Erasmus+ sadarbība ar partnervalstīm

Erasmus+ programmas ietvaros Latvijas Universitāte sadarbojas ar vairākām augstskolām dažādās partnervalstīs (ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas).

Starptautiskā studentu un personāla mobilitāte starp programmas un partnervalstīm ir mobilitāte starp Erasmus+ programmas valstu un noteiktu Erasmus+ partnervalstu augstākās izglītības institūcijām.

Tā paredz gan studentu, gan pasniedzēju izejošo un ienākošo mobilitāti.

Mobilitātes dalībnieki

·         Studijām – LU studenti un studenti, kas reģistrēti partnervalsts augstākās izglītības iestādē, ar kuru projekta pieteicējam ir noslēgts starpinstitūciju līgums. Studijās var doties studenti, sākot no 2. studiju gada.

·         Docēšanai – LU akadēmiskais personāls.

·         Personāla apmācībai – LU personāls.

 

Mobilitātes brauciena ilgums

  • Studentu studiju mobilitāte: 312 mēneši; visi studiju cikli (jāņem vērā ierobežojumi konkrētiem reģioniem).
  • Docēšanas/personāla apmācības mobilitāte: 5 dienas2 mēneši (neskaitot ceļošanas dienas).
      • Docētājiem pasniegšanas aktivitāte - vismaz 8 stundas/nedēļā.

 Viena studiju cikla ietvaros (bakalaura studiju laikā, ieskaitot 1. līmeņa augstāko profesionālo izglītību jeb koledžas studijas, maģistrantūras, doktorantūras studijas) students var doties līdz 12 mēnešu ilgā studiju mobilitātē (šajā periodā tiek ieskaitīta arī Erasmus+ mobilitāte starp programmas valstīm, Mūžizglītības programmas laikā īstenotā mobilitāte un Erasmus Mundus studijas).

 

Starptautiskā mobilitāte dalībniekam finansē:

  • uzturēšanās izdevumus (individuālais atbalsts);
  • ceļa izdevumus (ņemot vērā Eiropas Komisijas attāluma kalkulatoru).
 

LU katru gadu piesakās dalībai Erasmus+ KA107 aktivitātēm, balstoties uz LU fakultāšu priekšlikumiem.

Vairāk informācijas par sadarbību ar partnervalstīm Erasmus+ programmā.