Pieteikšanās akadēmiskajam amatam

Pieteikums
Lūdzu augšupielādēt ar drošu elektronisko parakstu parakstītos dokumentus. Nepieciešamo dokumentu veidlapas ir pieejamas zemāk:

Svarīgi!

Viena pievienotā dokumenta apjoms nedrīkst pārsniegt 10 MB!

Kopējais pievienoto dokumentu apjoms nedrīkst pārsniegt 24 MB!