Projekta nosaukums - Neironu tīkli fleksīvo dabisko valodu apstrādei Projekta līguma numurs - 1.1.1.1/16/A/215 Projekta vadošais partneris – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „TILDE", Projekta sadarbības partneris - LU Projekta īstenošanas termiņš – 01.03.2017 – 31.10.2019 Projekta kopējais finansējums, LU daļa – Projekta kopējais finansējums – 690 672.13 EUR; LU daļa – 140 000 EUR Projekta zinātniskais vadītājs – prof. Juris Borzovs Projekta administratīvais vadītājs - Dace Mileika 
Projekta mērķis – pētīt, analizēt un novērtēt dažādus neironu tīklu algoritmus, lai atrastu piemērotākos risinājumus vairākiem nozīmīgiem valodas tehnoloģiju uzdevumiem rakstītā teksta apstrādē, runas tehnoloģijās, automatizētajā tulkošanā un cilvēka – datora saziņas modelēšanā. Projekta galvenie rezultāti (LU zinātniskās grupas ieguldījums projekta realizācijā): Tiks izpētītas: 1) metodes, kas neironu tīklus ļauj efektīvi izmantot fleksīvu valodu apstrādei, lai risinātu datu skrajuma, morfoloģiskās daudzveidības un apmācībai nepieciešamo resursu trūkuma problēmas; 2) gramatiskuma un sintaktisko konstrukciju saprotamība un pieņemamība dzimtās valodas lietotājiem; 3) metodes jaunu vārdu un vārdu savienojumu tulkojumu izguvei ar neironu tīklu palīdzību; 4) metodes zināšanu ieguvei no teksta.
Pēdējās izmaiņas veiktas