Projekta nosaukums: Alumīnija sakausējuma stieples iegūšana ar elektromagnētisku metodi 3D drukas pielietojumiem.

Projekta identifikācijas numurs: KC-PI-2017/78

Projekta īstenošanas termiņš: no 29.01.2018. līdz 28.07.2018. (6 mēneši)

Projekta kopējais finansējums: 25 000,00 euro, no kuriem atbalsta finansējuma apmērs (90%): 22 500,00 euro, LU finansējums (10%): 2 500,00 euro.

Projekta zinātniskais vadītājs: LU Fizikas institūta vadošais pētnieks Andris Bojarevičs

Projekta administratīvais vadītājs: Gints Rieksts, e-pasts: gints.rieksts@lu.lv

Projekta mērķis – radīt iekārtas laboratorijas prototipu nepārtrauktai jaunu, nanodaļiņu stiprinātu vieglo metālu sakausējumu maza diametra stienīša nepārtraukta cikla ražošanai. Stienīša velcēšanas procesā iegūstama stieple, kura šobrīd neeksistē, lai realizētu “Layering Manufacturing technique”.

Projekta īss kopsavilkums:

Projektā tiek piedāvāts izveidot nepārtrauktās liešanas iekārtu Al-Mg-Sc un līdzīgiem alumīnija sakausējuma 6-10 mm stienītim, un tā pārstrādei par stiepli nepārtrauktā procesā. Šāda stieple ir izejmateriāls pašlaik ļoti aktuālai tehnikas nozarei-3D metāla drukāšanai. Šī tehnika ļauj veidot sarežģītas detaļas ar minimālu atgriezumu daudzumu. Aktivitāšu rezultātā iegūtā stieple, paredzēta sarežģītu struktūru veidošanai uz lielas plāksnes. Šādai tehnoloģijai ir liels potenciāls auto un avio industrijā, kur vairums korpusa detaļu ir tieši šāda veida. Šādām detaļām ir būtiskas priekšrocības attiecībā pret alternatīvām, kas ir piemetināšana vai pieskrūvēšana pie plāksnes.

Projekta galvenie rezultāti:

1) Tehniski ekonomiskā priekšizpētes izstrāde;

2) Komercializācijas stratēģijas izstrāde.

Projekta izpilde uz 30.05.2018.:

Projekta ietvaros ir izsludināts konkurss (ID Nr. LU 2018/14_ERAF) uz  Komercializācijas stratēģijas un TEP izstrādes pakalpojumiem. Uz esošo brīdi ir noslēgti pakalpojuma līgumi ar pakalpojuma sniedzēju, kuri jau uzsākuši veiksmīgu sadarbību ar LU FI personālu TEP izstrādē- gan tiekoties klātienē, gan attālināti uzsākuši sagatavot nepieciešamās sadaļas. LU FI personāls aktīvi ir sākuši pētīt un papildināt zinātniska rakstura informāciju par tehnoloģiju un to pielietojumu, apzināt potenciālos riskus tehnoloģiju izstrādē un ieviešanā ( vājās un stiprās puses), apkopo tehnoloģijas galvenos darbības principus, u.c. informāciju, lai sagatavotu TEP un tā pamatojošo dokumentāciju.

Projekta izpilde uz 31.07.2018.:

Projekta ietvaros ir sagatavots projekta dokumentācijas kopums, kas ietver lielu apjoma datu, zinātniskās informācijas, tehnoloģijas analīzes un  strukturētu informācijas apkopojumu. Projekta dalībnieki dokumentus izstrādājuši sadarbībā ar SIA “Inovatīvās Konsultācijas” un SIA “IRB” apvienību, ietverot tajos projekta galvenos plānotos rezultātus- Tehniski ekonomiskā priekšizpēti,  Komercializācijas stratēģiju un Komercializācijas pasākuma plānu. Visi dokumenti iesniegti LIAA, lai ārvalstu eksperti varētu izvērtēt esošās tehnoloģijas komercializācijas potenciālu.

Projekta izpilde uz 28.09.2018.:

28.09.2018.saņemts LIAA lēmums “Par projekta izvērtēšanu” un no ekspertu puses ir nolemts neatbalstīt projekta turpmāko īstenošanu, līdz ar to projekts ir noslēdzies ar TEP, KS un KPP izstrādi.