• Aizpildīta noteikta parauga veidlapa
  • Personu apliecinoša dokumenta kopija, vienlaikus uzrādot oriģinālu, kurā skaidri salasāms vārds, uzvārds un personas kods
  • Iepriekšējās izglītības dokumenta un tā pielikuma kopija, vienlaikus uzrādot oriģinālu
  • Dzīvesgājuma apraksts (CV), ietverot publicēto darbu un citu zinātnisko aktivitāšu aprakstu
  • Rekomendācija studijām doktorantūrā (ja ir) *
  • Promocijas darba tēmas pieteikums; veidlapa
  • Kopā ar iespējamo zinātnisko vadītāju sagatavots un abu personu parakstīts izvēlētā darba pamatojums un iestrāde; 
  • Akadēmiskās informācijas centra izziņas par izglītības dokumenta akadēmisko atzīšanu Latvijā kopija, vienlaikus uzrādot oriģinālu, ja iepriekšējā izglītība iegūta ārvalstīs
  • Reģistrācijas naudas (30 EUR) maksājuma čeks (saņemams Raiņa bulv. 19, Informācijas centrā)
  • Dzīvesgājuma apraksts (CV), ietverot publicēto darbu un citu zinātnisko aktivitāšu aprakstu – paraugs

Papildu prasības:

Ekonomikas un uzņēmējdarbības DSP pretendenti iesniedz motivācijas vēstuli un divas apakšnozares jomas pārstāvju rekomendācijas
Dabaszinātņu (ģeoloģijas) DSP pretendenti iesniedz motivācijas vēstuli
Izglītības zinātņu DSP pretendenti iesniedz tēmas pieteikuma izklāstu līdz 5 lpp. un pretendenta motivācijas vēstuli
Medicīnas un veselības zinātņu DSP pretendenti sagatavo PowerPoint prezentāciju par plānoto promocijas darbu (prezentācija nedrīkst pārsniegt 7 min.)