Bioloģijas fakultāte piedāvā augstāko akadēmisko izglītību bioloģijā bakalaura, maģistra un doktora studiju programmās. Kopš biologu sagatavošanas pirmsākumiem Latvijas Universitātē ir pagājuši 85 gadi. Šajā laikā ir mainījies gan fakultātes nosaukums un struktūra, gan tās atrašanās vieta. Visus, kuri ir studējuši bioloģiju, vieno vēlme izprast visu dzīvo, kā arī biologa gars, kas tiek paņemts līdzi no bioloģijas studijām.

Video

Dekāna p.i.

Asoc.prof. Līga Ozoliņa-Molla