Foto: Toms Grīnbergs, LU Komunikācijas departaments

2024. gada 22. februārī LU Sociālo zinātņu fakultātes emeritētā profesore Skaidrīte Lasmane atzīmē 85. dzimšanas dienu.

Profesore Skaidrīte Lasmane pieder pie ētikas un komunikācijas ētikas pētījumu virziena iedibinātājiem Latvijas akadēmiskajā vidē. Šīm tēmām veltītus studiju kursus viņa vairākus gadu desmitu ilgumā docējusi universitātes studentiem. Skaidrīte Lasmane ir autore daudziem nozīmīgiem pētījumiem ētikā un filozofijā. Vispirms jau jāmin viņas zinātniskās monogrāfijas “Rietumeiropas ētika no Sokrāta līdz postmodernismam” (1998), “20. gadsimta ētikas pavērsieni” (2004) un “Komunikācijas ētika” (2012). Kopā ar kolēģiem Augustu Miltu un Andri Rubeni tapusi mācībgrāmata “Ētika” (1989), kas iemantojusi lielu atzinību un piedzīvojusi vairākus atkārtotus izdevumus un no kuras zinības ir guvuši daudzi studenti. Tāpat studiju darbā plaši tiek izmantota profesores veidotā mācībgrāmata “Rietumeiropas morāles filozofija” (2006). Skaidrīte Lasmane ir arī vairāku kolektīvo monogrāfiju un rakstu krājumu zinātniskā redaktore. To vidū īpaši nozīmīga – “Agora. 5. sēj.: Patērniecība Latvijā: tendences un alternatīvas” (2006), “Politiskā komunikācija, ētika un kultūra Latvijas Republikas 9. Saeimas vēlēšanās” (2007) un “Nacionālās identitātes komunikācija Latvijas kultūras telpā” (2010), “Latvijas mediju ekoloģija: 2020. gada pandēmijas krīzē” (2023). Profesores Skaidrītes Lasmanes bibliogrāfijā reģistrēti daudzi desmiti zinātnisko rakstu, nodaļu kolektīvajās monogrāfijās un ap 200 populārzinātniskas publikācijas. Viņa ir arī vairāku izdevumu redkolēģiju locekle, zinātnisko monogrāfiju, rakstu krājumu un zinātnisko rakstu recenzente.

Šogad LU Akadēmiskajā apgādā klajā nāks profesores Skaidrītes Lasmanes jaunā zinātniskā monogrāfija “Literatūras filozofija”. Grāmata ir par diviem savstarpēji saistītiem intelektuālās pieredzes laukiem – literatūru un filozofiju – un raksturo divus dažādus domāšanas veidus, kuriem piemīt pārpraktisks, ar tiešu izdzīvošanu nesaistīts pieprasījums. Monogrāfijā skaidrots literatūras apjēgums filozofijā, sākot no antīkās kultūras līdz mūsdienām. Tā adresēta pētniekiem, mācībspēkiem, skolotājiem un studentiem, kā arī tam lasītāju lokam, kurš piešķir vērtību literārā teksta baudai un intelektuālai refleksijai.

Profesore Skaidrīte Lasmane piedalījusies vairākos nozīmīgos Sociālo zinātņu fakultātes Sociālo un politisko pētījumu institūta un Komunikācijas studiju nodaļas īstenotajos zinātniskajos projektos, piemēram, valsts pētījumu programmas “Nacionālā identitāte” projektā “Nacionālā identitāte un komunikācija”, starptautiskā tīkla ERA.NET zinātniskajā projektā “LIVINGMEMORIES”, LU un Kultūras ministrijas efektīvās sadarbības projektā “Latvijas mediju vides daudzveidība”, Latvijas Zinātnes padomes Fundamentālo un lietišķo pētījumu programmas projektos “Latvijas mediju ekoloģija” un “Dezinformācijas un sazvērestību radītie riski demokrātijai: Latvijas pieredzes pārlūkošana”. Pašreiz viņa darbojas projekta “Rīgas Uzvaras laukuma pār-stāstīšana” īstenotāju komandā.

Daudz laimes dzimšanas dienā!

Dalīties