Latvijas Universitātes (LU) Ķīmijas fakultāte (ĶF) ir ķīmijas akadēmiskās un profesionālās izglītības centrs, kurā studenti mācās, lai kļūtu par profesionāliem ķīmiķiem, darba aizsardzības speciālistiem vai dabaszinātņu un matemātikas skolotajiem.

LU ĶF par docētājiem strādā augsti kvalificēti zinātnieki, pētnieki un nozaru speciālisti. Fakultātei ir izveidots plašs sadarbības tīkls ar vadošajiem zinātniskajiem institūtiem un rūpniecības uzņēmumiem Latvijā, kas jau studiju laikā studentiem sniedz iespēju būt ciešā sasaistē ar nozares profesionāļiem un aktīvi piedalīties modernu zinātnisko pētījumu veikšanā.

Fakultāte piedāvā vairākas studiju programmas: ķīmijas bakalaura un maģistra studiju programmas, kuras ieguvušas Eiropā atzītas kvalitātes zīmes – 2012. gadā “Eurobachelor in Chemistry ” un 2017. gadā arī “Euromaster in Chemistry”.

Fakultātes studentiem ir pieejamas arī plašas iespējas studēt “Erasmus” apmaiņas programmās  un praktizēties vairāk nekā 20 valstīs.

Studentu dzīve fakultātē ir īpaši aizraujoša –  studenti organizē visdažādākos pasākumus, no kuriem plašu atzinību guvušas sporta dienas, „Volejbola nakts”, dažādi eksperimentu šovi, balles un, protams, tradicionālās „Ķīmiķu dienas”, kas jau tiek atzīmētas vairāk nekā 50 gadus. 

Dekāns

Doc. Jāzeps Logins