Latvijas Universitāte sadarbībā ar Baltijas jūras reģiona valstīm uzsākusi INTERREG Baltijas jūras transnacionālās sadarbības programmas 2014.–2020. gadam projekta „Smart-up BSR viedās specializācijas stratēģijas ieviešanas plāns Baltijas jūras reģionā, organizējot inovāciju centrus (Smart-up BSR)/ “Smart-up BSR Improving Smart Specialisation Implementation  in the Baltic Sea Region through Orchestrating Innovation Hubs (Smart-up BSR)”” īstenošanu. Projekta vadošais partneris „Aalto University” (Zviedrija). Projekta mērķi:
  • veicināt sadarbību starp Baltijas jūras reģiona valstīm, organizējot un attīstot jau esošos inovāciju centrus;
  • sadarbojoties ar politikas veidotājiem un Eiropas Komisijas Reģionu komiteju, aktualizēt Baltijas jūras reģiona valstu  problēmjautājumus, realizējot kopīgus  pētījumus un inovatīvu produktu izstrādi;
  • nodrošināt inovāciju sistēmas dalībnieku pieredzes apmaiņu, paplašināt zināšanas  valstu viedās specializācijas stratēģijas jomās un sadarbību inovatīvu produktu un pakalpojumu izstrādē.
Projekta īstenošanas laiks 01.10.2017.–30.09.2020. Projekta komanda: Gunta Rača Dace Tola Evija Jaņēviča