Eiropas Reģionālās attīstības fonds

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) mērķis ir stiprināt ekonomisko un sociālo kohēziju Eiropas Savienībā, izlīdzinot atšķirības tās reģionu vidū.

Eiropas Reģionālās attīstības fonds koncentrē savus ieguldījumus dažās galvenajās prioritārajās jomās. To dēvē par tematisku koncentrēšanu. Minētās jomas ir šādas:

  • inovācija un pētniecība;

  • digitālā programma;

  • atbalsts maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU);

  • ekonomika ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni.

Šīm prioritātēm piešķirto ERAF līdzekļu apjomu nosaka reģiona kategorija.