Latvija. Pārskats par tautas attīstību 2012./2013

Projekta vadītājs: Jānis Ikstens

Projekts sniedz uz teoriju un socioloģiskiem datiem balstītu analīzi par sabiedrībai ļoti aktuālo nācijas ilgtspēju un nacionālo identitāti.