Studijas Latvijas Univesitātes (LU) Bauskas filiālē – tā ir iespēja iegūt augstāko izglītību tuvāk mājām, izbaudīt dinamisku, bet tajā pat laikā mierpilnu ikdienu. Bauska ir Zemgales pilsēta, vien stundas braucienā no Rīgas.

LU Bauskas filiāle īsteno programmas, kas nodrošina kvalificētu pedagogu sagatavošanu:

  • Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Pirmsskolas skolotājs”;
  • Profesionāla bakalaura studiju programma “Sākumizglītības skolotājs”;
  • Maģistra studiju programma “Izglītības zinātnes”.

2024./25. studiju gadā uzņemšana būs arī profesionālā bakalaura studiju programmā “Sociālais darbs”.

Filiālē tiek nodrošināts kvalitatīvs un mūsdienīgs studiju process, kura īstenošanā teorētiskās un praktiskās zināšanas sniedz LU Pedagooģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes docētāji. Docētāji ir iesaistīti dauzveidīgos akadēmiskos projektos, kuros līdzdarbojas arī studenti. Studējošie filiālē ir no Bauskas, Iecavas, Jelgavas, Rīgas, Ogres, Lielvārdes un Dobeles pilsētām, kā arī Bauskas, Jelgavas, Ķekavas, Dobeles un Olaines novadiem. Filiāles absolventus var satikt daudzās Zemgales un citu reģionu izglītības iestādēs.

Bauskas filiāle iesaistās arī LU zinātniski pētnieciskajā darbībā, piedaloties ikgadējās LU Reģionālajās konferences “Ilgtspējīgu vērtību radīšana un sabiedrības labbūtība Latvijas reģionos" organizēšanā un norisē.

LU Bauskas filiāle piedāvā plašu mūžizglītības programmu klāstu – gan klātienē, gan attālināti.

 

Direktore Velga Gūtmane