Atbalsts doktora studijām Latvijas Universitātē 2

Projekta „Atbalsts doktora studijām Latvijas Universitātē - 2”
Vienošanās Nr. 2011/0054/1DP/1.1.2.1.2/11/IPIA/VIAA/002
LU reģistrācijas Nr. ESS2011/131

  • Mērķstipendijas konkursa rezultāti zinātniskā grāda pretendentiem 2013. gada novembrī
  • Mērķstipendijas konkursa rezultāti zinātniskā grāda pretendentiem 2013. gadā
     
  • Mērķstipendijas konkursa rezultāti zinātniskā grāda pretendentiem 2012. gadā