Publicitātes foto.

Latvijas Universitātes (LU) Produktivitātes zinātniskais institūts “LU domnīca LV PEAK” rīko piektā “Ekonomikas barometra” prezentāciju. Pasākumu ar ievadvārdiem atklās LU rektors un Latvijas Produktivitātes padomes priekšsēdētājs prof. Gundars Bērziņš, bet ar jaunākā barometra rezultātiem iepazīstinās “LU domnīcas LV PEAK” direktore un LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes prof. Inna Šteinbuka. Pēc prezentācijas, kas notiks 10. jūnijā plkst. 12.00 Eiropas Savienības mājā Aspazijas bulvārī 28 Rīgā, paredzēta ekspertu diskusija.

LV PEAK ekspertu konsensus prognoze - 2024. gadā IKP pieaugs par 1,5 %. Savukārt 2025. gadā izaugsme nedaudz paātrināsies un IKP pieaugs par 2,6 %, ko veicinās Eiropas Savienības finansēto investīciju pieaugums un eksporta straujāks kāpums ārējā pieprasījuma uzlabošanās dēļ, kā arī privātā patēriņa straujāks pieaugums. Produktivitātes pieaugumam arvien vairāk būs jābalstās uz zinātnesietilpīgām darbībām, kuru īpatsvars ekonomikā šobrīd ir mazs. Latvijas vājākais punkts ir inovācijas – ieguldījumi pētniecībā un attīstībā, kā arī cilvēku zināšanu un prasmju pilnveidošanā.

“Ņemot vērā šī brīža situāciju, LV PEAK eksperti par neatliekamiem uzdevumiem situācijas stabilizācijai uzskata stiprināt valsts ārējo un iekšējo drošību, veicināt investīciju piesaisti un produktivitāti, strukturālo reformu veikšanu izglītības kvalitātes un veselības aprūpes jomās, birokrātijas, ēnu ekonomikas un korupcijas būtisku samazināšanu, darbaspēka trūkuma risināšanu, kā arī kredītiestāžu finansējuma uzņēmumiem veicināšanu. Tāpat eksperti uzskata, ka ir jāintensificē ES fondu un Atveseļošanas un noturības mehānisma līdzekļu apguvi, ”zaļā kursa” iespēju izmantošanu,” uzsver “LU domnīcas LV PEAK” direktore prof. Inna Šteinbuka.

Saskaņā ar ekspertu prognozēm, arvien jūtamāks kļūst darba roku trūkums, par ko liecina vakanču skaita un darbavietu noslodzes pieaugums. LV PEAK ekspertu konsensus prognoze rāda, ka bezdarba līmenis turpinās samazināties arī 2024. gadā līdz 6,4%, un 2025. gadā tā līmenis varētu būt 6,2%. Ekspertu prognoze rāda, ka neraugoties uz ģeopolitisko spriedzi, algas turpinās pieaugt: 2024. gadā – kopumā par 7,5%, bet 2025. gadā – par 6,9%.

LV PEAK ir sagatavojusi jau piekto “Ekonomikas barometru”, kas sevī ietver aktuālo Latvijas makroekonomikas datu analīzi un praktiskas rekomendācijas politikas veidotājiem. Ekonomikas pārskatā apkopotas Latvijas un starptautisko institūciju, kā arī makroekonomikas ekspertu konsensus attīstības prognozes.

Par LU Produktivitātes zinātnisko institūtu “LU domnīca LV PEAK”

LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes Produktivitātes zinātniskais institūts "Latvijas Universitātes domnīca LV PEAK" (LU domnīca LV PEAK) tika dibināts 2019. gada 25. novembrī. Institūta pirmsākums ir 2018. gada 10. maijā dibinātais Latvijas Produktivitātes, Efektivitātes, Attīstības un Konkurētspējas forums (LV PEAK), kas tika izveidots LU pēc izcilu Latvijas pētnieku grupas iniciatīvas un ar misiju veicināt Produktivitātes padomes izveidi Latvijā. Šīs iniciatīvas pamatā bija Eiropas Savienības Padomes lēmums, kas tika izdots 2016. gada septembrī par Nacionālo produktivitātes padomju izveidi. LV PEAK darbojas ar mērķi veikt neatkarīgu, objektīvu un zinātniski pamatotu mūsu valsts konkurētspējas analīzi un sniegt rekomendācijas Latvijas valdībai.

Dalīties