Papildu prasības:

Nr.p.k. Doktora studiju programma Papildu prasības (papildus obligātajai dokumentu kopai iesniedzamie dokumenti vai prezentācijas sagatavošana)
1. Cilvēkfaktors, drošība darbā un arodveselība Nav noteiktas
2. Dabaszinātnes  
2.1. Dabaszinātnes (Bioloģija) Nav noteiktas
2.2. Dabaszinātnes (Fizika un astronomija) Nav noteiktas
2.3. Dabaszinātnes (Materiālzinātne) Nav noteiktas
2.4. Dabaszinātnes (Zemes zinātnes, fiziskā ģeogrāfija un vides zinātnes) Nav noteiktas
2.5. Dabaszinātnes (Sociālā un ekonomiskā ģeogrāfija) Nav noteiktas
2.6. Dabaszinātnes (Ķīmija) Nav noteiktas
3. Datorzinātnes un matemātika  
3.1. Datorzinātnes un matemātika (apakšprogramma Datorzinātne un elektronika ar specializāciju datorzinātnē un informātikā) Nav noteiktas
3.2. Datorzinātnes un matemātika (apakšprogramma Datorzinātne un elektronika ar specializāciju elektrotehnikā, elektronikā, informācijas un komunikācijas tehnoloģijās)
3.3. Datorzinātnes un matemātika (apakšprogramma Matemātika) Nav noteiktas
4. Ekonomika un uzņēmējdarbība  
4.1. Ekonomika un vadība Papildus obligātajai dokumentu kopai sagatavot un iesniegt pretendenta motivācijas vēstuli un divas apakšnozares jomas pārstāvju rekomendācijas
4.2. Ekonomika un vadība (Angļu valodā)  
4.3. Izglītības vadība Nav noteiktas
5. Filozofija Papildus obligātajai dokumentu kopai sagatavot un iesniegt pretendenta motivācijas vēstuli un īpaša parauga promocijas darba tēmas pieteikuma veidlapu
6. Izglītības zinātnes Papildus obligātajai dokumentu kopai sagatavot un iesniegt pretendenta motivācijas vēstuli
7. Medicīna un veselības zinātnes Papildus obligātajai dokumentu kopai sagatavot Powerpoint prezentāciju par izvēlēto pētījumu, kas jāprezentē iestājpārbaudījumā 04.09.2024.
8. Psiholoģija Nav noteiktas
9. Sociālās zinātnes Nav noteiktas
10. Teoloģija un reliģijpētniecība Nav noteiktas
11. Tiesību zinātnes Īpaša parauga promocijas darba tēmas pieteikuma veidlapa
12. Valodu un kultūru studijas Īpaša parauga promocijas darba tēmas pieteikuma veidlapa
13. Vēsture un arheoloģija Nav noteiktas