Deviņu Eiropas universitāšu sadarbības platforma FORTHEM, kurā darbojas arī Latvijas Universitāte (LU), studentiem piedāvā doties īstermiņa mobilitātēs uz jebkuru no alianses universitātēm. Studenti var piedalīties kolektīvās īstermiņa mobilitātes aktivitātēs, klātienē sadarbojoties pat 25 studējošo grupā. Pieteikumi sestajam projektu konkursam mobilitātēm laika posmā no 2025. gada 1. marta līdz 2026. gada 28. februārim gaidīti līdz 11. septembrim.

FORTHEM alianses finansētās īstermiņa mobilitātes programmas var iesniegt FORTHEM partneruniversitātes studentu apvienība vai universitātes personāla pārstāvis, savukārt programma jāapstiprina uzņemošajai universitātei. Mobilitātes periods klātienē nedrīkst pārsniegt piecas dienas. Katras mobilitātes programmas īstenošanai pieejams budžets 500 EUR apjomā, tādēļ programmas pieteikumā jāiekļauj informācija par šīs summas plānoto izmantošanu (piemēram, kafijas pauzēm, kultūras aktivitātēm u.tml. aktivitātēm) un kā organizatori segs papildu izmaksas. Plānojot programmu, mobilitātes dalībniekiem jāņem vērā arī ceļojumu dienas un tas, ka studējošie ieradīsies no dažādām Eiropas pilsētām.

Praktiski pasākuma norisi ieteicams uzsākt vizītes pirmās dienas pēcpusdienā vai vakarā un noslēgt pēdējās dienas rītā, vai arī uzsākt vizītes pirmās dienas rītā un noslēdzošajā pēcpusdienā plānot kultūras aktivitātes. Katrā projektā ieteicams plānot ap 30 dalībnieku, iekļaujot līdz 24 dalībniekiem no alianses partneruniversitātēm.

Finansējums un atbalsts izvēlētajiem projektiem 

Ceļa un uzturēšanās izmaksu segšanai studējošie saņems FORTHEM stipendiju. Organizatori vizītes nosrises nodrošināšanai saņems 500 EUR saskaņā ar pasākuma tāmi. Citu universitāšu vieslektorus var uzaicināt, piesakoties Erasmus+ docēšanas vai profesionālās pilnveides mobilitātes finansējumam nosūtošajā universitātē.

Organizatoriem nav jānodrošina studentiem naktsmītnes, bet jāpiedāvā visaptveroša informācija par ieteicamajām izmitināšanas iespējām.

Plānotās programmas noslēgumā studējošie saņems dalības sertifikātus. Organizatoriem divu mēnešu laikā pēc vizītes realizēšanas uzņemošās universitātes FORTHEM birojā jāiesniedz apmeklētāju saraksts un vizītes pārskats, iekļaujot atsauksmi par iegūto pieredzi un ieteikumus turpmākajām aktivitātēm. 

Studentu pieteikumu un atlases procesa vadīšanā piejams LU FORTHEM biroja atbalsts: Anna Belova, anna.belova@lu.lv. 

Pieteikšanās 

Pretendentiem, kuri vēlas organizēt kolektīvo īstermiņa mobilitāti, jāaizpilda pieteikuma anketa, sniedzot informāciju par plānotajām aktivitātēm darbību, iesaistītajām struktūrām un paredzamo finansējumu, kā arī visām prasībām, kas jāizpilda topošajiem mobilitātes pretendentiem - studentiem. Pieteikumu var nosūtīt arī uz LU FORTHEM biroja e-pastu forthem@lu.lv, iekļaujot visu informāciju no tiešsaistes veidlapas. 

Pieteikšanās noris līdz 2024. gada 11. septembrim. 

Atlases kritēriji un pārskatīšanas process 

Iesniegtos pieteikumus izskatīs pārstāvji no visām alianses universitātēm. Lēmuma pieņemšanā būs piemēros kritērijus: 

  • ierosinātās programmas kvalitāte un novitāte (īstenojamība, saturs, struktūra, plānotā organizācija); 
  • saskaņa ar FORTHEM alianses vispārējām vērtībām (mobilitāte, pētniecība un novitāte, reģionālā un pilsoniskā informētība); 
  • organizatoru noteikumi organizatorisko izmaksu segšanai; 
  • visu alianses augstskolu pārstāvība galīgajā dalībnieku atlasē; 
  • dažādu studentu profilu un interešu daudzveidība un iekļaušana visos atlasītajos projektos (projektu daudzveidība). 

Iepriekšējo īstermiņa darbību piemēri ir atrodami šeit. Citas papildu aktivitātes var būt šādas: 

  • sporta turnīrs, kurā pulcējas dažādu partneru universitāšu spēlētāji; 
  • kultūras pasākums par konkrētu tēmu, kas saistīts ar vietēju vai reģionālu notikumu; 
  • paplašināts pasākums, ko organizē asociācija par konkrētu tēmu. 

Pretendenti par atlases procesa rezultātiem tiks informēti līdz 2024. gada 19. septembrim. 

Vairāk informācijas iespējams saņemt LU FORTHEM birojā  vai rakstot: forthem@lu.lv.

Dalīties