PROJEKTS "„Baltijas jūras reģionā harmonizēts studiju saturs aprites ekonomikā un resursu efektīvā izmantošanā" (angliski: „Creating aligned studies in Resource Efficiency (Crea-RE)") mērķis ir izstrādāt studiju kursu par aprites eknonomiku un resursu efektīvu izmantošanu dažādām studiju programmām.
Baltijas jūras reģiona valstīs ir augsta nepieciešamība attīstīt aprites ekonomiku. Tā ir salīdzinoši jauna, bet ļoti sarežģīta problēma. Vairākas Baltijas jūras reģiona valstis ir ieguvušas ievērojamu pieredzi ilgtspējīgu enerģētikas risinājumu un videi draudzīgu tehnoloģiju izstrādē dažādās jomās, taču joprojām pastāv lielas atšķirības starp sociālekonomisko attīstību un ilgtspējīgas prakses īstenošanu. Sadarbojoties Lahti Lietišķo zinātņu universitātei (Lahti University of Applied Sciences, Somija), Jēvles Universitātei (University of Gävle, Zviedrija), Sanktpēterburgas Informācijas tehnoloģijas, mehānikas un optikas valsts universitāte (ITMO) un LU, šī problēma tiek risināta. Svarīgākās projekta aktivitātes un sasniedzamie rezultāti:
•    Tiks izstrādāts mācību saturs, ko varēs izmantot augstākajā izglītībā;
•    Tiks izveidota platforma, kur materiāli tiks publicēti un būs studentiem pieejami;
•    Tiks īstenota inovatīva sadarbība starp uzņēmumiem un augstskolām, studentiem arī nodrošinot iespējas iepazīties ar  darba iespējām. Projekta aktivitāšu īstenošana radīs studentiem un uzņēmumiem visaptverošu priekšstatu par resursu efektivitāti un aprites ekonomiku. Vadošais partneris: Somija. Lahti Lietišķo zinātņu universitāte (LAHTI)
Projekta dalībvalstis: Somija, Latvija, Zviedrija
Kopējais budžets: 414 000 eiro
Latvijas partneri: Latvijas Universitāte
Latvijas Universitātes budžets: 93 400 eiro.
Plānotais projekta īstenošanas laiks: 1.3.2018 – 30.11.2020
Projekta mājas lapa: https://creareproject.wordpress.com/