84. Andris Grīnfelds 2021
83. Andris Kangro 2021
82. Ilze Ivanova 2021
81. Juris Krūmiņš 2021
80. Audris Kalniņš 2021
79. Ilma Čepāne 2021
78. Uldis Vikmanis 2021
77. Rudīte Andersone 2021
76. Pēteris Zvidriņš 2019
75. Aivars Tabuns 2019
74. Nikolajs Ņečvaļs 2019
73. Maija Kūle 2019
72. Uldis Krastiņš 2019
71. Jānis Buls 2019
70. Laimute Balode 2018
69. Sigma Ankrava 2018
68. Skaidrīte Lasmane 2017
67. Valērijs Praude 2016
66. Grigorijs Oļevskis 2016
65. Roberts Muzis 2016
64. Jānis Valdmanis 2015
63. Aleksandrs Šostaks 2015
62. Ivars Lācis 2015
61. Žaneta Ilmete 2015
60. Emīlija Černova 2015
59. Juris Imants Aivars 2015
58. Dainuvīte Blūma 2014
57. Andris Broks 2013
56. Aīda Krūze 2013
55. Viesturs Vecgrāvis 2011
54. Andrejs Reinfelds 2011
53. Ingrīda Kramiņa 2011
52. Jurijs Kuzmins 2010
51. Veronika Bikse 2010
50. Andrejs Siliņš 2010
49. Andris Krūmiņš 2010
48. Irēna Žogla 2009
47. Andris Buiķis 2009
46. Uldis Raitums

2009

45. Zoja Čehlova 2008
44. Andrejs Bankavs 2008
43. Anna Kopeloviča   2007 
42. Edgars Meļķisis 2007
41. Artūrs Mauriņš 2006
40. Ivars Tāle 2006
39. Edvīns Šilters 2006
38. Ārija Karpova 2006
37. Valdis Ģirts Balodis 2004
36. Kārlis Šteiners 2003
35. Solveiga Miezīte 2003
34. Harijs Kalis 2003
33. Reinhards Dombrovskis 2002
32. Andris Sproģis 2002
31. Kārlis Počs 2002
30. Juris Zaķis 2002
29. Rihards Kondratovičs 2002
28. Uldis Viesturs 2002
27. Elmārs Grēns 2002
26. Rasma Garleja 2002
25. Ausma Špona 2002
24. Guntis Eberhards 2002
23. Ojārs Āboltiņš 2002
22. Alfrēds Polis 2000
21. Viktors Ivbulis 2000
20. Teodors Cīrulis 2000
19. Aivars Lorencs 2000
18. Gunārs Sermons 2000
17. Oļģerts Krastiņš 2000
16. Inta Freimane 1999
15. Jānis Anspaks 1999
14. Ļevs Sidjakovs 1999
13. Igors Puškarevs 1999
12. Uldis Sūna 1999
11. Jānis Porietis 1995
10. Imants Plotnieks 1994
9. Alberts Varslavāns 1994
8. Marta Rudzīte 1994
7. Vitolds Valeinis 1994
6. Dzidra Meikšāne 1993
5. Jakovs Beļčikovs 1993
4. Ilmārs Skārds 1993
3. Maksims Duhanovs 1993
2. Jāzeps Eiduss 1993
1. Georgs Libermanis 1992
 
2021. gads
251. Martins Bahmanis Bernes Universitātes un Oksfordas Universitātes profesors. Par izcilu zinātnisko darbību un veiksmīgu sadarbību ar Latvijas zinātniekiem.
2020. gads
250. Baiba Rivža

Latvijas Lauksaimniecības universitātes profesore. Par lielo ieguldījumu Latvijas Universitātes studiju kvalitātes nodrošināšanā un pētniecības attīstībā.

249. Valters Leals
(Walter Leal)

Hamburgas Lietišķo zinātņu universitātes un Mančestras Metropolitēna universitātes profesors. Par Latvijas Universitātes zinātnieku iesaisti starptautiskajā apritē un lielo devumu sabiedrībā nozīmīgu problēmu risināšanā.

248. Gregors Fogts-Špira (Gregor Vogt-Spira)

Filipa Morica universitātes profesors. Par ilggadīgu radošu akadēmisko sadarbību un atbalstu Latvijas Universitātes klasiskās filoloģijas atpazīstamībai Eiropas klasiskā mantojuma pētniecības vidē.

2019. gads
247. Irina Perfiljeva Ostravas Universitātes profesore. Par izciliem zinātniskiem sasniegumiem un nestriktās loģikas balstītu metožu attīstībā un ilggadēju, auglīgu Latvijas universitātes starptautiskās sadarbības un atpazīstamības veicināšanu šajā jomā.
246. Bernards Nake Leibnica Hannoveres Universitātes profesors. Par izcilu ieguldījumu inženierfizikālo pētījumu attīstībā un augstākās kvalifikācijas speciālistu sagatavošanā Latvijas Universitātē, par ilggadēju un ražīgu sadarbību tehnoloģisko procesu modelēšanā un sadarbības veicināšanu ar Eiropas industriju. 
245. Pauls Alberts Janmejs Pensilvānijas Universitātes profesors. Par izciliem sasniegumiem biofizikā, ilggadīgu sadarbību ar Latvijas Universitātes bioloģiskas izcelsmes materiālu mikroreoloģijā, mikroorganismu kurstīguma pētījumos, kā arī par intelektuālu un materiālu atbalstu Magnētisku mīkstu materiālu laboratorijas izveidošanā. 
244. Klauss Hermans Farncs Fogts Berlīnes Humbolta Universitātes profesors. par nopelniem otoringoloģijas attīstībā pasaulē un Latvijā, kā arī studiju pilnveidošanā otorinolaringoloģijā Latvijas universitātes Medicīnas fakultātē. 
243. Gintauts Dzemida Viļņas Universitātes profesors.  Par divdesmit gadu ilgu radošu un auglīgu sadarbību ar Latvijas Universitātes Datorikas fakultāti. tostarp kopīgi organizējot augsta līmeņa starptautiskas konferences un izdodot Web Science indeksētu žurnālu. 
2018. gads
242. Trevors Gārts Fennels Dienvidautrālijas Flindersa universitātes profesors. Par izcilu veikumu latviešu valodas un tās vēstures pētniecībā, par ilggadēju sadarbību ar Latvijas Universitāti latviešu agrīno gramatiku un vārdnīcu atpazīšanā, aprakstīšanā, izdošanā. 
241. Haralds Sverdrups Kohts Oslo un Akeršusas augstskolas profesors. Atzīstot lielo ieguldījumu Latvijas politikas zinātnes attīstībā, Latvijas Universitātes akadēmiskās un intelektuālās vides kvalitātes pilnveidošanā.
240. Regine Peržinski Pjēra un Marijas Kirī Parīzes Universitātes profesore. Par ilggadēju Latvijas un Francijas pētnieku sadarbības veicināšanu magnētisku mīkstu materiālu jomā un ieguldījumu Latvijas Universitātes jauno pētnieku sagatavošanā. 
2017. gads  
239. Ismails Serageldins

Aleksandrijas bibliotēkas direktors. Par Latvijas Universitātes starptautiskās sadarbības stiprināšanu izglītības, zinātnes un kultūras jomā. 

238. Guntars Gerbets Drēzdenes-Rossendorfas Helmholca centra Šķidrumu dinamikas institūta direktors. Par auglīgu sadarbību ar Latvijas Universitātes Fizikas institūtu 30 gadu garumā. 
237. Antuans Alemani Grenobles Nacionālā pētniecības centra direktors. Par ilggadēju magnetohidrodinamikas attīstības veicināšanu Latvijas Universitātē. 
2016. gads
236. Jozefs Otto Neuerts Fuldas Lietišķo zinātņu universitātes profesors. Par izcilu ieguldījumu Latvijas Universitātes stratēģijas īstenošanā - vadības zinātnes attīstībā, Latvijas Universitātes un Latvijas starptautiskās atpazīstamības un prestiža veicināšanā
235. Gerhards Štikels Manheimas Universitātes emeritus profesors, Eiropas nacionālo valodu institūciju federācijas prezidents. Par būtisku ieguldījumu valodas politikas jautājumu ekspretīzē un latviešu valodas popularizēšanā ES dalībvalstīs, kā arī sadarbību ar Latvijas Universitāti sociolongvistikas jomā
234. Bonifacs Stundža Viļņas Universitātes profesors. Par nozīmīgu ieguldījumu baltu valodu izpētē un popularizēšanā un ilggadēju sadarbību ar Latvijas Universitāti baltu valodniecības jomā
233. Karls Pajusalu Tartu Universitātes profesors. Par nozīmīgu ieguldījumu baltu un somugru valodu kontaktu izpētē un ilggadēju sadarbību ar Latvijas Universitāti somugristikas jomā
2015. gads
232. Klaus Jendroska Vācijas zinātnieks, Berlīnes Humbolta universitātes privātdocents. Par nopelniem neiroloģijas attīstībā pasaulē un Latvijā, par studiju pilnveidošanu Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātē
231. Marks Andrē Depāpe Lēvenes universitātes profesors. Par nozīmīgu ieguldījumu pedagoģijas zinātnes attīstībā Latvijas Universitātē un Latvijas Universitātes zinātniskā potenciāla popularizēšanā
2014. gads
230. Aksels Holvūts (Axel Holvoet) Viļņas Universitātes un Varšavas Universitātes profesors. Par starptautiski atzītiem pētījumiem latviešu un baltu valodniecībā un ilggadīgu zinātnisku sadarbību ar Latvijas Universitāti valodniecības jomā
229. Gunters Ludvigs Hūbers (Gunther Ludwig Huber) Eberharda Kārļa Tībingenas Universitātes profesors. Par izcilu ieguldījumu LU stratēģijas īstenošanā – pedagoģijas zinātnes attīstībā, Latvijas Universitātes un Latvijas starptautiskās atpazīstamības un prestiža veicināšanā
228. Samuels Gento Palacios (Samuel Gento Palacios) Nacionālās tālmācības universitātes (Spānija) profesors. Par izcilu ieguldījumu LU stratēģijas īstenošanā – pedagoģijas zinātnes attīstībā, Latvijas Universitātes un Latvijas starptautiskās atpazīstamības un prestiža veicināšanā
227. Volodimirs Jevtukhs Ukrainas Nacionālās M. Dragomanova Pedagoģijas universitātes profesors. Par nozīmīgu ieguldījumu pedagoģijas zinātnes un studiju programmu attīstībā Latvijas Universitātē
226. Olegs Vasileca (Olegas Vasilecas) Viļņas Ģedimina Tehniskās universitātes profesors. Par divdesmit gadu ilgu radošu un auglīgu sadarbību ar Latvijas Universitātes datoriķiem, tostarp kopīgi organizējot augsta līmeņa starptautiskas konferences
225. Ahto Kalja Tallinas Tehniskās universitātes profesors. Par divdesmit gadu ilgu radošu un auglīgu sadarbību ar Latvijas Universitātes datoriķiem, tostarp kopīgi organizējot augsta līmeņa starptautiskas konferences
224. Hele-Mai Hāva (Hele-Mai Haav) Tallinas Tehniskās universitātes profesore. Par divdesmit gadu ilgu radošu un auglīgu sadarbību ar Latvijas Universitātes datoriķiem, tostarp kopīgi organizējot augsta līmeņa starptautiskas konferences
223. Jānis Grundspeņķis Rīgas Tehniskās universitātes profesors. Par divdesmit gadu ilgu radošu un auglīgu sadarbību ar Latvijas Universitātes datoriķiem, tostarp kopīgi organizējot augsta līmeņa starptautiskas konferences
222. Alberts Čaplinskas (Albertas Čaplinskas) Viļņas Universitātes profesors. Par divdesmit gadu ilgu radošu un auglīgu sadarbību ar Latvijas Universitātes datoriķiem, tostarp kopīgi organizējot augsta līmeņa starptautiskas konferences
2013. gads
220. Jozefs Gruska Masarika Universitātes profesors. Par turpat vai pusgadsimtu ilgo ieguldījumu rietumu-austrumu zinātnisko kontaktu veidošanā, pasaulē pirmo monogrāfiju kvantu skaitļošanā, kā arī auglīgo sadarbību ar Latvijas Universitātes datoriķiem
219. Juris Hartmanis Kornela Universitātes profesors. Par celmlauža veikumu algoritmu sarežģītības teorijā, Rīgas kā Tjuringa balvas laureāta dzimtās pilsētas iezīmēšanu pasaules kartē, kā arī desmitiem gadu ilgo sadarbību ar Latvijas Universitātes datoriķiem
2012. gads
218. Fricis Sikstus Keks Lībekas universitātes profesors. Par nopelniem endokrinoloģijas attīstībā pasaulē un Latvijā, par studiju pilnveidošanu internajā medicīnā Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātē.
2011. gads
217. Johanness Karls Kaspars Beks Profesors
216. Hanss Johens Šīvers Alberta Ludviga Freiburgas universitātes profesors
2010. gads
215. Juhani Laurinkari Austrumsomijas Universitātes profresors
214.Otfrīds Hefe Tibingenas Universitātes profesors
213. Arne Carlsens Dānijas Aarhus Universitātes Dānijas Izglītības skolas direktors internacionalizācijas jautājumos, Vadošo izglītības institūciju alianses (IALEI) izpilddirektors, Āzijas un Eiropas Izglītības un pētniecības tīkla vadītājs, Dr.Phil.h.c.
212. Jānis Priedkalns Adelaides Universitātes profesors
211. Jānis Bubenko Zviedrijas Karaliskās Tehniskās augstskolas profesors
2009. gads
210. Kristaps Keggi Jēlas Universitātes profesors
209. Klauss Švābs Profesors. Pasaules Ekonomikas foruma Davosā dibinātājs un izpilddirektors
208. Pauls Valdens (1863. - 1957.) Profesors
207. Sers Jesajs Berlins (1909. - 1997.) Profesors
206. Klauss Garbers Profesors, Vācija
2008. gads 
205. Žans Klods Bakrī Parīzes Diderot Universitātes profesors
204. Kazuo Iwama  Kioto universitātes profesors
203. Anna Katerine Izāka Pizas universitātes profesore
2007. gads
202. Jozefs Helds Tībingenas Universitātes profesors
201. Rolands Verhe Gentes Universitātes profesors
2006. gads
200. Reins Rauds Tallinas Universitātes rektors, profesors
199. Jerkens Blomkvists Lundas Universitātes profesors
198. Tīts Reins Vītso Tartu Universitātes emeritētais profesors
197. Dirks Linovskis Rostokas Universitātes profesors
2005. gads
196. Aldona Paulauskiene Viļņas Universitātes profesore
2004.gads
195. Egils Vēverbrants Ročesteras Universitāte
194. Volframs Gerlihs Gīsenes Universitāte
193. Helmūts Vinters Gīsenes Universitāte
192. Madlēna Olbraita Bijusī ASV Valsts sekretāre
2003.gads
191. Hans Jurgens Vildbergs Eirofakultāte
190. Tomijs Linnejs Karolinskas institūts
189. Juris Dragūns Pensilvānijas Valsts universitāte
188. Artūrs Krpolijs Hamburgas Universitāte
187. Klāss Bergmanis Kaizerslauternas universitātes
2002.gads
186. Alens Gijo Francijas Nacionālais pētījumu centrs
185. Dīters Šulcs Leipcigas Universitāte
184. Bengts Oke Lennarts Bergmans Stokholmas Universitāte
183. Jirgens fon Ungerns-Šternbergs Bāzeles Universitāte
2001.gads
182. Dīters Jjohans Georgs Šneiders Klāgenfurtes Universitāte
181. Irmtraude Reslere Rostokas Universitāte
2000.gads
180. Andreass Kelletats Maincas Johana Gutenberga universitāte
179. Arnolds Reinke Dr.med.
178. Vaira Vīķe-Freiberga Latvijas Valsts prezidente
1999.gads
177. Verners Lahmanns Nirnbergas Universitāte
176. Barri Davids Lessers Dalhousie universitāte
175. Sune Svānbergs Lundas universitāte
174. Teodors Helbruge Minhenes Universitāte
173. Vāclavs Havels Čehijas Republikas prezidents
172. Sergio Villani Florences Universitāte
171. Anto Rauks Tallinas Tehniskā Universitāte
170. Vilfrīds Šlīters Minsteres Universitāte
169. Larss Jorans Odhams Stokholmas Universitāte
168. Henners Šīrenbeks Bāzeles Universitāte
167. Rainers Ekerts Ernsta Morica Arndta Universitāte Greifsvaldē
1998.gads
166. Renāte von Bardelebena Johanesa Gūtenberga Maincas Universitāte
165. Paulis Lazda Viskonsinas (Eu-Claire) Universitāte
164. Toivo Miljans Eirofakultātes dekāns
163. Federiko Majors UNESCO ģenerāldirektors
162. Egils Grīslis Monitobas Universitāte
161. Rolfs Martins Cinkernāgels Cīrihes Universitāte
1997.gads
160. Arpads Bogšs Pasaules Intelektuālā Īpašuma organizācija
159. Žans-Davids Eduards Avenels Evrī Universitāte
158. Pjērs Žiudiselī Universitāte Parīze I (Sorbonna)
157. Viljams B.Harisons, III Rietummičiganas Universitāte
156. Jānis Peniķis Indiānas South Bend Universitāte
155. Andris Auliciems Kvinslendas Universitāte
1996.gads
154. Edgars Dunsdorfs profesors (Austrālija)
153. Vilis Vārsbergs LU
152. Pēteris Roišs Dortmundas Tehniskā augstskola
151. Eberhards Zaidels Zīgenes Universitāte
150. Georgs Pauls Kreišmanis Sinsineti Universitāte
149. Alfrēds Mīlbauers Hannoveres Universitāte
1994.gads
148. Georgs Enģelis LU
147. Alise Laua LU
146. Ginters Bēms Johana Volfganga Gētes Universitāte
145. Solveiga Miezītis (Ontario Izglītības studiju institūts) LU
144. Marija Vasna Minsteres Universitāte
143. Inge Jonssons Stokholmas Universitāte
142. Arto Salomaa Turku Universitāte
141. Pēteris Norvilis Latviešu Akadēmisko Mācībspēku un Zinātnieku Apvienība
140. Boriss Plotkins Jeruzālemes Ebreju Universitāte
1993.gads
139. Jānis Mencis Liepājas Pedagoģiskā augstskola
138. Haralds Vēbers Vīnes Tehniskā universitāte
137. Ervins Oberlenders Maincas universitāte
136. Tore Hamsens Oslo universitāte
135. Ole Norgands Orhūsas universitāte
1991.gads
134. Georgs Libermanis LU
133. Voldemārs Zelmenis LU
132. Olga Ivaščenko LU
131. Teodors Zeids LZA
130. Eižens Leimanis Kolumbijas universitāte
129. Juris Cālītis (Teoloģijas institūts ASV) LU
128. Pauls Žibeika LU
127. Edmunds Bunkše Delavēras universitāte
126. Aleksis Dreimanis Rietumontario universitāte
125. Elmārs Grēns (LZA) LU
124. Ernests Foldāts Venecuēlas Centrālā universitāte
123. Jānis Kļaviņš Kornelas universitāte
122. Vitauts Mazulis Viļņas universitāte
121. Zigms Zinkēvičs Viļņas universitāte
120. Radegasts Paroleks Prāgas universitāte
119. Velta Rūķe-Draviņa  Stokholmas universitāte
118. Sebastjans Dvoračeks Brēmenes universitāte
117. Dītrihs Lēbers Ķīles universitāte
1989.gads
116. Otto Grīnbergs LU
115. Rita Kukaine LZA
114. Jānis Stradiņš LZA
113. Pauls Ariste Tartu universitāte
112. Jons Kubiļus Viļņas universitāte
111. Volfgangs Bauers Rostokas universitāte
110. Zdaneks Češka Prāgas universitāte
1969.gads
109. Ginters Heidoms Rostokas universitāte
1942. gads
108. Vilhelms Purvītis LU ārštata profesors
1939. gads
107. Augustīns (Pētersons) Latvijas pareizticīgo metropolīts
106. Tors Arvīds Emīls Odenkrancs Sokholmas Tehniskās augstskolas profesors
105. Edgars Jakobi LU profesors
104. Kārlis Bļodnieks Latvijas Dzelzceļa galvenais direktors
103. Kārlis Šlosmanis Tartu Universitātes profesors
102. Robins Fēreuss Upsalas universitātes profesors
101. Simo Antero Brofelds Somijas Sarkanā Krusta priekšnieks, Helsinku universitātes profesors
100. Petrs Avižonis Kauņas universitātes profesors
99. Antonijs Springovičs Latvijas Romas katoļu baznīcas metropolīts Rīgas arhibīskaps
98. Antonio Arata Pāvesta nuncijs Latvijā
97. Tadeušs Zeļinskis Varšavas universitātes profesors
96. Frīdrihs Vilhelms Bisings Utrehtas universitātes profesors
1938. gads
95. Eliss Hovards Minss Kembridžas universitātes profesors
94. Imre Lukiničs Budapeštas universitātes profesors
93. Vincs Krēve-Mickēvičs Kauņas universitātes profesors
92. Gastons Ramons Parīzes Pastēra institūta vicedirektors
91. Ferdinants Neireiters Bijušais LU vecākais docents
90. Ernsts Bāders Berlīnes Arodslimību institūta direktors
89. Voldemārs Maldonis LU profesors
88. Alfrēds Mēders LU profesors
87. Hanss Krūss Tartu universitātes profesors
86. Teodors Gustavs Jākobsons Stokholmas Armijas muzeja direktors
85. Vladimirs Antoņēvičs Varšavas universitātes rektors, profesors
84. Františeks Žilka Prāgas Husa teoloģijas fakultātes Jaunās Derības profesors un ekumēniskās kustības darbinieks
1937. gads
83. Svends Lomholts Kopenhāgenas Finsena institūta direktors
82.. Ādams Butulis Ārsts Rīgā, bijušais Latviešu izglītības biedrības priekšnieks
1936. gads
81. Augusts Tentelis LU profesors
80. Rūdolfs Jirgens LU vecākais docents
1935. gads
79. Eduards Laimiņš LU vecākais docents
78. Tomašs Masariks Bijušais Čehoslovākijas Republikas prezidents
77. Konstantīns Rončevskis LU ārštata profesors
76. Aimo Kārlo Kajanders Helsinku universitātes profesors, bijušais Somijas Ministru prezidents
1934. gads
75. Edgars Lejnieks LU profesors
74. Jānis Kupcis LU Ķīmijas fakultātes profesors
73. Jānis Pauļuks Inženieris, bijušais satiksmes ministrs un Ministru prezidents
72. Fransuā Olivjē-Martēns Parīzes universitātes profesors
71. Eduards Cīrulis Veterinārpārvaldes priekšnieks, veterinārārsts
70. Jans Sigurds Kirmans Zviedrijas valsts antikvārs, profesors
69. Mikola Biržiška Kauņas universitātes profesors
68. Kārlis Ulmanis Latvijas Republikas Ministru prezidents
67. Ansis Zīle Tehnoloģijas inženieris
66. Jānis Ķērpe Būvinženieris
1933. gads
65. Olafs Silds Tartu universitātes baznīcas vēstures profesors
64. Vilems Gaigalaitis Kauņas universitātes praktiskās teoloģijas profesors
63. Emīls Korsmo Norvēģijas Lauksaimniecības augstskolas profesors
62. Ludvigs Ernests Bērziņš LU Filoloģijas un filozofijas fakultātes vecākais docents
61. Torvalds Madsens Kopenhāgenas Seroloģijas institūta direktors, Tautu Savienības Higiēnas komisijas priekšsēdētājs
1932. gads
60. Ernests Birkhāns LU Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātes vecākais docents
59. Paulis Lejiņš LU Lauksaimniecības fakultātes vecākais docents
1931. gads
58. Jēkabs Cizarēvičs LU Inženierzinātņu fakultātes vecākais docents
57. Emīls Āboliņš LU Mehānikas fakultātes vecākais docents
1930. gads
56. Augusts Lēbers LU Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātes vecākais docents
55. Ernests Putniņš LU Medicīnas fakultātes vecākais docents
54. Kārlis Barons LU Medicīnas fakultātes vecākais docents
53. Juris Plāķis LU Filoloģijas un filozofijas fakultātes profesors
52. Jānis Kauliņš LU Filoloģijas un filozofijas fakultātes vecākais docents
51. Aleksandrs Dauge LU Filoloģijas un filozofijas fakultātes vecākais docents
1929. gads
50. Mečislavs Centneršvērs LU Ķīmijas fakultātes profesors
49. Anrī Tronšons Strasburgas universitātes profesors
48. Džonijs Ruzvals Stokholmas universitātes profesors
47. Maksis Nīdermanis Neišateles universitātes profesors
46. Jons Jablonskis lietuviešu valodnieks
45. Rihards Ekbloms Upsalas universitātes profesors
44. Nikolajs Šīmanis LU Mehānikas fakultātes profesors
43. Hugo Hammars Inženieris un rūpniecības organizators Gēteborgā
42. Mārtiņš Grīnblers Bijušais Drēzdenes Tehniskās augstskolas profesors
41. Eduards Cizarēvičs LU Mehānikas fakultātes vecākais docents
40. Mirko Rošs Cīrihes Tehniskās augstskolas profesors
39. Jalmārs Viktors Broteruss Helsinku Tehniskās augstskolas prorektors, profesors
38. Embriks Strands LU Matemātikas un dabas zinātņu fakultātes profesors
37. Hanss Leo Pržibrams Vīnes universitātes profesors
36. Stefans Pieņkovskis Varšavas universitātes profesors
35. Sergejs Solncevs Krievijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķis
34. Jans Kvačala Bratislavas Teoloģiskās akadēmijas profesors
33. Johans Keps Tartu universitātes rektors, profesors
32. Teodors Grīnbergs Ventspils latviešu draudzes mācītājs
31. Pauls Frīdrihs Bērnets Āraišu draudzes mācītājs
30. Kārlis Beldavs Valmiermuižas draudzes mācītājs
29. Eduards Zariņš LU Ķīmijas fakultātes profesors
28. Valdemārs Fišers LU Ķīmijas fakultātes profesors
27. Eižens Laube LU profesors
26. Gustavs V Zviedrijas karalis
25. Voldemārs Gūtmanis Bijušais Tartu universitātes profesors
1928. gads
24. Jānis Mazvērsītis Agronoms
23. Pēteris Šmits LU Filoloģijas un filozofijas fakultātes profesors
22. Ernests Felsbergs Bijušais LU rektors, Filoloģijas un filozofijas fakultātes profesors
1927. gads
21. Čārlzs Eduards Klarks LU Mehānikas fakultātes profesors
1926. gads
20. Eižens Ostvalds LU Lauksaimniecības fakultātes profesors
19. Kārlis Rozevskis LU Mehānikas fakultātes vecākais docents
1925. gads
18. Gastons Viktors Bakmanis LU Medicīnas fakultātes profesors
1924. gads
17. Jānis Čakste Latvijas Republikas prezidents, bijušais LU Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātes profesors
16. Kārlis Balodis LU Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātes profesors
15. Hanss Horsts Meijers Vīnes universitātes profesors
14. Kārlis Blahers LU Ķīmijas fakultātes profesors
13. Ludvigs Kundziņš LU Veterinārmedicīnas fakultātes profesors
12. Oktāvs Trebū LU Matemātikas un dabas zinātņu fakultātes vecākais docents
11. Kārlis Kundziņš, sen. Valkas aprinķa prāvests, Smiltenes draudzes mācītājs
10. Imanuels Bencingers LU Teoloģijas fakultātes profesors
9. Jēkabs Velme LU Filoloģijas un filozofijas fakultātes privātdocents
8. Jēkabs Lautenbahs LU Filoloģijas un filozofijas fakultātes profesors
7. Jānis Krīgers-Krodzinieks bijušais LU Filoloģijas un filozofijas fakultātes privātdocents
6. Kārlis Kasparsons Latvijas Pagaidu valdības pirmais izglītības ministrs
5. Eižens Luijs Bakmanis Upsalas universitātes profesors
4. Grigorijs Švarcs LU Inženierzinātņu fakultātes profesors
3. Mārtiņš Bīlmanis LU Inženierzinātņu fakultātes profesors
2. Georgs Nolteins LU Mehānikas fakultātes profesors
1. Pauls Denfers LU Mehānikas fakultātes profesors
2020. gads
61. Činmejs Pandja Dev Sanskriti Universitātes Indijā prorektors. Par ieguldījumu Latvijas Universitātes attīstībā, starptautiskās atpazīstamības un prestiža veicināšanā.
60. Aija Žīgure

Latvijas Centrālās statistikas pārvaldes priekšniece. Par lielo ieguldījumu Latvijas Universitātes studiju kvalitātes nodrošināšanā un pētniecības attīstībā.

2019. gads
59. Pēteris Krastiņš As "Emergan" valdes priekšsēdētājs. Par nozīmīgu materiālo un personīgā laika ieguldījumu Latvijas universitātes attīstībā.
2018. gads
58. Valdis Dombrovskis Latvijas Universitātes absolventu, Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieks. Par atbalstu Latvijas augstākās izglītības attīstībai un zinātnes un inovāciju stratēģijas izveidei. 
57. Mihals Hasjuks Poznaņas Ādama Mickeviča universitātes emeritētais profesors. Par latvistikas studiju iedibināšanu un attīstīšanu Ādama Mickēviča universitātē Poznaņā sadarbībā ar Latvijas Universitātes valodniekiem, mūža ieguldījumu balstistikas speciālistu sagatavošanā un pētnieciskajiem sakariem ar Latvijas Universitāti. 
2015. gads  
56. Uldis Smilts Par nozīmīgu materiālo un personīgā laika ieguldījumu Latvijas Universitātes attīstībā
55. Ivars Puksts Par nozīmīgu materiālo un personīgā laika ieguldījumu Latvijas Universitātes attīstībā
54. Maksims Jegorovs Par nozīmīgu materiālo un personīgā laika ieguldījumu Latvijas Universitātes attīstībā
53. Pija Marija Rābenšteinere Kerntenes V. Frankla pedagoģiskās augstskolas profesore. Par ieguldījumu docētāju un studentu starptautiskajā apmaiņā, Latvijas un Latvijas Universitātes starptautiskās atpazīstamības veicināšanā Austrijā un citās valstīs
52. Asbjorns Kolbergs Ziemeļtrondelagas Universitātes koledžas asociētais profesors. Par ieguldījumu docētāju un studentu starptautiskajā apmaiņā, Latvijas un Latvijas Universitātes starptautiskās atpazīstamības veicināšanā Norvēģijā un citās valstīs
51. Onorija Hotone Vinčesteras Universitātes vecākā lektore. Par ieguldījumu skolotāju izglītības attīstībā Latvijas Universitātē, Latvijas un Latvijas Universitātes starptautiskās atpazīstamības veicināšanā Lielbritānijā un citās valstīs
2014. gads
50. Ināra Tetereva Latvijas Universitātes mecenāte
49. Boriss Teterevs Latvijas Universitātes mecenāts
48. Roberts Blumbergs Latvijas Universitātes mecenāts un „Friends of University of Latvia” valdes ASV priekšsēdētājs
2013. gads
47. Anna Justīne Čakste-Rollins Latvijas Universitātes mecenāte
46. Džons Medveckis Latvijas Universitātes mecenāts
2012. gads
45. Andris Bērziņš Latvijas Valsts prezidents
44. Pols Gobls  
2010. gads
43. Aina Galēja Latvijas Universitātes Fonda mecenāte
2009. gads
42. Valdis Zatlers Latvijas Valsts prezidents
2008. gads
41. Juris Kļaviņš Latvijas Universitātes kora „JUVENTUS” ilggadīgs mākslinieciskais vadītājs un diriģents, Latvijas Mūzikas akadēmijas profesors
2006. gads  
40. Jānis Gobiņš Patriots, datorspeciālists, uzņēmējs, mecenāts
2005. gads 
39. Pēteris Alunāns Mecenāts
2003.gads
38. Roze Marija Fransuā Lježas universitātes docente
2002.gads
37. Ričmondas lords Vatsons CBE Angliski runājošo savienības prezidents – English Speaking Union
36. Guntis Bērziņš Mecenāts, SIA”Lattelekom” valsts pilnvarnieks
2001.gads
35. Arilds Saeters Eirofakultātes direktors
34. Jonas Enbergs Stokholmas Universitātes Centrālās un Austrumeiropas centra direktors
33. Kari Hipponens Turku Universitātes administratīvais direktors
32. Žans-Marī Davū Francijas pilsonis
2000.gads
31. Samuels Knochs Melinkorda Beikera korporācijas datu bāzes vadītājs
1998.gads
30. Māris Roberts Slokenbergs Rīgas Ekonomikas augstskolas prorektors
29.   
1997.gads
28. Guntis Ulmanis LR prezidents
1994.gads
27. Armins Jakobovskis bij. LU students
26. Džeims Kerijs ASV vēstniecības Latvijā pirmais sekretārs
1991.gads
25. Jānis Peters Latviešu dzejnieks
24. Anatolijs Gorbunovs LR Augstākās Padomes priekšsēdētājs 
23. Ivars Godmanis LR Ministru Padomes priekšsēdētājs
1944. gads 
22. Mārtiņš Bīmanis Latviešu inženieris, bij. LU rektors un Inženierzinātņu fakultātes dekāns, LU ārštata profesors
1943. gads  
21. Jāzeps Vītols Latviešu komponists, Latvijas Konservatorijas rektors, bij. LU ārštata profesors
20. Jānis Endzelīns Latviešu valodnieks, LU profesors
1938. gads
19. Luijs Martēns Franču mikrobiologs, Parīzes Pastēra institūta direktors
1934. gads
18. Alberts Kviesis Latvijas Republikas prezidents
1929. gads
17. Gustavs Zemgals Latvijas Republikas prezidents
16. Jozefs Zubatijs Čehu valodnieks, bijušais Čehoslovākijas Zinātņu akadēmijas prezidents
15. Kārlis Ulmanis Latvijas pagaidu valdības Ministru prezidents
1927. gads
14. Heinrihs Kopels Igauņu ārsts, Tartu universitātes profesors un bijušais rektors
1924. gads
13. Kārlis Kasparsons Latviešu ārsts un privātzinātnieks, Latvijas pagaidu valdības pirmais izglītības ministrs
1923. gads  
12. Emīls Rū Franču mikrobiologs, Parīzes Pastēra institūta direktors
1922. gads
11. Čārlzs Teodors Hegbergs Raits Londonas Lielās grāmatu krātuves bibliotekārs, biedrības "English Friends of Latvia" sekretārs
10. Anrī Ozērs   Franču vēsturnieks, Sorbonnas universitātes profesors
9. Antuāns Meijē  Franču valodnieks, Sorbonnas universitātes profesors
8. Džordžs Gilberts Marejs Klasiskās filoloģijas profesors Oksfordas universitātē
7. Elfreds Tomass Dēviss Anglijas Izglītības ministrijas darbinieks, biedrības "English Friends of Latvia" loceklis
1921. gads
6. Šarls Seņoboss

Franču vēsturnieks, Sorbonnas universitātes profesors

5. Josepi Mikkola Somu valodnieks, Helsinku universitātes slāvu filoloģijas profesors un Somijas Zinātņu akadēmijas prezidents
4. Ogists Forels Šveiciešu psihiatrs un entomologs, bijušais Cīrihes universitātes profesors
3. Emīls Dumergs Franču teologs, Protestantiskās teoloģijas fakultātes dekāns Montobānā
1920. gads
2. Rainis (Jānis Pliekšāns) Latviešu dzejnieks un dramaturgs
1. Krišjānis Barons Latviešu folklorists, Dainu Tēvs

2016. gads

Ojārs Judrups

LU Studiju departamenta direktoram Ojāram Judrupam par mūža ieguldījumu un lojalitāti pret LU pasniedzēja, dekāna un akadēmiskā departamenta direktora amatā, Senāta Finanšu un budžeta komisijas darbā, kā arī LU iekšējās demokrātijas stiprināšanā.

Atis Peičs

Latvijas Universitātes direktoram Atim Peičam par mūža ieguldījumu un nesavtīgu darbu LU stiprināšanā.


2015. gads

Mārcis Auziņš

LU profesoram Mārcim Auziņam, LU rektoram no 2007. līdz 2015. gadam par nesavtīgu un radošu darbu LU labā, zinātnes Universitātes idejas popularizēšanu sabiedrībā un ieguldījumu Latvijas augstākās izglītības un zinātnes kvalitātes stiprināšanā.


2014. gads

Kalvis Torgāns

LU Juridiskās fakultātes profesoram Kalvim Torgānam par nesavtīgu, mērķtiecīgu darbu LU izaugsmes veicināšanā un misijas izpildē, izciliem sasniegumiem juridiskajā zinātnē, augstu profesionalitāti, nozīmīgu ieguldījumu studiju un pētniecības darbā Juridiskajā fakultātē, kā arī dzīves 75 gadu jubilejā.

Skaidrīte Lasmane

LU Sociālo zinātņu fakultātes vadošajai pētniecei Skaidrītei Lasmanei par mērķtiecīgu darbu Latvijas ētiskās domas un LU saimes morālās pilnveides jomā izaugsmes veicināšanā un misijas izpildē, par nozīmīgu ieguldījumu studiju un pētniecības darbā Sociālo zinātņu fakultātē, kā arī sakarā ar dzīves 75 gadu jubileju.


2012. gads

Juris Krūmiņš

LU profesors, bijušais Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes dekāns un mācību prorektors. Apbalvojums piešķirts par lojalitāti un mūža ieguldījumu LU attīstībā, tās akadēmisko tradīciju veidošanā un saglabāšanā, kā arī ilglaicīgā pārvaldības nodrošināšanā un par aktīvu zinātnisko darbību.


2009. gads

Pāvels Fricbergs

LU pirmais kanclers. Apbalvojums piešķirts par lojalitāti un mūža ieguldījumu LU attīstībā, tās zinātniskās administrācijas un finanšu sistēmas veidošanā un LU 90. gadadienā.


2007. gads

Ivars Lācis

LU profesors. LU rektors no 2000. līdz 2007. gadam. Apbalvojums piešķirts par nesavtīgu darbu LUlabā un Latvijas augstākās izglītības un zinātnes stiprināšanā

Vaira Vīķe-Freiberga

LU Goda doktore. Apbalvojums piešķirts par ieguldījumu Latvijas augstākās izglītības un zinātnes attīstībā Valsts prezidentūras laikā.


2004. gads 

Līna Birziņa

LU profesore. Apbalvojums piešķirts par mūža ieguldījumu LU attīstībā.

Edgars Jansons

LU profesors. Apbalvojums piešķirts par mūža ieguldījumu LU attīstībā un pētījumiem analītiskajā ķīmijā.

Gunārs Bībers

LU profesors. Apbalvojums piešķirts par mūža ieguldījumu LU attīstībā.

Voldemārs Zelmenis

LU profesors. Apbalvojums piešķirts par mūža ieguldījumu LU attīstībā un Latvijas pedagoģijas skolas izveidē.

Juris Zaķis

LU profesors. Apbalvojums piešķirts par mūža ieguldījumu LU attīstībā un pētījumiem stikla fizikā.