Dienas programma

11.00 Bioloģijas studiju programmas prezentācija + jautājumi

12.00 Biotehnoloģijas studiju programmas prezentācija + jautājumi

13.00 Studējošo pašpārvaldes prezentācija + jautājumi

14.00 Prezentācija "Pašpārvaldes biedri zinātnē" + informācija par katedrām un studijām

15.00 Prezentācija "Studenta dzīve Bioloģijas fakultātē" + Kahoot ar interesantiem bioloģijas faktiem

16.00 Studējošo pašpārvaldes prezentācija + jautājumi


Dodies uz Bioloģijas fakultāti: