Centrs, ir Latvijas Universitātes (turpmāk tekstā – LU) pamatstruktūrvienība – centrs, kas izveidots pēc LU un Konfūcija institūta Galvenās pārvaldes (HANBAN) iniciatīvas, pamatojoties uz Vienošanos par „Konfūcija institūta” izveidošanu LU un sadarbības līgumu ar Dienvidķīnas Universitāti (SCNU), lai attīstītu sadarbību starp Ķīnas Tautas Republikas (ĶTR) un Latvijas augstskolām.

Centra mērķis ir sekmēt sadarbību izglītības, zinātnes un kultūras jomā starp LU un SCNU, piesaistīt projektus. Centrs vieno un saista šos projektus un piedāvā tiem vienotu atrašanās vietu, kopīgi izmantojamu infrastruktūru un plašu publicitāti. 

Centra vadītājs

Pēteris Pildegovičs