Foto: Toms Grīnbergs, LU Komunikācijas departaments

Ceturtdien, 8. februārī, izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša un Latvijas Universitātes (LU) vadība un mācībspēki diskusiju cikla noslēgumā tiksies ar Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvjiem, pašvaldību, izglītības pārvalžu un iestāžu vadītājiem, kā arī darba devēju organizāciju pārstāvjiem par turpmākās rīcības plānu un uzdevumiem, lai pilnveidotu izglītības speciālistu sagatavošanu un profesionālo tālākizglītību.

Noslēdzošajā diskusijā LU Akadēmiskā centra Zinātņu mājā izglītības eksperti Mārīte Seile, Elīna Gaile-Sarkane un Edgars Plētiens, kā arī darba devēju pārstāvji Juris Binde un Jānis Endziņš nozares ministres Andas Čakšas vadībā spriedīs par to, kas jāmaina pedagoģijas studiju saturā, lai skolotāju kvalifikācija atbilstu ne vien šodienas, bet arī nākamo desmitgažu prasībām.

LU pārstāvji – Izglītības zinātņu un psiholoģijas fakultātes (IZPF) dekāne profesore Linda Daniela, vadošā pētniece profesore Baiba Martinsone un Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes (FMOF) Fizikas nodaļas pētnieks Ģirts Zāģeris – iepazīstinās ar universitātē uzsāktajiem un plānotajiem procesiem, lai pedagogu studijām piesaistītu vairāk interesentus un pilnveidotu pedagogu sagatavošanas kvalitāti.

“Izglītības nozares reģionālo diskusiju cikla mērķis ir vispusīgi saprast, kā jāpilnveido pedagogu sagatavošanas process, lai izglītības iestādēs nonāktu izcili skolotāji. Šajā nozīmīgajā sagatavošanās darbā esam iesaistījuši ne vien izglītības jomas un pašvaldību ekspertus no dažādiem Latvijas novadiem, bet arī darba devēju pārstāvjus. Tas ir komplekss process, kura ietvaros nozīme ir ne vien iegūstamo formālo zināšanu kopumam, bet arī personības izaugsmei, noteiktu īpašību izkopšanai. Domāju, ikvienam dzīvē ir bijis skolotājs vai cilvēks, pateicoties kura iedvesmai, esam daudz mācījušies. Mūsu uzdevums ir sagatavot jaunos skolotājus tā, lai viņi ar savu piemēru spētu iedvesmot jauno paaudzi,” uzsvēra izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša.

LU un Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) diskusiju cikls par pedagogu sagatavošanas un tālākizglītības jautājumiem pagājušā gada nogalē notika piecos Latvijas reģionos. Uz sarunām par veiksmīgo pieredzi un praksi, kā arī aktuālajiem izaicinājumiem izglītības jomas eksperti tikās reģionālajās diskusijās Bauskā, Madonā, Jēkabpilī, Cēsīs un Rīgā. Līdzšinējās diskusijās starp būtiskākajiem izaicinājumiem izskanējuši jaunu pedagogu piesaistīšana skolām ilgtermiņā, mobilitātes iespējas reģionos, pašpilnveides iespējas pedagogiem, droša un atbalstoša darba vide, sabiedrības, tostarp skolēnu un vecāku, attieksme. Diskusijās izskanējuši arī aicinājumi mainīt pedagogu profesionālās pilnveides kursu un sertifikācijas principus, studiju procesā vairāk uzmanības pievērst klasvadības jautājumiem, kā arī iespējai atsevišķu stundu vadīšanai skolās piesaistīt dažādu nozaru profesionāļus.

“LU ir lielākā topošo skolotāju sagatavotāja Latvijā, un tas ir viens no LU būtiskajiem darbības virzieniem. Mūsu docētāji ir ieguldījuši lielu darbu, lai pilnveidotu šo pedagogu sagatavošanas procesu un padarītu studiju programmas mūsdienīgas un atbilstošas izglītības sistēmas aktuālajām vajadzībām. Jaunajās studiju programmās gatavojam gan pirmsskolas, gan sākumskolas, gan dažādu mācību priekšmetu skolotājus, tomēr apzināmies, ka nedrīkstam apstāties pie sasniegtā. Lai izprastu, kādas ir mūsu sadarbības partneru pašvaldībās aktuālās vajadzības, diskutējām un meklējām turpmākos attīstības virzienus, kur tālāk pilnveidoties, lai padarītu skolotāju sagatavošanu LU vēl spēcīgāku un nodrošinātu Latvijas skolām gudrus, atbalstošus un inovatīvus skolotājus,” stāsta LU IZPF dekāne profesore Linda Daniela.

Diskusijas noslēgumā IZM un LU parakstīs turpmākās sadarbības memorandu jeb vienošanos par turpmāko ieceru realizēšanu.

Dalīties

Saistītais saturs

Kā rast atbildi uz neatbildēto jautājumu? Alma Mater diskusijā par pedagoģijas “bedrēm”
18.01.2024.

Kā rast atbildi uz neatbildēto jautājumu? Alma Mater diskusijā par pedagoģijas “bedrēm”

 Skolotājiem darba slodzē jāiekļauj laiku kvalifikācijas celšanai un pašizaugsmei
18.12.2023.

Skolotājiem darba slodzē jāiekļauj laiku kvalifikācijas celšanai un pašizaugsmei

Darba vidē balstīta prakse – viena no atslēgām kvalitatīvu pedagogu sagatavošanai
24.11.2023.

Darba vidē balstīta prakse – viena no atslēgām kvalitatīvu pedagogu sagatavošanai

Skolotāja profesijā nereti grūtākais ir darbs ar pieaugušajiem
03.11.2023.

Skolotāja profesijā nereti grūtākais ir darbs ar pieaugušajiem

Kā iesaistīt jauniešus un profesionāļus skolotāju pulkā?
30.10.2023.

Kā iesaistīt jauniešus un profesionāļus skolotāju pulkā?