Bohēmistikas un polonistikas centrs nodibināts 2002. gadā ar Čehijas vēstniecības Latvijā un Polijas vēstniecības Latvijā atbalstu. Centrs organizēts saskaņā ar starptautiskās sadarbības nepieciešamību Baltijas jūras un Centrālās Eiropas reģionā, ar polonikas un bohēmikas jomas attīstības aktualitāti Latvijā un Latvijas Universitātē.

Centra mērķis ir aktualizēt polonikas un bohēmikas mantojuma izpēti, apguvi un popularizēšanu, veicināt zinātnes, izglītības un kultūras aktivitātes šajā nozarē, stiprināt rietumslāvu zemju un Latvijas kultūras un izglītības apmaiņu.

Centrs veic pētniecisku darbību, piedalās polonikas un bohēmikas nozarei atbilstošu studiju programmu realizēšanā, nodarbojas ar Polijas un Čehijas kultūras mantojuma apguves veicināšanu un popularizēšanu.

Centrā ir bibliotēka (čehu un poļu daiļliteratūra, mācību grāmatas, vārdnīcas, zinātniska literatūra, ceļveži), filmas čehu un poļu valodās, CD, kartes un citi materiāli.

Centrā notiek čehu un poļu valodu nodarbības krievu filoloģijas studentiem, konsultācijas un pasākumi.

Sadarbības partneri un atbalstītāji:

 • Čehijas Republikas vēstniecība Latvijā
 • Biedrība "Latvija–Čehija"
 • Polijas Republikas vēstniecība Latvijā
 • Latvijas Poļu Savienība
 • Fonds "Pomoc Polakom na Wschodzie"
 • Polonijas Skolotāju Centrs Lublinā


Visi interesenti tiek laipni aicināti!


Centra padomes locekļi:

 • lektora p.i. K. Barkovska
 • doc. R. Kurpniece
 • Dr. J. Gabranova

Centra locekļi:

 • Mg. philol., doktorante Aleksandra Žmuda
 • Dr. philol. Tatjana Stoikova (VeA)

Sekretāre: