Jauno biologu skola (JBS) ir izglītojoši izklaidējošs pasākums 9. – 12. klašu skolēniem. JBS piedalīties ir aicināts katrs skolēns, kurš jūt interesi par dabu un dzīvajām radībām (ar aci redzamām un mikroskopiskām), un kurš vēlas zināt vairāk, nekā tiek stāstīts bioloģijas stundās. JBS organizatori ir studenti, tādēļ pasākuma gaisotne ir brīva. JBS mērķis ir paplašināt skolēnu zināšanas bioloģijā, radīt interesi par bioloģijas zinātni, uzlabot skolēnu panākumus olimpiādēs un veidot priekšzināšanas studijām Bioloģijas fakultātē. Turklāt JBS ir laba iespēja iepazīties ar līdzīgi domājošajiem, skatīt vaigā ļaudis, kas studē bioloģiju, un iegūt informāciju par studijām un pētniecību no pirmajām personām.

JBS nodarbības notiek četrreiz mācību gadā. Katra nodarbība ir veltīta kādai bioloģijas apakšnozarei: zooloģijai un sistemātikai, šūnu, molekulārajai un mikrobioloģijai, cilvēka un dzīvnieku fizioloģijai un botānikai un ekoloģijai. Nodarbības notiek konkursa veidā, tās laikā skolēni izpilda dažāda veida testus un uzdevumus. Katras nodarbības beigās tiek apbalvoti uzvarētāji klašu grupās. Pēc nodarbības kāds no organizatoriem lasa lekciju, kuras temats ir saistīts ar nodarbības tēmu. 

Vairāk informācijas