Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma Varbūtību teorija un statistika vidusskolā

Programmas mērķis un uzdevumi:

Programmas mērķis ir gan iepazīstināt ar jauniem terminiem, gan sniegt padziļinātas zināšanas varbūtību teorijas un statistikas jomā, kas nepieciešams vidusskolas skolotājiem aktuālā valsts vispārējās vidējās izglītības standarta realizācijā.
Uzdevumi:

  1. apskatīt galvenos terminus un jēdzienus šajā nozarē;
  2. pārskatīt svarīgāko šīs nozares terminoloģiju;
  3. parādīt varbūtību teorijas un statistikas saistību.

Programmas tēmas:

  1. Notikumi un kopas. Kombinatorikas elementi. Gadījuma (mainīgie) lielumi un to raksturlielumi.
  2. Dažādu diskrētu un nepārtrauktu gadījuma lielumu sadalījumu blīvuma un sadalījuma funkcijas. Lielo skaitļu likums un centrālā robežteorēma.
  3. Statistikā populācija, gadījuma izlases raksturlielumi un aprakstošā statistika. Vienkārša datu apstrāde programmā R.
  4. Korelācija un regresija.

Sīkāka informācija: skat. kursa aprakstu

Programmas apjoms: 12 akadēmiskās stundas

Programmas vadītājs: prof. Jānis Valeinis

Kontaktpersona: Māra Delesa-Vēliņa, tālr. 29662398

Kursu norises laiks: 25. februārī, 4., 11. un 18. martā, no plkst. 16.30 – 19.00

Kursu norises vieta: tiešsaistē, Microsoft Teams platformā

Pieteikšanās: elektroniski līdz 21. februārim (ieskaitot) Pieteikties

Izglītības dokuments: apliecība par pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas apguvi. Lai saņemtu apliecību, jāapmeklē visas kursu nodarbības.

Maksa vienam kursu dalībniekam – 45,00 EUR (ieskaitot PVN). Pēc pieteikuma apstiprināšanas, kursu dalībnieks slēdz līgumu ar Latvijas Universitāti par pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas apguvi un maksā mācību maksu veicot pārskaitījumu LU bankas kontā.

Piezīme: pārskaitījumā jānorāda kursu dalībnieka vārds, uzvārds, personas kods, FMOF kursi ”Varbūtību teorija un statistika vidusskolā”

Pieteikties