Dienas programma

11.00 Fakultātes prezentācija un dekāna uzruna 

12.00 BSP  "Ķīmija" prezentācija (Jānis Švirksts)

13.00 BSP  "Darba aizsardzība / Arodveselība un drošība darbā" prezentācija (Iveta Daugule)

14.00  ĶF studentu pašpārvaldes prezentācija

15.00 Interesantā lekcija “Ceļš no vidusskolēna līdz zinātniekam”

16.00 ĶF studentu pašpārvaldes prezentācija

 

Dodies uz Ķīmijas fakultāti: