Jauno biologu skola (JBS) ir izglītojošu pasākumu kopums skolēniem, kuras mērķis ir veicināt skolēnu interesi par bioloģiju kā zinātni un nākotnes virzienu, dot iespēju papildināt savas zināšanas un iegūt arī ieskatu bioloģijas studenta dzīvē.

Dalībnieki

JBS piedalīties ir aicināts ikviens 10.-12. klašu skolēns, kurš jūt interesi par dabu un dzīvajām radībām - gan ar aci redzamām, gan mikroskopiskām. Var piedalīties arī jaunāki skolēni, ja ir entuziasms un interese, taču jārēķinās ar vidusskolas līmeņa uzdevumiem. Pasākumam var pievienoties arī sezonas vidū vai atsevišķi tikai uz kādu īpaši interesējošu kārtu.

Organizatori

Pasākuma galvenie organizatori ir LU Bioloģijas fakultātes dažāda studiju līmeņa studenti. JBS organizatoru pulkā var pievienoties arī citu fakultāšu vai universitāšu studenti, kam bioloģija ir sirdslieta. Praktisko darbu vai lekciju vadīšanai bieži tiek pieaicināti pasniedzēji, dažādu institūtu pārstāvji un jomas speciālisti, lai nodrošinātu kvalitatīvas un piesaistošas nodarbības.

Norise

Pasākums tiek rīkots 6 reizes mācību gadā. Katra kārta tiek veltīta kādai no bioloģijas jomām – botānikai, zooloģijai, mikrobioloģijai u.c. Nodarbības notiek konkursa veidā, to laikā skolēni izpilda dažāda veida testus, uzdevumus, klausās lekcijas un piedalās laboratorijas darbos. Katras kārtas, kā arī sezonas beigās tiek apbalvoti cītīgākie dalībnieki katrā klašu grupā. Pasākums dod arī īpašu iespēju tieši 12. klašu skolēniem - iegūstot godalgotu vietu JBS sezonas kopvērtējumā, 12. klašu skolēni saņem priekšrocību, iestājoties LU Bioloģijas fakultātē.

 

Jauno biologu skolas galvenā organizatore

Vineta Vērpēja