Iepirkumi projekta LV0044 „Vides zinātnes studiju satura attīstība un studiju materiālu izstrāde” vajadzībām, kas nesasniedz LR likumdošanā noteikto slieksni

Izsludināšanas datums

Iepirkuma priekšmets

Paredzamā līgumcena

Papildus informācija

12.01.2011.

Projekta LV0044 „Vides zinātnes studiju satura attīstība un studiju materiālu izstrāde” ietvaros organizētās paplašinātās projekta padomes sēdes, kas notiks 2011. gada 20. janvārī Latvijas Universitātē, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē, Alberta ielā 10, dalībnieku ēdināšana:

Pakalpojuma specifikācija:

 • Dalībnieku skaits ~ 10 personas;
 • Nepieciešamie pakalpojumi:
  • pusdienas (20.01.2011., 2 ēdieni, deserts, kafija, tēja, ūdens) (norādīt cenu vienam cilvēkam).
Ls 200,00

Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, Alberta iela 10, Rīga LV-1010, 101. kab.

Cita informācija par iepirkumu: janis.sire@lu.lv

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 19.01.2011. līdz plkst.10:00

01.10.2010.

Pamatreferāta sagatavošana un prezentēšana projekta LV0044 „Vides zinātnes studiju satura attīstība un studiju materiālu izstrāde” ietvaros organizētās starptautiskās konferencē „Tilti uz nākotni – izglītība ilgtspējīgai attīstībai kā izaicinājums augstākās izglītības reformai”, organizēšana 2010. gada 6. un 7. oktobrī Latvijas Universitātes Lielajā Aulā (6. oktobrī) un Senāta sēžu zālē (7. oktobrī) Raiņa bulvārī 19.

Pakalpojuma specifikācija:

 • pamatreferāta sagatavošana
 • prezentācijas sagatavošana
 • pamatreferāta prezentēšana konferencē 06.10.2010.

Ls 2000,00

Līgums par autoratlīdzību noslēgts ar Alan AtKisson, ietverot ceļa un uzturēšanās izdevumus

23.09.2010.

Projekta LV0044 „Vides zinātnes studiju satura attīstība un studiju materiālu izstrāde” ietvaros organizētās paplašinātās projekta padomes sēdes, kas notiks 2010. gada 30. septembrī Latvijas Universitātē, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē, Alberta ielā 10, dalībnieku ēdināšana:

Pakalpojuma specifikācija:

 • Dalībnieku skaits ~ 10 personas;
 • Nepieciešamie pakalpojumi:
  • pusdienas (30.09.2010., 2 ēdieni, deserts, kafija, tēja, ūdens) (norādīt cenu vienam cilvēkam).
Ls 200,00

Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, Alberta iela 10, Rīga LV-1010, 101. kab.

Cita informācija par iepirkumu: janis.sire@lu.lv

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz: 29.09.2010. līdz plkst.10:00

.