Publicitātes attēls.

Latviešu valodas apguves piedāvājuma paplašināšanai Latvijas Universitāte sadarbībā ar Latviešu valodas aģentūru nodrošinās latviešu valodas kā svešvalodas skolotāja studiju programmas izstrādi, licencēšanu un aprobāciju, sagatavojot jaunus latviešu valodas kā svešvalodas skolotājus un nodrošinot mūsdienīgu latviešu valodas apguvi pieaugušajiem.

Ministru kabinets (MK) 18. jūnijā apstiprinājis Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) sagatavoto pasākuma “Latviešu valodas apguves piedāvājuma paplašināšana” īstenošanas noteikumu projektu, kura rezultātā tiks izstrādāta un licencēta latviešu valodas kā svešvalodas skolotāju studiju programma un sagatavoti vismaz 100 latviešu valodas kā svešvalodas skolotāji pieaugušajiem. Noteikumu projekts izstrādāts, ņemot vērā valdības rīcības plānā iekļauto uzdevumu, kas paredz valsts valodas apguves pieaugušajiem kursu piedāvājuma vienotas sistēmas izstrādi, atbalstu kursu kvalitātes nodrošināšanai, pedagogu pieaugušajiem sagatavošanai un mācību procesa nodrošināšanai.

100 pedagogi indikatīvi varēs nodrošināt latviešu valodas apguvi 4800 personām gadā, veicinot pieaugušo ārzemnieku integrēšanos Latvijas sabiedrībā un iekļaušanos darba tirgū. Atbilstoši Nacionālās attīstības plānam 2027, nepieciešams sasniegt 84% pieaugušo latviski runājošu Latvijas iedzīvotāju īpatsvaru, kuru dzimtā valoda nav latviešu valoda. Projekta īstenošanas uzraudzībai, rūpējoties par tā ieviešanas kvalitāti, IZM izveidos projekta uzraudzības padomi. Pasākuma ietvaros kopējais pieejamais finansējums ir 615 498 eiro.

Noteikumu projekts Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021. – 2027. gadam 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot izglītības un mācību sistēmu kvalitāti, iekļautību, efektivitāti un nozīmīgumu darba tirgū, tostarp ar neformālās un ikdienējās mācīšanās validēšanas palīdzību, lai atbalstītu pamatkompetenču, tostarp uzņēmējdarbības un digitālo prasmju, apguvi, un sekmējot duālo mācību sistēmu un māceklības ieviešanu” 4.2.2.8. pasākuma “Latviešu valodas apguves piedāvājuma paplašināšana” pieejams MK tīmekļvietnē.

Dalīties