ESF apakšaktivitāte 1.2.1.2.3. "Vispārējās izglītības pedagogu kompetences paaugstināšana un prasmju atjaunošana"

  • Inovatīva un praksē balstīta pedagogu izglītības ieguve un mentoru profesionālā pilnveide
     
  • Latviešu valodas, literatūras un bilingvālo mācību pedagogu profesionālās kompetences pilnveide