Akadēmiskā Dzīve Nr. 57, 2021/2022 – vāks 

Akadēmiskā Dzīve Nr. 57, 2021/2022 – žurnāla pilns teksts 

 

SATURS

Miķelis Grīviņš, Anda Ādamsone-Fiskoviča

Plānojot neparedzamu nākotni: kā sadzīvot ar pieaugošo neskaidrību

Nebūtu jāmēģina saprast, kura no nākotnēm ir visreālākā, un kā cīnīties pret izaicinājumiem. Produktīvāk ir saprast, kā mēs gribētu, lai sabiedrība iziet no pandēmijas

 

Ivars Kalviņš

Zinātnes, pētniecības un inovācijas prioritāra attīstība kā Latvijas valsts ilgtspējīgas attīstības priekšnoteikums un Latvijas Zinātņu akadēmijas loma tajā

LZA ir gatava uzņemties vadošās zinātniskās institūcijas lomu valsts budžeta finansētu misijas orientētu pētījumu programmu (MOPP) īstenošanas koordinācijā, tās jāatjauno

 

Inese Grumolte-Lerhe

Zinātnes politika Latvijā: problēmas un perspektīvas

Līdzekļi jāiegulda zinātnisko ideju īstenošanā, iespējami maz tērējot administratīvos starpniekposmos. Lai nacionālā zinātne būtu ilgtspējīga, minētie jautājumi nav atliekami

 

Vaira Vīķe-Freiberga

Par likumību un taisnīgumu

Latvijas likumdevēji diemžēl noveduši pie Latvijas iekļaušanas to sešu ES valstu sarakstā, kam ES instances izteikušas pieklājīgu mudinājumu censties beidzot ratificēt Stambulas konvenciju

 

Karina Palkova, Inga Kudeikina

Sabiedrības interešu, indivīda un individuālo tiesību ierobežošanas pieļaujamība un samērīgums Covid-19 kontekstā

Strīdu rašanos nevajadzētu uzskatīt par tiesiskā regulējuma problēmu. Tiesa ir kompetenta izšķirt strīdu, piepildot ģenerālklauzulu ar saturu un dodot tiesisko novērtējumu

 

Ritma Rungule, Silva Seņkāne, Diāna Kalniņa

Sociālā solidaritāte un palīdzības sniegšana Covid-19 pandēmijas laikā

Savstarpējās palīdzības sniegšana mazāk saistīta ar ienākumu līmeni, taču parāda atšķirības vērtībās. Materiālā palīdzība pandēmijas laikā ne vienmēr bijusi pati nepieciešamākā

 

Ieva Reine, Madara Miķelsone, Ilze Koroļeva, Sigita Sniķere

Covid-19 epidēmijas ietekme uz gados vecāku cilvēku veselību Latvijā

Lielāka varbūtība piedzīvot psihoemocionālos traucējumus ir sievietēm, kā arī cilvēkiem, kuri savu veselības stāvokli vērtē kā sliktu vai drīzāk sliktu un kuri ir vai jūtas vientuļi

 

Anda Rožukalne

Latvijas interneta ziņu portālu komentētāju verbālās agresivitātes līmenis Covid-19 pandēmijas laikā (2020–2021)

Lai gan verbālā agresivitāte latviešu valodā pandēmijas ārkārtas situācijā pieaugusi, tomēr pandēmijas apstākļi nav nozīmīgi mainījuši komentētāju verbālās agresivitātes līmeni

 

Nora Jansone-Ratinika, Raimonds Strods

Attālinātā mācīšanās un mācīšana Latvijas augstskolās SARS-CoV-2 (Covid-19) atspulgā jeb kā augstākā izglītība pielāgojās nezināmajam

Augstākās izglītības uzdevums nav pašmērķīgi virtuozi žonglēt ar modernām tehnoloģijām un tehnoloģiskiem risinājumiem (TTR), bet gan gudri izmantot dažādus resursus

 

Oksana Žabko

Izdegšana un garīgās veselības problēmas kā profesijas maiņas iemesls: būtiskie apsvērumi jaunas profesijas izvēlē

Vairākās nozarēs intensīvs darbs tiek aplūkots kā norma, tāpēc savu interešu aizstāvēšana tiek uztverta drīzāk kā normas pārkāpums, nevis kā likumiskas strādājošo tiesības

 

Kristaps Lamsters, Jānis Karušs

Latvijas zinātnieku mūsdienu ledāju pētījumi: nozīme, saturs un līdzšinējie rezultāti

Mūsdienu ledāju pētījumi ļauj labāk izprast arī seno ledāju darbību Latvijas teritorijā. Ieteicams pievienoties Antarktikas Līguma sistēmai un Arktikas padomei kā novērotājvalstij

 

Līga Liepa

Atmirušās koksnes daudzveidība dažādos mežos Zemgalē

Samērā lielais daudzums atmirušās koksnes var nodrošināt pietiekamu substrāta pieejamību ar to saistītām organismu grupām. Lielākais atmirušās koksnes īpasvars ir Zemgalē

 

Pauls Daija

Biedrību kultūra un latviešu grāmatniecība Kurzemē un Vidzemē 19. gadsimta sākumā

Izsekojot vācbaltiešu biedrību darbībai, redzams, kā attieksme pret latviešiem un zemtekstā pret latviešu grāmatniecību pakāpeniski mainījās līdz priekšstatam par nāciju

 

Jānis Jansons

Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes sākums

Fizikas un matemātikas fakultātes nodalīšana bija neizbēgama, jo fizika un matemātika pagājušajā gadsimta vidū ļoti strauji attīstījās. Studentu skaits bija desmitkāršojies

 

APSKATI

Elmārs Pelkaus

Akadēmiskā mūža organizācija Fraternitas Rusticana simtgadē


Ieva Lejiņa

Akadēmiskās mūžorganizācijas Valentīnes Lasmanes dzīvesstāstā


Gints Šīmanis

Pa Valdemāra takām, soli pa solim


Pēteris Bolšaitis

Kā būtu, ja nebūtu...


Jānis Buholcs

Komunikācijas zinātne tās bagātīgumā: starp ābeci un enciklopēdiju


Anita Liepiņa, Guntis Liepiņš

In memoriam. Roberts Freimuts (1951–2020)


Ainārs Dimants

In memoriam. Pauls Aldiņš (1971–2020)

 

HRONIKA

Akadēmiskā vienība Austrums

Akadēmiskā vienība Latviete

 

IN THIS ISSUE