Saules sistēmas mazo ķermeņu un Saules masas zvaigžņu evolūcijas beigu stadijas pētījums

Projekta vadītājs: Dr. phys. Ilgmārs Eglītis

 1. Veikta divu ļoti metālnabadzīgu, unikālu oglekļa zvaigžņu V Ari un V1469 Aql augstas izšķirtspējas spektru analīze, kas iekļāva sekojošus apakšpunktus:

  a.       Tika apstrādāti ar Ziemeļvalstu Optisko Teleskopu (NOT) iegūtie augstas izšķirtspējas spektri (R=67000). Veikta spektru attēlu redukcija, viļņu garumu kalibrācija un divdimensionālā spektra ekstrakcija, kontinuuma normalizācija.
  b.      Tā kā oglekļa zvaigžņu spektros ir bagātīgs molekulārais absorbcijas spektrs, tad klasiskās ķīmiskā sastāva analīzes metodes nav pielietojamas šādām zvaigznēm. Lai veiktu ķīmiskā sastāva analīzi svarīgi bija izmantot spektru sintēzes metodi, izmantojot kvalitatīvus spektrāllīniju sarakstus. Šādi saraksti tika izveidoti izmantojot jaunākos datus par atomu un jonu spektrāllīnijām no VALD, DREM un NIST datubāzēm, kā arī pēdējām zinātniskajām publikācijām par līniju parametru laboratorijas mērījumiem. Molekulu spektrāllīniju saraksti CO,C2, CN, CH, MgH, SiH, NH, SiO molekulām tika apkopoti no Kurucz datubāzes, Jorgensena SCAN datubāzes un O. Zamoras kompilācijas, kas ir patreiz precīzākie spektrāllīniju saraksti šīm molekulām.
  c.       Izveidotais līniju saraksts tika aprobēts sintezējot Saules un Arktura spektrus.
  d.      Ķīmiskā sastāva aprēķināšanai tika izmantoti ATLAS9 plakanparalēlie atmosfēras modeļi, ar termodinamiskā līdzsvara aproksimāciju. Šāda tipa modeļi ir vairāk piemēroti Saules tipa zvaigznēm, taču kā parādīja aprēķinu rezultātu salīdzinājums ar citu autoru slēdzieniem, modeļa izvēle nav radījusi sistemātiskas novirzes. Vienīgā ietekme ir lielāka standartnovirze vidējai koncentrācijai, jo mērījumu izkliede ir lielāka ar šādu modeli. Ar 3D atmosfēru modeli būtu panākama precīzāka koncentrāciju noteikšana.
  e.       Lai atrastu koncentrācijas ķīmiskajiem elementiem, īpaši s- un r-procesa elementiem, tika rūpīgi pārbaudīti spektra apgabali ar katram elementam raksturīgajām līnijām. Gadījumā, ja ar novēroto spektru standarta zvaigznēm (Saule un Arkturs) radās atšķirības no sintezētā spektra, tika „mākslīgi” pievienotas Fe I līnijas, lai panāktu labāku sintezētā spektra saskaņu ar standartzvaigžņu spektriem. Šāda metode tiek bieži pielietota, jo tā neienes kļūdu mērījumos un atvieglo koncentrācijas mērīšanu.
  f.        Aprēķinu rezultātā konstatēts, ka abas zvaigznes ir ļoti metālnabadzīgas ([Fe/H] = -2). Tas ir aukstas un retinātas (Teff = 3500K, logg = 0).
  g.       Abām zvaigznēm konstatēts neliels s-procesa elementu bagātinājums.
  h.       Zvaigznei V Ari [s/Fe] ≈ +1,30. Konstatēts arī svina bagātinājums (+1,2 dex), kas ir ļoti interesants fakts. Paaugstināta svina koncentrācija var būt saistīta ar ļoti blīvu neitronu plūsmu, kas pastāvēja s-procesa norises laikā, vai arīar ļoti ilgstošu s-procesa darbību.
   
 2. Viekti Saules sistēmas mazo ķermeņu novērojumi (iegūti 73 Šmita teleskopa uzņēmumi), atklāts viens asteroīds, viena komēta, precizētas 337 asteroīdu un vienas komētas orbītas.
 3. Nostiprināti asteroīda Nr.284984 orbītas elementi un IAU (International Astronomical Union) apstiprinājusi Baldones observatorijas virzīto priekšlikumu par nosaukumu "Ikaunieks".