52. numurs (2015/2016)

Latvijas inovācijas manifests. 21 tēze par Latvijas inovācijas sistēmas un tās pārvaldības attīstību

Inovācijas sistēmas un tās pārvaldības pārveide prasīs būtiskas izmaiņas arī valsts pārvaldes pamatos. Tomēr, ja nevēlamies pazaudēt Latvijas nākotni, neredzam citas rīcības iespējas

 

Māris Kļaviņš, Ingrīda Krīgere

Zemes resursi Latvijas izaugsmei: kūdra, tās sastāvs un izmantošanas potenciāls

Humusvielas ir galvenā kūdras organisko vielu sastāvdaļa, aizvien pieaug interese par to izmantošanu lauksaimnieciskajā ražošanā, vides rekultivācijā un dažādās rūpniecības nozarēs

 

Māra Pakalne, Līga Strazdiņa, Oļģerts Aleksāns

Latvijas purvu bioloģiskā nozīme, aizsardzība un biotopu atjaunošana

Latvijā ir vairāk nekā 10 gadus ilga purva biotopu un to hidroloģiskā režīma atjaunošanas pieredze. Īstenoti arī citi nozīmīgi projekti, kas saistīti ar mitrāju aizsardzību

 

Laimdota Kalniņa, Aivars Markots

Latvijas purvu vēsture

Ir noteiktas likumsakarības starp kūdras uzkrāšanās intensitātes raksturu augstajos un zemajos purvos, tomēr vairāku purvu attīstībā un kūdras uzkrāšanās raksturā iezīmējas atšķirības

 

Viesturs Pauls Karnups

Kūdra Latvijā 1918.–1940. gadā: ieskats ekonomikas vēsturē

Ulmaņa režīma laikā kūdras ieguve un izmantošana aktivizējās un valdība intensīvāk sāka ekspluatēt kūdru. Pieauga kūdras izmantošana, kūdrai atradās arī plašas eksporta iespējas

 

Ilze Ozola

Kūdras ieguves un izmantošanas ekonomiskie un sociālekonomiskie aspekti

Kūdras ieguve notiek salīdzinoši nelielā daļā no Latvijas kūdras atradnēm, tomēr šeit iegūst aptuveni trešo daļu no kūdras, ko izmanto ES dārzkopībā, pieaug eksports uz Austrumu valstīm

 

Agris Auce

Latvijas enerģētiskā neatkarība, kodolenerģija un kodoltehnoloģijas

Latvijai ir nepieciešama kaut minimāla zināšanu un pieredzes kapacitāte kodolenerģijas nozarē, lai spētu kvalitatīvi apzināt un nodrošināt savas intereses šajā jomā

 

Ainārs Dimants

Latvijas sabiedriskie mediji mediju politikas krustcelēs

Attīstīts sabiedriskais medijs ir katras demokrātiski tiesiskas Eiropas valsts mediju politikas starptautiski saistošs un nacionāls pienākums. Pretējā gadījumā ir valsts vājuma izpausme

Labojumi. 78. lpp. 1. slejā minēti paaugstināti reklāmas ieņēmumi, jābūt: "Reklāma, sludinājumi un sponsorējumi – 3 907 350 eiro, tātad arī kopējais sabiedrisko mediju finansējums
ievērojami zemāks. Attiecīgie LTV ieņēmumi, kas citādi jāsedz no nodokļu maksātāju kabatas, – 2 878 791 eiro..". Savukārt 29. atsaucē 76. lpp. šādi jāprecizē attiecīgās rindas: ".. valdošās partijas Vienotība un Zaļo un Zemnieku savienību, kā arī divas opozīcijas frakcijas.."

 

Uldis Zariņš

Drukātā vārda digitalizācija

Digitalizācijas īstenotājiem būtu nopietni jāpārskata sava motivācija un digitalizācijas mērķi un jāizvērtē, vai līdzšinējās darbības rezultāti ir palīdzējuši šos mērķus sasniegt

 

Sanita Meijere

Latvijas gatavība nākotnes tehnoloģijām

Latvijas IKT infrastruktūra atbilst pasaules līmenim. Mākoņpakalpojumi ir viens no piemērotākajiem veidiem, kā uzņēmumiem mūsu valstī strauji sākt lietot mūsdienīgas  tehnoloģijas

 

Ksenija Mirošņika, Diāna Lūkina

Valsts pārvaldes komunikācija internetā: Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapas lietojamības barjeras

Garš funkcionālās lietojamības barjeru saraksts liecina par mājaslapu dizaineru un uzturētāju kompetenču trūkumu. E-pārvaldes uzlabošanu nevar reducēt uz vietņu dizaina izstrādi

 

APSKATI

Viesturs Pauls Karnups

Grāmata latviski un angliski par akadēmisko vienību Atāls

Ainārs Dimants

Par liberālo demokrātiju kā atslēgu Latvijas valsts ilgtspējai

Jānis Broks

Kad jābūtība sāp

Aigars Reinis

Dzīves Meistara stāsts

Māris Vecvagars

‘Skrīves’ māksla

 

HRONIKA

Akadēmiskā vienība Austrums

Akadēmiskā vienība Latviete

Latviešu katoļu studentu un akadēmiķu apvienība Dzintars

Studentu biedrība Fraternitas Rusticana

 

IN THIS ISSUE