTĒNIJA KATALIZĒTĀ C-H AKTIVĒŠANĀ/ ANELĒŠANĀ

Mārcis Sējējs
TETRAZOLA HEMIAMINĀLS KĀ HIRĀLA PALĪGGRUPA

Marija Skvorcova
AMĪDGRUPAS VIRZĪTA CIKLOPROPĀNA PROTONOLĪZE 2,2-DIVAIZVIETOTU PIROLIDĪNU SINTĒZĒ

Krista Suta
ALKĪNU HIDRATĒŠANA UN HIDROHALOGENĒŠANA ŠĶIDRĀ SĒRA DIOKSĪDĀ

Aurelija Urbanaitė, Lukas Šteinys
FUNKCIONALIZĒTU 1,3-DIĒNU SINTĒZE PIRMĒJO AMĪNU PIEVIENOŠANAS REAKCIJĀS 2-(1-ALKINIL)-2-CIKLOALKĒN-1-ONIEM

Diāna Zača
POTENCIĀLU EPIĢENĒTISKU ENZĪMU INHIBITORU SINTĒZE

14:00 - 17:00
Visvalža ielā 4a, 420.telpa

Sekcijas sēde "Prioritārā tēma "LETONIKA, DIASPORA UN STARPKULTŪRU KOMUNIKĀCIJA. Humanitārā doma – valoda, teksts, kultūra". LU HZF Sastatāmās valodniecības un tulkošanas nodaļas sekcijas sēde" Norāde
Valodniecība
Vadītājs Andrejs Veisbergs

Andrejs Veisbergs
Tulkojumi „baigajā gadā”

Arvils Šalme
Trīs loki lingvodidaktikas terminoloģijas attīstībā

Maija Brēde
Intonācijas ekspresīvā funkcija publiskajā runā

Helēna Gizeleza
Kardioloģijas terminoloģija Latvijā (1989–2014)

Svetlana Koroļova
LU mājaslapas tulkošana: problēmas un perspektīvas

Jekaterina Čelnova
Ar dzimti saistīta terminoloģija: bezekvivalentu leksika

Gunta Ločmele, Helēna Gizeleza
Latvijas ārstiem paredzētās reklāmas izteiksmes līdzekļi specializētajos žurnālos

14:30 - 18:00
Raiņa bulv. 19, 13. aud.

Plenārsēde "Inovatīvas informācijas tehnoloģijas" Norāde
Matemātika un datorzinātnes
Vadītājs Juris Borzovs

Juris Borzovs
Baltic Journal of Modern Computing - nozari vienojošā platforma

Signe Bāliņa
Latvijas IKT nozares izaicinājumi un iespējas digitālajā laikmetā

Ilgmārs Eglītis
Baldones Šmita teleskopa astrofotogrāfiju arhīva skaņu apstrādes programmas izveide un tās iespējas

Andris Ambainis
Jaunumi kvantu algoritmos

Jurģis Šķilters
Uztveres un kognitīvo sistēmu pētniecība: paveiktais un nākotnes izaicinājumi

Inguna Skadiņa
Neironu tīklos balstīta fleksīvo valodu apstrāde

Gunārs Silabriedis
LU GGI pētījumu perspektīvas, izaicinājumi šodien un nākotnē

Ansis Zariņš
Digitālais zenītteleskops - jauns instruments Zemes gravitācijas lauka izpētei

Māris Alberts
Energētiski pašpietiekams lauksaimniecības agrās brīdināšanas bezvadu sensoru tīkls

Audris Kalniņš, Jānis Bārzdiņš
Metamodeļu specializācija – jauns veids, kā definēt DSL valodas un rīkus

Normunds Grūzītis, Guntis Bārzdiņš, Didzis Goško, Pēteris Paikens
Teksta analīze un sintēze, izmantojot abstrakto nozīmes reprezentāciju

Kārlis Čerāns, Uldis Bojārs, Mikus Grasmanis, Normunds Grūzītis, Jūlija Hodakovska, Elīna Kalniņa, Lelde Lāce, Jūlija Ovčiņņikova, Pēteris Ručevskis, Artūrs Sproģis, Agris Šostaks
Vizuālie vaicājumi semantiskajās datubāzēs: problēmas un risinājumi

15:00 - 18:00
Šķūņu ielā 4, 4. stāvā

Sekcijas sēde "Atomfizika, optiskās tehnoloģijas un medicīniskā fizika" Norāde
Fizika, fotonika
Vadītājs Jānis Spīgulis

ASI un AI apakšsekcija

15:00 - 17:00
Šķūņu ielā 4, 4. stāvā, - auditorijā

Sekcijas sēde "LU Atomfizikas un spektroskopijas institūta un LU Astronomijas institūta sekcija" Norāde
Atomfizika, optiskās tehnoloģijas un medicīniskā fizika (ASI)
Vadītājs Jānis Spīgulis

I. Bērsons, R. Veilande
Divu fotonu kā solitonu sadursme

K. Salmiņš, J. del Pino, M. Ābele
SLR stacijas Rīga mērījumu precizitātes analīze

Z. Gavare, M. Ziņģe, E. Bogans, A. Skudra
Stenda referāts. Gāzes temperatūras un skābekļa emisijas pētījumi augstfrekvenču bezelektrodu gaismas avotos

M. Ziņģe, Z. Gavare, E. Bogans, A. Skudra
Stenda referāts. Elektronu temperatūras noteikšana no argona starojuma daudzelementu kadmiju un cinku saturošos gaismas avotos

G. Rēvalde, N. Zorina, A. Skudra
Stenda referāts. Daudzkomponenšu līniju profila analīze, izmantojot nekorekti formulētā apgrieztā uzdevuma risināšanu

G. Rēvalde, J. Alnis, E. Nitišs, K. Blušs, K. Grundšteins
Stenda referāts. Acetona koncentrācijas mērījumi ar CRDS metodi

I. Brice, J. Alnis, J. Rutkis
Stenda referāts. Rubīdija atomu 5S-5P pārejas frekveces mērījumi ar femtosekunžu frekvenču ķemmi

R. Bļodnieks, I. Brice, J. Alnis
Stenda referāts. Dažādu laika skaitīšanas ierīču darbība, precizitāte un dreifs

V. Lukinsone (I. Feruļova), A. Lihačovs, J. Spīgulis
Stenda referāts. In-vivo metode ādas pataloģijas diagnostikai, izmantojot laika izšķiršanas un fluorescences spektroskopiju

E. Kviesis-Kipge, U. Rubīns
Stenda referāts. Portatīva attālinātās fotopletizmogrāfijas ierīce asins tilpuma izmaiņu novērtēšanai ar augstu laika izšķirtspēju

J. Spīgulis, I. Ošiņa, Z. Rupenheits
Stenda referāts. “Viena knipša” ādas hromoforu kartēšana ar viedtālruni

T. Kirova, A. Ciniņš, M. Brūvelis, D. K. Efimovs, K. Mičulis, N. N. Bezuglovs, M. Auziņš, A. Ekers
Stenda referāts. Selective Excitation of Uncorrelated Sets of Adiabatic States in Non-degenerate Hyperfine Level Systems

J. del Pino, I. Liubich, S. Melkov, S. Horelnykov, K. Frolkov, K. Salmiņš
Stenda referāts. SLR Station 1884, Riga, Upgrading the Station Calibration Procedures

K. Salmiņš, V. Bespalko, I. Liubich, S. Melkov, K. Frolkov, S. Horelnykov
Stenda referāts. Estimation of Electronics Component Contribution in the Overall Measurement Error at SLR Station Riga

K. Salmiņš, J. del Pino
Stenda referāts. SLR Station Riga Status Report

J. Blahins, A. Bžiškjans, A. Ciniņš, A. Atvars
Stenda referāts. LU Efektīvas sadarbības projekta “Inovatīva bora jonu avota izstrāde nākamās paaudzes jonu implantēšanas ierīcēm” uzdevumi un rezultāti

J. Blahins, A. Bžiškjans, A. Ūbelis, A. Kravcovs, A. Salimovs
Stenda referāts. LU Efektīvas sadarbības projekta “Lieljaudas elektronu kūļa avota prototipa izstrāde rūpnieciskiem pielietojumiem” uzdevumi un rezultāti

A. Krauze, V. Silamiķelis, J. Busenbergs, Ā. Krūmiņš, R. Eglītis
Stenda referāts. LU Efektīvas sadarbības projekta “Pētījumi par MHD levitācijas izmantošanu augstas tīrības lielu kristālu audzēšanā” uzdevumi un rezultāti

R. Viters, J. Alnis, A. Ūbelis, J. Voitiņš, A. Šutka
Stenda referāts. LU Efektīvas sadarbības projekta “Kopīgs Z-LIGHT un FOTONIKA-LV (LU) pētījums par šķiedru optikas eventuāliem komerciāliem pielietojumiem biosensoru jomā un ierīcēs, kur izmanto kvantu un plazmas tehnoloģijas” uzdevumi un rezultāti

J. Vjaters, A. Ūbelis
Stenda referāts. LU Efektīvas sadarbības projekta “Modernizēts MAXDOAS virszemes DOAS mērījumu instruments uz satelītiem bāzētu atmosfēras spektru sensoru validācijas testiem un Rīgas gaisa kvalitātes neatkarīgai kontrolei” uzdevumi un rezultāti

A. Ūbelis, A. Atvars, F. Pliavaka
Stenda referāts. LU Efektīvas sadarbības projekta “Pret elektromagnētisko interferenci imūna augstu temperatūru sensora izstrāde un testēšana, un kopīga projekta pieteikuma gatavošana Horizon 2020 SME Instrument Phase 2 konkursam” uzdevumi un rezultāti

A. Atvars, A. Ūbelis, V. Z. Beldavs
Stenda referāts. LU Efektīvas sadarbības projekta “Diožu spektrometra tehniski ekonomiskās priekšizpētes veikšana un projektu pieteikumu gatavošana „Horizon 2020 SME Instrument” konkursiem” uzdevumi un rezultāti

A. Grabovskis, A. Ļihačovs, A. Alnis, U. Rubīns
Stenda referāts. LU ASI projektu pieteikumi ERAF 1.1.1.1. aktivitātē

A. Ļihačovs, I. Ļihačova, I. Saknīte, E. Kviesis-Kipge
Stenda referāts. LU ASI pēcdoktorantūras grantu projektu pieteikumi

13. februāris, 2017

10:00 - 13:50
Visvalža ielā 4a, 402.telpa

Sekcijas sēde "Prioritārā tēma "LETONIKA, DIASPORA UN STARPKULTŪRU KOMUNIKĀCIJA. Humanitārā doma – valoda, teksts, kultūra". LU HZF Romānistikas nodaļas Franču valodas un kultūras katedras sekcijas sēde "Romānistika Latvijā, Eiropā, pasaulē"" Norāde
Starpdisciplināri
Vadītājs Jeļena Vladimirska

Sekcijas darba valodas - franču un itāļu

Jeļena Vladimirska
Diskursa marķieri franču valodas apguves perspektīvā

Olga Ozoliņa
Dažādas standartu pieejas

Dina Šavlovska
Nodarbību izstrāde ar CALL-SLT programmatūru: grūtības un limiti balss atpazīšanā

Olga Billere
Antisakāmvārdi: jaunveidojumu modeļi un to pētīšanas problēmas

Irina Kalinina
LGBT terminu tulkošanas grūtības no angļu uz franču, latviešu un krievu valodas

Džulio Lo Bello (Giulio Lo Bello)
Šizofrēniķa komunikācijas īpašības, kā meta-valoda un atvērtība pret citiem

Liza Rižņikova
Sakarības starp mediju un literāro diskursu tautas tēla konstruēšanā: serbu tautas piemērs franču diskursā XX gs. beigās

Jeļizaveta Iljina
Izdoma un realitāte Sophie Calle foto-literāros darbos

Zane Namatēva
Tiešsaistes diskusiju forums: starp runāšanu un rakstīšanu

Ludmila Aniskeviča
Diskursa marķieri spontānajā runā franču un latviešu valodā: kontrastīvs pētījums

15:00 - 17:00
Raiņa bulv. 19, Juridiskās fakultātes konferenču zāle

Plenārsēde "Latvijas Republikas Satversmei – 95" Norāde
Juridiskā zinātne
Vadītājs Anita Rodiņa

Plenārsēdi ievadīs Juridiskās fakultātes dekānes, asoc.prof. Anitas Rodiņas uzruna.
Plenarsēdes noslēgumā atvērs Kārļa Dišlera monogrāfijas «Ievads Latvijas valststiesību zinātnē» atkārtoto izdevumu.

Tiks nodrošināta sekcijas video tiešraide Juridiskās fakultātes mājaslapā.

Jānis Lazdiņš
Viedokļu sadursmes Latvijas Republikas Satversmes tapšanas laikā

Gunārs Kusiņš
Satversmes piemērošana pēc 1934.gada 15.maija

Aivars Endziņš
Latvijas Republikas Satversmes darbības atjaunošana un attīstība

Aldis Laviņš
Valsts konstitucionālās identitātes aizsardzība Satversmes tiesas praksē

14. februāris, 2017

11:00 - 14:00
Kalpaka bulvārī 4, Rīgā, LU Humanitāro un sociālo zinātņu centra konferenču zāle

Sekcijas sēde "Kritiskā domāšana intelektuālajā vēsturē" Norāde
Kritiskā domāšana, inovācija, konkurētspēja un globalizācija (FSI)
Vadītājs Māra Kiope

Rihards Kūlis (LU FSI)
Kanta kriticisms un “kritiskā domāšana”

Maija Kūle (LU FSI)
Kritiskās izziņas specifika un tās raksturojums kantismā, fenomenologijā un daudzpusīgajā humānismā

Elvīra Šimfa (LU FSI)
Apgaismības domātāju noformulētās kritiskās pozīcijas nozīme sabiedrībai aktuālu problēmu identificēšanā un risināšanā

Andris Hiršs (LU FSI)
Vēstures filozofijas metodoloģiskie pamati

Igors Gubenko (LU FSI)
Kritiskā domāšana pēcpatiesības laikmetā

Māra Grīnfelde (LU FSI)
Fenomenoloģijas kritiskā dimensija ķermeņa pieredzes analīzē

Uldis Vēgners (LU FSI)
Fenomenoloģija kā kritiska pieeja: laika problēma

Māra Kiope (LU FSI)
Kritiskā domāšana reliģiski antropoloģiskās intelektualitātes tradīcijas skatījumā

Jānis Nameisis Vējš (LU FSI)
Valodfilozofiskā analīze kā kritiskā domāšana

15:00 - 16:40
Kalpaka bulvārī 4, Rīgā, LU Humanitāro un sociālo zinātņu centra konferenču zāle

Sekcijas sēde "Kritiskā domāšana mutvārdu vēsturē" Norāde
Kritiskā domāšana, inovācija, konkurētspēja un globalizācija (FSI)
Vadītājs Kaspars Zellis

Kaspars Zellis (LU FSI)
Pagātnes konstruēšana Latvijas iedzīvotāju dzīvesstāstos: no nacionālās identitātes uz atmiņu kopienu konceptu?

Māra Zirnīte, Vieda Skultāne (LU FSI)
No dzīvesstāstu pētnieku perspektīvas

Edmunds Šūpulis (LU FSI)
Kritiskā biogrāfija: mutvārdu vēstures izpētes potenciāls un iespaids uz sociālās varas hierarhijām

Dace Bormane (LU FSI)
Domāšanas ainava un prakse. Vai dzīvesstāsts/vēstījums kam lieti der?

Dagmāra Beitnere-Le Galla (LU FSI)
Vērtības pārvērtējot: ieskats Alana Finkelkrauta darbā "Slimā identitāte"

15. februāris, 2017

10:00 - 13:00
Jūrmalas gatvē 76, B1. aud.

Plenārsēde "IZGLĪTĪBA ZINĀTNEI UN PRAKSEI" Norāde
Starpdisciplināri
Vadītājs Anna Vulāne

10.00–10.30 Konferences atklāšana
Uzrunas: Malgožata Raščevska, Ina Druviete, Indra Odiņa

10.30–11.00 Māris Baltiņš
Valsts valodas politikas aktualitātes

11.00–11.30 Aīda Krūze
Skolotāju sagatavošana - Latvijas Universitātes vēstures nozīmīga lappuse

11.30–12.00 Ieva Margeviča-Grinberga, Indra Odiņa
Kompetenču pieeja vispārējā izglītībā - Eiropas pieredze

12.00–12.30 Malgožata Raščevska
Izglītības zinātņu virziena programmu sinerģija ar psiholoģijas zinātni

12.30–13.00 Indra Odiņa, Anita Berķe, Gunta Kraģe
Skolotāju izglītības nodaļas ieguldījums izglītībā un zinātnē

11:00 - 13:00
Kalpaka bulvārī 4, Rīgā, LU Humanitāro un sociālo zinātņu centra konferenču zāle

Sekcijas sēde "Kritiskā domāšana mūsdienu praksēs" Norāde
Kritiskā domāšana, inovācija, konkurētspēja un globalizācija (FSI)
Vadītājs Solveiga Krūmiņa-Koņkova

Ģirts Jankovskis, Maija Jankovska (LU FSI)
Kritiskums, domāšana un sociālie mediji

Andrejs Balodis (LU FSI)
Kritiskā domāšana un māksla

Solveiga Krūmiņa-Koņkova (LU FSI)
Kritiskās domāšanas iespējas mūsdienu reliģijas filozofijā

Aīda Rancāne (LU FSI)
Savējais un citādais: kritiskā domāšana un radošums tradīciju atjaunošanā mūsdienās

Inese Runce
Kritiskā domāšana un bēgļu jautājums

Rinalds Zembahs (LU FSI)
Kopība viņpus kopienām: koeksistences filosofija

12:00 - 16:30
Aspazijas bulv. 5, 510. telpā

Sekcijas sēde "Filozofijas praktiskums" Norāde
Filozofija
Vadītāji: Maija Kūle, Ginta Vēja

Raivis Bičevskis
Osvalds Špenglers Rīgā

Signe Lipkina
Kritiskās menedžmenta studijas – J. Hābermāsa ietekme uz menedžmentu

Edijs Šauers
Brīvības simboli I. Kanta estētikā

Giulio Lo Bello
Dzīvespasaules koncepta nozīme mūsdienu filosofijā un medicīnā

Olga Senkāne
Jaunrades subjekts J.V. Gētes filozofiskajā traģēdijā "Fausts"

Helmuts Caune
Patiesības jēdziena devalvācija ceļā no „vecā” uz „jauno” pragmatismu

Krišjānis Lācis
Cik zinoša ir rīcība? Eksistenciālo zināšanu prakse Sērena Kirkegora un Martina Heidegera skatījumā

Ieva Stūre-Stūriņa
Freids un Lakāns: Desidero Ergo Sum

Ilze Andresone
Ķermenis un vara: maternitāte un seksualitāte diferences feminisma skatījumā

Ginta Vēja
Sievietes liktenis un dzīvotā pieredze: Simonas de Bovuāras “Otrā dzimuma” fenomenoloģiskais lasījums

13:40 - 17:00
Kalpaka bulvārī 4, Rīgā, LU Humanitāro un sociālo zinātņu centra konferenču zāle

Sekcijas sēde "Globalizācija un migrācija: “jaunās Eiropas” modeļi" Norāde
Kritiskā domāšana, inovācija, konkurētspēja un globalizācija (FSI)
Vadītājs Ilze Koroļeva

Aleksandrs Aleksandrovs (LU FSI)
Migrācijas procesu izpētes kontinuitātes metodoloģiskie aspekti: kvantitatīvu datu arhīvu pārvaldība un tālākizmantošana

Inta Mieriņa (LU FSI)
Diasporas līdzdalība un to ietekmējošie faktori

Inese Šūpule (LU FSI)
Emigrācijas procesu izpēte: valodu konkurence, karjeras migrācija un laulību migrācija

Ilze Koroļeva (LU FSI)
Emigrantu piederības apziņas dimensijas un nacionālā identitāte globālā kontekstā

Ieva Kārkliņa (LU FSI)
Remigrācijas un diasporas politikas salīdzinājums Baltijas valstīs

Mārtiņš Kaprāns (LU FSI)
Latvijas valstspiederīgie Eiropā: līdzdalības prakses un politiskā aktivitāte

Vladislavs Volkovs (LU FSI)
Etnisko minoritāšu identitātes atzīšanas īpašības starpetniskajā komunikācijā Latvijā

Māris Kūlis (LU FSI)
Digitālā globalizācija un trešās paaudzes džihāds

Svetlana Kovaļčuka (LU FSI)
Latvijas krievu kultūras pētījums globalizācijas procesu gaismā

Ilze Trapenciere (LU FSI)
Vecāku migrācijas ietekme uz mājās atstātajiem bērniem

16. februāris, 2017

08:30 - 18:00
Jelgavas ielā 1, 106. telpa (Magnum)

Sekcijas sēde "Ģeodinamika un ģeokosmiskie pētījumi" Norāde
Inovatīvas informācijas tehnoloģijas (DF)
Vadītāji: Gunārs Silabriedis, Ingus Mitrofanovs

G. Silabriedis
LU GGI pētījumu perspektīvas, izaicinājumi šodien un nākotnē

J. Balodis, D. Haritonova, K. Morozova, I. Jumare
IGS Riga un EUPOS®-RIGA ETRS89 koordinātu stabilitāte EPN

K. Salmiņš, J. del Pino
SLR stacija Rīga 2016. gadā

A. Zariņš, A. Rubans, G. Silabriedis
Digitālā zenītteleskopa projekts – rezultāti un perspektīva

K. Čabs, M. Cekule
Adaptīva tehnoloģija attēlu analīzei – Hierarchical Classification Engine

E. Egle-Ločmele
Jaunas iespējas drošības un aizsardzības tirgos

J. Klūga
Mobilā objekta kustības parametru noteikšana

K. Morozova
DFHRS v4.3 programmatūras uzlabojums

D. Haritonova
Zemes garozas pacelšanās efekts Latvijas teritorijā dažādu datu interpretācijā

D. Dobelis, J. Zvirgzds
LatPos sistēmas darbība magnētiskās vētras apstākļos

I. Janpaule, J. Balodis, M. Normand
Ģeomagnētisko vētru ietekme uz GNSS laika sērijām

A. Celms, J. Balodis, A. Ratkevičs, I. Reķe, G. Silabriedis, J. Kaminskis, D. Rekus, G. Balevičius
Valsts ģeodēziskā tīkla pētījumi Baltijā, izmantojot GNSS metodes

A. Vallis, J. Balodis
Vienotu piesaistes parametru aprēķins Latvijas koordinātu un augstumu sistēmai, izmantojot Trimble VRS mērījumu metodi Latvijas teritorijā

M. Knoks, A. Vallis
GPS tīklu validācijas metroloģiskie aspekti Latvijā

R. Točelovksis, M. Segliņš
Ģeofizikālās radiolokācijas izpēte izmantojot ģeoradaru. Praktisks pielietojums pilsētbūvniecībā

M. Tarasenko, R. Gross
Ģeoradaru praktiskais pielietojums inženierkomunikāciju cauruļvadu novietojuma precizēšanai

S. Plotņikovs, I. Degainis
Vietējais ģeodēziskais tīkls Rīgas pilsētas teritorijā. EUPOS-RĪGA

U. Krutova
Ģeotelpiskās informācijas pieejamība. ATVĒRT NEVAR SLĒPT

A. Rausis
Dinamiskais kadastrs

P. Pētersons
Sentinel datu izmantošana izmaiņu konstatēšanā

O. Gerke
Jūras piesārņojuma un kuģu kustības monitorings, izmantojot Zemes mākslīgo pavadoņu sistēmu CleanSeaNet

R. Točelovskis
3D lāzerskenēšanas praktiskais pielietojums pilsētbūvniecībā

I. Mitrofanovs
Eiropas kosmosa sistēma Copernicus. Gaidāmie jaunumi 2018. gadā

10:00 - 18:00
Jūrmalas gatvē 76

Sekcijas sēde "Valoda un literatūra izglītības kontekstā" Norāde
Starpdisciplināri
Vadītāji: Anna Vulāne, Elita Stikute

Margarita Gavriļina, Kaspars Špūle.
Pamatskolas skolēnu valodas kompetences apguves problēmas.

Dagmāra Ausekle.
Literatūras stunda kā individuācijas procesa sastāvdaļa.

Svetlana Polkovņikova.
Leksikoloģijas problēmjautāmi izglītības normatīvajos aktos un dokumentos.

Tatjana Andronova.
6–7gadus vecu bērnu lasītprasmes apguves veicināšana pirmsskolā.

Ilga Kušnere.
Mājas lasīšana – skolēnu un skolotāja personības izaugsmes veicinātāja.

Dite Liepa.
Īpašvārdu pareizrakstība: problēmas un risinājumi.

Larisa Ignatjeva.
Lasīšanas paņēmienu apguves sistēma krievu valodas kā svešvalodas kursā: mācību līdzekļu izstrādes pieredze.

Oksana Fiļina.
Studentu lasīšanas motivācijas pilnveide.

Irēna Barone.
Skolēnu rakstītprasmes un lasītprasmes pilnveidošanas iespējas pamatskolā.

Veronika Ruža.
Dažu sintaktisko konstrukciju izpratne 20. gs. beigu un 21. gs. sākuma skolu gramatikās un zinātniskajā lingvistiskajā literatūrā.

Elīna Peina.
Mūsdienu latviešu terminu vārdnīcas skolēniem: vispārīgs raksturojums.

Alla Žučenko, Jūlija Timoščenko.
Informācijas kultūras veidošana – augstskolas docētāja profesionālās kompetences būtisks komponents.

Solvita Pošeiko.
Izglītojošs vasaras piedzīvojums – latviešu valodas kā svešvalodas apguve LU Latviešu valodas un kultūras vasaras skolā.

Zenta Anspoka
Dažādu mācību priekšmetu skolotāju valodas kompetence un skolēnu mācīšanās kvalitāte: teorija un prakse.

Ilze Stikāne.
Sasniegumi un tendences mūsdienu bērnu un jaunatnes literatūrā. (Ieskats atradumos Starptautiskajā jaunatnes bibliotēkā).

Anna Vulāne, Elita Stikute.
Būt vai nebūt latgaliskajam komponentam latviešu valodas un literatūras mācību saturā?

10:30 - 16:00
Jūrmalas gatvē 76

Sekcijas sēde "Mājturība un tehnoloģijas" Norāde
Pedagoģija
Vadītājs Māra Urdziņa-Deruma

Māra Urdziņa-Deruma, Lolita Šelvaha
Studentu saskatītās atšķirības mājturības un tehnoloģiju izglītībā ārzemēs

Maija Kulakova
Starptautiskās mājas ekonomikas asociācijas (IFHE) darbības virzieni

Aija Pridāne
Pētījumi par kompetencēs balstīta izglītības satura realizācijas iespējām mācību priekšmetā „Mājturība un tehnoloģijas”

Mārīte Kokina-Lilo
Senākais tekstils un tā izteiksmes līdzekļi

Ieva Mīlgrāve
Mājturības un rokdarbu vēsturiskā attīstība Latvijā līdz 1940. gadam

Helga Ingeborga Melnbārde
Nemateriālā kultūras mantojuma apzināšana- ilgtermiņa investīcija garīguma un izglītības kvalitātē

Ziedīte Muze
Tautas tērpu centra SENĀ KLĒTS ieguldījums latviešu kultūras mantojuma saglabāšanā

Jonika Tērvide
Mājturības un tehnoloģiju stundas Ventspils muzejā

Ilze Kadiķe
Vizuālizpratnes pilnveide mājturībā un tehnoloģijās

Lauma Veita
Dizaina domāšanas un dizaina mācīšanas- mācīšanās metodes

Gunta Treimane
Plaknes transformācija reljefā un noslēgtu apjomu veidošanā Papīra plastikas kursa apguvē

Jānis Pērle
Radošās darbnīcas- meistarklase "Dabas dizaina objektu veidošana”

Juris Alps
Radošās spēles sākumskolai un pirmskolai

Aivars Lamberts
„Rotaļīgā fizika ” mācību priekšmetā mājturība un tehnoloģijas

Gunta Jēkabsone
Mans tērps atdzīvojas

Mairita Eglīte
Latvijas Tekstilmozaīkas biedrības darbība

Dina Treide
Radošā darbnīca "Celaiņu aušana"

Larisa Zariņa
Radošā darbnīca "Krāsainais patentadījums"

Juris Leitāns
Radošā darbnīca "Citāds metāls"

Jonika Tērvide
Radošā darbnīca "Tamborējumi uz dakšiņas"

13:00 - 16:00
Raiņa bulvāris 29, 413. aud.

Sekcijas sēde "Datorlingvistika" Norāde
Starpdisciplināri
Vadītājs Normunds Grūzītis

Inguna Skadiņa
Mākslīgā intelekta laboratorijai 25

Guntis Bārzdiņš
Precīza, ātra un praktiski izmantojama datorizētas semantiskās analīzes tehnoloģija

Normunds Grūzītis
Daudzslāņu valodas resursu kopa teksta semantiskai analīzei un sintēzei latviešu valodā

Ieva Portnaja
Zinātnisko pētījumu rezultātu ieviešana biznesa dzīvē

Raivis Skadiņš
Pirmās publiskās neironu tīklu mašīntulkošanas sistēmas mazajām valodām

Sergejs Kruks
Politiskā diskursa kvantitatīvā un kvalitatīvā analīze, izmantojot Saeimas korpusu

Artūrs Žogla
Tekstuālu datu semantiskā anotēšana Latvijas Nacionālajā bibliotēkā

Sanita Reinsone
Digitālās humanitārās zinātnes un sabiedrības virtuālā līdzdalība: folkloras arhīvu piemērs

Ilze Auziņa, Roberts Darģis
Stenda referāts. Fonēmu producēšanas testu rezultāti bērnu runā

Renārs Liepiņš, Roberts Darģis
Stenda referāts. Google DNI projekts SPEECH.MEDIA – daudzvalodu ziņu veidošanas rīks

Askars Salimbajevs
Stenda referāts. Runas korpusu izveide no neprecīzi anotētiem tīmekļa datiem

Everita Andronova, Ilmārs Poikāns
Stenda referāts. Korpusā balstīta "Latviešu valodas vēsturiskā vārdnīca"

14:00 - 17:00
Jūrmalas gatvē 76, A-224. aud., -A224

Sekcijas sēde "Bakalauru pētījumi izglītībai, zinātnei un praksei" Norāde
Starpdisciplināri
Vadītāji: Anna Stavicka, Indra Odiņa

Sekcijas dalībnieki:
Guseva Elīza
Goldberga Laura
Namsone Santa
Bendrāte Liene
Mikalauska Jeļizaveta
Kuklišina Ilona
Saksone Inta
Zvirbule Aiga
Barinova Rūta
Skrimble Mārīte
Svirkova Simona
Mazure Katrīna
Grandāns Jurģis
Priedīte Laila

16:30 - 18:30
Zeļļu ielā 25, 112.aud.

Sekcijas sēde "Uz nestriktās loģikas balstītas matemātiskās struktūras: teorētiskie aspekti un pielietojumi" Norāde
Matemātika un datorzinātnes
Vadītāji: Svetlana Asmuss, Aleksandrs Šostaks

Māris Krastiņš
T-konormu izmantošanas iespējas risku faktoru novērtēšanas izpētē

Aleksandrs Elkins
M-vērtīgu attiecību turpinājums uz kopu L-eksponentēm

Mārtiņš Kokainis
Aproksimācija ar vairāku argumentu F-transformāciju, kas balstīta uz B-splainiem

Mārtiņš Puķītis
Multispektrālu tālizpētes attēlu klasifikācija: dažas piezīmes par uz nestriktās loģikas balstītām metodēm

18:00 - 19:30
Lomonosova ielā 1a, 210.aud.

Sekcijas sēde "Patērniecības un identitātes mijiedarbība" Norāde
Sabiedrības veselība, dzīves kvalitāte un nācijas ilgtspēja (SZF)
Vadītājs Lolita Stašāne

Krisa Alksne
Impulsīvā iepirkšanās: hedonisko un utilitāro vērtību ietekme

Liene Ulbina
Ceļojumu piemiņas veltes kā daļa savas identitātes konstruēšanas

Lolita Stašāne
Dāvanas un to nozīme: korporatīvo Ziemassvētku dāvanu piemērs

Marita Zitmane
Agrīnā pēcpadomju patērētāja un patēriņa diskurss. Žurnālos "Liesma", "Santa", "Sieviete" un "Klubs" publicēto reklāmu analīze. 1991-1995.gads.

Marija Vorkule
Blogeri kā paterniecības ietekmētāji un WOM

Velta Skolmeistere
Čatbots kā mārketinga komunikācijas rīks: potenciāls pielietojumam Latvijā

17. februāris, 2017

09:00 - 16:00
Jelgavas ielā 1, 702. aud.

Sekcijas sēde "Cilvēka fizioloģija un uztvere" Norāde
Atomfizika, optiskās tehnoloģijas un medicīniskā fizika (ASI)
Vadītāji: Gunta Krūmiņa, Gatis Ikaunieks

J. Baltraitis, E. Kassaliete
Acs aksiālā garuma un refrakcijas izmaiņas tuvredzīgiem bērniem 6 līdz 12 gadu vecumā, lietojot ortokeratoloģijas kontaktlēcas 30 mēnešu periodā

A. Caica, Z. Marcinkevičs
Ceļa statiskās ekstensijas izraisītās m.vastus lateralis un tam pieguļošo audu apjoma izmaiņas

I. Gičevska, A. Švede
Verģences atbildes izmaiņas ilgstošas tuvuma slodzes ietekmē

A. Gulbe, C. Adami, V. Liakhovetskii, G. Krūmiņa
Jauna stereoredzes testa izstrāde krustotās un nekrustotās disparitātes traucējumu novērtēšanai

I. Ivanāne, S. Fomins
Reakcijas laika izmaiņas krēslas apstākļos

I. Jurčinska, I. Laicāne, J. Šķilters, V. Liakhovetckii, G. Krūmiņa
Fiksācijas acu kustības grupēšanas uzdevumos redzes lauka perifērijā

L. Kozuliņa, G. Krūmiņa
Radzenes liekuma izmaiņas pēc ortokeratoloģijas terapijas

G. Krūmiņa, J. Šķilters, V. Liakhovetskii, A. Aleksejeva
Spoguļfigūru uztvere mentālās rotācijas uzdevumā

I. Laicāne, J. Šķilters, V. Liakhovetskii, I. Jurčinska, G. Krūmiņa
Uztveres grupēšana redzes lauka perifērijā

V. Karitāns, E. Nitišs
Iestrādes acs aberāciju mērīšanai, izmantojot kodēto difrakcijas struktūru metodi

S. Līduma, G. Krūmiņa
Keratokonusa virsotnes atrašanās vietas ietekme uz redzes asumu un kontrastredzi

B. Marcinkeviča, E. Kassaliete
Kustības uztveres izmaiņu atkarība no stimula fiksācijas

Z. Marcinkevičs, U. Rubīns, T. Karaja, K. Volčeka
Augstas izšķirtspējas attēlveides fotopletizmogrāfijas izmantošanas iespējas ādas mikrocirkulācijas pētīšanā

A. Maslobojeva, K. Panke
Vadošās acs stabilitāte un binokulārā konkurence

A. Matīse, G. Ikaunieks
Lāzera spekla refraktometra izmantošana akomodācijas mērījumiem

S. Matulēviča, J. Šķilters, G. Krūmiņa
Attāluma ietekme uz neuzmanības akluma uzdevumu

K. Panke, A. Švede
Presbiopijas radītās akomodācijas un biometrijas rādījumu izmaiņas

A. Pastare, M. Ozoliņš
Šapiro-Meilstrupa ilūzija krāsainu stimulu gadījumā

D. Pikuļina, K. Panke, A. Švede
Presbiopijas terapijas iespējas izmantojot redzes treniņus

T. Pladere, G. Krūmiņa
Grupēšanas pēc līdzības īpatnības vizuālās meklēšanas uzdevumos

S. Pore, G. Krūmiņa
Divdimensionāla stimula slīpuma uztvere

S. Šmite, S. Fomins
Redzes noslodzes ietekme uz akomodācijas dinamikas parametriem

V. Štokmane, A. Petrova
Apmiglojuma adaptācija dažāda veida optotipu gadījumā

E. Treija, A. Švede
Acs zīlītes diametra novērtēšana videookulogrāfijas iekārtas kalibrēšanas laikā

A. Valaine, S. Fomins
Pupilometrijas parametru izmaiņas metamēros apgaismojuma avotos

E. Vavžika, S. Līduma
Redzes asuma, refrakcijas, radzenes biezuma izmaiņas dažādās keratokonusa stadijās pēc kroslinkinga operācijas

E. Vēvere, J. Šķilters, V. Liakhovetskii, G. Krūmiņa
Izoluminantu stimulu ietekme uz atbildes sniegšanas laiku vizuāli telpiskajā uztverē

E. Zariņa, R. Trukša
Kvantitatīvo kļūdu skaitīšanas metožu salīdzinājums krāsu sakārtošanas testos

09:30 - 12:00
Jūrmalas gatvē 76, A-311. aud., A 311

Sekcijas sēde "Angļu valodas mācību metodikas sekcija" Norāde
Pedagoģija
Vadītājs Sandra Kalniņa

Indra Odiņa
Studentu zinātnisko darbu izvērtējums un pilnveides iespējas

Sintija Vaļka
Pirmā kursa studentu akadēmisko adaptāciju veicinošie un kavējošie faktori augstskolā

Sandra Kalniņa, Anna Stavicka
Nordplus Adult projekts: inovatīva profesionālās svešvalodas mācīšana - atslēga pieaugušo mācīšanās motivācijai: gūtā pieredze

Rita Skara-Mincāne, Ligita Grigule
Skolotāja profesionālās identitātes attīstība: Latvijas un Ukrainas konteksts

Lilita Linde
Subjektīvi-objektīvs skatījums uz dažiem pedagoga darbības aspektiem

Inta Augustāne
Grūtības, ar kurām sastopas studenti, apgūstot kursu "Praktiskā svešvaloda skolotājiem I"

09:30 - 13:00
Jūrmalas gatvē 76, A-315. aud., A 315

Sekcijas sēde "Literatūrzinātnes un vācu valodas mācību metodikas sekcija" Norāde
Literatūrzinātne
Vadītājs Ilze Kangro

Ināra Agte
Feminisma strāvojumi, pretkara saucieni un mītiskais Kristas Volfas daiļradē

Juris Andrejs Kastiņš
Latviešu un vāciešu attiecību tēlojums baltvācu rakstnieces Elizabetes Jozefi romānā "Bez zemes"

Ilze Kangro
Rakstnieka daiļrades problēmu atspoguļojums K.Volfas dienasgrāmatās

Valentīna Sokolova, Ilze Kangro
Vai dzimumiem atbilstoša vācu valoda ir mākslīga valoda?

Jeļena Ķipure
Integratīvais darbs ar tekstu vācu valodas kā svešvalodas stundās skolā. Problēmjautājumi no prakses.

Dace Siliniece
Kooperatīvās mācības kompetenču pieejā balstītajās vācu valodas kā svešvalodas stundās

Karīne Laganovska
Virsraksti presē un to izmantošana vācu valodas kā svešvalodas stundās

Valentīna Taļerko
Baltvācu valoda baltvācu autoru darbos starpkaru periodā

10:15 - 12:15
Jelgavas ielā 1, 223. aud.

Sekcijas sēde "Ekoloģija un bioloģiskā daudzveidība" Norāde
Ekoloģija un bioloģiskā daudzveidība (BF)
Vadītājs Guntis Brūmelis

Guntis Brūmelis
Ievads. LU pētniecības projekts “Bioloģiskā daudzveidība – ietekmes, funkcijas un aizsardzība” - simbioze ar VPP projektu EVIDEnT.

Ainārs Auniņš
Sugu ekoloģisko nišu un telpiskās izplatības modeļu izmantošana zemes lietojuma izmaiņu ietemes novērtēšanā.

Anete Borodušķe; Ilva Nakurte; Elza Kaktiņa; Madara Lazdāne; Mārtiņš Borodušķis; Signe Tomsone; Nils Rostoks
Biotehnoloģiskās pieejas savvaļas augu izmantošanai augstas pievienotās vērtības produktu radīšanā.

Dace Grauda
Sugu ģenētiskās daudzveidības ekoloģiskie aspekti.

Gunta Čekstere, Anita Osvalde, Pierre Vollenweider.
Nātrija vizualizācija augos: izaicinājumi un iespējas.

Elmīra Boikova
Baltijas jūras protistoloģijas pētījumi.

10:20 - 14:50
Visvalža ielā 4a, 402.telpa

Sekcijas sēde "Prioritārā tēma "LETONIKA, DIASPORA UN STARPKULTŪRU KOMUNIKĀCIJA. Humanitārā doma – valoda, teksts, kultūra". LU HZF Romānistikas nodaļas Ibēristikas studiju katedras sekcijas sēde "Spāņu valoda Latvijā, Spānijā, pasaulē”" Norāde
Valodniecība
Vadītājs Alla Placinska

Sekcijas sēdes darba valodas – latviešu, portugāļu, spāņu

Alla Placinska
Romānistikas vēsture Latvijā. Spāņu valodas vieta kopīgajā panorāmā

Migels Angels Peress Sančess (Miguel Ángel Pérez Sánchez )
Sociolingvistiskā situācija Spānijas reģionos. Aragonas apgabals

Huans Vela Bermeho (Juan Vela Bermejo)
Spāņu valoda Valensija reģionā. Leksika, sintakse, idiomas

Izabela Garsija Fernandesa (Isabel García Fernandez)
Valodas un dialekti Spānijā. Spāņu valoda Andalūzijā

Modris Dranka, Diāna Gāga
Videokonference no Universidad de la Laguna. Kanāriju salu spāņu valodas variants

Alberto Toress Fernandess (Alberto Torres Fernández)
Spāņu valoda Kubā sinhronijas un diahronijas aspektā

Elaine Bērziņa
Spāņu valodas apguve Brazīlijā

Alberto Toress Fernandess (Alberto Torres Fernández)
Spāņu valoda ASV

Lauma Mellēna-Bartkeviča
Spāņu valoda un kultūrpieredze: tango balsis Latvijā

Ana López Queral
Neverbālā komunikācija spāņu valodas nodarbībās

Gunta Brjuhovecka
Spāņu valoda vārdnīcās. Spāņu/latviešu/spāņu vārdnīcas eletroniskās versijas ieskicēšana

Ilva Šinta
Latvijas literatūras tulkojumi spāņu valodā. Apskats par 2016.gadu

10:30 - 12:30
Jelgavas ielā 1, 334. telpā

Sekcijas sēde "Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas sekcija" Norāde
Bioloģija
Vadītājs Jānis Liepiņš

Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas sekcijas sēde tiek rīkota sadarbībā ar Latvijas mikrobiologu biedrību

Jānis Liepiņš
Ievadvārdi, informācija par FEMS aktivitātēm 2017. gadā.

Lelde Grantiņa-Ieviņa, Nils Rostoks, Baiba Ieviņa, Velta Evelone.
Potenciālo risku izvērtējums ģenētiski modificētu sēklu un augu pavairojamā materiāla ienākšanai Latvijā.

Linda Lazdiņa, Vaira Obuka, Vizma Nikolajeva.
Modificētu mālu saturošu materiālu antimikrobiālās iedarbības izpēte.

Diāna Marcinkēviča, Jānis Miezītis, Gaļina Makarenkova.
Penicillium lanoso-viride AMP dezamināzes attīrīšana, izmantojot kolonnu hromatogrāfiju.

Mārtiņš Borodušķis, Anna Ramata – Stunda, Vizma Nikolajeva, Zaiga Petriņa, Diāna Džabijeva, Ilva Nakurte
Aktīvo vielu kompozīciju izstrāde pielietojumam aknes skartas ādas kopšanai

Laura Okmane, Nataļja Matjuškova, Zane Nāgele, Dzintra Zaļā, Ieva Poppele
Lentinula edodes kultivēšana uz kļavu lapu un skaidu-kliju substrātiem

Laura Alksne
MALDI-TOF izmantošana ātrai cefotaksīma rezistences diagnosticēšanai Enterobacteriaceae dzimtas baktērijām

Agris Pentjušs, Egils Stalidzāns
Zymomonas mobilis biotehnoloģiskais potenciāls stehiometriskā centrālajam metabolisma modeļa analīzē ar biomasas kompozīciju

Kristīne Kalneniece, A. Eglītis, Andrejs Bērziņš, Māra Grūbe, Vizma Nikolajeva, Zaiga Petriņa, E. Salava, K. Ruģele, Olga Mutere
Stenda referāts. Koksnes, lapu un skuju enzimātiskās hidrolīzes optimizēšana.

Alise Jakovele, Ieva Petrovska
Stenda referāts. No pārtikas produktiem izolētu E.coli virulences gēnu, serogrupu un antibiotiku jutīguma izpēte

10:30 - 17:00
Jūrmalas gatvē 76, A-224. aud.

Sekcijas sēde "Maģistrantu konference: Skolotāja darbība personīgajai labizjūtai un sabiedrības saskaņotai attīstībai" Norāde
Starpdisciplināri
Vadītāji: Anna Stavicka, Indra Odiņa

Inga Zeide
Labizjūta kā dzīves kvalitātes dimensija

Ingūna Griškēviča Liepājas Universitāte
How Do Teachers’ and Pupils’ Expectations Meet?

Ilga Adzileviča
Mēdiju pedagoģijas projekts vācu valodas stundās skolēnu motivācijas valodas apguvei paaugstināšanai

Mahesh Kumar Agarwal
Datorizēta valodu apguves metode studentu autonomijas veicināšanai angļu valodas mācību procesā

Jānis Būmanis
Muzejpedagoģiskā piedāvājuma analīze nacionāla mēroga Latvijas vēstures muzejos 1991.- 2016.

Laura Cepurniece
Skolotāju pieredzes apkopojums darbā ar bērniem ar uzvedības traucējumiem

Santa Cine
Swedbank skolu programma „Dzīvei gatavs” skolēnu 21. gadsimta kompetenču attīstībai

Marta Jurjāne
Gleznošanas nodarbības ieslodzījumā sieviešu labizjūtai un resocializācijai

Marija Karole
Skolēnu lasīšanas motivācijas paaugstināšana vācu valodas stundās

Marina Kručāne
Skolotāja un skolēna sadarbība mācību motivācijas veicināšanai vācu valodas apguvei vispārējās vidējās izglītības mazākumtautību skolā

Lilija Kubiškina
Audiovizuālo informācijas avotu izmantošana mūsdienīgā dabaszinību mācību procesā skolā

Liene Kukule
Interešu izglītības pedagogu un skolēnu vecāku sadarbība skolēnu fiziskās aktivitātes veicināšanai

Evija Martuša
Pagarinātās dienas grupas organizācijas pilnveide skolotāju-skolēnu-vecāku labizjūtas veicināšanai

Kristaps Noviks
Komunikācijas īpatnības 21. gadsimta klasē

Madara Oškalne
The Readiness of General Education English Teachers to Implement the Competency-based Approach in Lessons

Anda Priedīte
Apgrieztā mācību metode matemātikas mācību procesā pilnveidei vidusskolā

Diāna Sjomkāne
Angļu valodas kurss skolotāju profesionālās kompetences pilnveidei

Anna Skopinceva
Svešvalodas skolotāja profesionālā identitāte daudzvalodu un multikultūru vidē

Ernests Sviklis
Vajadzību izvērtējums vēstures mācību priekšmeta satura pilnveidei kompetenču pieejas kontekstā

Monta Svilpe
Success Criteria for Sustainable Intercultural Communication Between Schools in the Acquisition of Foreign Languages

Inese Tepeorena
Savstarpēji saistītā rakstīšana mācīšanās prasmju attīstībai angļu valodas stundās 10. klasē

Antra Treimane
Satura un valodas integrētas apguves programmas izstrāde angļu valodas stundām 5. klasē Jaunmārupes pamatskolā

Liliāna Vancāne
Atbalsts skolotājiem darbā ar reemigrējošiem bērniem.

Nadeem Zia
International Teachers’ Well-being in Schools of Latvia

11:00 - 16:05
Raiņa bulv. 19, 415. telpa

Sekcijas sēde "Astronomija" Norāde
Astronomija un Ģeodēzija
Vadītāji: Ilgmārs Eglītis, Kalvis Salmiņš

I. Eglītis
LU Astronomijas institūts 2016.gadā

B. Rjabovs
Magnētiskā lauku savienojamība lielu izolētu Saules plankumu tuvumā

J. Kalvāns
Kosmisko staru izraisīta starpzvaigžņu putekļu sasilšana

A.Zariņš, A.Rubans, G.Silabriedis
Digitālā zenītteleskopa projekts – rezultāti un perspektīva

I. Eglītis
Baldones Šmita teleskopa astrofotogrāfiju arhīva skanu apstrādes programmas izveide un tās iespējas

D. Špakovs, A. Salītis
Gaismas spiediena ietekme uz saules sistēmas mazo ķermeņu kustību

M. Sudārs
Eiropas loma turpmākajā kosmiskā transporta un infrastruktūras attīstībā

K. Salmins, J. del Pino, M.Ābele
SLR stacijas Rīga modernizācijas rezultāti

N. Jekabsons, K. Skirmante, M. Nechaeva , K.Salmins , Vl. Bezrukovs, M.Bleiders
Complementary SLR (optical range) and radar-VLBI (radio range) experiments in 2016

D. Bezrukovs, B. Rjabovs, J. Kallunki
Coronal low brightness temperature regions in microwaves

V.Bezrukovs, I. Šmelds, M. Bleiders, A. Aberfelds, K. Bērziņš
Irbenes radio teleskopu iespējas kosmisko molekulārā starojumā novērojumos

I. Eglītis
Asteroīdu medības Latvijas debesīs

I. Šmelds, A. Aberfelds, K.Bērziņš, V.Bezrukovs, M. Bleiders
Pirmie metanola māzeru novērojumi Irbenē ar radioteleskopu RT-32

13:00 - 16:30
Jelgavas ielā 1, 109. telpā

Sekcijas sēde "Cilvēka un dzīvnieku fizioloģija" Norāde
Bioloģija
Vadītājs Līga Ozoliņa-Molla

Sēde veltīta fizioloģijas profesora Jura Imanta Aivara (1941.-2016.) piemiņai

Dr.habil.med. Līga Aberberga-Augškalne
Profesora Jura Aivara zinātniskā darbība

Dr.biol. Irēna Kaminska
Olnīcu arteiālo asinsvadu reaktivitāte

Dr.biol. Zbigņevs Marcinkevičs
Pētījumi par asinsrites reģionālo un sistēmisko parametru maiņu dažādu fizioloģisko provokāciju ietekmē

Dr.biol. Līga Plakne
Iespējamie adaptācijas mehānismi fiziskai slodzei akūtā un hroniskā hipoksijā

Dr.biol. Līga Ozoliņa-Molla
Vielmaiņas un enerģijas rezervju homeostāzes pētījumi

13:00 - 16:00
Kalpaka bulv. 4, -322 telpa

Sekcijas sēde "Dzīves fenomenoloģija un kultūru komunikācija" Norāde
Letonika, diaspora un starpkultūru komunikācija (HZF)
Vadītāji: Ella Buceniece, Maija Kūle

Nozare: filozofija.

Maija Kūle
Dzīvības koncepta izstrāde dzīves fenomenoloģijā Latvijā (poiesis, logos, telos, dvēsele un individualizācija).

Ella Buceniece
Personas fenomenoloģija un intimitātes vērtība (Kurts Štafenhāgens, A.T.Timeņecka, E.Šteina, H.Ārente).

Velga Vēvere
Poētika, fenomenoloģija, dzīve( A.T.Timeņecka, R.Ingardens).

Māra Rubene
Estētiskais un vitālais ( A.T.Timeņecka, M.Paļēviča).

Jānis Vējš
A. Timeņeckas fenomenoloģiskā prakseoloģija un Airisas Mērdokas praktiskais misticisms: salidzinājums Latvijas kontekstā.

Džulio Lo Bello
Nosliece un cilvēku mijiedarbība: Martina Heidegera rūpju koncepta ietekmes A.T. Timeņeckas teorijās.

15:00 - 19:00
Jelgavas ielā 1, 545. aud.

Sekcijas sēde "Ergonomika un darba vide, industriālā inženierija" Norāde
Ekonomika un vadības zinātne
Vadītāji: Ženija Roja, Dr.med., asoc.prof., Henrijs Kaļķis, Dr.sc.admin., doc.

Tiks atspoguļoti jaunākie zinātniskie un praktiskie sasniegumi ergonomikā, darba aizsardzībā, kā arī industriālajā inženierijā.

Ženija Roja, Henrijs Kaļķis, Ināra Roja, Jānis Ieviņš
Ergonomikas nozīme aroda veselībā un drošībā

Henrijs Kaļķis, Ženija Roja, Inese Vilcāne, Ričards Balnass
Industriālā inženierija un tehnogēnā darba vide. Ergonomiskie risinājumi.

Ināra Roja, Ženija Roja, Henrijs Kaļķis, Janis Zalkalns
Neiroergonomika un veselība darbā

Anete Alksne
Vides pārvaldība birojos

Liene Berga
Inficēšanās risks veselības aprūpē nodarbinātajiem un preventīvie pasākumi

Ingars Reinholds
Kombinēto risku ietekme uz pirmsskolas vecuma bērnu iestādes nodarbinātajiem

Artis Ruiss
Veselības veicināšana darbā ergoterapeita skatījumā

Līga Rosoha, Ženija Roja, Jānis Ieviņš
Sociālās aprūpes iestādē nodarbināto veselības riski

Dagnis Garais
Ergonomikas integrācija industriālajā darba vidē

Uldis Karlsons
Tiesiskais regulējams darba aizsardzībā

Inese Vilcāne
Elektromagnētiskais lauks darba vidē un industriālās vides pārvaldības teorētiskā analīze

Evija Palčeja
Apmācība un mācīšanās no negadījumiem par cilvēka faktoru lomu kā pieeja klīniku personāla iesaistei ziņošanā un pacientu drošības pilnveidošanā

16:30 - 20:00
Lomonosova ielā 1a, 210.aud.

Sekcijas sēde "Kognitīvās zinātnes un komunikācija" Norāde
Kognitīvās zinātnes
Vadītājs Jurģis Šķilters

Liva Raita
Zīmētas kartes - kognitīvo karšu reprezentācijas un to analīzes metodoloģija.

Liene Viļuma
Lietotājpieredzes pragmatiskie un hedoniskie aspekti.

Sanda Gailāne
Kustības ietekme uz pārtikas produktu svaigumu uztveri

Olga Matrosova
Perception of basic locatives in the second language

Jurģis Šķilters
Funkcionālo faktoru hierarhija telpas uztverē

20. februāris, 2017

10:00 - 15:15
Kalpaka bulvārī 4, Rīgā, LU Humanitāro un sociālo zinātņu centra konferenču zāle

Sekcijas sēde "LETONIKA, DIASPORA UN STARPKULTŪRU KOMUNIKĀCIJA. Latvijas teritorija kā dažādu kultūrtelpu, reliģiju, politisko, sociālo un ekonomisko interešu saskarsmes zona no aizvēstures līdz mūsdienām. LU LVI Latvijas vēstures sekcijas sēde." Norāde
Vēsture
Vadītāji: Edvīns Evarts, Ainārs Lerhis

Muntis Auns
Latvijas vēsturiskās ģeogrāfijas un vēsturiskās demogrāfijas aktuālie jautājumi

Margarita Barzdeviča
Izmaiņas Rīgas piepilsētas teritorijā 18. gs. pirmās puses kartogrāfiskā materiāla atspoguļojumā

Anita Čerpinska
Rīgas tirdzniecības palīgamatu dzimtas: izpētes iespējas

Ineta Lipša
"Vieglās" uzvedības stigmatizēšana un/vai prostitūcijas eifemizēšana padomju Latvijā: problematizēšanas iespējas

Inna Gīle
Latvijas militārās medicīnas vēstures (1918–1940) izpētes aktuāli jautājumi

Juris Pavlovičs
Latvijas un latviešu ikdienas dzīve 1815–2010. Monogrāfijas projekta skice.

Edvīns Evarts
Kriminalitāte Latvijā nacistiskās Vācijas okupācijas laikā: Liepājas piemērs

Zigmārs Turčinskis
Padomju drošības dienestu veiktās civiliedzīvotāju slepkavības Abrenes apriņķī 1945. gada septembrī un oktobrī

Dzintars Ērglis
Pārmaiņas Latvijas PSR valsts drošības iestādēs 1953.gadā.

Ainārs Lerhis
Latvijas ārlietu dienesta un latviešu trimdas sakari ar Rietumvalstu institūcijām 20.gs. 40.–50. gados: Ieskats trimdas preses materiālos

Uldis Krēsliņš
Latvijas valsts politisko, saimniecisko un starpnacionālo attiecību pamatu izbūve 1920. gadu pirmajā pusē

Daina Bleiere
Nacionālkomunisms Latvijā – avotu bāze un pētniecības problēmas.

Ilze Boldāne-Zeļenkova
Neērtais mantojums – bijušās PSRS militārās bāzes Latvijā.

21. februāris, 2017

09:30 - 17:00
Kalpaka bulvārī 4, Rīgā, LU Humanitāro un sociālo zinātņu centra konferenču zāle

Sekcijas sēde "LETONIKA, DIASPORA UN STARPKULTŪRU KOMUNIKĀCIJA. Latvijas teritorija kā dažādu kultūrtelpu, reliģiju, politisko, sociālo un ekonomisko interešu saskarsmes zona no aizvēstures līdz mūsdienām. LU LVI Arheoloģijas un etnogrāfijas sekcijas sēde." Norāde
Vēsture
Vadītāji: Guntis Gerhards, Antonija Vilcāne

Valdis Bērziņš
Arheoloģiskās apzināšanas darbi Latvijā: pieredze, tendences un iespējas.

Andrejs Vasks
Bronzas un senākā dzelzs laikmeta apbedīšanas vietu datējumi radioaktīvā oglekļa analīžu gaismā.

Elīna Guščika, Māris Kaļinka (RTU)
Grobiņas arheoloģiskajā kompleksā iegūtie 3D dati un to izmantojuma iespējas arheoloģijā.

Māris Zunde
Vēsturisko koka konstrukciju dendrohronoloģiskās datēšanas jaunākie rezultāti Latvijā.

Aija Jansone
Apzinātās izšuvumu vēstures liecības Latvijā (19.-20.gs.).

Anete Karlsone
Krāsaugu lietojuma tradīcijas izpētes iespējas un nozīme.

Ieva Pīgozne
Krāsas tradicionālajā apģērbā. Pētījumu rezultāti un ieceres.

Normunds Jērums
Krāsnis Tērvetes pilskalnā.

Ieva Ose
Viduslaiku pils tornis – aizsargbūve vai simbols? Turaidas pils piemērs.

Antonija Vilcāne
Sēļu apbedīšanas tradīcijas vēlajā dzelzs laikmetā: Lejasdopeļu kapulauks.

Rūdolfs Brūzis
Sv. Jura kulta atspulgi 14. - 15. gs. ieroču apbedījumos Livonijā.

Roberts Spirģis
Rīgā atrastās liecības par tālo svētceļošanu uz Svēto zemi 13. gs. Senākie naftas produktu izstrādājumi Latvijas teritorijā?

Aija Vilka
Dzimte un dzimums? Vidējā un vēlā dzelzs laikmeta bērnu apbedījumu analīze.

Guntis Gerhards
Miris pirms Nāves: ieskats spitālības vēsturē Latvijā.

Gunita Zariņa
Latvijas iedzīvotāju morfoloģiskās izmaiņas 7.-17. gadsimtā.

10:00 - 13:00
Raiņa bulv. 19, Juridiskās fakultātes konferenču zāle

Sekcijas sēde "Civillikuma pilnveidošanas problēmas" Norāde
Juridiskā zinātne
Vadītājs Jānis Kārkliņš

Tiks nodrošināta video tiešraide Juridiskās fakultātes mājaslapā.

Jānis Rozenfelds
Dalīta īpašuma izbeigšanas koncepcija un tās realizācija

Kalvis Torgāns
Nekustamā īpašuma atsavināšanas darījumu forma

Jānis Kārkliņš
Neuzmanības jēdziens saistību tiesībās

Erlens Kalniņš
Jēdziena "zaudējumi" izpratnes tālākas attīstīšanas nepieciešamība

Vadims Mantrovs
Augstākās tiesas Civillietu departamenta prakse OCTA lietās

Edijs Brants
Regresa prasījumi un vainojamība

Aleksandrs Fillers
Atsevišķu saistību tiesību normu interpretācijas problēmjautājumi

Krista Bērziņa
Nepārvaramas varas jēdziens un izpratne mūsdienās, iespējamā jēdziena modernizācija

Jānis Kubilis
Kompensācijas sakarā ar veselības aizskāruma rezultātā radīto mantisko kaitējumu noteikšanas problēmas

Jūlija Kolomijceva
Noziedzīgā ceļā dabūtu lietu iegūšanā īpašumā: priekšnoteikumi un problemātika

Daina Ose
Spriedumu motīvu daļas prasības brīvajā pierādījumu vērtēšanas kontekstā

Agris Bitāns
Personiskuma tiesības un to civiltiesiskās aizsardzības īpatnības

13:15 - 16:15
Raiņa bulv. 19, Juridiskās fakultātes konferenču zāle

Sekcijas sēde "Vides, procesuālo un komerctiesību problēmas" Norāde
Juridiskā zinātne
Vadītājs Agris Bitāns

Tiks nodrošināta video tiešraide Juridiskās fakultātes mājaslapā.

Ilma Čepāne
Videi nodarītā kaitējuma novēršanas un atlīdzināšanas īpatnības

Silvija Meiere
"Actio popularis" un vides interešu aizsardzība

Gaidis Bērziņš
Tiesiskās aizsardzības procesa mērķis un sasniegšanas iespējamība

Evija Novicāne
Jēdziena „krietns un rūpīgs saimnieks” nozīme valdes locekļa atbildības regulējumā

Aivars Lošmanis
Akciju un akcionāru reģistra tiesiskā regulējuma reformas virzieni

Rihards Gulbis
Pienākums segt dzīvojamās mājas pārvaldīšanas izdevumus un norēķināties par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu: reālnastas tiesiskā regulējuma attiecināšana kā risinājums

Martins Osis
Tiesas spriedumu un lēmumu pārsūdzēšanas regulējuma pilnveide prasības tiesvedībā

Linda Damane, Kristīne Zīle
Mantojuma masas būtība un sastāvs, tās izpratnes problēmjautājumi

Mārcis Krūmiņš
Tiesību normu piemērošana civilprocesā

Velga Slaidiņa, Annija Kārkliņa
Darba laika organizācijas aktuālās problēmas

22. februāris, 2017

15:00 - 18:00
Visvalža ielā 4a

Sekcijas sēde "Sekcijas sēde "Prioritārā tēma "LETONIKA, DIASPORA UN STARPKULTŪRU KOMUNIKĀCIJA. Humanitārā doma – valoda, teksts, kultūra". LU HZF Anglistikas nodaļas Literatūras un kultūras katedras sekcijas sēde "Teksts, vizualitāte un telpa mūsdienu amerikāņu un britu literatūrā" Norāde
Literatūrzinātne
Vadītāji: Irina Novikova, Aleksejs Taube

Sekcija notiks angļu valodā!

Aleksejs Taube
Pilsētas attēlojuma re-interpretācija P. Akroida romānā „Hoksmurs”.

Marija Semjonova
Liminālo telpu estētika somu-amerikāņu rakstnieces Sallijas Salminenes (Sally Salminen) romānā "Garais pavasaris" (Den Langa Varen, 1939).

Alīna Nidagundi
Reālās un iedomu mājas klātbūtne N. Mukherdži un M. Vahida romānos.

Jūlija Popova
Dekonstruējot episkās fantāzijas robežas: Kadzuo Išiguro "Apglabātais milzis".

Irina Novikova
Akustika un vīrišķība amerikāņu un padomju naratīvos par zēmūdenēm.

Anastasija Ropa
Nāves tēli un un dzīves dziesmas Volkera Persija romānā Lanselots (1977)

23. februāris, 2017

10:00 - 12:00
Raiņa bulv. 19, Juridiskās fakultātes konferenču zāle

Sekcijas sēde "Profesora Vasilija Sinaiska un viņa laikabiedru pienesums Latvijas jurisprudencē" Norāde
Juridiskā zinātne
Vadītājs Sanita Osipova

Tiks nodrošināta video tiešraide Juridiskās fakultātes mājaslapā.

Jānis Lazdiņš
Profesora Vasilija Sinaiska pētījumu zinātniskie virzieni

Sanita Osipova
Vasilija Sinaiska pienesums latviešu juridiskās kultūras mantojuma apzināšanā

Daiga Rezevska
Vasilijs Sinaiskis un juridiskā metode: vērtības, taisnīgums un interpretācija

Diāna Apse
Profesora Vasilija Sinaiska zinātniskais mantojums juridisko metožu mācībā

Jānis Pleps
Profesors Vasilijs Sinaiskis un Satversmes iztulkošana

Elīna Grigore-Bāra
Juridiskā doma autoritārisma periodā Latvijā

Modrīte Mazure-Vucāne
Pagasttiesu vēstures izpēte profesora Vasilija Sinaiska un viņa laikabiedru darbos Latvijas Republikā (1918 - 1940)

12:30 - 15:30
Aspazijas bulv. 5, 510. telpā

Sekcijas sēde "Biofilosofija un ētika" Norāde
Kritiskā domāšana, inovācija, konkurētspēja un globalizācija (FSI)
Vadītāji: Artis Svece, Krišjānis Lācis

A. Svece
Biofilosofijas priekšmets un robežas

R. Bičevskis
Klāgesa biofilozofija un tās nozīme mūsdienās

A. Sauka
Ķermenis biofilosofijā. "Virsmas" faktors

K. Lācis
Dabas un kultūras nošķīruma problematizācija kontinentālajā filozofijā

A. Sauka
Dzīvības maksimuma apliecinājums Nīčes filosofiskajā domā

S. Ādminis
Dzīvnieku aizstāvības ētikas evolūcija pēc Darvina

R. Zeiferts
Farmaceitisko līdzekļu ietekme uz mentālo veiktspēju: Vai nepieciešams izvērtēt humānisma vērtības mūsdienu medicīnas laikmetā?

A. Buligina
Tīrā prāta epiģenēze: Katrīnas Malabū Kanta transcendentālfilozofijas lasījums

14:00 - 16:00
Raiņa bulv. 19, Juridiskās fakultātes konferenču zāle

Sekcijas sēde "Tiesību zinātnes nākotnei. Jaunākie pētījumi tiesību teorijā, vēsturē un filozofijā" Norāde
Juridiskā zinātne
Vadītājs Jānis Lazdiņš

Tiks nodrošināta video tiešraide Juridiskās fakultātes mājaslapā.

Jānis Neimanis
Tiesību normas mērķa meklējumi tiesību normu interpretācijā

Anastasija Jumakova
Bērna tiesības būt informētam par adopcijas faktu: bērna tiesību uz identitāti pastāvēšanas priekšnosacījums

Ilze Ziemane
Fiziskas personas pienākumi Satversmes tiesas praksē

Linards Muciņš
Notāra amata statuss un funkcijas

Zoja Bruģe
Būves ekspluatācijas uzraudzības tiesiskie aspekti

Māris Vainovskis
Tiesu judikatūras apkopošanas aktualitātes

Egons Rusanovs
Padomju kriminālprocess "taisnīgas tiesas kontekstā": Paula Minca (1868-1941) kāzuss

14:30 - 18:00
Visvalža ielā 4a, 409.telpa

Sekcijas sēde "LU HZF Latvistikas un baltistikas nodaļas Latviešu literatūras vēstures un teorijas katedras sekcija ”Vēstules sniegā .. Rakstniecei Ilzei Indrānei - 90"" Norāde
Letonika, diaspora un starpkultūru komunikācija (HZF)
Vadītājs Ojārs Lāms

Konferences izskaņā
- kinožurnāls "Māksla", 1985. gada 4. numurs, veltīts Ilzei Indrānei
- grāmatu izstādes atklāšana LU Bibliotēkas Humanitāro zinātņu bibliotēkā

Ilze Stikāne
Ilzes Indrānes darbi bērniem un jauniešiem

Silvija Radzobe
Ilze Indrāne teātrī

Ausma Cimdiņa
Romantisma realitāte Ilzes Indrānes prozā

Ieva Kalniņa
Dzimtas poētika Ilzes Indrānes romānā "Dievsunīši"

14:30 - 16:30
Visvalža ielā 4a, 422.telpa

Sekcijas sēde "Prioritārā tēma "LETONIKA, DIASPORA UN STARPKULTŪRU KOMUNIKĀCIJA. Humanitārā doma – valoda, teksts, kultūra". LU HZF Ģermānistikas nodaļas sekcijas sēde "Literatūra–kultūra–mediji (vācu valodas telpa)" Norāde
Starpdisciplināri
Vadītājs Tatjana Kuharenoka

Ivars Orehovs
"Oda sportam" (1912) olimpisko spēļu kultūrvēsturē

Dmitrijs Golonovs
Karš un ikdiena Paula Klē dienasgrāmatā

Inga Probsta (Inga Probst)
Starpkultūru literatūra VDR? Ziemeļeiropas reālijas un krieviskuma iztēle Helgas M. Novakas darbos

Ināra Agte
Feminisma strāvojumi, pretkara saucieni un mītiskais Kristas Volfas daiļradē

Tatjana Kuharenoka
Peters Handke un Pols Sezāns. Intermediālā spēļu telpa Petera Handkes daiļradē

Sandija Iesalniece
Tomasa Bernharda stāsti audiogrāmatas formātā

Nataļja Poļakova
Ekfrzāze vācu 19./20. gadsimta mijas literatūrā

15:00 - 17:00
Lomonosova ielā 1a, 316

Sekcijas sēde "Politikas zinātnes sekcija" Norāde
Politoloģija
Vadītājs Juris Rozenvalds

Sigita Struberga un Aleksandra Kjakste
National Minorities Inclusion and Representation Problems in Local Government Policy Making in Latvia. A Case study of Riga Municipality

Matīss Veigurs
Militarizācija: koncepta operacionalizācija jaunajā drošības situācijā Latvijā

Valdis Otzulis
Konvencionālās atturēšanas aspekti Baltijas valstu aizsardzībā.

Inese Āboliņa
Metodoloģija un pētījuma dizains līderības ietekmes lēmumu pieņemšanā izvērtēšanai valsts pārvaldē Latvijā.

Juris.Kanels
Ietekmes novērtējums transporta rīcībpolitikā.

Monica Kjorstad
The major challenges in writing research papers

Geir C. Tufte
Comparative studies and document analysis

Ojārs Stepens
Kultūras nozare un valsts politika: Krievijas pieredze 1991-2016

Emers Faruks KARADŽANS
Current Challenges of Turkish Foreign Policy

16:30 - 19:45
Zeļļu ielā 25, 112.aud.

Sekcijas sēde "Matemātiskā modelēšana un diferenču vienādojumi" Norāde
Matemātika un datorzinātnes
Vadītājs Uldis Strautiņš

Agnese Šuste
Otrās kārtas diferenču vienādojuma ar eksponenti stabilitāte

Maruta Avotiņa
Racionāli diferenču vienādojumi, kuriem eksistē periodiski atrisinājumi ar periodu 2

Maksims Marinaki
Degšanas procesa modelēšanas un simulācijas iespējas

Shraddha Ramanhbai Christian
Dinamiskās sistēmas laika skalās

Līva Ozola
Biomasas degšanas procesa modelēšana, izmantojot ANSYS

Ansis Ozoliņš
Dinamiskās programmēšanas algoritms “no-wait job shop” problēmai

Maija Zaķe
Eksperimentālie pētījumi un to perspektīva projektos

Andrejs Koliškins
Matemātiskās modelēšanas pētījumi un to perspektīva projektos

Harijs Kalis
Skaitliskās analīzes pētījumi un to perspektīva projektos

Ilmārs Kangro
Speciāla veida splaini 3-D robežproblēmu risināšanai

24. februāris, 2017

09:00 - 10:30
Jelgavas ielā 1, 223

Sekcijas sēde "Atklāšana un Plenārsēde" Norāde
Medicīna
Vadītāji: Mārcis Leja, Valdis Folkmanis

09:00 - 12:00
Visvalža ielā 4a, 402.telpa

Sekcijas sēde "Prioritārā tēma "LETONIKA, DIASPORA UN STARPKULTŪRU KOMUNIKĀCIJA. Humanitārā doma – valoda, teksts, kultūra". LU HZF Anglistikas nodaļas Valodniecības katedras un LU HZF Lietišķās valodniecības centra sekcijas sēde "Valoda un komunikācija: angļu valodā studējošo rakstīto akadēmisko tekstu korpusu izpēte", "Valodu mijiedarbība latviešu valodas juridiskās terminoloģijas veidošanās procesā", "Valoda kā etnokultūras piederība ekolingvistikas skatījumā"." Norāde
Valodniecība
Vadītājs Gunta Roziņa

Liene Glāzniece, Latvijas Bankas personālpārvaldes vadītāja
Paneļdiskusija. Interdisciplināro prasmju lietojums mūsdienu nodarbinātības vidē

Antra Trenko, Latvijas Bankas nozares padomniece Latvijas Republikas pastāvīgajā pārstāvniecībā Eiropas Savienībā
Paneļdiskusija. Caurviju prasmes mūsdienu starptautiskajos apstākļos

Vineta Apse, Monta Farneste
Saistvārdu lietojuma kļūdu analīze studentu domrakstos

Zigrīda Vinčela
Valodas apguvēju korpusu strukturālā marķējuma risinājumi

Lauma Terēze Lapa
Alūziju nozīme starpkultūru kontekstā

Tatjana Bicjutko
Koherence studentu domrakstos

Inta Līsmane
Latviešu valoda kā starpkultūru un profesionālās komunikācijas procesa sastāvdaļa klīniskajā praksē

Līga Beļicka, Ruta Svētiņa
Stenda referāts. Terminoloģijas apguves starpkultūru aspekti

Laimdota Ločmele
Eiropas Savienības juridisko tekstu lasītprasme – veiksmīgas jurista profesionālās komunikācijas priekšnoteikums

Ilze Ruža
Asociatīvas domāšanas ietekme uz angļu - latviešu (latviešu - angļu) ESP terminu tulkošanas paradigmām LU dabas zinātņu bloka studentiem

Laura Karpinska, Dace Liepiņa, Rasma Mozere
Valodu mijiedarbība latviešu valodas juridiskās terminoloģijas veidošanās procesā

Ieva Henkuzena (LU MF), Indra Karapetjana, Gunta Roziņa
Valodas ekoloģija profesionālā kontekstā

Vita Kalnbērziņa
Starpkultūru saziņas kursu mērķi vidusskolas un augstskolas mācību programmās

Margarita Spirida
Latvijas tēlveide starpkultūru kontekstā

Jana Kuzmina
"Cordis" projektu pārskatu gramatiskās īpatnības

Jekaterina Černevska
Pragmatiskās kompetences vērtēšana: valodas un kultūras aspekti

10:00 - 14:45
Aspazijas bulvāris 28, ES māja

Sekcijas sēde "Prioritārā tēma "LETONIKA, DIASPORA UN STARPKULTŪRU KOMUNIKĀCIJA. Humanitārā doma – valoda, teksts, kultūra". Apvienotā ģermāņu un slāvu valodniecības sekcija sadarbībā ar Ventspils Augstskolas Tulkošanas studiju fakultāti "Mārtiņa Lutera garīgais mantojums Latvijas tautu kultūrās, valodās un literatūrā": Vārds diahronijā. Valodu un kultūru kontakti. Vārds un teksts. Starpnozaru aspekti" Norāde
Valodniecība
Vadītāji: Ineta Balode, Igors Koškins, Agnese Dubova

Plkst. 15.45-17.00 "Apaļā galda" diskusija "Valoda. Teksts. Tulkotājs"
Diskusijas vadītājs Juris Baldunčiks

Juris Baldunčiks
Mārtiņa Lutera vārds un no tā atvasinātie sugas vārdi latviešu valodā: ieskats vēsturē

Ineta Balode
Von Gott vnd Geistern. No Deewu vn no teems Gharreems. Georga Manceļa (1638.g.) recepcija 17. gadsimta vācu-latviešu leksikogrāfijā

Agnese Dubova
Protestantisma jomas svešvārdu nozīme 20. -21. gs. vācu un latviešu leksikogrāfiskajos avotos

Jūlija Gabranova
Baznīcas terminoloģija Latvijas baltkrievu periodiskajā literatūrā 20.gs. pirmajā pusē

Igors Koškins
Valodu kontakti un kristīgā kultūra: par ko liecina latviešu valodas senākie slāvismi

Aleksandrs Filejs
Vēlo viduslaiku sarunvārdnīcu reliģiskais aspekts: leksika un pragmatika

Žanna Bormane
Mārtiņa Lutera tēla valodiskais raksturojums mūsdienu vācu un krievu preses izdevumos

Guntars Dreijers
Kara, mēra, gaisa dziesmas 1839. gada Kurzemes evanģēliski luteriskā konsistorija dziesmu grāmatā: lingvotekstuālās īpatnības

Dzintra Lele-Rozentāle
Izmaiņas 16. gadsimta Rīgas vācvalodīgo tiesību tekstu invocatio saturā

Maija Baltiņa
Kultūrteksta tulkojums. Notikums bez noilguma

Egita Proveja
"dem gemeinen Mann auf das Maul sehen vs. no wiszemakeem mahcahs, kahda wiņu waloda" – polemika par tulkojumu 19. gs. Latvijas kontekstā

Ieva Blumberga
Reliģiskie svētki kā tēma vācu valodas mācību grāmatās

Andrejs Jaunzems
Mārtiņš Luters un ekonomika

10:00 - 13:00
Lomonosova ielā 1a, 316. aud., 316.aud.

Sekcijas sēde "Ilgtspējīgas nācijas attīstības sociālie aspekti" Norāde
Sabiedrības veselība, dzīves kvalitāte un nācijas ilgtspēja (SZF)
Vadītājs Aija Zobena

Anete Butkēviča
Kompetencēs balstīta skolotāju profesionālā pilnveide kā potenciāla skolu attīstības stratēģija

Marita Zitmane
Patērētāja (at)veidojums Latvijas žurnālu reklāmās: dzimtes identitātes diskurss. Žurnālu Santa un Klubs analīze (2015-2016)

Baiba Bela
Ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanas riski sociālās drošības jautājumos

Mareks Niklass
Apmācība darbavietā Latvijā: ISSP aptaujas rezultātu analīze

Jurijs Ņikišins
Valdības finansējamās jomas un prioritātes: Latvijas sabiedriskās domas ilgtermiņa tendences

Endija Rezgale-Straidoma
Senioru mājas aprūpe: Oslo un Rīgas gadījumu izpēte

Aija Zobena
Ilgtspējīgas nācijas attīstības sociālie aspekti

10:00 - 13:30
Raiņa bulv. 19, Juridiskās fakultātes konferenču zāle

Sekcijas sēde "Starptautisko privāttiesību un Eiropas Savienības tiesību aktuālās problēmas" Norāde
Juridiskā zinātne
Vadītājs Irēna Kucina

Tiks nodrošināta video tiešraide Juridiskās fakultātes mājaslapā.

Aleksandrs Fillers
Starptautisko privāttiesību teorijas atsevišķi problēmjautājumi

Irēna Kucina
Ārvalsts likuma piemērošana Latvijas tiesu praksē

Guntars Precinieks
GEDIP priekšlikums par sabiedrībām piemērojamā likuma noteikšanu

Krista Bērziņa
Vai ANO Konvencija par starptautiskajiem preču pirkuma-pārdevuma līgumiem satur apstākļu izmaiņu principu

Kristīne Dupate
Netiešās diskriminācijas jēdziens Eiropas tiesībās

Līga Stikāne
Musulmaņu laulība Eiropas Savienībā: izaicinājums ikvienas dalībvalsts nacionālajam un Eiropas Savienības tiesiskajam regulējumam

Arnis Buka
Iespējas ietekmēt Lielbritānijas izstāšanos no Eiropas Savienības caur tiesvedības procesiem

Juris Grantiņš
Pienākuma pamatot lēmumus efektivitāte Eiropas Savienības Publisko iepirkumu tiesībās

Jūlija Sauša
Aktuālās tendences Eiropas Savienības Tiesas nolēmumos tiešo nodokļu piemērošanas jomā. Valsts atbalsta jautājumi nodokļu nolēmumu kontekstā

Sandris Laganovskis
Vienota spēka Eiropas patents

Elīna Umbraško
Jaunās Vispārīgās datu aizsardzības regulas izaicinājumi

Christoph Schewe
Patērētāju tiesību aizsardzības evolūcija preču un paalpojumu pirkuma līgumos Eiropas Savienības dalībvalstīs

10:30 - 14:30
Jelgavas ielā 1, 319, 601

Sekcijas sēde "Bāzes medicīnas zinātne, patoloģija, farmakoloģija un reģeneratīvā medicīna" Norāde
Medicīna
Vadītāji: Vija Kluša, Nikolajs Sjakste

Sēde divās daļās.
Sēdes vadītāji: prof. Nikolajs Sjakste, assoc.prof. Una Riekstiņa (1. daļa), prof. Vija Kluša, prof. Baiba Jansone (2. daļa)

10:45 - 19:00
Jelgavas ielā 1, 702

Sekcijas sēde "Integratīvā medicīna" Norāde
Medicīna
Vadītāji: Valdis Pīrāgs, Madan Thangavelu

Parts I, II and III.
Session in English.

12:30 - 14:00
Jelgavas ielā 1, 223

Sekcijas sēde "Internā medicīna, kardioloģija (1. daļa)" Norāde
Medicīna
Vadītāji: Andrejs Ērglis, Edgaras Stankevicius

Sēdes vadītāji: prof. Andrejs Ērglis, prof. Edgaras Stankevicius,
prof. Gustavs Latkovskis

12:30 - 14:00
Jelgavas ielā 1, 401

Sekcijas sēde "Gastroenteroloģija, hepatoloģija un gastrointestināla onkoloģija, 1. daļa" Norāde
Medicīna
Vadītāji: Mārcis Leja, Aiga Stāka

Sēde angļu valodā.
Session in English.

12:30 - 17:00
Raiņa bulvāris 29, 413. aud., 413.aud.

Sekcijas sēde "Parasto diferenciālvienādojumu robežproblēmu sekcija" Norāde
Matemātika un datorzinātnes
Vadītāji: Felikss Sadirbajevs, Sergejs Smirnovs

M.Adjutovs
Septītās kārtās diferenciālvienādojumu robežproblēmu ekstremālo atrisinājumu novērtējumi.

L. Lepins, N. Vasiļjevs
Par robežproblēmām ar φ-Laplasiānu

I. Jermačenko, A. Gricāns
Periodiskas robežproblēmas asimptotiski lineārām otrās kārtas diferenciālvienādojumu sistēmām

A. Barišnikovs
Stabilitātes apgabali Meissnera vienādojumam

M. Dobkeviča, F. Sadirbajevs
Par 2.kārtas robežproblēmu atrisinājumiem

A. Kiričuka
Robežproblēmas atrisinājumu skaits pie izslēgtas nelinearitātes

S. Smirnovs
Salīdzināšanas metodes trešās kārtas robežproblēmu pētīšanā

E. Brokans
Gēnu regulatīvā n-dimensiju sistēma

J. Cepītis
Diferenciālvienādojumu robežproblēmām veltītu studiju kursu pasniegšanas pieredze LU matemātikas studiju programmās

14:00 - 16:00
Raiņa bulv. 19, Juridiskās fakultātes konferenču zāle

Sekcijas sēde "Starptautisko publisko tiesību aktuālās problēmas" Norāde
Juridiskā zinātne
Vadītājs Artūrs Kučs

Tiks nodrošināta video tiešraide Juridiskās fakultātes mājaslapā.

Māris Lejnieks
Starpvalstu samierināšanās komisijas kā domstarpību risināšanas institūcijas

Edmunds Broks
Krievijas pieejas globālās apkārtējās vides aizsardzībai

Ivars Stankevičs
Lotus principa piemērojamība ekstrateritoriālai jurisdikcijai

Lolita Bērziņa
Tiesību tikt aizmirstam attīstība Eiropas Savienības un citās valstīs

Linda Bīriņa
Ierobežojumi procesuālu darbību veikšanai pret žurnālistiem un masu informācijas līdzekļiem – Eiropas Cilvēktiesību tiesas prakse

Artūrs Kučs
Žurnālistu jēdziens un avotu aizsardzība Eiropas Cilvēktiesību tiesas un valstu praksē

14:30 - 18:00
Raiņa bulv. 19, 13. aud.

Sekcijas sēde "Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas" Norāde
Matemātika un datorzinātnes
Vadītāji: Jānis Bārzdiņš, Jānis Bičevskis

Kārlis Freivalds, Renārs Liepiņš
Algoritmu mācīšanās ar dziļajiem neironu tīkliem

Jānis Zuters
Mašīnmācīšanās: vispārināšanas lāsts

Sergejs Kozlovičs
Džona fon Neimana arhitektūra tīmekļa videi

Aleksandrs Belovs
Īpašību testēšana: vai Būla funkcija ir monotona?

Andris Ambainis, Krišjānis Prūsis, Jevgēnijs Vihrovs, Thomas Wong
Lokalizācija kvantu klejošanā

Abuzer Yakaryilmaz
Klasiskā un kvantu logaritmiskā atmiņa

Solvita Zariņa, Agris Dzilna
Uz kartītēm balstīts tīmekļa dizains

Laila Niedrīte, Darja Solodovņikova
LU informācijas sistēmas un zinātniskās darbības vērtēšanas metrikas DF gadījumā

Kārlis Podnieks, Pēteris Ručevskis
Kā Datorikas fakultātes pasniedzēji liek atzīmes: divi klasteri

Māris Vītiņš
Skolas informātikas kursa satura paradigmas attīstība Latvijā

Ojārs Krūmiņš, Viesturs Vēzis
Datorika pamatskolā - pirmā gada rezultāti

Edgars Celms
Programmēšanas mācīšana maģistra programmā: 15 gadu pieredze

15:00 - 16:30
Jelgavas ielā 1, 401

Sekcijas sēde "Gastroenteroloģija, hepatoloģija un gastrointestināla onkoloģija, 2. daļa" Norāde
Medicīna
Vadītāji: Ilze Kikuste, Ivars Tolmanis

Part II (2. daļa).
Sēde angļu valodā.
Session in English.

25. februāris, 2017

16:00 - 17:40
Lomonosova ielā 1a

Sekcijas sēde "Vēstījuma un estētikas problēmas laikmetīgajā kino un teātrī" Norāde
Komunikācijas zinātne
Vadītājs Viktors Freibergs

16.00-16.20 Viktors Freibergs. Fotogrāfijas funkcijas un nejaušības loma naratīva strukturēšanā Veina Vanga (Wayne Wang) un Pola Ostēra (Paul Auster) filmā “Dūmi” (Dūmi, 1995)
16.20-16.40 Gunta Olšteine. Moderno vampīru koncepts Džima Džārmuša filmā “Only Lovers Left Alive”
16.40-17.00 Krista Alksne. Politiskais teātris 21.gs. sākumā Latvijā
17.00-17.20 Raimonds Grants. Seksuālās identitātes reprezentācija 21.gs. kino naratīvā: Bridžitas Džounsas gadījuma analīze
17.20-17.40 Zane Radzobe. Kultūrpārnese 20./21.gs. mijas teātrī Latvijā: ģeogrāfija un estētika

28. februāris, 2017

09:00 - 16:00
Raiņa bulv. 19, Juridiskās fakultātes konferenču zāle

Sekcijas sēde "Krimināltiesību un kriminālprocesa aktuālās problēmas" Norāde
Juridiskā zinātne
Vadītājs Kristīne Strada-Rozenberga

Sekcija tiks atklāta ar Ulda Krastiņa grāmatas «Tieša nodoma tvērums krimināltiesībās» atvēršanu.
Tiks nodrošināta sekcijas video tiešraide Juridiskās fakultātes mājaslapā.

Uldis Krastiņš
Darbība un bezdarbība Krimināllikuma 9. panta otrās daļas izpratnē

Diāna Hamkova
Vērtējuma jēdzieni - smagas sekas, liels un ievērojams apmērs - kā nodarījuma sekas

Valentija Liholaja
Dalības un līdzdalības kvalifikācijas problēmas

Evija Vīnkalna
Nepabeigtu noziegumu problemātiskie aspekti

Ilona Kronberga
Soda mērķa - atjaunot taisnīgumu - būtība nepilngadīgo noziedzības kontekstā

Džena Andersone
Personas datu jēdziens un aizsardzības aspekti

Ēriks Treļs
Apdraudētās sociālās grupas lietās par sociālā naida un nesaticības izraisīšanu

Elita Nīmande
Ieroča jēdziens kriminālistiskajā ieročzinībā

Kristīne Strada-Rozenberga
Krimināltiesību un kriminālprocesa normatīvā regulējuma saskaņotība kā neatņemama krimināltiesību tiesiskās noteiktības prasība

Ārija Meikališa
Valsts budžeta līdzekļu taupīšana un Kriminālprocesa likuma grozījumi - lielās cerības un skarbā realitāte

Jānis Maizītis
Resoriskā pārbaude un kriminālprocesa uzsākšanas pamats noziedzīgos nodarījumos tautsaimniecībā

Gunārs Kūtris
Kaitējuma kompensācija un tās nodrošinājums juridiskās personas kontekstā

Jānis Rozenbergs
Noziedzīgi iegūtas mantas atdošanas īpašniekam aktuālie problēmjautājumi

Armands Smans
Personas tiesības iepazīties ar lietas materiāliem procesā par noziedzīgi iegūtu mantu

Juris Balodis-Bolužs
Elektronisko pierādījumu iegūšanas kriminālprocesuālie aspekti

Elīna Feldmane
Eiropas Prokurora biroja izveides un darbības juridiskie un praktiskie aspekti

10:00 - 14:00
Visvalža ielā 4a, 204.telpa

Sekcijas sēde "Prioritārā tēma "LETONIKA, DIASPORA UN STARPKULTŪRU KOMUNIKĀCIJA. Humanitārā doma – valoda, teksts, kultūra". LU HZF Latvistikas un baltistikas nodaļas Teātra un kino vēstures un teorijas katedras sekcijas sēde "Paaudzes teātrī"" Norāde
Mākslas zinātnes
Vadītāji: Silvija Radzobe, Ieva Rodiņa

Konference/radošais seminārs notiks kā ziņojumu un diskusiju virkne, kurā piedalīsies teātra zinātnieki un kritiķi Līga Ulberte, Valda Čakare, Zane Radzobe, Ieva Rodiņa, Atis Rozentāls, Silvija Radzobe, Edīte Tišheizere, doktorantes Anna Andersone, Eva Škenderska, Dina Beināre, Kristiāna Tīlika, teātra zinātnes maģistrante Ilze Ļaksa-Timinska, teātra zinātnes bakalauratūras studente Juta Ance Romberga, aktieri Lolita Cauka, Rihards Rudāks, Dainis Grūbe, Anete Berķe, režisors Intars Rešetins.

Tiks izskatītas šādas tēmas:
- Paaudžu attiecību risinājums teātra izrādēs
- Paaudžu attiecību problemātika teātru kolektīvos

12:00 - 15:30
Visvalža ielā 4a, 409.telpa

Sekcijas sēde "Prioritārā tēma "LETONIKA, DIASPORA UN STARPKULTŪRU KOMUNIKĀCIJA. Humanitārā doma – valoda, teksts, kultūra". LU HZF Klasiskās filoloģijas un antropoloģijas studiju nodaļas Klasiskās filoloģijas katedras sekcijas sēde "Antīkais kultūrmantojums un mūsdienu Eiropa. ΜΕΘΟΔΟΣ: ceļš, tā loma un vērtība"" Norāde
Starpdisciplināri
Vadītāji: Ilze Rūmniece, Brigita Cīrule

Harijs Tumans
Kas motivēja grieķus ceļam?

Vita Paparinska
Rētorikas un literatūras krustceles: progymnasmata piemērs

Līva Rotkale
Dalījuma (diairesis) metode Aristoteļa darba „Metafizika” VII grāmatas 12. nodaļā

Ilze Rūmniece, Irina Rudenko
Senā leksikogrāfija: ceļš uz informāciju (Suda leksikons)

Ojārs Lāms
Humānistu idejas par patieso labietību ceļš no Florences uz Rīgu. Nozīmīgākās pieturas

Gita Bērziņa, Brigita Cīrule
Vārda ceļš cauri gadsimtiem: filoloģiskā leksika Rīgas humānisma laika tekstos

Anna Strode
Latīņu kāzu dzeja Rīgā 17.gs.: novēlējumi un norādījumi jaunlaulātajiem

Ilona Gorņeva
Hērakla ceļi un neceļi itāļu kino piemēros

14:00 - 17:00
Raiņa bulv. 19, 415. telpa

Sekcijas sēde "Biomedicīna, farmācija (MF)" Norāde
Biomedicīna, farmācija (MF)
Vadītāji: Una Riekstiņa, Mārcis Leja

Artis Lapsiņš, Immanuels Taivans, Normunds Jurka
Izelpas gaisa paraugu ievākšanas sistēmas izstrāde reālā laika režīmā

Ruta Muceniece, Baiba Jansone, Vija Zaiga Kluša, Nikolajs Sjakste, Jeļizaveta Sokolovska, Elīna Ļeonova, Jana Namniece, Līga Krīgere, Kristīne Saleniece, Kristīne Vrubļevska, Kaspars Jēkabsons, Ineta Popēna, Līga Saulīte, Kārlis Pleiko, Vladimirs Piļipenko, Ulrika Beitnere, Upīte Jolanta, Una Riekstiņa
Dabas vielu un to sintētisko analogu farmakoloģisko īpašību pētījumi

Ilva Nakurte, Edgars Sūna
Dabasvielu analogu sintēze un analīze

Natalia Paramonova, Tatjana Sjakste, Kristīne Ošiņa, Nikolajs Sjakste
PSMA6 proteasomu gēnu polimorfismu asociācija ar autoimūnām slimībām un farmakoloģisko preparātu ekspresijas jutību/rezistenci

Jeļizaveta Sokolovska,Valdis Pīrāgs
Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes Personalizētās medicīnas laboratorijas koncepcija un pirmie darbības rezultāti

Mārcis Leja, Ģirts Šķenders, Daiga Šantare, Ilze Kikuste, Inese Poļaka, Sergejs Paršutins, Signe Mežinska, Lelde Lauka, Petra Kriķe, Roberts Škapars, Evita Gašenko, Sergejs Isajevs
Biomarķieru pētījumi onkoloģijas, infekciju slimību un preventīvās medicīnas jomā

Kārlis Purmalis
Biomarķieru izmantošanas onkoloģijas, infekciju slimību un preventīvās medicīnas jomā izmaksu efektivitātes analīze

2. marts, 2017

10:00 - 12:00
Raiņa bulv. 19, 40. aud.

Sekcijas sēde "Valststiesību aktuālās problēmas" Norāde
Juridiskā zinātne
Vadītājs Annija Kārkliņa

Ringolds Balodis
Satversmes grozījumi kā tiesību un politiskās sistēmas stabilitātes nodrošināšanas instruments

Anita Rodiņa
Kvalitatīva tiesiska vide kā priekšnoteikums tautsaimniecības attīstībai

Anita Kovaļevska
Tiesības uz sociālo nodrošinājumu: Satversmes 105. un 109.panta mijiedarbība un nošķiršana

Annija Kārkliņa
Tautas nobalsošanā izlemjamo jautājumu ierobežojumi

Edvīns Danovskis
Apstākļi, kas atbrīvo no administratīvās atbildības

Vadims Mantrovs
PTAC kompetences problēmjautājumi patērētāju tiesību pārkāpuma novēršanā

Jānis Priekulis
Cēloņsakarības izpratne administratīvajā procesā

Alise Mazroce
Latvijas Republikas Satversmes 72. pantā iekļautā tiesiskā regulējuma saturs un problemātika

16:30 - 19:45
Zeļļu ielā 25, 112.aud.

Sekcijas sēde "Matemātiskā statistika un diskrētā matemātika" Norāde
Matemātika un datorzinātnes
Vadītāji: Jānis Valeinis, Jānis Buls

Raivis Bēts
Bi-ideāla bāzes atrašana

Aigars Valainis
Termu pārveidojumu distance, termu kompleksitātes mērs

Insa Kremere
Zvaigznes sakārtojums stingros Rikarta gredzenos

Artis Luguzis
Sodītās empīriskās tiicamības funkcijas optimizācijas algoritms vispārināto lineāro modeļu parametru novērtēšanai

Līga Bethere
Vinzorētās vidējās vērtības ticamības intervāls

Leonora Pahirko
Asimptotiskās dispersijas novērtēšana izdzīvošanas analīzē

Jeļena Vaļkovska
ROC līkņu analīze ar empīriskās ticamības funkcijas metodi

3. marts, 2017

10:00 - 13:00
Visvalža ielā 4a, 402.telpa

Diskusija "Prioritārā tēma "LETONIKA, DIASPORA UN STARPKULTŪRU KOMUNIKĀCIJA". LU Prioritārās pētniecības tēmas pirmā gada darba rezultāti un turpmākā virzība" Norāde
Starpdisciplināri
Vadītājs Ilze Rūmniece

Darbseminārā domu apmaiņu veido: Dace Balode (TF), Ella Buceniece (FSI), Laima Geikina (TF), Guntis Gerhards (LVI), Juris Grigorjevs (LaVI), Aija Jansone (LVI), Andra Kalnača (HZF), Valda Kļava (VFF), Ralfs Kokins (TF), Nils Konstantinovs (TF), Ojārs Lāms (HZF), Sanda Rapa (LaVI), Ilze Rūmniece (HZF), Jolanta Stauga (HZF), Jana Taperte (LaVI), Valdis Tēraudkalns (TF), Antonija
Vilcāne (LVI), Vanda Visocka (VFF)

Jautājumu loks:
- Humanitāru pētījumu pienesums
- Starpdisciplinaritātes attīstīšanas iespējas
- Jaunas sadarbības formas
- Jauno pētnieku iesaiste
- Pētniecības rezultātu pieejamība plašākai sabiedrībai

9. marts, 2017

10:00 - 18:00
Visvalža ielā 4a, 214.telpa

Sekcijas sēde "Prioritārā tēma "LETONIKA, DIASPORA UN STARPKULTŪRU KOMUNIKĀCIJA. Humanitārā doma – valoda, teksts, kultūra". LU HZF Rusistikas un slāvistikas nodaļas sekcijas sēde "Globālie un lokālie procesi slāvu valodās, literatūrā un kultūrā: Latvijas Universitātes jubilejai"" Norāde
Starpdisciplināri
Vadītāji: Ludmila Sproģe, Nataļja Šroma, Tatjana Barišņikova, Iveta Narodovska

Darba valoda - latviešu un krievu

NataļjaVeršiņina (Pleskavas Valsts Universitāte, Krievija)
Livonijas tēma A.Puškina 1830. gadu darbos

Marija Cimborska-Ļeboda (Marijas Kirī-Sklodovskas Universitāte, Ļubļina, Polija)
„Skūpstu vārdu smaržojošais skaistums”: Fjodora Sologuba dzejas „ķermeniskais vilinājums” un „jūtu burvība”

Jevgēnijs Jablokovs (KZA Slāvistikas institūts, Maskava)
Šaha kods M.Bulgakova romānos

Darima Šarapova (Maskavas Valsts Universitāte, Krievija)
Bulvāra romāna poētikas ietekme F.Dostojevska daiļradē: „Pusaudzis”

Aleksandrs Medvedevs (Tjumeņas Valsts Universitāte, Krievija)
Sv. Asīzes Franciska tēla recepcija Sudraba laikmetā (V.Rozanovs, S.Duriļins, M.Prišvins)

Nataļja Mihaļenko (KZA Pasaules literatūras institūts, Maskava, Krievija)
Tiks precizēts

Ludmila Sproģe (Latvijas Universitāte)
„Gadu simti, gadu simti... un vairs nav spēka”: P.Piļskis un Z. Hippiusa 1930. gados

Alla Gromova (Maskavas pilsētas valsts universitāte, Krievija)
Dokumentālais un mītapoētiskais L.Zurova garstāstā „Ivans un Marja”

Valerijs Grečko (Kobes Universitāte, Japāna)
Primitīvisms un tā evolūcija krievu literatūrā

Polina Vorona (KZA Pasaules literatūras institūts, Maskava, Krievija)
Karnevāls kā sižetu veidojošs elements I.Zdaneviča romānā „Jūsma”

Sergejs Mihaļčenko (Brjanskas Valsts Universitāte, Krievija)
S.Franka lekciju turneja pa Latviju un Igauniju 1928. gada pavasarī (pēc nepublicētiem materiāliem)

Irina Juhnova (Ņižegorodskas Valsts Universitāte, Krievija)
A.Puškina „Pravietis” V.Nabokova un G.Gazdanova agrīnajā prozā

Rozanna Kurpniece (Latvijas Universitēte)
Leri (V.Klopotovska) „Rīdzinieces piezīmes un dienasgrāmatas”

Jūrijs Sidjakovs (Latvijas Universitāte)
Žurnāls „Ticība un Dzīve” (1923–1933)

Аnastasija Vedela (Latvijas Universitāte)
Angļu literatūra avīzē „Segodņa” (1920. gadi)

Dmitrijs Novohatskis (Neapolitāņu Universitāte „Orientale”, Itālija)
Mihaila Šiškina daiļrade un novatoriskuma tradīcija krievu literatūrā

Nataļja Šroma (Latvijas Universitāte)
„Neīstās sievietes”: eidžistiskie stereotipi mūsdienu krievu literatūrā

Аndrejs Gordins (Latvijas Universitāte)
Dmitrijs Merežkovskis Latvijas presē (1920.–1930. gadi)

Iveta Narodovska (Latvijas Universitāte)
N.Gumiļovs jaunākajos latviešu tulkojumos

Tamara Gogoladze (Gori Valsts Universitāte, Gruzija), Jeļena Hirseli (Tbilisi Valsts Universitāte, Gruzija)
S.Jeseņins gruzīnu tulkojumos kultūru dialoga aspektā (Džemals Indžija)

Tatjana Barišņikova (Latvijas Universitāte)
Kāds A.Mickeviča dzejolis krievu tulkojumos

Renāte Miseviča-Trilliča (Latvijas Universitāte)
Mūsdienu poļu literatūra krievu tulkojumos

Аlla Šeškena (Maskavas Valsts Universitāte, Krievija)
Dokumentālā proza slāvu literatūrā: tēmas un žanri

Valentina Škola (Berdjanskas Valsts Pedagoģiskā Universitāte, Ukraina)
Folkloras elementu transformācija 20. gs. pirmās trešdaļas slāvu dramaturgu daiļradē

Оlga Harlana (Berdjanskas Valsts Pedagoģiskā Universitāte, Ukraina)
Katastrofisma modeļi ukraiņu un poļu prozā starpkaru posmā

Kristina Voroncova (Jageloņu Universitāte, Krakova, Polija)
Klasiskās krievu literatūras tradīcijas 20.gs. otrās puses dzejā par Poliju

17:00 - 19:00
Lomonosova ielā 1a, 203. aud.

Sekcijas sēde "Mediji un politiskās komunikācijas procesi Latvijā" Norāde
Komunikācijas zinātne
Vadītājs Ojārs Skudra

1. Krēķis, Jānis
doktorants “NATO samita Varšavā lēmumu rāmējumi Latvijas un Krievijas politiskās elites pārstāvju publiskajos paziņojumos (2016.gada jūlijs- decembris)”
2. Pričins, Mārtiņš
doktorants “Stratēģiskās komunikācijas mērķi un uzdevumi Saeimu pārstāvošo politisko partiju naratīvos pirms 2017.gada pašvaldību vēlēšanām”
3. Skudra, Ojārs
Asoc.prof. “NATO, ES un Krievijas Federācijas attiecību rāmējumi žurnālu The Economist un Ir 2016.gada publikācijās”
4. Šķestere, Lāsma
maģistrante “Rīgas Domes deputātu uzskati par mediju varu politiskās dienaskārtības noteikšanas procesā”
5. Tetarenko, Anastasija
Doktorante “Drošībošanas teorētiskās pieejas un pētniecisko metodoloģiju piedāvājumi: Kanādas vadītā daudznacionālā bataljona kaujas grupas izvietošanas Latvijā gadījums”
6. Ulbina, Liene
maģistrante Latviešu kā valstsnācijas un krievu, ebreju etnolingvistisko kopienu elites pagātnes un nākotnes horizontu meistarnaratīvs LR pastāvēšanas 100. gadadienas priekšvakarā

10. marts, 2017

09:00 - 14:00
Lomonosova ielā 1a, 316. auditorija

Sekcijas sēde "Attīstības un inovācijas izpēte Latvijā" Norāde
Socioloģija
Vadītājs Baiba Bela

Tālis Tisenkopfs
Interaktīvas inovācijas un daudzaģentu projekti

Ilona Kunda
Sociālo un humanitāro zinātņu devumu identificēšana: teorētiskie un metodoloģiskie izaicinājumi

Vladislavs Volkovs
Starpetniskā komunikācija kā etnisko grupu identitāšu atzīšanas veids

Miķelis Griviņš, Anda Ādamsone-Fiskoviča
Lauksaimniekus ietekmējošie apstākļi un izvēlētās stratēģijas: divu Latvijas nozaru gadījumu analīze

Vineta Silkāne, Ilze Mote
Bikstīšanas loma asins donoru kustības veicināšanā

Kristīne Vībane
Insulta pratība insultu pārcietušo cilvēku ģimenes locekļu vidū

Līga Vinogradova, Anda Laķe
Vizuālās metodes tradīcijas pētniecībā

Ruta Ceple
Stratēģiskās komunikācijas (STRATCOM) efektivitātes mērīšanas indikatoru noteikšanas metodes

Mareks Niklass
Strādājošo nabadzība

Renārs Felcis
Privāto meža īpašnieku kooperācija kā sociālā inovācija

Elgars Felcis
Attīstības un inovācijas paradigmas maiņas nepieciešamība

Alanna K. Higgins
Teorētiskā un metodoloģiskā pieeja alternatīvo pārtikas iniciatīvu sociālās ekonomikas izpētē

10:00 - 14:30
Visvalža ielā 4a, 214.telpa

Sekcijas sēde "Prioritārā tēma "LETONIKA, DIASPORA UN STARPKULTŪRU KOMUNIKĀCIJA. Humanitārā doma – valoda, teksts, kultūra". LU HZF Rusistikas un slāvistikas nodaļas sekcijas sēde "Globālie un lokālie procesi slāvu valodās, literatūrā un kultūrā: Latvijas Universitātes jubilejai" Norāde
Folkloristika
Vadītāji: Ludmila Sproģe, Svetlana Pogodina

Darba valoda - latviešu un krievu

Irina Kovale-Fučilo (M.Riļska Mākslas zinātnes, folkloristikas un etnoloģijas institūts, Kijeva, Ukraina)
Mutvārdu un vēsturiskie naratīvi kā folkloristikas izpētes priekšmets: mūsdienu pieejas un sasniegumi Ukrainas un Krievijas zinātnē

Varvara Dobrovolska (Valsts Krievu folkloras centrs, Maskava, Krievija)
Krievu brīnumpasaka 1990.–2016.g. ierakstos: izzūdoša reālija vai jauna dzīve

Vera Survo (Helsinku Universitāte, Somija)
Par tekstila simbolu interpretācijas problemātiku

Eleonora Lassana (Viļņas Universitāte, Lietuva)
Tīmekļa „ieražu žanri” kā mūsdienu folkloristikas parādība

Antoņina Ļipatova (Uļjanovskas Valsts pedagoģiskā universitāte, Krievija)
Folkloras teksta variabilitātes tips, leģendas un teikas nošķīruma problēma

Svetlana Amosova (KZA Slāvistikas institūts, Maskava)
Austrumeiropas ebreju atceres prakšu tradīcijas un transformācijas

Svetlana Pogodina (Latvijas Universitāte)
Būdiņas, Amana ausis un Baigā nakts: ebreju kalendāro ieražu recepcija Latgalē

Jūlija Krašeņiņņikova (KZA Urālu zinātniskā centra Komi valodas, literatūras un vēstures institūts, Krievija)
Naratīvi par Komi Republikas dzelzs un rūdas rūpalu vēsturi

Аleksandrs Gurko (BNZA Baltkrievu kultūras, valodas un literatūras pētnieciskais centrs, Minska, Baltkrievija)
Plašsaziņas līdzekļu nozīme baltkrievu jaunatnes nacionālās identitātes veidošanā Baltkrievijas-Polijas-Lietuvas pierobežā 2000.–2010. gadā

Аleksandra Gurko (Vereščagina) (BNZA Baltkrievu kultūras, valodas un literatūras pētnieciskais centrs, Minska, Baltkrievija)
Mūsdienu reliģiskās tradīcijas baltkrievu laukos un to izpausme Baltkrievijas-Krievijas pierobežā

Irina Romaņenko (BNZA Baltkrievu kultūras, valodas un literatūras pētnieciskais centrs, Minska, Baltkrievija)
Mūsdienu Baltkrievijas-Krievijas pierobežas lauku ģimenes attīstības galvenās tendences

Nataļja Bunkeviča (BNZA Baltkrievu kultūras, valodas un literatūras pētnieciskais centrs, Minska)
Baltkrievijas Republikas latviešu un lietuviešu ēšanas tradīcijas

10:00 - 12:30
Visvalža ielā 4a, 215A.telpa

Sekcijas sēde "Prioritārā tēma "LETONIKA, DIASPORA UN STARPKULTŪRU KOMUNIKĀCIJA. Humanitārā doma – valoda, teksts, kultūra". LU HZF Rusistikas un slāvistikas nodaļas sekcijas sēde "Globālie un lokālie procesi slāvu valodās, literatūrā un kultūrā: Latvijas Universitātes jubilejai"." Norāde
Valodniecība
Vadītājs Renāte Miseviča-Trilliča

Darba valoda - latviešu un krievu

Jeļena Marinova (Ņižegorodskas Valsts Universitāte, Krievija)
Valodas inovācijas mūsdienu krievu valodā lingvistiskās aksioloģijas aspektā

Jeļena Marčenko (Latvijas Universitāte)
Par kādu mūsdienu krievu diskursa tendenci

Mariam Koberidze (Gori Valsts Universitāte, Gruzija)
Daži globalizācijas problēmjautājumi un starpkultūru komunikācija: gruzīnu un krievu valodas paralēles Niko Čubinašvili vārdnīcā

Nadežda Kopoloveca (Latvijas Universitāte)
Ekonomiskās krīzes metaforiskā modelēšana Latvijas un Čehijas politiskajā diskursā

Marija Rossihina (Ekonomikas Augstskola, Maskava, Krievija)
Tematiskās paralēles krievu skolas žargonā 19. un 21. gs.

Jūlija Gribera (Smoļenskas Valsts Universitāte, Krievija)
Jauni krāsu apzīmējumi krievu jauniešu slengā

Оlga Pļešikova-Siņicka (Pizas Universitāte, Itālija)
Profesionālo apakšvalodu mācīšanas aktualitāte krievu valodas apguves sistēmā: Pizas Universitātes pieredze

Аnna Lentovska (Pizas Universitāte, Itālija)
Krievu verbu akcionālā klasifikācija un tās ilustrēšana krievu valodas kā svešvalodas praktiskajās nodarbībās

14. marts, 2017

12:00 - 16:30
Zeļļu ielā 25

Sekcijas sēde "Padziļināta matemātikas mācīšana" Norāde
Matemātika un datorzinātnes
Vadītāji: Maruta Avotiņa, Agnese Šuste

Kalvis Apsītis
Decentralizēta tālmācības materiālu veidošana matemātikas olimpiādēm

Maruta Avotiņa
Ģeometrijas uzdevumi matemātikas olimpiādēs

Inese Boze
Cēsu apkaimes matemātikas konkursi skolēniem

Andrejs Cibulis
Pētniecības uzdevumi -⁠ skolas un ZPD līmenis

Sarmīte Čerņajeva
Radošuma sekmēšana matemātikā ārpusstundu mācību darba aktivitātēs

Juris Čerņenoks
Kombinatoriskās ģeometrijas problēmas skolēnu zinātniski pētnieciskajos darbos

Simona Klodža
Statistikas uzdevumi matemātikas sacensībās

Ilze Ošiņa
Praktiskā matemātika

Raitis Ozols
Par plaknes figūru izoperimetrisko koeficientu

Veneranda Spriņģe
Padziļināta matemātikas mācīšana: problēmas, to risinājumi un perspektīvas Līvānu novada skolās

Agnese Šuste
"Kis, kis, kis, nāc, vardīt ārā!" jeb matemātika vasaras nometnēs

23. marts, 2017

09:30 - 12:50
Kalpaka bulvārī 4, Rīgā, LU Humanitāro un sociālo zinātņu centra konferenču zāle

Sekcijas sēde "SOCIĀLĀS ZINĀTNES KOMUNIKĀCIJAS ZINĀTNE BIBLIOTĒKZINĀTNES UN INFORMĀCIJAS ZINĀTNES SEKCIJA1. apakšsekcija. Dzīves meistarība un informācijpratība" Norāde
Bibliotēkzinātne
Vadītāji: Daina Pakalna, Baiba Holma

Baiba Holma
Dzīves kvalitāte, meistarība un informācijpratība

Vita Zelče, Laura Ardava
Medijpratība

Līga Rasnača
Veselībpratība

Jānis Daugavietis, Anna Leiškalne
Kultūrpratīgie kultūrmeistari: Latvijas iedzīvotāju kultūras kompetenču pašnovērtējums

Daina Pakalna
Kā pētīt informācijpratību?

Liene Viļuma
Pozitīva mijiedarbības pieredze kā informācijpratību veicinošs faktors

Viesturs Zanders
Mācību grāmatu izdošana Latvijā (1918-1940)

Iveta Kalniņa
Informācijas privātums

Gita Rozenberga
Bibliotekāra kompetenču loma studiju un pētniecības veicināšanā

13:30 - 17:00
Kalpaka bulvārī 4, Rīgā, LU Humanitāro un sociālo zinātņu centra konferenču zāle

Sekcijas sēde "SOCIĀLĀS ZINĀTNES KOMUNIKĀCIJAS ZINĀTNE BIBLIOTĒKZINĀTNES UN INFORMĀCIJAS ZINĀTNES SEKCIJA2. apakšsekcija. Virtuāli - 24/7" Norāde
Komunikācijas zinātne
Vadītāji: Mārīte Saviča, Iveta Gudakovska

Mārcis Auziņš
Bibliometrijas "spožums un posts" zinātniskās darbības izvērtēšanā. “

Iveta Gudakovska
Virtuāla bibliotēka. Vai bibliotēka?

Ilga Rampāne
Atvērtība izglītībā un pētniecībā

Daina Gavare
Sociālo mediju ietekme kā viens no bibliotēku un sabiedrības sadarbības rādītājiem e-vidē

Aldona Volkova
E-resursu piedāvājums un pieprasījums LU personāla vērtējumā

Ilga Mantiniece
Latvijas Universitātes kultūrvēsturiskais mantojums digitālajās kolekcijās

Mārīte Saviča
Digitālā kolekcija “Rektors Ernests Felsbergs” kā Latvijas Universitātes pirmo darbības gadu izpētes avots

Gunta Jaunmuktāne
Dzejnieku Astrīdes un Ivara Ivasku arhīva digitalizācija

Māra Zirnīte
Melānija Vanaga un dzīvesstāstu video krājums

Maruta Jurjāne, Gunārs Bandēns
Filma “Rakstniece Melānija Vanaga” (režisore Maruta Jurjāne, operators Gunārs Bandēns)

29. marts, 2017

16:00 - 18:00
Lomonosova iela 1A, 420. telpa

Sekcijas sēde "LIVINGMEMORIES" (Dzīve kopā ar sarežģītām atmiņām un identitātēm). Programmas ERA.NET RUS PLUS programmas projekta "LIVINGMEMORIES" sēde" Norāde
Sociālās zinātnes
Vadītājs Vita Zelče

Vita Zelče
Atmiņas klusuma prakse

Laura Ardava
Uz trīsdesmitās gadskārtas sliekšņa: Latvijas Trešās atmodas sociālās atmiņas un komemorācijas diskurss medijos (1988-2017)

Didzis Bērziņš
Intelektuāļi un holokausta sociālās atmiņas attīstība Latvijā

Jurijs Ņikišins
Latvijas etnolingvistisko kopienu viedokļi par 20. gs. vēsturiskajiem notikumiem: Kopīgais un atšķirīgais

Zane Radzobe
Atceroties ikdienišķo: Atmiņas par 20. gs. Latvijas teātra režiju jaunākās paaudzes skatījumā

Sanita Burķīte
Bailes pierobežā (tiks precizēts)

Aija Rozenšteine
Baiļu radītais klusums padomju Latvijas kino

Skaidrīte Lasmane
Eduards Bērziņš starp glorifikāciju un kultūras traumu