Foto: Toms Grīnbergs, LU Komunikācijas departaments

Latvijas Universitāte (LU) 29. februārī Latvijas un ārvalstu oficiālajās vakanču tīmekļvietnēs izsludinājusi atklātu konkursu uz tenūrprofesūras amata vietu Izglītības zinātņu nozares Skolas pedagoģijas apakšnozarē. Pieteikumu iesniegšanas termiņš – 28. aprīlis.

Konkursa sludinājums publicēts interneta vietnē www.lu.lv, Nodarbinātības valsts aģentūras vakanču portālā www.nva.gov.lv un starptautiskajā portālā https://euraxess.ec.europa.eu

Tenūrprofesora galvenajos pienākumos ietilpst noteikt prioritārās pētniecības jomas un virzienus konkrētajā zinātņu nozarē, piesaistīt pētniecības programmas īstenošanai nepieciešamo finansējumu, vadīt pētniecības projektus, kā arī iesaistīties starptautiskos konsorcijos un projektos. Ne mazāk svarīgi ir izstrādāt studiju programmas un kursus maģistra un doktora studiju līmenī, vadīt promocijas darbu izstrādi, kā arī veicināt zinātnes nozares plašāku atpazīstamību sabiedrībā.  

Pretendentiem jābūt zinātnes doktora grādam un darba pieredzei zinātniskajā vai pedagoģiskajā darbā, kā arī organizatoriskajā darbā un komandas vadīšanā. Tāpat pretendentiem, kas pastāvīgi dzīvo Latvijā, jāpārzina latviešu un angļu valoda C1 līmenī. Ārvalstu pretendentiem latviešu valodas prasme būs jāapliecina tad, ja studiju programma, kurā tenūrprofesoram paredzētas lekcijas, tiek īstenota valsts valodā. Papildu kvalifikācijas prasības katrai tenūrprofesūras vietai noteiktas konkursa nolikumā.  

Pieteikumu iesniegšana  

Pretendentiem, kuri vēlas piedalīties konkursā, līdz 28. aprīlim elektroniski jāiesniedz LU rektoram adresēts pieteikums par piedalīšanos konkursā, pētniecības plāns sešiem gadiem, kā arī pretendenta dzīves un darba gājuma apraksts (CV), kurā norādīta zinātniskā, pedagoģiskā un organizatoriskā darba pieredze un darba rezultātu apkopojumi vai sasniegumu apraksti.   

Pieteikumam jāpievieno arī zinātnisko un akadēmisko grādu apliecinošu dokumentu kopijas.   

Tenūras sistēma ieviesta vairākās Eiropas valstīs, tai skaitā Latvijā. Tā paredz, ka vēlētajam akadēmiskajam personālam, iegūstot noteiktu akadēmisko amatu, piemēram, asociētā profesora vai profesora amatu, un izpildot noteiktus profesionālās un zinātniskās kvalifikācijas kritērijus, tiks nodrošināts beztermiņa darba līgums.

2023. gada nogalē LU izsludināja pirmo atklāto konkursu uz tenūrprofesoru amata vietām. Izvērtējot saņemtos pieteikumus, tenūrprofesori tika ievēlēti sešās zinātņu nozarēs – medicīnā, fizikā, datorzinātnēs, valodniecībā, filozofijā un sociālajās zinātnēs. Plašāk par ievēlētajiem tenūrprofesoriem – LU portālā lu.lv.

 

Dalīties