Centra mērķis ir veidot un realizēt jūdaikas jautājumu izglītības programmas un zinātniskus pētījumus Latvijā, kā arī apvienot un atbalstīt Latvijas Universitātes mācībspēku un studentu aktivitātes jūdaikas studiju sfērā. Šī mērķa ietvaros centrs nodrošina studentiem, pētniekiem un citiem interesentiem iespēju akadēmiskā līmenī iegūt zināšanas ebreju vēsturē, filosofijā, valodā, kultūrā, reliģiskās domas jautājumos, kā arī organizē pētnieciskās un izglītības aktivitātes un sagatavo publikācijas par jūdaikas jautājumiem.

Struktūrvienibas vadītājs

Prof. Ruvins Ferbers