Latvijas Universitātes rektors Indriķis Muižnieks un LPSR VDK zinātniskās izpētes komisija 2016. gada 11., 12., 13. augusta starptautiskajā zinātniskajā konferencē «LIELAIS BRĀLIS TEVI VĒRO: VDK un tās piesegstruktūras». Kristīnes Lindbergas foto.

Šodien LPSR VDK zinātniskās izpētes komisija elektroniski ir publicējusi VDK zinātniskās izpētes komisijas rakstu 4. sējumu «LIELAIS BRĀLIS TEVI VĒRO: VDK un tās piesegstruktūras» (tajā ietilpst arī ziņojumu starptautiskajā konferencē «Lielais Brālis Tevi Vēro: VDK un tās piesegstruktūras» 2016. gada 11., 12., 13. augustā otrā daļa), ko veidojis autoru kolektīvs Dr. iur. Kristīnes Jarinovskas, Dr. hist., Dr. h. c. (LZA) Kārļa Kangera zinātniskajā redakcijā. Elektroniskā publikācija ISBN 978-9934-8587-7-2.

Pēc 4. sējuma publicēšanas papīra formā, atvēršanas 2017. gada 27. decembrī Latvijas Universitātes dižmecenāta Kristapa Morberga namā Dzīves mākslas akadēmijā, Basteja bulvārī (Zigfrīda Annas Meierovica) bulvārī 12, Rīgā, nosūtīšanas bibliotēkām un valsts augstākajām amatpersonām LPSR VDK zinātniskās izpētes komisija, atsaucoties pieprasījumam, dara pieejamu LPSR VDK zinātniskās izpētes komisijas rakstu 4. sējumu arī elektroniskā formā *.pdf datnes veidā.

Priekšvārdā Latvijas Republikas ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens norādīja:

“Pagātne ir kā fotogrāfiju kolekcija: dažas ir pazīstamas un pastāvīgi izstādītas, citas ir jāmeklē putekļainās atvilktnēs,” savulaik sprieda Džons Klifords Mortimers.  Šādi var skatīt arī ar publisko atmiņu par Padomju Sociālistisko Republiku Savienības (PSRS) okupācijas laiku. Ir lietas, ko piemin, kas izliktas apskatei un ir publiskās diskusijas neatņemama sastāvdaļa, un ir tādas, kas noklusušas. Publiskās atmiņas kontekstā bažas raisa vēlme pakļaut aizmirstībai noteiktas vēstures lappuses. Arī neziņa par to esību. Abos gadījumos sabiedrība ir pakļauta bailēm, jo vairīšanās no faktiem un īstenības ir tas, kas mums ir jāpārvar, lai veidotos par tādu labklājības valsti, kas apzinās demokrātijas vērtību.
Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas (LPSR) Valsts drošības komitejas (VDK) zinātniskās izpētes komisijas rakstu 4. sējums atspoguļo otro daļu ziņojumiem un tematikai, kas bija atklāta starptautiskajā zinātniskajā konferencē ar tādu pašu nosaukumu 2016. gada augustā Rīgā. Tajā ietverti arī divi ziņojumi no LPSR VDK zinātniskās izpētes komisijas starptautiskās zinātniskās konferences Totalitārisma sabiedrības kontrole un represijas: dokumentu izpēte un tās metodoloģija, kas notika 2015. gada decembrī Liepājā un kas aktualizēti un tematiski saistīti ar citiem 4. sējumā iekļautajiem pētījumiem. Atšķirībā no trešā sējuma šajā tematiskais fokuss ir vērsts uz VDK un tā piesegstruktūru personālu, šādā veidā uzsverot cilvēka lomu un drošības dienestu vēsturi kā personāliju vēsturi – personas atbildību kā obligātu publiskās atmiņas sastāvdaļu. PSRS okupācijā un konkrēti VDK pētniecībā indivīda lomas izzināšana ir atslēga izpratnei par to, kas atbalstījis un, iespējams, veicinājis varas sagrābšanu Baltijas valstīs, kas nostiprinājis PSRS okupācijas varu un kāpēc neatkarību izdevies atgūt konkrētajā brīdī.
Komisija savā darbā atbalsta zinātniskās darbības brīvību, un tas nozīmē viedokļu dažādību. Izdevumā ietverti pētījumi, kas, pamatojoties dokumentārās liecībās, sniedz vietām atšķirīgu faktu novērtējumu un terminoloģiju sarunā par VDK piesegstruktūru jēdzienu, kam īpaši veltīts komisijas 3. sējums. Šajā izdevumā ir dota iespēja turpināt zinātnisku diskusiju, kas sakņota argumentu cīņā, lai, iespējams, pavērtu ceļu plašākām sabiedrības debatēm. Viedokļu atšķirība ir demokrātijas pazīme, tādēļ cerēsim, ka arvien rūpīgāka un argumentos balstīta zinātniska izpēte ļaus nonākt pie skaidrākiem priekšstatiem par PSRS okupāciju, PSKP, VDK un piesegstruktūru lomu, nodrošinot okupācijas varu. Komisijas darbs ir ierobežots laikā, pakļauts likumdevēja noteiktajam termiņam. Kas citkārt prasītu gadiem ilgu pētniecību, šobrīd norit iespējami visīsākajā laikā. Jāveic iepriekš nepētītu dokumentu analīze, atklātais jāskata kontekstā ar teorijām un jau iepriekšējā pētniecība konstatēto. Saglabājot intensitāti, turpinot pētniecību arī pēc komisijai noteiktā termiņa, ievērojot iedibināto praksi, iespējams nākotnē panākt labus rezultātus PSRS okupācijas totalitārā režīma izpētē publiskās atmiņas laukam.
Krājums papildina izpratni par PSRS okupācijas sekām – ne tikai par politiskajām represijām, kā rezultātā ierobežotas pilsoniskās un politiskās tiesības, vai vides un kultūras pieminekļu postījumiem, bet arī kropļotu tiesisko apziņu, ekonomisko kultūru un publisko atmiņu."

Konferences zinātniskajā redakcijas kolēģijā ietilpa Dr. hist., Dr. h. c. (LZA) Kārlis Kangeris, komisijas priekšsēdētājs, pētnieks, redakcijas kolēģijas priekšsēdētājs, Dr. iur. Kristīne Jarinovska, komisijas priekšsēdētāja vietniece, vadošā viespētniece, Dr. hist. Arūns Bubnis (Arunas Bubnys), Lietuvas Republika, Dr. hist. Mēliss Maripū (Meelis Maripuu), Igaunijas Republika.

Krājuma autori ir M. iur., M. psych. Aldis Daugavvanags, Dr. iur. Kristīne Jarinovska, Dr. h. c. (LZA) Kārlis Kangeris, Dr. hist. Ineta Lipša, M. iur. Linards Muciņš, M. sc. comp. Ilmārs Poikāns, M. hist. Mārcis Raudis, M. hist. Marta Starostina, Dr. hist. Jānis Taurēns, Dr. hist. Gints Zelmenis. Recenzenti Dr. habil. med. Māris Baltiņš, Dr. sc. pol. Ivars Ījabs. Literārie redaktori ir Dr. philol. Ieva Kalniņa, M. sc., M. A. Ouens Maikls Maknamara. Foto: Kristīne Jarinovska, Kristīne Lindberga, Didzis Šēnbergs, autori. Elektronisko izdevumu sagatavoja Marta Starostina. 4. sējuma elektroniskā publikācija ISBN 978-9934-8587-7-2 *.pdf datnes veidā pieejama lejupielādei šeit. Informāciju sagatavoja Marta Starostina, marta.starostina@lu.lv.
Plašāka informācija Kristīne Jarinovska, +37129777788, vdk@lu.lv.  

Dalīties

Saistītais saturs